Monter en ventilator på badeværelset og få frisk luft

En elektrisk ventilator i dit badeværelse sikrer dig det optimale indeklima. Se her, hvordan du borer gennem en ydervæg og selv klarer installation af ventilatoren.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 time
Pris
700 kroner

Intro

Ventilator til badeværelset

Med en god ventilator i dit badeværelse kan du få et godt indeklima. Dårligt indeklima skyldes ofte for meget fugt i boligen, og det gælder især på badeværelset, der fyldes med damp, når der bades.

Derfor er det vigtigt, at den fugtige luft ventileres væk og erstattes af ny, frisk luft for at skabe det perfekte indeklima. Det kan klares med montering af en ventilator på badeværelset.

Installation af ventilator badeværelse

Den bedste måde at få den fugtige luft ud af badeværelset på er ved installation af en elektrisk ventilator, der monteres i en ydervæg ved badeværelset eller med aftræk op gennem taget.

En god ventilator til badeværelset koster 6-700 kroner og opefter. Hertil kommer udgifter i forbindelse med tilslutningen, som skal foretages af en autoriseret installatør.

Tre typer ventilatorer til badeværelset

Der findes tre principielt forskellige typer ventilatorer: en almindelig ventilator uden finesser, en timerstyret og en fugtstyret.

  • Den mest simple type ventilator kan snurre rundt, når der tændes for den. Hverken mere eller mindre.
  • Den timerstyrede ventilator er aktiv i et forudbestemt tidsinterval, fx 15 minutter.
  • Den fugtstyrede ventilator bliver ved, indtil et bestemt fugtighedsniveau nås.

Desuden kan du købe en ventilator, der kombinerer både tid og fugtstyringen. Det er sådan en type, vi anvender i den vejledning til montering af ventilator, som du kan hente her på siden.

Installation af ventilator i badeværelse tager en times tid i et træhus. Skal du bore og montere ventilator i murværk, tager det formentlig en times tid eller to yderligere, fordi boreprocessen er mere kompliceret.

Montering af ventilator på badeværelse

Ifølge Stærkstrømsbekendtgørelsen skal en ventilator tilsluttes af en autoriseret installatør. Og det er lige meget hvilken model valget falder på. Men selve monteringen af ventilatoren i badeværelset må du gerne selv udføre.

Hent artiklen: Monter en ventilator og få frisk luft

En elektrisk ventilator i dit badeværelse sikrer dig det optimale indeklima. I artiklen her viser vi, hvordan du borer gennem en ydervæg og monterer ventilatoren på badeværelset.

Vejledning

01
Vælg placering 3 Trin

Inden du går i gang med at bore hul til ventilatoren, skal du tjekke placeringen både inde og ude. Sørg for, at der ikke er fx elkabler eller rør i vejen. Brug en vægskanner til at sikre, at der er fri bane.

Monterer du ventilatoren i væggen, er det allerbedst, hvis den kan monteres i en østvendt væg, så den ikke skal arbejde i “modvind”, idet vinden i Danmark oftest kommer fra vest. Ventilatoren kræver desuden, at der kommer frisk luft til rummet, og det kan du bedst sikre ved at montere et friskluftindtag i den modsatte væg. Det kan du fx gøre i form af en teleskopventil i væggen, med friskluftventiler i vinduerne eller ved at montere luftriste i døren til rummet.

1

Bor hul i væggen med et søgebor, som er et langt tyndt bor, der kan nå hele vejen gennem væggen, når du har markeret, hvor ventilatoren skal sidde. Tjek efter på den udvendige side, så du er sikker på, at du havner det rigtige sted.

2

Bor ud til ventilatoren med et kopbor, når du er nået hele vejen igennem med søgeboret. Kopboret er begrænset af borets længde, derfor er du nødt til med jævne mellemrum at fjerne de lag, du borer igennem.

Borer du i mur værk, skal du bruge et kopbor med diamantklinge.

3

Gentag processen på ydervæggen. Brug markeringen fra søgebordet til at centrere kopboret. Også her gælder det, at du skal fjerne materiale, efterhånden som du borer gennem væggen.

02
Monter ventilatoren 3 Trin

1

Fór hullet med et langt rør. Enten et, som er tilpasset i hullets længde, eller med et teleskop rør, der kan trækkes ud i den ønskede længde. Røret skal sidde så stramt, at det ikke kræver fastgørelse.

Husk at tætne med silikone fugemasse rundt i hullet, inden du skubber røret på plads.

2

Skub ventilatoren på plads, og skru den fast i væggen med træskruer. I murværk bruges egnede skruer og plugs.

VIGTIGT! Strømmen skal du huske at lade elektrikeren slutte til.

3

Monter en rist over hullet udvendigt. De fås i flere varianter. Fx med en klapventil, der er lukket, indtil ventilatoren starter, eller med net, der forhindrer insekter i at krybe indenfor.

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du skruemaskinen

I videoen her lærer du alt om det mest populære stykke gør det selv-værktøj. Ud over at skrue skruer i og bore huller i en lang række forskellige materialer, findes der masser af tilbehør, der gør dig i stand til at bore store huller, skrue møtrikker og franske skruer i, undersænke skruer, slibe, polere og meget mere.

TIPS: Bor hul i glatte fliser

TIPS: Helt lige snit i runde emner

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent magasin-artikel nu

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...