Smart reol under skråvæggen

Den bedste måde at få reolplads under en skråvæg på er, hvis du selv bygger reolen. Det er en optimal måde at udnytte pladsen på, og det kan gøres til en overkommelig pris.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 dage
Pris
1000 kroner

Vi bygger vores reol af mdfplader og lister. Pladerne limes og stiftes sammen og understøttes af lister

Intro

Skrå vægge kan ofte skabe hyggelige rum, men rigtig praktiske er de sjældent. Tit bliver pladsen helt inde ved væggen bare til spildplads, men det kan en hjemmelavet reol heldigvis råde bod på.

Vi viser her en reol, som er 245 cm bred, 130 cm høj og 105 cm dyb. Men principperne er de samme uanset størrelsen på den reol, du kunne bygge.

Som det første måles der op, og det er vigtigt, at du får lavet en grundig arbejdstegning med dine mål, så du kan lave en materialeliste at købe ind efter.

Endelig skal du være opmærksom på, at gamle gulve på første sal ofte ikke er helt vandrette og lige. Det skal der tages hensyn til, og vi viser dig hvordan.

Vejledning

01
Mål grundigt op 2 Trin

1

Opmåling til den første gavl (A) gøres ved at tage målene på 1, 2, 3 og 4. Vores reol skal gå 105 cm ud fra skunkvæggen. Vi laver en tynd streg på gulvet ved de 105 cm fra skunkvæggen, så vi hele tiden kan måle ud fra den.

2

Sørg for at måle højden fra gulvet til loftet i den rette vinkel. Det gør du bedst ved at holde tommestokken i lod med et vaterpas.

02
Første gavl og hylde 7 Trin

Når mål, arbejdstegning og materialerne er på plads, er det tid til at komme i gang.

Du begynder bedst ved først at lave gavlen (A), som sidder i midten af reolen. Hvis gulvet er lige og vandret, overføres dine mål bare direkte til mdf-pladen.

Men er gulvet skævt, skal du lægge lidt længde til, så du har mulighed for at rette til efterfølgende. Vi har lagt en cm til i bunden, men det kan være mere i dit hus. Når du har skåret den nu lidt for store gavl, stilles den så præcist som muligt på plads og klodses op i lod. Med en klods og blyant overføres gulvets hældning til gavlen - og du kan herefter rette den til med en stiksav.

1

Læg mdf-pladen op på to bukke, og understøt eventuelt med et par lægter nedenunder. Vi bruger her en sav med føringsskinne, men du kan også spænde et land på og køre rundsaven langs den.

2

Lav gavlen lidt for stor, klods den op i lod, og forstryg den, hvis gulvet er meget skævt. Du forstryger med en klods og en blyant langs nederste kant og saver derefter skævheden af med en stiksav.

3

Listerne (15 x 33 mm), som skal bære hylden (C) i hjørnet, sættes på bagvæg og endevæg, før første gavl sættes på plads. Her sættes listerne, så hylden kommer 20 cm over gulv.

4

Stil første gavl ind til væglisten. Skær en støtteliste, der passer fra endevæggen og sikrer, at gavlen står vinkelret på skunkvæggen. Sæt gavlen i lod, og lav nogle små markeringer, så du ved, hvor gavlen skal stå, når limen er på.

5

Smør monteringslim på den skrå flade af gavlen, og sæt den på plads efter markeringerne og ind til væglisten. Stift gavlen fast til væglisten, og stift eventuelt toppen af gavlen ind i væggen.

6

På gavlen sættes en 15 x 15 mm kvartstaf i samme højde som væglisterne og 4 cm fra gavlens forkant. Lim og små dykkere (25 mm) er rigeligt til at holde kvartstaflisterne.

7

Skær første hylde (C) til, så den ligger 2 mm tilbage fra forkanten af gavlen. Før hylden lægges på, limer du rundt på listerne. Så stifter du den fast - eventuelt også fra bagsiden af gavlen.

03
Lav næste reolfelt 4 Trin

Med den første gavl (A) og hylde (C) på plads er du klar til at gå i gang med reolens andet felt. Du griber det an på samme måde som før: Gavlen (A1) skæres ud og rettes til om nødvendigt.

Væglisten sættes på væggen, og gavlen stilles ind til væglisten, hvorefter den sættes i lod. Før du sætter de øverste hylder (B) på plads, er det i øvrigt en rigtig god idé først at markere højden på gavlen ved hjælp af midterstykket (D).

Læg også mærke til, at de øverste hylder ikke skal have en støtteliste på skråvæggen. Det er for besværligt, og de holdes fint af midterpladen og af kvartstaflisterne på gavlene eller væggen.

1

Brug midterstykket (D) til at markere, hvor kvartstaflisterne, som bærer de øverste hylder, skal monteres på gavlene og væggen.

2

Så skærer du de øverste lag hylder (B). Disse hylder skal ikke have lister på skråvæggen, men bliver båret af midterstykket (D) og kvartstaflister.

3

Midterstykket (D) limes med monteringslim på det skrå stykke, der skal imod væggen. Mens fladerne mod hylderne får hvid snedkerlim.

4

Midterhylden (D) skubbes nu ind på plads. Sæt en lille hjælpepind på gulvet, som kan bære den nederste hylde, indtil limen er tør.

04
Tilføj reol i enden 2 Trin

For at udnytte pladsen optimalt og få endnu mere hyldeplads laver vi nu en ekstra reol, som sidder i venstre ende af grundmodulet. Hvis du vil lave endereolen, skal du begynde med at lime og stifte fronten (F) vinkelret på gavlen (A1).

Til at bære hylderne sættes kvartstaflister på gavlen. Og til sidst sætter du hylderne fast med lim og stifter.

Vi har valgt en front med en bredde på 15 cm, men du bestemmer selvsagt selv bredden på front og hylder, afhængigt af hvor meget plads du har, og hvad du ønsker at opbevare.

1

Begynd med at sætte fronten (F) vinkelret på gavlen (A1). Den limes og stiftes fast. Herefter sættes kvartstaflister på gavlen dér, hvor du vil have hylder.

2

Hylderne skæres og sættes på med lim og stifter. Husk også her i enden af reolen at lave hylderne 2 mm smallere end frontens (F) forkant.

05
Finish og maling 2 Trin

Når limen er hærdet, kan reolen gøres klar til at blive malet. Hullerne fra stifterne er så små, at de let fyldes og dækkes af malingen, og derfor er det ikke nødvendigt at spartle dem.

Til gengæld er det en god idé at spartle et tyndt lag kemisk træ på alle de skårede kanter. På den måde undgår du, at malingen bare bliver ved med at blive suget ind i mdf-pladen. Når det kemiske træ er tørt, slibes efter, og du “brækker” alle reolens kanter med et stykke fint slibepapir. Det bedste resultat får du, hvis hjørner og kanter males med pensel, og de store flader males med rulle.

1

For at forsegle alle skårede kanter på mdf-pladen spartler du kemisk træ på. På den måde undgår du, at malingen bliver ved med at blive suget ind i pladen.

2

Når du har slebet færdigt, kan du grunde og male reolen. De store flader males lettest med rulle. Kanter og hjørner maler du med pensel.

Materialer

16 mm mdf-plader (122 x 244 cm) i alt 3 stk.:

 • 2 gavle (A og A1)
 • 2 hylder øverst (B)
 • 2 hylder nederst (C)
 • 2 midterstykker (D)
 • Frontstykke (F)
 • 3 hylder bag frontstykket (G1-G3)

Desuden:

 • 15 x 33 liste, i alt ca. 4,8 meter
 • 15 x 15 mm kvartstafliste, - i alt ca. 8 meter
 • Monteringslim
 • Hvid snedkerlim
 • Kemisk træ
 • 25 mm og 50 mm stifter til stiftpistol
 • Maling

Specialværktøj

 • Sav med føringsskinne
 • Kapsav
 • Stiftpistol

Tidsforbrug

Et par dage - plus tid til maling.

Pris

Cirka 1000 kroner plus maling.

Sværhedsgrad

Middel til lidt svært. Det helt centrale er at få målt rigtigt op og få skåret præcist ud.

Tegning

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du dyksaven

I denne video lærer du tømrerens favoritsav at kende. Dyksaven føres altid langs med en føringsskinne, der sørger for et præcist snit - uanset om det skal være lige eller vinklet, Om det skal være gennemgående eller ej. Eller om det starter ved kanten eller midt på et emne. Det gør saven oplagt til alt fra riller i et bræt til renskæring langs kanten, når terrassebrædderne er lagt.

TIPS: Lad rundsaven skære i underlaget

VÆRKTØJ: Sådan bruger du dykkerpistolen

I videoen her lærer du om dykkerpistolens funktioner og indstillingsmuligheder. Pistolen er en stor hjælp til en lang række opgaver, hvor du gerne vil sømme hurtigt og med en hånd fri til at holde på emnet, fx ved montering af fodpaneler, gerigter, skyggelister, forskallingsbrædder og udhængsbrædder.

TIPS: Luk for varmen når du maler

TIPS: Undgå fnug fra malerrullen

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Reoler