Få et bedre indeklima med ventilation

Dårlig udluftning giver fugt i dit hjem. Og fugt danner grobund for husstøvmider og skimmelsvamp. Heldigvis er der mange metoder og produkter, der kan hjælpe dig.

Skab et bedre indeklima med ventilation

Ventilation fungerer, når der kan komme frisk luft ind i huset og gammel luft ud.

En familie på to voksne og to børn udånder mellem 10 og 15 liter vanddamp om dagen - en stor del ender i huset sammen med kondens fra blandt andet madlavning og badeværelser. Den gamle luft skal ud, og der skal ny luft ind, ellers kan fugt og lugt udvikle sig til råd og dyre skader på huset.

LÆS OGSÅ: 13 myter om ventilation

Alt afhængig af, hvilken type ejendom du bor i, skal du enten satse på en naturlig udluftningsstrategi, der bruger narturlige tryk- og temperaturforskelle til at skabe træk og skifte luften i dit hjem. Alternativet er mekanisk ventilation, der udnytter alt fra emhætter til air-condition-anlæg til at skifte luften effektivt.

I denne artikel forklarer vi forskellen på naturlig ventilation og mekaniske ventilation, og så stiller vi skarpt på en række teknikker og teknologier, du kan bruge til at skabe et bedre indeklima.

Naturlig eller mekanisk ventilation

Dine muligheder kan deles op i to kategorier.

  1. Naturlig ventilation udnytter tryk og temperaturforskelle til at skabe træk. Der er primært tale om teknikker frem for produkter, og det er derfor billigt, men kræver samtidig, at du selv styrer ventilationen. Omkostningen ved naturlig ventilation er, at der byttes varm luft for kold luft.
  2. Mekanisk ventilation anvender ventilatorer og varmevekslere m.m. til at lufte ud. Fordelen er en automatiseret proces, som til gengæld koster mere at installere. Mekanisk ventilation bruges ofte i nyere huse, der er tættere end gamle huse.

Luften skal cirkulere

Uanset løsningen, så er det et grundlæggende princip, at luften skal kunne bevæge sig rundt inde i huset. Tætlukkede rum er altså usunde for indeklimaet, og i nogle huse er det derfor nødvendigt at installere ventilationsriste mellem rummene, mens andre klarer sig med åbne døre, når der luftes ud.

Der kommer frisk luft ind i huset gennem ventiler og sprækker i huset.

Luften forlader huset igen gennem skorsten og emhætte, fordi den varme luft søger opad og assisteres af ventilatoren i emhætten.

Udnyt trykforskelle, og lav et hurtigt gennemtræk

Den simpleste måde at lufte ud på, og samtidig en af de mest effektive, er et simpelt gennemtræk. Hvis du åbner et vindue eller en dør på hver sin side af dit hus, så kan du udnytte den trykforskel, vind og vejr skaber omkring facaden, og udskifte luften på få minutter. Det fungerer selvfølgelig bedst, hvis du sørger for, at dine indvendige døre er åbne.

Du skal udnytte muligheden for at lave et hurtigt gennemtræk, netop fordi det går stærkt. Sætter du blot vinduerne let på klem, så tager det langt længere tid, og det betyder, at vægge og gulve når at afgive mere varme. Ulempen ved gennemtræk er selvfølgelig, at du skal huske at åbne og lukke vinduerne tre gange om dagen i fem til ti minutter.

Skab træk med ventilatorer og ventiler

Nye huse er som regel væsentligt tættere end ældre modeller. Hvis dit hus er tæt, så skal der installeres ventilatorer, ventiler og riste, som sikrer den nødvendige luftudskiftning.

Ventilatorer anbringes som regel i kolde og våde rum, hvor vanddampen samler sig, dvs. badeværelse, bryggers og toilet, hvor de suger fugtig luft ud af huset. Ventilatorer fås både med forskellig slags sensorstyring og som manuelle modeller.

Simple friskluftsventiler findes i mange afskygninger, der alle bruges til at trække frisk luft ind i huset. Det sker automatisk. Det er desuden muligt at købe ventiler med pollen-, partikel- og insektfiltre.

Ventilationsriste bruges til at sikre god luftgennemstrømning indenfor. De installeres typisk ved døråbninger og sørger for, at luften kan bevæge sig fra rum til rum, fra friskluftsventiler til ventilatorer.

Udnyt temperaturforskelle

Temperaturforskelle kan have stor indflydelse på ventilation. Skorstenseffekten er en naturlig udluftningsteknik, som udnytter, at varm luft søger opad. Din skorsten eller et åbent ovenlysvindue placeret højt oppe i dit hus vil suge varm luft til sig og lukke den ud af huset og samtidig skabe et undertryk, der suger frisk luft ind gennem ventiler og åbne vinduer i bunden af huset.

Ligesom et godt gennemtræk er skorstenseffekten meget effektiv og kan klare udluftningen meget hurtigt. Det er dog vigtigt at huske, at eksempelvis et tagvindue ikke skal stå åbent i længere perioder på den tid af året, hvor du har tændt for varmen, Så risikerer du nemlig at afkøle huset, spilde energi og dermed kaste penge ud ad vinduet.

Brug en affugter

Du kan ikke lufte ud med en affugter, men du kan holde luftfugtigheden nede og på den måde hjælpe til at hol holde evt. råd og skimmelsvamp i skak.

Affugtning kan ikke erstatte egentlig ventilation, men i særligt fugtige rum med dårlige ventilationsmuligheder kan en affugter være meget værdifuld.

Giv rummet en lunge

Har du rum, hvor det er svært at skabe træk, så er svaret en mekanisk tovejsventilator, der skiftevis trækker luft ud og blæser frisk luft ind i rummet. Ventilatoren kan altså skifte luften alene i et isoleret rum. Denne type ventilator findes med varmegenvindingssystem.

Når ventilatoren suger brugt luft ud, passerer det en keramisk plade, der varmes op af luftstrømmen. Når der pustes frisk luft ind, varmes det op af den samme keramiske komponent.

Sæt skub i luften med en varmepumpe

Varmer du dele af dit hus med luft til luft-varmepumper, der suger luft ind gennem en varmeveksler monteret udenfor, så har den også en effekt på indeklimaet.

Den varme og turbulente luft, der blæses ind, påvirker luftcirkulationen i resten af huset. Du skal blot sikre, at luften kan bevæge sig rundt gennem ventilationsriste eller åbne rumadskillelser som døre, vinduer m.m.

Køb en stærk emhætte

I dag er det lovpligtigt at have en emhætte installeret i nye køkkener, hvor der regelmæssigt produceres både mados og en stor mængde vanddamp. Din emhætte fungerer som udgangspunkt som en ventilator, der fjerner gammel luft fra huset, som så erstattes af frisk luft, der trækkes ind gennem friskluftsventiler og sprækker andre steder i huset.

Men ikke alle emhætter er født lige, og der er stor forskel på, hvor stor volumen af luft de flytter. En kraftig emhætte kan på det nærmeste suge et vakuum i køkkenet, der skaber træk i resten af huset og dermed skubber til luftudskiftningen.

Ventilation med varmegenvinding

Den allermest moderne løsning på ventilationsudfordringen er et Genvex-anlæg - et fuldt automatisk ventilationssystem med varmegenvinding. Dvs. et system, der bruger den luft, som er på vej ud af huset, til at opvarme den friske luft, som er på vej ind. Det koster selvfølgelig en skilling at få installeret et sådant anlæg, men til gengæld behøver du aldrig åbne vinduerne, og du sparer penge på varmeregningen.

Varmegenvindingsanlæg ses ofte i helt nybyggede huse, der bygges lufttætte, og der er det faktisk varmegenvindingsanlægget, der alene styrer luftudskiftningen i huset. Genvex-anlæg er dog dyre og omfattende at installere, og de stiller krav til et tæt hus. Men når anlægget først er installeret, er det klart den nemmeste og mest energibesparende måde at håndtere ventilation og udluftning.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Ventilation