Gør dit hus ekstra sikkert

Er dit hus lige til at bryde ind i med en simpel skruetrækker? Eller er der svage punkter, som kunne indbrudssikres bedre? Her får du 10 tips til at gøre dit hjem lidt mere sikkert for dig og meget mere besværligt for indbrudstyven.

Omtanke er første skridt

Køb den sikring, du har brug for, i stedet for bevidstløst at investere i alarmsystemer, superlåse og alle tænkelige sikringsbeslag.

Her gælder det gammelkendte råd om at se på dit hjem med en tyvs øjne: Hvis du skulle bryde ind i dit hjem, hvor er så de svageste steder? Det kan være godt at vide, at indbrudstyve vælger de letteste løsninger. Derfor handler din sikringsstrategi først og fremmest om at gøre hans arbejde så besværligt som muligt – så vælger han nemlig sandsynligvis et andet hus end dit.

LÆS OGSÅ: Effektiv metode mod indbrud

Har du terrassedør, så start her. Det er de fleste tyves foretrukne ind- og udgang. Og sørg så for, at tyven ikke blot kan åbne yderdørene, hvis han først er inde i huset. En tyv foretrækker en ekstra udgang, han kan flygte igennem. Selvfølgelig kan han komme ind, hvis han virkelig vil, men jo mere besværligt du gør det, desto bedre.

10 tips sikrer dit hjem mod indbrud

 • 1. Sikre låse og slutblik: Undgå, at låsen sparkes op ved at skifte til sikre låse med solide låsepaler og sikre låsecylindre med seks eller flere stifter.
 • 2. Låse til vinduerne: Stop tyvens flugt med tyvekoster ved at sætte låse på de mest udsatte vinduer – typisk dem, der ligger bedst skjult for nysgerrige blikke fra naboer og andre.
 • 3. Rudesikringer udvendigt: Sørg for, at ruderne ikke kan aflistes – en af de mest populære indbrudsmetoder.
 • 4. Greb med lås: Undgå indbrud via terrassen, og stop dermed en af de mest benyttede indgangsveje for indbrudstyve.
 • 5. Lås i stedet for vrider: Spær tyvens flugtvej gennem en hoveddør. En indbrudstyv sikrer sig som regel en ekstra udvej, for det tilfælde at du kommer hjem og forstyrrer ham midt i arbejdet.
 • 6. Hasper med sikring: Gør vinduet ekstra sikkert ved at forsyne det med børnesikrede hasper (anverfere).
 • 7. Envejsskruer til det hele: Snyd en tyv med skruetrækker med envejsskruerne, der kun kan skrues højre om, altså i. Skruerne kan du bruge alene, fx til at skrue glaslisterne fast til vinduets ramme.
 • 8. Ekstra sikre sikringsbeslag: Gør tyvens vej ind besværlig ved at forsyne vinduerne med sikringsbeslag.
 • 9. Nokker til døre og vinduer: Stop den ihærdige indbrudstyv, der bevæbnet med en nedstryger er klar til at save hoveddørens hængsler over.
 • 10. Roterende tremmer for kældervinduerne: Giv den adrætte tyv hovedbrud ved at sætte tremmer for kældervinduerne.

Sikre låse og slutblik

UNDGÅ, AT LÅSEN SPARKES OP ved at skifte til sikre låse med solide låsepaler og sikre låsecylindre med seks eller flere stifter. Sikkerhedsslutblikket, der er det metal, der sidder i karmen, og som låsens paler går ind i, kan skiftes til et kraftigt sikkerhedsslutblik, som gør det svært at brække døren op.

Et almindeligt slutblik monteres med to skruer, og griber tyven et kraftigt brækjern, kan han fjækkke karmen. Sikkerhedsslutblikket er kraftigere og sikret med ekstra kraftige skruer.

Låse til vinduerne

Skru låsekassen fast på vinduets ramme.

STOP TYVENS FLUGT med tyvekoster ved at sætte låse på de mest udsatte vinduer - typisk dem, der ligger bedst skjult for nysgerrige blikke fra naboer og andre. Her er det oplagt for en tyv at stikke ud af huset med dine ejendele under armen. Låsene gør det også langt sværere at bryde ind gennem vinduerne, fordi rammerne er låst forsvarligt fast. Husk at gemme nøglen af vejen, men ikke længere væk, end at du selv har adgang til den, og lad være med at lade vinduer, der skal fungere som flugtveje, være låst, når du er hjemme.

Låsene fås i mange udgaver, men princippet er det samme: En lås monteres på den oplukkelige del af vinduesrammen, og slutblikket sættes på karmens faste del.

Rudesikringer udvendigt

Rudesikringen skrues ind i vinduesrammen og holder på glaslisten.

SØRG FOR, AT RUDERNE IKKE KAN AFLISTES - en af de mest populære indbrudsmetoder. Når tyven af ister en rude, fjerner han ganske simpelt alle glaslister, typisk med en skruetrækker, og så er ruden lige til at pille ud, og vejen ind til dine ting er åben. Men med rudesikringer, eller glaslistesikringer, bliver det umuligt at få glaslisterne af.

Monterer du dem oven i købet med envejsskruer, så er du helt sikret mod indbrud af den type. Vil tyven ind ad vinduet, må han smadre ruden, og det larmer og udgør en stor risiko. Beslagene fås i flere varianter fra forskellige producenter. De bør alle monteres med cirka 30 cm’s mellemrum på glaslisterne.

Greb med lås

Monter et nyt greb med lås, enten med nøgle eller med kode.

UNDGÅ INDBRUD VIA TERRASSEN, og stop dermed en af de mest benyttede indgangsveje for indbrudstyve. Det er nemlig meget ofte terrassedøren, der bliver benyttet, når de ubudne gæster vil ind. En rude kan nemt slås i stykker, og så kan et almindeligt paskvillegreb åbnes ganske let.

Men skifter du til et greb med lås - enten med nøgle eller kode - så er den vej ind lukket for tyven. Gem nøglen af vejen, men lås kun om natten, og når du ikke er hjemme.

Lås i stedet for vrider

Skru vrideren af og låsecylinderen på.

SPÆR TYVENS FLUGTVEJ gennem en hoveddør. En indbrudstyv sikrer sig som regel en ekstra udvej, for det tilfælde at du kommer hjem og forstyrrer ham midt i arbejdet. Det er nemt at lade en dør stå på klem, hvis dørens lås er forsynet med en vrider på den indvendige side. Men skifter du vrideren ud med en låsecylinder, kan døren ikke åbnes, når du er taget hjemmefra og har låst. Og så bliver dit hjem pludselig noget mindre interessant at bryde ind i.

Det er også svært at stikke af med en 40 tommer flad-skærm, hvis man ikke kan komme ud igennem en af husets døre. Et lidt dyrere alternativ er en lås med såkaldt udehjemme-sikring, hvor vrideren på dørens inderside fungerer, indtil du går hjemmefra og slår den fra.

Hasper med sikring

GØR VINDUET EKSTRA SIKKERT ved at forsyne det med børnesikrede hasper (anverfere). Børnesikringen forhindrer, at en tyv udefra kan bore hul i vinduesrammen og liste et stykke ståltråd ind for at løfte hasperne af. Det er en velkendt metode, der kaldes underboring.

Hasperne kan stadig åbnes indefra, i hvert fald af en voksen, så du forhindrer ikke, at vinduet kan bruges som flugtvej af tyven, hvis han er kommet ind et andet sted. Så det er klogt at supplere med vindueslåse, hvis vinduet er særligt udsat - det vil sige godt skjult for udsyn fra naboer.

Ekstra sikre sikringsbeslag

Fortykkelsen gør det umuligt at løfte beslaget af udefra med ståltråd.

GØR TYVENS VEJ IND BESVÆRLIG ved at forsyne vinduerne med sikringsbeslag. Beslagenes egentlige formål er, at vinduerne kan stå på klem, uden at de kan åbnes af børn indefra eller en tyv udefra. Kun sikringsbeslag med en lille vipbar fortykkelse på forhindrer dog, at beslaget kan løftes af udefra med et stykke ståltråd, så gå efter denne type, og gener tyven mest muligt.

Lad aldrig vinduer stå på klem, når du ikke er hjemme, heller ikke med sikringsbeslag. De kan vrides eller sparkes af.

Envejsskruer til det hele

Skruerne kan kun skrues højre om, altså i.

SNYD EN TYV MED SKRUETRÆKKER med envejsskruerne, der kun kan skrues højre om, altså i. Skruerne kan du bruge alene, fx til at skrue glaslisterne fast til vinduets ramme. Du kan også bruge dem til at montere mange af de beslag og sikringer, vi viser her. Så kan tyven ikke snyde dig ved fx at skrue vinduessikringerne af og herefter af iste en rude. En almindelig skruetrækker duer nemlig ikke.

Du skal blot huske, at du får brug for specialværktøj, hvis du selv vil have skruerne ud. En særligt veludrustet tyv vil naturligvis også kunne skaffe specialværktøj til formålet, men al erfaring viser, at de færreste tyve har andet end en skruetrækker eller et lille brækjern med i lommen.

Nokker til døre og vinduer

STOP DEN IHÆRDIGE INDBRUDSTYV, der bevæbnet med en nedstryger er klar til at save hoveddørens hængsler over. Udvendige hængsler på døre og vinduer er nemlig relativt sårbare, fordi de kan saves over, hvorefter døren kan åbnes i hængselsiden. Det kræver lidt tid, men i et sommerhusområde eller et sommerferietomt villakvarter, hvor der er ro og fred til indbrud, sker det faktisk.

Nokkerne er ståltappe, der monteres i dørens eller vinduesrammens bagkant. I karmen bores der et hul, hvor nokkens modstykke slås i. Når døren eller vinduet er lukket, kan de ikke løftes op, selv om hængslerne er skåret over. Og så er den ihærdige indbrudstyv med nedstrygeren blevet træt i armene til ingen verdens nytte.

Roterende tremmer for kældervinduerne

Et stykke rundjern inden i tremmerne gør det meget svært at save dem over.

GIV DEN ADRÆTTE TYV HOVEDBRUD ved at sætte tremmer for kældervinduerne. Ofte er kældervinduer skjult på bagsiden af huset eller bag buske, og så er der frit spil for en adræt tyv. Sætter du tremmer for vinduerne, får tyven problemer. De viste teleskopstænger er på vej ud på markedet, men du kan sikkert selv konstruere rør, der kan bruges. Lægger du et 15 mm rundjern ind i røret, vil en tyv med en nedstryger kun nå ind til denne kerne, der så blot drejer rundt, uden at saven bider sig fast.

  Andre læser lige nu ...