Byggevejledning
Let
Svær
Ventilator badeværelse

Ventilator til badeværelset

Med en god ventilator i dit badeværelse kan du få et godt indeklima. Dårligt indeklima skyldes ofte for meget fugt i boligen, og det gælder især på badeværelset, der fyldes med damp, når der bades.

Derfor er det vigtigt, at den fugtige luft ventileres væk og erstattes af ny, frisk luft for at skabe det perfekte indeklima. Det kan klares med montering af en ventilator på badeværelset.

Installation af ventilator badeværelse

Den bedste måde at få den fugtige luft ud af badeværelset på er ved installation af en elektrisk ventilator, der monteres i en ydervæg ved badeværelset eller med aftræk op gennem taget.

En god ventilator til badeværelset koster 6-700 kroner og opefter. Hertil kommer udgifter i forbindelse med tilslutningen, som skal foretages af en autoriseret installatør.

Tre typer ventilatorer til badeværelset

Der findes tre principielt forskellige typer ventilatorer: en almindelig ventilator uden finesser, en timerstyret og en fugtstyret.

  • Den mest simple type ventilator kan snurre rundt, når der tændes for den. Hverken mere eller mindre.
  • Den timerstyrede ventilator er aktiv i et forudbestemt tidsinterval, fx 15 minutter.
  • Den fugtstyrede ventilator bliver ved, indtil et bestemt fugtighedsniveau nås.

Desuden kan du købe en ventilator, der kombinerer både tid og fugtstyringen. Det er sådan en type, vi anvender i den vejledning til montering af ventilator, som du kan hente her på siden.

Installation af ventilator i badeværelse tager en times tid i et træhus. Skal du bore og montere ventilator i murværk, tager det formentlig en times tid eller to yderligere, fordi boreprocessen er mere kompliceret.

Montering af ventilator på badeværelse

Ifølge Stærkstrømsbekendtgørelsen skal en ventilator tilsluttes af en autoriseret installatør. Og det er lige meget hvilken model valget falder på. Men selve monteringen af ventilatoren i badeværelset må du gerne selv udføre.

Hent artiklen: Monter en ventilator og få frisk luft

En elektrisk ventilator i dit badeværelse sikrer dig det optimale indeklima. I artiklen her viser vi, hvordan du borer gennem en ydervæg og monterer ventilatoren på badeværelset.