Kingspan: Smart isolering til facaden!

Så effektivt har du aldrig kunnet efterisolere! Nyt spændende materiale til facadeisolering giver ældre huse et topmoderne energiforbrug. Se, hvordan du bruger det.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
5 uger
Pris
550 kr./m2

Intro

Der er på tide, at vi tager den effektive isolering i Kingspans skumplader til os. Med en såkaldt lambda-værdi på 20-21 er Kingspan isolering rundt regnet dobbelt så effektivt som den isolering, vi normalt benytter til facadeisolering. For at opnå en given effekt skal der altså kun halvt så tykt et lag isolering til.

Læs mere om: Isolering

Samme effekt i halv tykkelse

Brandsikkerhed og evnen til at flytte fugt ud af konstruktionen er testet og godkendt i en stribe løsninger – som i den pakkeløsning, vi benytter i historien her, hvor udgaven K5 Kooltherm sættes uden på huset og dækkes med armeret puds.

Prisen er typisk lidt mere end den dobbelte af, hvad du betaler for mere traditionelle materialer som mineraluld, flamingo og papiruld. Du skal altså typisk ofre lidt mere på at isolere op til en given effekt med Kingspan isolering end med et mere traditionelt isoleringsmateriale, men kan til gengæld have glæde af en tyndere væg.

Læs mere om: Isolering af loft

Mere plads at leve på

Den effektive Kingspan isolering er naturligvis også interessant, når vi bygger nyt. Med de nuværende krav til isoleringsevnen vil Kingspan isolering typisk spare 15- 20 centimeter i ydervæggens samlede tykkelse, og det betyder ikke kun, at du kan slippe for de meget tykke ydermure, du får også mere plads at leve på med samme størrelse hus.

Prisen er lidt højere, måske 10 procent, men hvis det betyder, at du undgår store og kostbare udgifter som at skulle lægge et nyt tag, så er det jo uden den store betydning.

Den supereffektive isolering sælges i Danmark som en pakkeløsning, hvor pladerne pudses. Den teknik, du ser her, svarer stort set til at efterisolere udvendigt med mineraluld og puds. Med samme mulighed for at gøre huset flot og tidssvarende. Bare på den halve plads.

Maksimal efterisolering på minimal plads

Det er en stor opgave at isolere hele huset udefra med højeffektive isoleringsplader og armeret puds - men det er en opgave, som du sagtens kan kaste dig ud i, hvis du har tiden og viljen. For selvom producenter og forhandlere umiddelbart tænker på det som en professionel løsning, så skal du først og fremmest være grundig med dit arbejde.

Løsningen her er ekstra sikker, fordi vi bruger to lag isolering. Det koster kun lidt mere end samme tykkelse i et enkelt lag, og det er ideelt for gør det selv-manden, fordi det fjerner de kuldebroer, der let opstår, fordi de hårde plader ikke kan presses sammen, hvis de mødes lidt skævt. Den ekstra arbejdsgang betyder meget lidt i det samlede regnskab for dig.

Og så gør vi arbejdet godt færdigt - eller rettere godt begyndt, for vi begynder med at isolere soklen. Vi graver et spadestik ned hele vejen rundt, klæber plader af eps-isolering (flamingo) på soklen og dækker dem med armeret sokkelmørtel. Sokkelisoleringen kan gøres tykkere og føres ned i fuld dybde, men løsningen her giver meget stor værdi med et overskueligt indgreb.

Vejledning

01
Soklen isoleres med flamingo og pudses 5 Trin

På soklen anbefaler producenten ikke den højeffektive isolering. Her bruger vi i stedet polystyrenskum, det vi også kalder eps-isolering - eller flamingo.

Arbejdet begynder med at få styr på kabler, nedløbsrør, målerskabe, ventilationskanaler og så videre på husets yderside, så de ikke driller undervejs eller bliver dækket, hvis du skal kunne komme til dem. Ofte må du få en elektriker ud for at hjælpe.

Kingspan isolering: Grav ud omkring soklen 1

Grav ud omkring soklen. Hvis der ikke er problemer med opstigende fugt i soklen, er det sjældent besværet værd at isolere dybt. Er du bare et spadestik nede, standser du en stor del af kulden fra jorden.

Kingspan isolering: Klæb eps-isoleringen fast på soklen 2

Klæb eps-isoleringen fast på soklen med en godt klæbende sokkelmørtel. Sørg for, at overkanten danner en vandret linje i den højde, hvor du ønsker adskillelsen op mod murens isolering.

Kingspan isolering: Gør eps-pladerne fast med isoleringsdyvler 3

Gør eps-pladerne fast med isoleringsdyvler. Jorden vil holde pladerne ind mod soklen, men vi sikrer med isoleringsdyvler, at de ikke skrider. Giv først mørtelen et døgns tid til at hærde.

Kingspan isolering: Tryk baner af armeringsnet ind i sokkelmørtel 4

Tryk baner af armeringsnet ind i sokkelmørtel. og stryg det med et stålbræt godt ind i den bløde mørtel, så nettet lige netop er skjult. Sokkelmørtelen trækkes på eps-pladerne med stålbræt og tandspartel.

Kingspan isolering: Puds soklen over med sokkelmørtel 5

Puds soklen over med sokkelmørtel. Når første lag mørtel har haft en dag at blive fast i, dækkes med et nyt tyndt lag sokkelmørtel, som filtses eller glattes med svamp, alt efter hvordan det er lettest.

02
Sæt isolering på murens yderside 8 Trin

Isoleringspladerne skal klæbes på en ren mineralsk overflade som mursten, puds og eternit - og den skal være så plan, at der højest er 1 cm forskel målt hen over en meter væg.

Vi lægger to lag isolering for at lukke de kuldebroer, der vil opstå, hvor du ikke får de hårde plader til at passe helt.

Pladerne trykkes omhyggeligt ind i plan. Mørtelen kan kompensere for små ujævnheder, og derfor lader vi den hærde, inden vi sikrer begge lag isolering med termodyvler, der skrues fast.

Kingspan isolering: Glat muren grundigt ud 1

Glat muren grundigt ud. De hårde plader gør det vigtigt at have så plan en flade som muligt. Sålbænke hugges af, toppe og udspring hugges af eller slibes ned med en diamantkop på vinkelsliberen.

Kingspan isolering: Fordybninger kan fyldes med mørtel 2

Fordybninger kan fyldes med mørtel. Du kan bruge samme mørtel, som du bruger til at klæbe isoleringen fast - og som bruges til den armerede grundpuds.

Kingspan isolering: Bundlisterne gøres fast oven på sokkelisoleringen 3

Bundlisterne gøres fast oven på sokkelisoleringen med slagdyvler. Hvis der er ujævnheder bag listerne, kan du lægge afstandsklodser ind bag listerne, så de ikke trykkes skæve.

Kingspan isolering: Mørtlen trækkes ud på isoleringens bagside 4

Mørtlen trækkes ud på isoleringens bagside med en 10 mm tandspartel. Mørtlen røres op efter anvisningen. Er der stadig fordybninger, kan du lægge ekstra mørtel på pladen det pågældende sted.

Kingspan isolering: Isoleringspladerne klæbes op 5

Isoleringspladerne klæbes op. De er nemme at save over, så rækkerne sidder forskudt og du undgår samlinger lige over hinanden og i forlængelse af lysningerne. I hjørnet sætter du på skift fra hver side.

Kingspan isolering: Er der lidt udspring, kan du skære plads i isoleringen 6

Er der lidt udspring, kan du skære plads i isoleringen. Pladerne skal trykkes meget omhyggeligt i plan, og ligesom mørtlen gør det muligt at indrette sig efter fordybninger, kan du også kompensere for små toppe.

Kingspan isolering: Dagen efter lægges næste lag isolering 7

Dagen efter lægges næste lag isolering uden på det første lag. Pladerne i de to lag forskydes, så alle samlinger dækkes, og så du undgår kuldebroer tværs gennem isoleringen, hvor pladerne ikke lukker tæt.

Kingspan isolering: Isoleringspladerne gøre fast med dyvler 8

Isoleringspladerne gøre fast med dyvler gennem begge lag. Jo mere udsat, dit hus ligger, jo flere dyvler skal du sikre med. For de fleste huse i byer og småbyer er der brug for to eller tre dyvler til hver plade.

03
Isoleringen dækkes med armeret puds 8 Trin

Du bruger samme mørtel til at dække isoleringen, som du har brugt til at klæbe den op på væggen med.

Selv om det samlede pudslag kun skal være 10-12 mm tykt, opbygges det i tre omgange. Første dag trækkes det lag på, som armeringsnettet trykkes ned i. Vær meget omhyggelig med at sikre ved vinduer og døre. Dagen efter trækker du et tyndt lag på af samme mørtel, og 1-2 uger efter slutter du af med et tyndt lag slutmørtel i den ønskede farve.

Kingspan isolering: Kanterne sikres med hjørnelister 1

Kanterne sikres med hjørnelister, der trykkes ind i mørtel. Også kanterne omkring vinduerne sikres med kantlister, og hjørnet forstærkes med 10 cm brede baner, der sættes diagonalt over de to kantlisters net.

Kingspan isolering: Mørtlen trækkes op på isoleringen 2

Mørtlen trækkes op på isoleringen med et stålbræt. Det bør være mindst 6 mm tykt. For at sikre et ensartet lag kan du trække det igennem med en 12 mm tandspartel, inden du glatter det af.

Kingspan isolering: Armeringsnettet trykkes ind i mørtlen med stålbrættet 3

Armeringsnettet trykkes ind i mørtlen med stålbrættet. Overlap mindst 10 cm. Væggen glattes, mens nettet arbejdes ind i mørtelen. Du kan tilføje en smule mørtel, men pas på, at nettet ligger langt fremme.

Kingspan isolering: Et nyt lag mørtel trækkes uden på dagen efter 4

Et nyt lag mørtel trækkes uden på dagen efter. Det forstærker og jævner ud, men det må ikke være mere end 2-3 mm tykt, for nettet bør i den sidste ende ligge i den yderste tredjedel af pudslaget.

Kingspan isolering: Mørtelen arbejdes sammen 5

Mørtelen arbejdes sammen med cirkelbevægelser - flitses - når den har sat sig lidt. Alt efter temperament kan du bruge et fast skumbræt eller et hårdt filtsebræt.

Kingspan isolering: Slutmørtelen trækkes på med stålbræt 6

Slutmørtelen trækkes på med stålbræt, når din grundmørtel har haft et par uger at hærde i. Den specielle mørtel kan indfarves - men kun i lyse farver, fordi en mørk væg kan blive varmet for kraftigt op af solen.

Kingspan isolering: Den indfarvede mørtel glattes med et plastbræt 7

Den indfarvede mørtel glattes med et plastbræt. Lad den sætte sig lidt, og glat den så ud med cirkelbevægelser. Pas på ikke at vaske farven ud af mørtlen ved at tilføre for meget vand.

Kingspan isolering: Sålbænkene beklædes med klinker 8

Sålbænkene beklædes med klinker, en skiferplade el.l. Sålbænkene er helt enkelt skrå flader på isoleringen inde i lysningen, som er pudset helt som resten af væggen. Ud mod siderne lukkes med en byggefuge.

Materialer

  • Sokkelisolering, 80 mm eps
  • Sokkelmørtel (weber.therm 260 EF-A)
  • Bundlister (weber.therm 390) med slagdyvler Facadeplader, 2 lag a 40 mm (Kingspan K5 Kooltherm)
  • Klæbe- og armeringsmørtel (Weber.therm plus ultra)
  • Thermoskruedyvler m. isoleringspropper (ejotherm)
  • Sokkelnet Hjørneprofiler med net (weber.therm 314)
  • Armeringsnet (weber.therm 397 EF-net)
  • Indfarvet silikoneharpikspuds (weber.pas 481 top 1 ell. 1,5 mm)
  • Skiferplade el.l. til sålbænkene
  • Byggefugemasse

Tidsforbrug

2-5 uger afhængigt af din rutine, husets størrelse og antal vinduer og andre brud i overfladen.

Pris

Med 80 mm Kingspan-isolering cirka 550 kroner pr. kvadratmeter,

Sværhedsgrad

Ikke et begynderprojekt, men er du grundig med at sætte isoleringspladerne op, kan du skabe et virkelig godt - og flot - resultat.

Tips & Tricks

Derfor er det mere effektivt at isolere udefra

Det er 30 procent mere effektivt at isolere ydervæggene udefra end at isolere dem indefra, fordi huset pakkes i isolering over alt. Isolerer du indvendigt, vil der skabes kuldebroer ved skillevægge, i udvendige hjørner og ved soklen, og ved vinduer og etageadskillelser vil der også ofte forsvinde varme ud.

Den udvendige efterisolering har andre fordele, især at de gamle vægge kommer til at stå tørt og varmt, hvor en indvendig efterisolering gør dem mere udsatte. Og du giver ydervæggen en ny, sund og ofte flottere og mere tidssvarende overflade. Men naturligvis er der svagheder - især hvis du vil bevare huset oprindelige udseende.

Fordele
• Du sparer 30 procent mere på varmeregningen end ved samme tykkelse indvendig isolering.
• Du kan forny husets udseende.
• Dit hus får en ny og tæt facade.
• Kuldebroerne forsvinder.
• De gamle ydervægge kommer til at stå lunt og tørt.
• Arbejdet påvirker ikke livet inde.
• Boligarealet bliver ikke mindre.
• Rør, el og stuk kan blive siddende.
• Nye vinduer, døre, tilbygninger og lapper samles i den ny facade.

Svagheder
• Det er dyrere at isolere udefra.
• Du skal ændre husets udseende.
• Små tagudhæng skal udvides.
• Vinduer og døre skal ofte flyttes frem i facaden.
• Din ejendomsskat stiger lidt.

Ved skillevægge og etageadskillelser forstærkes kuldebroerne, når du efterisolerer indvendigt. Farverne viser, hvordan varmen bevæger sig gennem væggen fra en 20 grader varm stue til udeluft på minus 10 grader. Den udvendige efterisolering (i midten) fjerner kuldebroen helt som ønsket – men når du efterisolerer inde (til højre), afslører tallene for temperatur og relativ fugtighed helt inde i hjørnerne, at de – overraskende – ofte bliver koldere og mere fugtige.

Ved soklen giver udvendig efterisolering stor effekt. Sætter du 50 mm flamingo på de øverste 60 cm af en massiv betonsokkel, vil du typisk spare 1200-1500 kroner om året.

Ved vinduerne bryder udvendig efterisolering kuldebroerne langs karmen bedre end en indvendig. Rigtig godt bliver det, hvis vinduet med beslag flyttes frem i isoleringen.

Mange typer udvendig isolering

Kingspan-isoleringen er god, men ikke alle steder. Heldigvis har du mange løsninger til at efterisolere udvendigt med vidt forskellige egenskaber.

Du kan isolere udvendigt på mange måder, men typisk handler det om at sætte plader direkte på væggen og pudse dem eller at lægge isolering ind et træskelet, der dækkes af plader og måske en ny overflade. At sætte isolering direkte på væggen er enkelt og koster mindst plads, men væggen skal kunne bære isolering og puds. Teknikken med et skelet giver mulighed for alle slags overflader - træ, plader eller puds, og den giver dig lejlighed til at indbygge et ventileret lag undervejs.

Skelet og brædder

Skelet og brædder.
Et træskelet bygges på facaden, fyldes med isolering og dækkes med brædder eller plader. God både på det gamle træhus og på den tunge mur. Kan benytte stort set alle typer isoleringsplader.

Puds på ventilerede plader

Puds på ventilerede plader.
Et træskelet bygges på facaden, fyldes med isolering og dækkes med plader, der pudses. Opbygningen gør det muligt at lave ventilation på bagsiden af pladerne og sikre, at fugt i væggen fjernes effektivt.

Mineraluld og puds

Mineraluld og puds.
Mineral-uldsbatts sættes på den gamle facade og dækkes med armeret puds. Teknikken bruges både på mure og trævægge. På muren klæbes og boltes måtterne fast, mens de på trævæggen alene boltes fast.

Kingspan bag tynd skalmur

Kingspan bag tynd skalmur.
Den gamle mur og isolering erstattes af bedre isolering og tyndere sten. Metoden kræver en stor indsats, men giver en moderne energiløsning uden at ændre på husets udseende - ud over de nye sten.

Flamingo og teglskaller

Flamingo og teglskaller.
Isoleringsplader sættes på facaden og dækkes af tynde mursten. Skallerne fås i mange farver - også skåret af gamle mursten.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Isolering