Guide: Fugemasser

Du vil undgå mange fejl, lige fra de små irritationer til de store og dyre katastrofer, ved at vælge rigtigt fra hylden med fugepatroner i byggemarkedet og på værkstedet. Og hører du til dem, der kalder alle patroner “silikone”, så bliver du hurtigt klogere i denne lille effektive guide over fugemasser.

Glem alt om navn, billede og andre farvestrålende omstændigheder på patronens forside, når du skal vælge en fugemasse mellem de mange patroner på reolerne i byggemarkedet. Navnene kan variere, selv om indholdet er det samme, og under stort set samme navn kan der gemme sig vidt forskellige produkter med vidt forskellige egenskaber.

For at træffe det rigtige valg skal du i stedet om på patronens bagside, hvor du kan læse, hvad fugemassen består af. Det fortæller dig langt mere præcist, hvad fugemassen i den pågældende patron kan præstere, hvor du kan bruge den, og hvordan du skaber de bedste og mest holdbare fuger med den.

Det kræver, at du ved noget om fugemasser, men med artiklen her i hånden er du rigeligt i stand til at træffe det rigtige valg. Ikke alene er du sikker på at finde den rigtige fugemasse til en bestemt opgave. Du køber dig heller ikke fattig i fugemasse, når du klarer opgaven lige så godt med den halve patron, du har i forvejen. Du vælger alene ud fra de egenskaber, fugen kræver.

5 typer fugemasse delt op efter deres indhold

I guiden her møder du de fem typer fugemasse, du altid bør skelne mellem. Typerne er defineret af det stof, de er bygget op over: silikone, akryl, MS-polymer, polyurethan og bitumen.

Inden for hver findes varianter med små og store forskelle. Selv om de ofte er tilegnet en særlig opgave, kan du ofte bruge dem frit ud fra deres grundtype. Har du fx en “malerfuge” stående, er det en akrylmasse, som du fint kan bruge i lydfuger. Omvendt er det vigtigt at kende produktets begrænsninger - fx at kun særlige MS-fugemasser er hårde nok til et skibsgulv.

Generelle tips om fugemasse og om at fylde fuger rigtigt op

 • Fugemasse bør opbevares tørt og køligt, men frostfrit.
 • Luk tuben tæt efter brug. Læg fx en lufttæt tape om spidsen.
 • Skær spidsen til patronen med et skråt snit, så åbningen passer til bredden på fugen og kan varieres ved at dreje pistolen lidt.
 • Dæk af med malertape på begge sider, før du fuger.
 • Elastiske fuger skal være tyndest på midten (rundt bagstop).
 • Plastiske fuger skal være kvadratiske (flad fugebund).
 • Brug fugepind til at trykke fugemassen helt tæt ned mod bagstoppet, når du bygger elastiske fuger op.
 • Brug fugepind, fugebrik eller spartel til at glatte fugen.
 • Brug glittevæske i stedet for sæbevand, så kan du efterfylde.
 • Flyt den brugte spids over på den ny patron for at undgå spild.
 • Ikke-hærdede rester af fugemasse kasseres som kemisk affald.

1. Akrylfugemasse

Akryl giver en vandopløst fugemasse, der kan overmales, er let at arbejde med og gerne ret billig. Det gør den populær til indendørs fuger og forseglinger. Selv om den med tiden bliver fast omtrent som de elastiske masser, regnes den for plastisk og dur ikke i krævende fuger.

Karakteristika

Akrylfugemassen er bygget på akryldispersion, som giver en énkomponent, vandopløst fugemasse, som ikke kræver nogen sikkerhedsanordninger.

Den hærdede akrylfuge er plasto-elastisk. Det placerer den i familien af plastiske fugemasser, selv om den med tiden tørrer op til en gummiagtig masse med begrænsede elastiske egenskaber.

Akrylfugemasse kaldes ofte for malerfuge, fordi den er yderst velegnet til at forsegle revner og huller i forbindelse med maler­ arbejde, men akrylfugen er også velegnet til andre forseglinger og fuger indendørs i tørre rum - så længe de ikke skal leve op til hårde krav om tæthed og klare store bevægelser.

Typisk anvendelse

 • Forsegling af revner, sprækker og huller før malerarbejde
 • Lydisolerende fuger i skillevægge og andre konstruktioner
 • Ikke-krævende konstruktionsfuger mellem forskellige bygningselementer indendørs

Egenskaber

 • Plastisk (plasto­elastisk)
 • God vedhæftning til de fleste byggematerialer
 • Hærder op, når vandet fordamper
 • Kan overmales
 • Rimeligt pillesikker, når den har fået god tid til at hærde
 • Tåler ikke konstant vandpåvirkning
 • Under arbejdet fjernes akrylfuge nemt med vand

Optræder især under disse navne

• Malerfuge • Akrylfugemasse • Akryltætningsmasse • Malerfinish • Mester Akryl • Akryl Basic • Akryl Byg • og lignende

Holdbarhed

I en uåbnet tube holder akrylfugemassen sig frisk minimum 2 år. Hvis du lukker en åbnet tube godt og lufttæt og opbevarer den tørt og køligt, men frostfrit, kan du genbruge akrylen i op til et år.

2. Silikonefugemasse

Silikone er for mange blevet synonymt med fugemasse - uanset hvad patronen indeholder. Det er selvsagt forkert, men selv om især MS-polymer har presset silikonefugemasserne lidt ud, er silikonens smidige og glatte vand- og smudsafvisende overflade stadig uovertruffen.

Karakteristika

Silikonefugemasse er meget elastisk, og det er både en gammel og en ny fugemasse. Gammel, fordi både de eddikesyreholdige og de syrefri fugthærdende typer har eksisteret i rigtig mange år og stadig bruges til mange formål. Ny, fordi også silikonefugemasserne stadig udvikles.

De nyeste typer er vandbaserede, så de kan fjernes med vand, inden de er hærdet, og i stedet for at hærde ved fugt som de ældre typer størkner silikonen i de nye typer ved, at vandet fordamper.

I hærdet tilstand har alle typer silikonefugemasse stort set samme egenskaber, men vær opmærksom på, at fx ikke alle typer må anvendes til akvarier.

Typisk anvendelse

 • Fuger og forsegling i våde miljøer. I vådzone er det et krav i byggeanvisningerne at bruge silikone
 • Fugning og tætning omkring sanitære installationer, vaske og andre våde miljøer
 • Limning og fugning af glas
 • Højelastiske konstruktionsfuger, inde og ude, der ikke males

Egenskaber

 • Højelastisk
 • Særdeles god vedhæftning til de fleste materialer
 • Fugthærdende (ældre typer) eller afdampning af van
 • Kan ikke overmales
 • Pillesikker efter afhærdning
 • Tåler konstant vandpåvirkning - men ikke konstant fugt
 • Fjernes før hærdning med acetone eller vand alt efter type

Optræder især under disse navne

• Silikone • Sanitetssilikone/fuge • Byggesilikone • Vådrums­ silikone/fuge • Glassilikone • Gør det selv­fuge • Akvariesilikone

Holdbarhed

2 år i uåbnet patron, tørt og frostfrit. Efter åbning op til 1 år.

3. Ms-polymerfugemasse

Polymerfugemasserne kombinerer det bedste fra silikone- og polyurethanfugemasserne. Derfor er den elastiske MS-fuge ved at overtage en stor del deres opgaver. Rigtig gode elastiske egenskaber, ingen farlige stoffer, god vedhæftning til de fleste materialer, vejrbestandig og god at male over.

Karakteristika

MS-polymerfugemasse er en yderst elastisk gummifugemasse, der klæber godt på de fleste overflader. Kan anvendes til næsten alle typer konstruktionsfuger, bevægelsesfuger og forseglinger- og den høje klæbeevne gør også mange af MS-fugemasserne velegnede til egentlige klæbeopgaver. Fugemasser baseret på MS (modificeret silanpolymer eller hybridpolymer hærder ved kontakt med luftens fugtighed uden at afgive farlige dampe og kræver ingen særlige forholdsregler under arbejdet. Må ikke forveksles med PU-fugemasserne (polyurethan), som afgiver isocyanatdampe.

Typisk anvendelse

 • Fuger og forsegling af de fleste materialer inde og ude
 • Til bygge- og konstruktionsfuger, hvor du ønsker en elastisk over­ malbar fuge, også de meget krævende opgaver
 • Til klæbeopgaver, hvor du ønsker en fleksibel/sej forbindelse

Egenskaber

 • Højelastisk
 • Særdeles god vedhæftning til de fleste materialer
 • Fugthærdende
 • Kan overmales. Nogle typer kan slibes
 • Pillesikker, når den er hærdet
 • Lang holdbarhed inde og ude
 • Rengøring før hærdning med benzin eller terpentin

Optræder især under disse navne

• MS-fugemasse • Byggefuge • Gulvfuge • Teknikfuge • Marinefuge • Multifuge • Facadefuge - og lignende

Holdbarhed

Uåbnet 1 år. Husk at tjekke holdbarheden på tuben, når du køber. Fugemassen hærder ved kontakt med luftens fugtighed, så når den har været åbnet, er processen startet. Opbevarer du den meget tæt og tørt, kan du med lidt held bruge af den i et par måneder.

4. Polyurethanfugemasse

PU-fugemasse giver en meget stærk, sej og elastisk fuge, der er vejrbestandig og vandfast. Bruges til krævende fuge- og klæbeopgaver. Der er kun få PU-fugemasser tilbage, da langt mindre miljø- og sundhedsskadelige typer som MS-polymerfugemasser har afløst dem.

Karakteristika

PU er en forkortelse af polyurethan, og ligesom MS-polymer hærder fugemassen ved kontakt med luftens fugtighed. I det hele taget ligner de to typer hinanden i egenskaber og anvendelse. Den store forskel er, at PU-fugemasserne afgiver isocyanat-dampe, mens de hærder. Ikke voldsomt meget, men nok til at ventilation er påkrævet under arbejdet, og indtil fugen er hærdet. Det kan også anbefales at bruge handsker, som beskytter huden. Hvor der kræves særligt høj styrke og ikke mindst klæbeevne, sværger nogle producenter endnu til PU-fugemassens veldokumenterede egenskaber.

Typisk anvendelse

 • Krævende fuger og forsegling af de fleste materialer ude
 • Bygge- og konstruktionsfuger, hvor man ønsker en højelastisk overmalbar fuge
 • Til krævende klæbeopgaver med en fleksibel limfuge

Egenskaber

 • Højelastisk
 • Særdeles god klæbeevne
 • Fugthærdende (afgiver isocyanat under hærdning)
 • Kan overmales
 • Pillesikker efter afhærdning
 • Lang holdbarhed i de fleste miljøer
 • Fjernes med terpentin eller acetone, før den er hærdet

Optræder især under disse navne

• PU-fugemasse • Byggefuge • Flexfuge • Teknikfuge • Marinefuge • Limfuge • Facadefuge - og lignende

Holdbarhed

Svingende, så tjek altid holdbarhed på patronen. Da fugemassen hærder ved fugt og varme, opbevares patronen tørt og køligt. Regn med, at den højst kan bruges op til 6 måneder efter åbning.

5. Bitumenfugemasse

Fugemasser baseret på bitumen er en gammel plastisk type. Bitumen er et restprodukt fra raffnering af råolie. Fugemassen, ofte betegnet “Mastic”, var blandt de første gummifuger til moderne byggeri. I dag er den bløde oliemasse stort set af øst af elastiske fugemasser.

Karakteristika

Fugemasser baseret på bitumen er plastiske eller termoplastiske. Bitumen er et restprodukt fra raffinering af råolie, og når den anvendes til fugemasser, er den modificeret på forskellige måder for at opnå de ønskede egenskaber. Oftest danner den en tynd hinde på den færdige fuge, som kan overmales, mens massen forbliver blød og plastisk under hinden og kun størkner langsomt. Bitumen er ikke pillesikker. Anvendes den som fugemasse, bør fugen dækkes med en liste eller lignende, som beskytter den mod pilfingre, fugle og andre små og store angreb.

Typisk anvendelse

 • Tætner, klæber, fuger og reparerer ved tagpap
 • Reparation og udskiftning af gamle bitumenholdige fuger
 • Beskyttede fuger, hvor man ikke kan komme til at opbygge en korrekt elastisk fuge, som er mere afhængig af et bagstop

Egenskaber

 • Plastisk
 • Hæfter godt på de fleste byggematerialer
 • Danner en hinde i løbet af et døgns tid, men forbliver blød og klæbende under hinden
 • Kan overmales
 • Ikke pillesikker (bør beskyttes mekanisk)
 • Tåler ikke konstant vand eller UV-lys
 • Rengøring med mineralsk terpentin, både under arbejdet og siden, da den ikke hærder

Optræder især under disse navne

• Secomastic • Bitumen • Mastic • Tagklæber • Tagtæt

Holdbarhed

Der vil højst sandsynligt loves en holdbarhed på 2 år på patronen, men bitumenmassen kan anvendes meget længere, hvis du bare opbevarer den tæt lukket, tørt og køligt.

Hvad betyder ordene?

På fugepatronerne, i brugsanvisninger og her i bladet vil du støde på mange fagudtryk fra fugemassens verden.

Her får du en kort forklaring på de mest almindelige fagudtryk.

Elastisk

Den færdighærdede fuge kan i årevis igen og igen blive strakt og klemt og hver gang finde tilbage til sin oprindelige form, så længe bevægelsen foregår inden for de grænser, den har garanteret.

Plastisk

Den færdige fuge kan give sig, men vil mere eller mindre beholde den nye facon - altså som tyggegummi, ikke som en elastik.

Termoplastisk

Den færdige fuge bliver blødere og mere flydende, når den varmes op, og mere fast, når temperaturen falder.

Forsegling

Fugen lukker revner og huller kosmetisk, men ikke garanteret tæt.

Funktionsfuge

Fugen lukker ikke alene kosmetisk, men også så tæt, at den har en egentlig funktion i i den samlede konstruktion.

Pillesikker

Fugen hærder så hårdt, at pilfingre og dyr sjældent skader den.

Tørre- eller hærdetid

Den tid, fugemassen er om at tørre eller hærde.

Minimumstemperatur

Den laveste temperatur, hvor fugemassen kan lægges og hærde.

Trekantfuge

En fuge - eller rettere en forsegling - der både klæber i siderne og i bunden og derfor ikke optager store bevægelser.

De vigtigste egenskaber

Fugemassers evne til at strække sig opgives som procent af den bredde, den hærder op i. Jo bredere fugen er, jo mere bevægelse kan den pågældende fugemasse optage - og stadig bevare både grebet og evnen til at finde tilbage i den oprindelige form.

Skemaet her viser blandt andet, hvor store bevægelser de fem grundtyper af fugemasser typisk kan optage.

Enkelte opgaver kræver helt specielle fugemasser

De fem mest almindelige fugemasser er hver for sig meget alsidige, og samlet dækker de langt de fjeste opgaver. Men nogle opgaver kræver en specialiseret fugemasse. Det er ikke superfugemasser, som så klarer alt - nogle af dem er netop kun gode til ganske få typer arbejde.

Silikone til akvarier

Skal du bygge eller tætne et akvarium eller et terrarium, bør du bruge en silikonefugemasse lavet specifikt til det formål. Klæbeevnen skal være i top, og så må fugemassen ikke forgifte fisk eller dyr. Til gengæld kan du bruge akvariefugemassen til alle mulige andre glasopgaver.

Gulvfugemasse

Vil du lægge et skibsgulv med brede fuger, der er lukket med fugemasse, skal du bruge gulvfugemasse specielt egnet til formålet. Ud over at besidde en god klæbeevne og stor slidstyrke skal den hærde så hårdt op, at den kan slibes og lakeres. Findes både som MS-polymer og PU.

Silikone til våde og fugtige omgivelser

Til bad, køkken og andre indendørs våde miljøer bruger vi silikone, fordi den er nem at holde ren. Men det skal være silikone tilsat stoffer, der hæmmer mug og skimmel, med mindre du altid når at tørre fugen af. Silikone, der er fugtig - altså udsat for vand og luftens ilt på samme tid - angribes konstant af svampe, som trives på det organiske indhold.

Den vigtige bund under fugen

Bevægelsesfuger mellem bygningsdele, der skal kunne bevæge sig i forhold til hinanden, kan både bygges op af en plastisk og af en elastisk fugemasse - men du kan ikke bare proppe fugemassen ned i sprækken.

Fugemassen skal trykkes ned mod et bagstop, så fugen ikke klæber til bunden, men kun i siderne. De elastiske fuger er helt afhængige af, at de har store klæbeflader i siderne og samtidig er tynde på midten, og for at opnå den profil placerer du først et rundt bagstop i fugen. Plastiske fuger er knap så afhængige af profilen, men bliver bedst, hvis deres profil er nærmest kvadratisk.

Elastisk fuge med rundt bagstop

Plastisk fuge med plant bagstop

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Fugemasse