Støbt trappe med fald

Når du støber en ny trappe, er det meget vigtigt, at den har det rette fald – væk fra huset, så det ikke får fugtskader. Her viser vi dig, hvordan du støber et betondæk fra bunden til et nyt, flot indgangsparti, hvor affaldscontainerne også har fået plads.

Støbt trappe med fald

Betonsoklen på den gamle trappe var brudt ned, flere fliser var itu, og de mindre niveauforskelle var et dagligt irritationsmoment.

Intro

Det er tungt arbejde at bryde en gammel trappe ned og støbe en ny, men det er ikke svært.

I gør det selv-vejledning får du en fuld materialeliste, og vi viser, hvordan du:

 • fjerner den gamle trappe med en nedbrydningshammer
 • bygger den nye sokkelkant op af fundablokke
 • støber det nye betondæk
 • lægger nye fliser
 • bygger et skur, som afslutter trappen.

Vil du læse mere om trapper? Her finder du alle vores artikler om udendørs trapper

Vejledning

01
Nedbrydning 3 Trin

Først skal den gamle trappe fjernes. Det er hårdt arbejde, men nedbrydnings­ hammeren er en effektiv hjælper.

1

Klinkerne fjernes først med hammer og mejsel, inden det gamle betondæk brydes ned med en nedbrydningshammer.

2

Der graves ud ved trappen, som er støbt dybt ned i jorden. Så kan betonen brydes ned, så det falder væk fra huset, og soklen ved døren ikke tager skade.

3

Det gamle trin brydes ned stykke for stykke. Vi går forsigtigt til værks med nedbrydningshammeren, så soklen under døren ikke tager skade.

02
Sokkelkant med trappetrin 6 Trin

Den nye sokkelkant skal bygges op af fundablokke. Den skal ikke bare være en kant, men også fungere som trappe på den forreste del. Derfor består sokkel­ kanten på dette stykke af to rækker fundablokke. Den forreste kant skal være lidt lavere, da det også samtidig er et trappetrin. Sokkelkanten forstærkes med armeringsnet, der er skåret i “strimler”. Det bruges både til lodret og vandret armering af fundablokkene. Alle funda­ blokke i de øverste rækker skal skæres til med et skråt snit på indersiden, så der er plads til at lave fald på betondækket.

1

Der er gravet ud til støbning Der er gravet ud til støbning af en ny sokkelkant, som skal bygges op af fundablokke. De er sat op ved renden, klar til at blive sat. Renden er ca. 40 cm dyb.

2

Mål op til en skrå kant på fundablokkene i den ene ende. Det skrå snit markeres med malertape, så det er nemt at se, hvor snittene skal være. Skær til med en vinkelsliber.

3

Lav fald på sokkelkanten. Spænd en murersnor ud mellem huset og en løs fundablok med et snorvaterpas på. Højden på muren er den ønskede færdige højde, mens højden på den yderste sokkelkant er ca. 1,5 cm lavere.

4

Sokkelkanten støbes. Den yderste række fundablokke placeres over renden, og der fyldes op med beton. Overfladen glattes. Ved kanten af huset placeres 10 mm polystyren, så der er plads til, at trappen kan give sig lidt.

5

Den inderste del af sokkelkanten støbes. Her skal sættes to fundablokke oven på hinanden. Den nederste sænkes 5 cm for at få den ønskede højde, da kanten også skal fungere som trappetrin. De øverste blokke skæres til foroven med et skråt snit for at få plads til faldet.

6

Den færdige sokkelkant. Der er lagt armeringsnet og stabilgrus ud på hele fladen, så det nye betondæk bliver stærkt. Forinden er underlaget i midten jævnet ud og stampet godt.

03
Støb nyt betondæk 5 Trin

Nu skal du i gang med at støbe det nye betondæk. Du får brug for at montere nogle lige lægter midlertidigt på huset og ved den yderste sokkelkant, så du har noget at rette af efter. Disse lægter sættes op, så betondækket får det rigtige fald. Da den yderste sokkelkant fungerer som trappetrin, har du brug for en hjælpelægte her. Den spændes midlertidigt op, så den markerer den yderste kant foroven. Den placeres ca. 1,5 cm lavere end den på huset. Oven på læg-cm læg terne langs kanterne lægges to tværgående lægter, som nemt kan flyttes derhen, hvor du støber. Når du retter overfladen af efter disse, får betondækket det perfekte fald.

1

Spænd en lige lægte op midlertidigt på den yderste sokkelkant over trinnet. Så har du noget at rette af efter her, og du kan lave det rigtige fald. Montér også lægter midlertidigt ved muren.

2

Tilpas to tværgående lægter, så de kan ligge oven på lægterne ved huset og yderkanten af trappen. Lægterne på huset er monteret med 1 cm’s afstand til muren, så der er plads til at køre de tværgående lægter frem og tilbage.

3

Montér stolpesko på en lægte, der placeres i den ende, hvor der skal være skur. Stolpeskoene skal støbes ned i betondækket og fordeles på lægten, hvor de skal stå.

4

Fyld betonen på mellem de to tværgående lægter med vinkelbeslag. Overfladen rettes af med en hjemmelavet afretter, som kan trækkes hen over de lange lægter, så betonen glattes, og du får det rette fald.

5

Hele betondækket er støbt glat og jævnt. De mindre “etaper” kan dog godt anes i overfladen. I den ende, hvor der skal være skur, er lægten med stolpeskoene sat op, så de bliver støbt ned i betonen.

04
Læg fliser 4 Trin

Når du skal lægge fliser, skal du altid først lave en prøveoplægning, så du kan se, hvordan det kommer til at gå op. Det er vigtigt, at du kan undgå små flisestumper ved kanterne. Lav en såkaldt udmidtning, hvor du finder et punkt på midten, som du lægger fliserne ud fra, så det kommer til at gå pænt op ved kanterne.

Her skal der lægges store fliser, der måler 20 x 50 cm. De lægges hele som en bort yderst på betondækket. Det passer med, at den inderste række fliser bliver ca. 10 cm brede. Det er ikke for småt.

1

Fliserne lægges i halvforbandt, hvor fliserne i næste række forskydes med en halv flisestørrelse. Bland fliseklæber, og smør det på betondækket til én flise ad gangen, når det er store fliser som her. Sæt afstandskryds (her 8 mm) mellem fliserne.

2

De yderste fliser rager 1,5 cm ud over kanten, da der skal være plads til fliser på stødtrinnene også. De yderste fliser følger trappens skrå vinkling.

3

Fugen på trappens trin tjekkes. Den skal placeres præcis ud for fugerne på den store flisebelægning. Flisen justeres på plads efter et lod med en spids, der hænger ned fra en retskinne mod nederste trins fuge.

4

Fliserne fuges. Bland fugemassen, og fordel den diagonalt over fugerne med en gummispartel. Lad den sidde lidt, ca. en halv times tid, inden du vasker det overskydende af med rent vand og en svamp.

05
Byg skur 4 Trin

Skuret er bygget af overskudstræ fra forskellige projekter - derfor er dimensionerne lidt utraditionelle. Træskelettet er bygget op med bund- og topremme med lodrette dele imellem samt skråstivere, der styrker og stabiliserer skuret. Delene er skruet sammen med lange, rustfri skruer. Bundremmene er løftet over betondækket. Den lange bundrem er fastgjort til stolpesko - den korte er monteret til en gevindstang støbt ned i betondækket. Taget består af spær med tværgående taglægter, hvor der lægges betontagsten. Skuret beklædes med vedligeholdelsesfrie fibercementplanker.

1

Montér bagerste bundrem og toprem (A). Bundremmen placeres på stolpeskoene, og topremmen spændes midlertidigt fast med tvinger. Tjek, at den ligger lige. Fastgør den så til en bjælkesko i muren. Træskelettets lodrette dele (B) samt skråstivere (C) monteres også.

2

Lav hældning på taget. Den forreste toprem (F) placeres oven på endestolpen (E) og en bjælkesko i muren. Stolperne (E) er monteret på sidebundremmen (D). Mellem topremmene (A og F) sættes spær (G) op. De skæres til med skrå snit i enderne.

3

Sæt spærstumper op (H) på den bagerste toprem (A) til understøtning af taglægterne. De fastgøres med 5 x 80 mm skruer fra bagsiden af topremmen (A). Montér taglægterne (N) oven på spærene (G), og læg tagsten på taget.

4

Sæt beklædning på skuret. Beklædningen her er klinkbygget og består af fibercementplanker. De monteres med særlige skruer til skjult montage. Ende- og hjørnelister er også i fibercement og sættes op med særlige muffer.

Materialer

TIL TRAPPEN

 • Fundablokke, 33 cm, 40 stk.
 • Fundablokke, 23 cm, 40 stk.
 • Armeringsnet, 6 mm, 215 x 250 cm, 4 stk.
 • Cement, 25 sække a 25 kg
 • Støbemix, str. 0-16, 1,5 m3
 • Lægter, 38 x 57 mm, til afretning og montering af stolpesko, 6 stk.
 • Bræt, 19 x 125 mm, til kant på betondæk
 • Fliser, 20 x 50 cm, 15 kvm
 • Fliseklæber, 4 sække
 • Flisefuge, 1 sæk

TIL SKURET

Bjælke, 30 x 130 mm:

 • 2 remme (A) a 195 cm
 • 5 lodrette dele (B) a 177 cm
 • 2 skråstivere (C) a 185 cm
 • 1 kort bundrem (D) a 90 cm
 • 4 spær (G) a 82,5 cm
 • 5 spærstumper (H) a 13 cm
 • 1 bundstykke (J) a 90 cm
 • 1 kort lodret del (K) a 131 cm
 • 1 endespær (L) a 103 cm

Reglar, 45 x 95 mm:

 • 2 endestolper (E) a 141 cm
 • 1 toprem (F) a 195 cm
 • 2 skråstivere (M) a 170 cm

Reglar, 45 x 70 mm:

 • 4 taglægter (N) a 195 cm

Lægter, 38 x 57 mm:

 • 4 afstandslister (P) a 180 cm

Desuden:

 • Fibercementplanker
 • Tilbehør til fibercementplankerne: Hjørneskinne, endeskinne, samlemuffer og endepropper. Særlige skruer til både skjult og synlig montering.
 • Betontagsten
 • Vindskedesten
 • Sidefalsbindere
 • 5 stolpesko
 • 1 gevindstang, 10 mm, inkl. spændeskiver og møtrikker
 • Bjælkesko
 • Plugs, 10 mm
 • Skruer, 5 x 80 mm

Specialværktøj

 • Nedbrydningshammer
 • Tvangsblander
 • Snorvaterpas
 • Tandspartel, 8 mm

Tidsforbrug

Ca. 2 uger inkl. tørretid.

Pris

Ca. 9.000 kr., fordi flere af materialerne er købt billigt eller hentet gratis. Prisen er ca. 15-16.000 kr., hvis alt skal købes fra nyt.

Sværhedsgrad

Det er tungt arbejde at bryde ned og støbe, men ikke svært. Vær omhyggelig med at få lavet faldet og trappens trin.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Udendørs trapper