Blandingsforhold beton: Det skal du vide

BLANDINGSFORHOLD BETON: Til store projekter, fx terrændæk eller havebassin, er der mange penge at spare ved at blande betonen selv.

VIGTIGT OM BETON!

Beton er stærkt ætsende. Så husk altid vandtætte arbejdshandsker og beskyttelsesbriller, når du arbejder.

SÆRLIGT VED BETON

Luftlommer svækker beton. Så skal du i gang med at støbe beton i en form, skal du sørge for at vibrere betonen, mens den stadig er blød. Sæt en bræddebolt fast i slagboremaskinens borepatron, og flyt boltens rundede hoved rundt langs formen, mens maskinen kører med slagfunktionen slået til. Fylder du skiftevis lidt beton i og vibrerer, bliver resultatet perfekt.

BLANDINGSFORHOLD

Beton blandes af cement, sand og sten, og blandingsforholdet opgives i den rækkefølge. 1:2:3 betyder derfor 1 del cement, 2 dele sand og 3 dele sten. Stenene varierer i størrelse efter betonlagets tykkelse. En tommelfingerregel siger, at de ikke må være tykkere end 1/3 af det færdige betonlag.

Til opgaver, der kræver en pæn, glat overflade, fx havefliser, bruges ikke sten. Så er der kun to tal, fx 1:3, betyder det, at der ikke skal tilsættes sten.

Blandingsforhold beton