13 myter om ventilation

Hvor ofte skal man lufte ud? Og skal man overhovedet lufte ud, hvis man har ventilationsanlæg? Få svar på disse og 11 andre klassiske spørgsmål om ventilation i boligen.

Fugt i huset er et problem, og vi er selv skyld i en stor del af den. Vi sveder, vi laver mad, vi tager bad, og vi lader elkedlen køre, samtidig med at fugt trænger op i huset fra undergrunden, fordi vi ikke har tradition for at tætne “undersiden” af huset.

LÆS OGSÅ: Send al fugten ud af badet

For at komme af med fugten skal huset luftes ud, eller ventileres, som fagfolk kalder det. Og her skelner man mellem tre metoder: naturlig ventilation, mekanisk ventilation og ventilation med varmegenvinding.

Lad den friske luft komme ind

Det grundlæggende princip i naturlig ventilation er, at der tilføres frisk, tør udeluft til vådrummene, som er køkken, bryggers og badeværelser. Men luften skal ikke direkte ind i vådrummene, den skal trækkes gennem væg- eller vinduesventiler i opholdsrummene (stuer og soveværelser), så luften når at blive varmet op. I vådrummene trækkes luften ud gennem lodrette isolerede rør til taghætter, som bør placeres ved rygningen.

Der skal altid være åbninger på mindst 100 cm2 mellem vådrum og tilstødende rum, for at ventilationen kan fungere, men du bør faktisk lade alle døre i huset stå på klem, når der ikke direkte er behov for, at de er lukkede.

Hjælp luften på vej

Slår den naturlige ventilation ikke til, så skal du montere mekanisk ventilation i form af elektriske ventilatorer. I badeværelset bruges ofte elventilatorer, som er fugtstyrede, evt. også tidsstyrede sammen med lyset i rummet. I princippet bør sådanne ventilatorer køre altid for at borttransportere den luftmængde, som bygningsreglementet foreskriver, men en sådan installation hører dog til de absolutte sjældenheder. Især på grund af støjen, fordi ventilatoren sidder i rummet i stedet for oppe på loftet.

LÆS MERE: Monter en ventilator på badeværelset og få frisk luft

Udluftning kan give varme

Det bedste, du kan gøre for dit hus og for dit indeklima, er at montere et anlæg, som trækker frisk luft ind og varmer den op med varmen fra den luft, der blæses ud. Det kaldes et varmegenvindingsanlæg eller et Genvex-anlæg efter en af producenterne. Du får sænket luftfugtigheden i huset, og du får luftet ud uden varmetab. Faktisk kan sådan et anlæg producere varme, så du kan spare på varmeregningen ved at lufte ud.

1. Udluftningsventiler i krybekælderen er overflødige!

FORKERT

Nej, det er meget vigtigt med udluftning i krybekælderen, og jo bedre gulvet op mod boligen er isoleret, jo mere ventilation skal der være, da der kommer mindre spildvarme ned i krybekælderen, i takt med at isoleringen øges. Fugt i krybekælderen er nærmest ikke til at undgå, så ud over effektiv ventilation skal du sørge for at dække effektivt af opad i form af en dampspærre over isoleringen op mod husets underside. Muligvis skal du lægge en radonspærre ud på terrænet, så der ikke trænger fugt op.

Hvis du har mulighed for det, kan du føre aftræksrør op over husets tag, så der opstår en skorstenseffekt, som suger fugtig luft ud af krybekælderen. Alternativt kan du blive nødt til at opsætte en affugter, som går i gang automatisk, når luftfugtigheden stiger. Under alle omstændigheder skal der opsættes friskluftventiler, som skal sidde mindst 10 cm over terræn og altid være utildækkede.

2. Du behøver kun at lufte ud én gang om dagen!

FORKERT

Nej, det er ikke nok med en daglig udluftning. Du skal lufte ud mindst to-tre gange i døgnet i 5-10 min. Lufter du ud længere tid ad gangen, vil det blot give et unødigt varmespild, så luk for radiatorerne imens. Luft ud om morgenen, før du går på job, om eftermiddagen, når du kommer hjem igen, og så igen inden sengetid.

3. Med et genvindingsanlæg behøver du ikke at lufte ud!

RIGTIGT

Skal man lufte ud når man har genvex?
Hvis et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding (Genvex) er korrekt dimensioneret og indstillet, behøver du i princippet ingen udluftning.

Hvis du i varme perioder slukker ventilationsanlægget, skal du være opmærksom på, at der så ikke er udsugning fra vådrummene. Det kræver, at du er ekstra omhyggelig med udluftningen.

4. Det er ikke nødvendigt at lufte ud, hvis du har ventilationssprækker i alle vinduer!

FORKERT

Jo, absolut. Ventilationssprækker i vinduerne sørger udelukkende for, at der kan komme nok luft ind i huset til, at der kan trækkes fugtig luft ud gennem de lodrette aftræk i vådrummene. Kan der ikke komme luft ind, kan der heller ikke suges luft ud. Hvis udluftningen er for dårlig, kan der dannes dug nederst på ruderne, og det skal bekæmpes enten med et ventilationsanlæg eller med grundig udluftning mindst 3 gange dagligt. Om vinteren, hvor du jo ikke kan lade et eller flere vinduer stå på klem hele tiden, skal du holde ekstra øje med luftfugtigheden i huset og lufte ud, når den bliver for høj. Køb et hygrometer, og tjek luftens fugtighed. Den bør ligge mellem 35 og 55 % relativ fugtighed i vinterperioden.

Resten af året skal du holde luftfugtigheden så lav som muligt, og under alle omstændigheder under 75, hvor skimmelsvamp begynder at vokse.

LÆS OGSÅ: Monter en spalteventil og fjern dug i vinduet

5. Du skal åbne køkkenvinduet, når emhætten kører!

RIGTIGT

Emhættens funktion er at suge stegeos og -damp væk fra komfuret, så det ikke kommer ud i resten af huset. Hvor der skal suges luft ud, skal der trækkes luft ind. Den luft, som skal ind i huset, kan komme fra væg-og vinduesventiler eller generelle utætheder i huset. Men er dit hus meget tæt, og det er mange nye huse, kan emhætten faktisk suge røgen ud af din brændeovn og ud i stuen. Eller den kan risikere ikke at få tilført luft nok, så den ikke kan suge madosen ud. Løsningen er at åbne et vindue i køkkenet, så du slipper for brænderøg og mados i huset.

6. Det er godt at lade et vindue stå på klem på loftet!

DELVIS RIGTIGT

Teoretisk vil varm luft stige til vejrs, og et åbent vindue på loftet vil trække varm, fugtig luft ud i det fri. Du skal dog være opmærksom på det grundlæggende i boligventilation, at luften skal vandre fra opholdsrummene, hvor den kommer ind gennem væg- eller vinduesventiler, til vådrummene og bortventileres herfra.

Problemet med det åbne vindue på loftet er, at det kan bringe forstyrrelser i den tørre lufts vandring mod vådrummene, og i værste fald få fugtig luft til at gå den modsatte vej fra vådrummene ud i resten af huset.

7. Genvindingsanlæg sparer på varmen!

RIGTIGT

Da de fleste mekaniske ventilationsanlæg med var- megenindvin- ding har en virkningsgrad på 80-88%, genindvindes rigtig meget af varmen, så varmeregningen bliver mindre. Modsat bruges der strøm til at drive ventilatorerne, som typisk belaster elregningen med 800 - 1200 kr. om året. Det skønnes at et ventilationsanlæg er udgiftsneutral i sin levetid, så gevinsten er det bedre indeklima.

8. Du skal lukke for varmen, mens du lufter ud!

RIGTIGT

Det er faktisk rigtigt, at man bør lukke for sine radiatorer under udluftning. Og du skal som nævnt tidligere lufte ud mindst 3 gange om dagen. Strengt taget burde du lade termostaterne stå åbne i den side af huset, hvor den kolde luft kommer ind. Så kan den blive varmet op på sin vej gennem huset, opsuge fugt og blive lukket ud i den modsatte side af huset, hvor termostaterne så til gengæld skal være lukket.

Hvis du synes, det bliver for besværligt, skal du lukke for alle termostatventiler under udluftningen, men så også kun i den periode. Og når du en dag skal skifte termostater, kan du skifte til nogle, der automatisk lukker ved pludselige temperaturfald.

Du skal ikke sænke temperaturen, inden du lufter ud, da det drejer sig om at få den varme og fugtige indeluft skiftet ud med den mere tørre kølige udeluft.

9. Kælderen kræver meget udluftning!

RIGTIGT

En kælder kræver altid større opmærksomhed på ventilationen end en stueetage. I gamle dage vidste man, at en kælder var fugtig, og brugte den derefter. Nu til dags stiller vi andre krav til kælderens anvendelse og dermed fugtforhold. Og det har givet mange mennesker problemer, hvis de fx har skiftet fra centralvarme til fjernvarme. Væk er pludselig oliefyret, som har sørget for varme og luftcirkulation i hele kælderen. Der skal varmes op og ventileres gennem friskluftventiler, fuldstændig som i en nybygget kælder.

10. Det er vigtigt at åbne badeværelsesvinduet, når du har været i bad!

DELVIS RIGTIGT

Det er en dårlig idé at åbne vinduet, da den kolde udeluft vil få fugten i badeværelset til at danne kondens. Men er der ingen anden udluftningsmulighed, er du nødt til at gøre det.

Når det er sagt, så bør der som minimum være et aftræk op gennem loftet (15 x 15 cm) til en taghætte ved rygningen, og loftventilen hertil skal altid være åben. Sammen med loftaftrækket skal der altid være en ventilationsåbning mod andre rum. Altså ikke et vindue til det fri. En åbning i døren, under døren eller via en ventil i væggen, så der kan tilføres luft.

Kan du mærke, at badeværelset ikke ventileres tilstrækkeligt, kan du montere en fugtstyret ventilator i stedet for den naturlige ventilation. De fleste monterer ventilatoren, så den tænder sammen med lyset og først slukker, når luftfugtigheden er bragt ned.

Den optimale løsning er at etablere et mekanisk balanceret ventilationsanlæg med varmegenvinding i hele huset, som så bliver indstillet til de rette luftmængder i de forskellige rum.

11. Fugtig luft føles koldere!

RIGTIGT

En fugtmættet luft føles koldere end en tør luft ved samme temperatur, så en fornuftig bortventilation af fugtig luft vil få boligen til at føles varmere

ved den samme temperatur, og det er derfor billigere at opvarme tør luft end fugtig luft.

12. Husstøvmider bor, hvor der er tørt og støvet!

FORKERT

Husstøvmider lever bedst i varmt og fugtigt miljø, så hvis du holder din bolig på 45 % relativ luftfugtighed eller derunder, dør husstøvmiderne.

Hvis du hæver temperaturen, falder den relative luftfugtighed, så hvis du er typen, der sover i et køligt soveværelse, kan det være en god idé at hæve temperaturen om dagen og så lufte godt ud ved sengetid og sænke temperaturen der. God ventilation og lav luftfugtighed, så undgår du problemer med husstøvmider.

13. Luk døren til badeværelset, når ventilatoren kører!

DELVIS RIGTIGT

Hvis boligen er korrekt konstrueret, kan du godt lukke døren, for så er der lufttilførsel til badeværelset gennem en åbning i væggen eller døren. Åbningen skal være på min. 100 cm².

Men der findes mange boliger, hvor der ikke er lufttilførsel, medmindre enten vinduet eller døren står åben. Her skal du lade døren stå åben, når en udsugningsventilator kører. Ikke vinduet, for så suger du kold udeluft ind i badeværelset og får en masse kondens i løbet af ingen tid.

Det er for øvrigt ventilationsmæssigt godt for en bolig, at alle døre står på klem, hvis der er spalteventiler i vinduerne eller ventilationsåbninger til det fri. Så trækkes frisk luft ind i opholdsrummene, luften varmes op og bliver trukket ud gennem vådrummenes lodrette aftræk.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Ventilation