BANK: Brosten og chaussésten lægges i et et tykt lag grus og bankes på plads.

BANK: Brosten og chaussésten lægges i et et tykt lag grus og bankes på plads.

HVORDAN ARBEJDER DU MED NATURSTEN?

Når du skal lægge natursten, er fremgangsmåden den samme, som når du lægger fliser. Bunden skal være plan og solid, inden du fordeler dit læggegrus.

Laget af læggegrus under fliser er normalt kun et par centimeter tykt. Under brosten og chaussésten bør det være cirka 10 cm. Og man bruger ofte brolæggergrus i stedet for læggegrus.

Sådan arbejder du med natursten

Har du brug for at dele en natursten, er det nemmest at bruge en vinkelsliber med stor diamantskæreskive. Det giver et meget lige snit i stenens overflade.

Hvis du nøjes med at skære et spor i den side af stenen, der skal vende nedad, og bruger hammer og mejsel til at hugge i sporet, får stenen et mere naturligt udseende på oversiden.

Sådan arbejder du med natursten

VIGTIGT OM NATURSTEN!

De fleste natursten har en ujævn overflade. Når du har lagt dem i grus, bør du altid vibrere dem med en pladevibrator, så havegangen, terrassen eller indkørslen får en nogenlunde plan overflade.

SÆRLIGT VED NATURSTEN

Natursten kan bestilles på nettet eller i dit lokale byggemarked. Stenene leveres ofte i bigbags eller stablet på paller. Men du får som regel stenene billigere, hvis du bestiller dem direkte fra en grusgrav eller via en vognmand, som blot skal tippe dem af på dit fortorv.

Varianter af natursten

MOSAIKSTEN OG CHAUSSÉSTEN Chaussésten bruges ofte i linjer mellem betonfliser, men kan også bruges til hele gange og stier. Stenene er cirka 9 x 9 x 9 cm. Mosaiksten er mindre og bruges primært til at lukke huller eller lave mønstre. De er typisk 5 x 5 x 5 cm.

Varianter af natursten

BROSTEN Brosten kan bruges til at stabilere kanten på en belægning, men de kan også lægges i en hel indkørsel. Europæiske brosten er ofte cirka 15 x 16 x 21 cm. Er stenene impotereret fra Østen, vil de ofte være cirka 14 x 14 x 20 cm

Varianter af natursten

MARKSTEN OG PIGSTEN Marksten og pigsten kender vi fra gamle gårdspladser, hvor de ofte blev brugt som belægning. Stenenes runde flader giver en ret ujævn overflade. Marksten er normalt 15 til 30 cm store, mens pigsten normalt er fra 7 til 14 cm.

Varianter af natursten

BRUDFLISER Brudfliser af fx granit eller skifer bruges primært på terrasser og til havegange. Stenene kan variere meget i størrelse, og tykkelsen kan variere fra cirka 2 til 5 cm. Brudfliserne lægges i grus eller jordfugtig beton og bør vibreres, når de er lagt.

Varianter af natursten

HELE FLISER Hele fliser af natursten kan lægges på terrasser, havegange og – hvis fliserne er tykke nok – i indkørsler. Fliser af granit eller basalt er mest robuste. Skifer, sandsten, marmor og kvarsit optager fugt, så det er en fordel at imprægnere dem.

Varianter af natursten

SHINGELS OG SKÆRVER Shingels har runde kanter. Skærver er knust granit med skarpe kanter og pakker derfor bedre. Begge typer kan blandt andet bruges til belægninger, der ikke skal holdes fri for sne. Shingels er 32-64 mm. Granitskærver fås i mange størrelser.

Varianter af natursten

PERLE-, ÆRTE- OG NØDDESTEN Små natursten bruges ofte i indkørsler og indgangspartier. De kan også bruges i en betonblanding. De mindste sten (perlesten) er 4-8 mm. Ærtesten er 8-16 mm. Og nøddesten er 16-32 mm.

Varianter af natursten

STENMEL Den mest finkornede udgave er natursten er stenmel. Det er granit eller flint, der er knust til små korn på enten 0-2 mm eller 0-4 mm. Stenmel bruges i fuger mellem fliser eller som belægning.

KANT AF NATURSTEN

Er du glad for natursten, kan du også få buede eller lige kantsten af granit. Der findes også brønddæksler, store trædefliser og kæmpefliser, der kan holde jorden på plads i et højbed.

Kant af natursten