Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Udvendig isolering i klasse A

Gem artikel Du skal være logget ind for at gemme artikler

Pak dit hus ind i en udvendig isolering af mineraluld, og dæk det så med armeret puds i den ønskede farve. Her får du en komplet guide til, hvordan du isolerer hus udvendigt.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
4 uger
Pris
600 kr./m2
Udvendig isolering med mineraluld

Udvendig isolering er lige så let som at trække en sweater på, det tager bare lidt længere tid – til gengæld sparer du en formue.

Intro

Den kompromisløse udvendige isolering lukker for alle kuldebroer og utætheder, giver huset en helt ny overflade og sætter de gamle vægge ind i varmen.

Læs mere om isolering

Det får du:

I vores opskrift på, hvordan du sparer mere energi ved udvendig isolering af dit hus end ved at sætte samme lag isolering på indersiden af væggene, får du:

  • Hvordan du renser den gamle facade og sliber de større buler ned. Omkring vinduer og døre skærer vi false, så den udvendige isolering kan komme helt ind til karmene.
  • Den nye udvendige isolering klæbes og fæstnes på den gamle facade. Pladerne af fast mineraluld fås i tykkelser fra 30 til 200 mm.
  • Et solidt pudslag trækkes over den udvendige isolering. Den seje grundmørtel armeres med glasfibernet, og hjørnerne dækkes af metalskinner.
  • Det yderste pudslag skabes med en indfarvet mørtel, som kan stå i mange år uden at kræve nogen vedligeholdelse.

Hvis du sætter udvendig isolering op uden på hele huset og bygger en ny overflade op oven på mineralulden, kan du skære varmeudgifterne til dit hus ned med en tredjedel.

Med udvendig isolering får du en langt mere effektiv energiløsning, end ved indvendig isolering, og samtidig kan den indfarvede mørtel over den udvendige isolering stå flot og uden maling i masser af år.

LÆS OGSÅ: Facadeisolering – derfor skal du isolere udefra

Udvendig isolering skjuler ændringer

Når du alligevel skal i gang med udvendig isolering af dit hus, kan du med fordel også lave de ændringer af døre og vinduer, du har gået og drømt om. Det er selvfølgelig en stor opgave, men alle spor af ændringerne forsvinder bag den nye puds, du lægger over den udvendige isolering.

At få den nye udvendige isolering til at sidde fast på væggen er lige så let som at trække en ulden sweater på. Det tager bare lidt længere tid.

Udvendig efterisolering med puds

Du sparer mere energi ved at efterisolere huset udvendigt end ved at sætte samme lag isolering på indersiden af væggene. Typisk omkring 30 procent mere. Udvendig isolering dækker nemlig også foran skillevægge, lofter og gulve, den pakker de kolde hjørner ind, og den lukker for mange af de gamle huses utætheder, som ellers er svære at fange.

Udvendig isolering dækker hele facaden og dækker de fleste sprækker i den gamle konstruktion.

Udvendig isolering dækker hele facaden og dækker de fleste sprækker i den gamle konstruktion.

Udvendig isolering: Indvendig isoleringdækker ikke ved lofter, gulve og skillevægge, og hjørnerne isoleres utilstrækkeligt.

Indvendig isoleringdækker ikke ved lofter, gulve og skillevægge, og hjørnerne isoleres utilstrækkeligt.

Udvendig isolering: Nye vindueshuller og tilsvarende ændringer skæres til.

Den gamle facade renses, og de større buler slibes ned. Omkring vinduer og døre skærer vi false, så vi kan isolere helt ind til karmene.

Udvendig isolering: Den nye isolering klæbes og fæstnes på den gamle facade.

Den nye isolering klæbes og fæstnes på den gamle facade. Pladerne af fast mineraluld fås i tykkelser fra 30 til 200 mm.

Udvendig isolering: Et solidt pudslag trækkes ud over isoleringen.

Et solidt pudslag trækkes ud over isoleringen. Den seje grundmørtel armeres med glasfibernet, og hjørnerne dækkes af metalskinner.

Udvendig isolering: Det yderste pudslag skabes med en indfarvet mørtel, som kan stå i mange år uden at kræve nogen vedligeholdelse.

Det yderste pudslag skabes med en indfarvet mørtel, som kan stå i mange år uden at kræve nogen vedligeholdelse.

Vejledning

Muren gøres klar

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Uanset hvad dit hus er bygget af, kan du pakke det ind i Skalflex Facadeisolering - stort set. Træ, mursten og gasbeton, den diffusionsåbne mineraluld og pudsflade fungerer godt på det hele.

Men forarbejdet og opsætningen af facadepladerne vil naturligvis variere.

På huset her arbejder vi på gasbeton, stænkpuds og træbeklædning i en gavl. Træværket vender vi tilbage til.

Isoleringen klarer op til 10 mm buler, men a rbejdet går bedre og koster mindre klæber, hvis muren er mere glat. Vi kører derfor stænkpudsen over med en slibekop. Og så skærer vi false ved døre og vinduer, så vi kan isolere ind til karmene.

Udvendig isolering: Den ujævne stænkpuds slibes jævn med en diamantslibekop på en vinkelsliber, og med en finere slibekop kører vi hurtigere hen over den malede gasbeton. 1

Den ujævne stænkpuds slibes jævn med en diamantslibekop på en vinkelsliber, og med en finere slibekop kører vi hurtigere hen over den malede gasbeton.

VIGTIGT! Det støver helt vildt, og støvmaske og sikkerhedsbriller er helt uundværlige.

Udvendig isolering: Nye vindueshuller og tilsvarende ændringer skæres til. 2

Nye vindueshuller og tilsvarende ændringer skæres til. Først skæres så dybt som muligt med en diamant skæreskive. Den er lettest at styre i en rundsav, men du kan også bruge en stor vinkelsliber. Resten må du klare med bajonetsaven.

Udvendig isolering: I overkanten og siderne af vinduer og døre skæres endnu et spor 3,5 cm fra hullet, så vi kan fore karmene med 30 mm isolering. 3

I overkanten og siderne af vinduer og døre skæres endnu et spor 3,5 cm fra hullet, så vi kan fore karmene med 30 mm isolering. Det er ikke nødvendigt, hvis du flytter vinduerne udad, så deres forkant sidder ude ved den udvendige isolering.

Når sporet er skåret fra forsiden, hugges stenen af med en mejsel, så du skaber en fals.

Udvendig isolering: I bunden af vindueshullerne skærer vi dybere false. 4

I bunden af vindueshullerne skærer vi dybere false. De skal gøre plads til helt nye sålbænke, som vi bygger af de faste isoleringsplader og puds. Det hindrer kuldebroer - og fortæller noget om, hvor solid den nye væg faktisk er.

Vægfladen isoleres

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Når du har overstået det vildt støjende, støvende og tidkrævende forarbejde med at skære og slibe i det gamle murvæk, er det en ægte og stor fornøjelse at tage fat på det, der peger fremad.

Ikke mindst den fase, der handler om at pakke huset ind i mineraluld. Det tager sin tid, og man skal tænke sig om og planlægge langt frem, hvis man vil udnytte pladerne optimalt og med så få samlinger som muligt. Men det kan ikke rigtig gå galt, selv for nye i faget. Og her hvor vi sætter dyvlerne i store gasbetonblokke, er det nemt at undgå at ramme fuger - de driller mere i en murstensvæg.

Udvendig isolering: Først gør vi sokkelprof let (A) fast på væggen med de sømdyvler, der følger med dem. 1

Først gør vi sokkelprof let (A) fast på væggen med de sømdyvler, der følger med dem. De røde plastskiver kan udligne ujævnheder i muren - eller forstærke monteringen. Især ved mursten kan de lange huller hjælpe til at holde profilet vandret.

Udvendig isolering: Isoleringspladerne (B) skæres til og påføres klæber (C) på bagsiden. 2

Isoleringspladerne (B) skæres til og påføres klæber (C) på bagsiden. Er muren ujævn, lader du klæberen sidde i seks tykke klatter. Er muren jævn, får du en lettere og bedre montering ved at trække den ud med en grov tandspartel.

Udvendig isolering: Isoleringen trykkes fast på væggen. 3

Isoleringen trykkes fast på væggen. Vi begynder i bunden ude ved et hjørne, hvor vi sætter kanter skåret fra fabrikken yderst. Næste række sættes i forbandt, så de lodrette samlinger ikke ligger over hinanden. Hjørnet bygges på skift fra begge sider.

Udvendig isolering: Sømdyvlerne (D) sættes afhængigt af, hvad væggen består af, og hvor udsat huset ligger. 4

Sømdyvlerne (D) sættes afhængigt af, hvad væggen består af, og hvor udsat huset ligger. Først sættes nogle få inde på hver plade, bare til at holde den. Senere, i et lidt større område, sættes i samlingerne de dyvler, der holder flere plader.

Udvendig isolering: Sømdyvlen bankes ind i hullet. 5

Sømdyvlen bankes ind i hullet. Kraven sænkes nogle millimeter ind i isoleringen, så den ikke generer, når pudsen trækkes på. Tager dyvlen ikke godt ved i underlaget, trækker du den ud og forsøger igen lidt til en af siderne.

False og sålbænke

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Udvendig isolering: I siderne og overkanten af vindues-og dørhuller sætter vi 30 mm isolering. 1

I siderne og overkanten af vindues-og dørhuller sætter vi 30 mm isolering. De tynde isoleringsplader skærer vi til med en gammel kniv, så de passer så præcist som muligt, inden de smøres med rigeligt med klæber og trykkes fast i falsen.

Udvendig isolering: Under vinduet skærer vi isoleringen skråt af, så den nye sålbænk kan ligge på snittet. 2

Under vinduet skærer vi isoleringen skråt af, så den nye sålbænk kan ligge på snittet. Den trekantede strimmel klæber vi her fast i falsen - se tegningen ovenfor, hvor vi lader vinduerne blive siddende inde i den gamle væg.

Udvendig isolering: Sålbænken bygger vi også af isoleringspladerne. 3

Sålbænken bygger vi også af isoleringspladerne. Pladen skal rage cirka 3 cm ud ved underkant. Forkanten skæres i ret vinkel, mens bagkanten skæres i smig. Pladen klæbes fast og sikres om muligt med nogle sømdyvler.

Isolering på træ

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Udvendig isolering: Den træklædte gavltrekant isolerer vi også. 1

Den træklædte gavltrekant isolerer vi også. Ikke af hensyn til varmen, for loftsrummet er uopvarmet, men for at skabe en fælles pudset overflade. Vi nøjes derfor med 30 mm isoleringsplader. For at ramme det rette niveau stifter vi nu afstandslister på.

Udvendig isolering: Trekanten dækkes med 15 mm tagkrydsfinerplader (L) med fer og not, som dels vil bringe isoleringen ud i det rette niveau, dels giver et mere stabilt underlag. 2

Trekanten dækkes med 15 mm tagkrydsfinerplader (L) med fer og not, som dels vil bringe isoleringen ud i det rette niveau, dels giver et mere stabilt underlag. Pladerne skrues fast med skruer, der skal nå helt ind i træunderlaget.

Udvendig isolering: Uden på krydsfinerpladerne sætter vi 30 mm isoleringsplader. 3

Uden på krydsfinerpladerne sætter vi 30 mm isoleringsplader. De gøres fast med træskruer gennem plastkraver i stil med dem på sømdyvlerne - og uden klæber. Herfra behandles væggen helt som de øvrige områder.

Armeret grundpuds

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Når isoleringen er på plads, venter næste opgave: Nu skal isoleringen dækkes med et 8-10 mm tykt lag armeret puds.

Princippet er, at mørtlen (E) trækkes ud på isoleringen, så trykkes nettet (H) ind i den bløde mørtel, og så trækkes endnu lidt mørtel over, hvorefter det hele arbejdes godt sammen og glattes ud.

Men inden du pudser de store flader, sikrer du underkanten med sokkelnet (F), og kanter styrkes med hjørneprofiler (G). Det koster en masse tid, og for at få pudslaget til at hænge sammen på hele fladen skæres armeringen helst til på forhånd.

Da isoleringen ikke bør få sollys i mere end 2-3 dage, pudser vi hver væg, inden vi begynder at isolere den næste væg.

Udvendig isolering: Den bløde grundpuds trækkes på isoleringen med et stålbræt. 1

Den bløde grundpuds trækkes på isoleringen med et stålbræt. Du skifter strategi for hver væg, men begynd altid med at hægte sokkelnettet på skinnen, for sandet i mørtlen gør det umuligt senere, og træk grundpuds over nettet, så det er på plads.

Sokkelnettet (F) hægtes på sokkelprofilet (A), mens profilet er rent og uden sandkorn.

Udvendig isolering: Hjørneprofilerne (G) trykkes fast i grundpuds. 2

Hjørneprofilerne (G) trykkes fast i grundpuds. Det er hurtigst at skære alle profilerne med deres påklistrede net til, før du rører din mørtel op, men de første tilpasser vi, efterhånden som vi får brug for dem, så vi kan se, hvordan det fungerer.

Udvendig isolering: Profilet med dets net dækkes med grundpuds på begge sider af hjørnet. 3

Profilet med dets net dækkes med grundpuds på begge sider af hjørnet. Det vil drille, og især de første gange lander meget af mørtlen på jorden. Derfor har vi lagt en ren plade på jorden; så samler vi bare det tabte op og rører det ned i spanden.

Udvendig isolering: Sålbænken skal også pakkes ind i mørtel og armering. 4

Sålbænken skal også pakkes ind i mørtel og armering. Den skal sikres med en hjørneskinne. Vi tilpasser skinner til den og vindueshullets tre andre kanter. Når de alle er klar, lægger du dem til side, så de er klar til at blive trykket ned i pudsen.

Udvendig isolering: Grundpudsemørtlen trækkes ud over sålbænken, nettet lægges tilbage og trykkes ned i mørtlen med stålbrættet og murskeen. 5

Grundpudsemørtlen trækkes ud over sålbænken, nettet lægges tilbage og trykkes ned i mørtlen med stålbrættet og murskeen. Net og skinne dækkes af mere mørtel, der arbejdes sammen med det nederste lag.

Sidder sålbænken udsat, bør den sikres med en vandtæt mørtel fra Skalflex.

Udvendig isolering: Falsen i siderne og foroven pakkes på samme vis med grundpuds og hjørneskinner. 6

Falsen i siderne og foroven pakkes på samme vis med grundpuds og hjørneskinner. Du kan roligt regne med, at falsen foroven driller i starten. Det gælder bl.a. om at have godt med mørtel på ske eller bræt, så du får den presset helt ind på fladen.

Udvendig isolering: Nu er det tid at dække de større flader. 7

Nu er det tid at dække de større flader. Grundpudsen trækkes op over fladen med stålbrættet, så laget er 5-7 mm tykt. I starten lander en del på vores plade forneden, men inden længe finder man en god rytme, og så går fasen her rigtig hurtigt.

Stålbrættet lægges aldrig helt ind til fladen; så suger det pludselig mørtlen af.

Udvendig isolering: Grundpudsen forstærkes på fladerne med armeringsnet (H). 8

Grundpudsen forstærkes på fladerne med armeringsnet (H). Med en kniv skæres baner fra top til bund af den 1 meter brede rulle. Nettet trykkes ind i pudsen med stålbrættet, og så efterfylder vi med puds og glatter med stålbrættet.

Nettet stryges på fra midten og ud, så det ikke buler. Husk overlæg på mindst 5 cm.

Udvendig isolering: Grundpudsen glittes ikke som traditionel mørtel, men den får tid til at sætte sig lidt, før vi glatter den. 9

Grundpudsen glittes ikke som traditionel mørtel, men den får tid til at sætte sig lidt, før vi glatter den.

Indfarvet slutpuds

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Udvendig isolering: Det afsluttende indfarvede pudslag er i en vis forstand den letteste del af vores arbejde.

Den nye facade er klar, de gamle vindueshuller sporløst forsvundet, og vi kan sætte de nye vinduer ind på plads.

Det afsluttende indfarvede pudslag er i en vis forstand den letteste del af vores arbejde. Når vi har fundet den rette, ret linde konsistens, går det med nogle få meters øvelse hurtigt at trække laget på cirka 2 mm ud over den faste grundpuds.

Men nu skal det også være pænt. Den lækre puds lægger op til et næsten glat resultat, og selv om arbejdet går bedre og bedre for hver time, er der kriser, hvor vi drømmer om at overlade det til en murer.

Heldigvis er underlaget nu fast - hvor det kunne drille, at mineralulden gav sig lidt under grundpudsearbejdet. Og vi har den store fordel, at vores puds ikke som traditionel indfarvet puds ændrer tone, alt efter hvor dybt laget er.

Udvendig isolering: Den indfarvede slutpuds trækkes på den hårde grundpuds med stålbræt. 1

Den indfarvede slutpuds trækkes på den hårde grundpuds med stålbræt. Den må godt være lind, så den kun lige netop bliver på brættet, men ikke så tynd, at bindemidlerne trækkes ud af sandet. Det må godt gå hurtigt, hele væggen bør klares samlet.

OBS! Væggen kostes med vand, inden slutpudsen trækkes på.

Udvendig isolering: Ved sålbænke, false og snævre hjørner er det ofte lettere at bruge en murske. 2

Ved sålbænke, false og snævre hjørner er det ofte lettere at bruge en murske. Du kan roligt være forberedt på, at vinduer og døre koster lang tid og indimellem også lidt ærgrelser, når det ikke vil som du. Men så prøver du bare igen.

Udvendig isolering: Sluttelig trækkes overfladen jævn og ensartet med en svamp. 3

Sluttelig trækkes overfladen jævn og ensartet med en svamp. Pudsen skal forinden nå at sætte sig lidt, et kvarter til en time, afhængigt af temperatur, fugt osv. Den grove murersvamp vrides hårdt op, men kan også tilføre vand, hvis pudsen har behov.

Et blødt filtsebræt uden riller kan også bruges, gerne med rullespand.

Materialer

• Sokkelprofiler med sømdyvler (A)
• Facadeplader fra Paroc (B) (30 mm og 80 mm fast mineraluld)
• Skalcem Multiklæber eller Multipuds (C)
• Sømdyvler med brede rosetter (D)
• Skaltherm Grundpuds (E)
• Sokkelnet (F)
• Hjørneprofiler med net (G)
• Armeringsnet (H)
• Skalcem CF2000 (indfarvet slutpuds) (J)
• Beto-Binder (blandes i slutpudsen) (K)
• 15 mm tagkrydsfiner (L) (til huset her, hvor vi dækker en træbeklædt gavl)

Produkterne er købt samlet som pakkeløsning hos Skalflex. Du kan også bestille dem gennem et byggemarked og finde tilsvarende løsninger fra andre. Læs meget mere på www.skalflex.dk

Specialværktøj
• Stærk boremaskine med piskeris
• Stålbræt
• Tandspartel
• Stor murske
• Lille murske
• Evt. filtsebræt
• Murersvamp eller skumgummibræt, gerne med rullespand
• Murerkost
• Evt. vinkelsliber med diamantslibeskive
• Evt. rundsav med diamantskæreskive
• Evt. stillads

Tidsforbrug

3-4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for materialer indimellem.

Pris

500-600 kroner pr. m2 væg

Sværhedsgrad

Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære.

Tegning

Farvel til den gamle ydervæg

De gamle mure forsvinder helt bag isoleringen og den pudsede overflade. De skal derfor være stabile og plane, mens det intet betyder, hvordan de ser ud: Små revner, grimme reparationer, afskallede mursten betyder intet. Og bygger du false og sålbænke af isoleringsplader, undgår du både revner og kuldebroer.

Første arbejdsproces: Isoleringen (B) sættes på væggen med klæber (C), suppleret med sokkelskinner (A) og sømdyvler (D).

Anden arbejdsproces: Et groft pudslag (E) trækkes over isoleringen. Pudslaget armeres med glasfibernet (H), og hjørner og kanter styrkes yderligere med hjørneprofiler (G) og sokkelnet (F). Al armeringen dækkes helt af grovpuds.

Tredje arbejdsproces: Når den armerede grundpuds er hærdet, dækkes den af et tyndt lag indfarvet puds (J).

Udvendig isolering: De gamle mure forsvinder helt bag isoleringen og den pudsede overflade.

Log ind eller køb adgang for at se tegningen

Sådan undgår du kulde ved karmen

Ved vinduer og døre vil der typisk dannes en kuldebro mellem den nye isolering på murens yderside og karmen. Hvis du bare fortsatte isoleringen ind i falsen, ville den jo sidde ind foran vinduet.

Du kan vælge at leve med denne kuldebro - det er jo småting i forhold til det tidligere energitab - men du kan også bryde den.

Den oplagte løsning er at flytte vinduet udad, så forkanten af karmen ligger helt ude i isoleringen. Det kræver, at du udvider lysning og vinduesplade på indersiden.

Vi lader her vinduer og døre sidde, sparer besværet på indersiden - og skærer i stedet en fals på ydersiden, så der bliver plads til at fore overgangen med 30 mm isolering. Det virker - men koster også en hel del arbejde.

Udvendig isolering: Ved vinduer og døre vil der typisk dannes en kuldebro mellem den nye isolering på murens yderside og karmen.

Log ind eller køb adgang for at se tegningen

Sålbænke

Udvendig isolering: Sålbænke

Log ind eller køb adgang for at se tegningen

3D-model

3D-model

Log ind eller køb adgang for at se 3D-modellen

Mineraluld udenpå huset

Zoom ind på modellen og se, hvordan isoleringen skal placeres.

Åbn 3D-model

Video

TIPS: Undgå ætsningsskader

TIPS: Spar på mørtlen

VÆRKTØJ: Sådan bruger du vinkelsliberen

I videoen her kan du se, hvad vinkelsliberen kan, og hvordan du bruger den. Sliberen giver dig masser af power, når du skal skære i jern, beton og sten. Og med den rigtige skæreskive kan du skære præcise snit i alt fra aluminium og plast til beton og hårdtbrændte klinker. Du lærer også alt om indstillinger og beskyttelsesudstyr, så du kan arbejde sikkert.

Tips & Tricks

Masser af energi

Besparelsen er stor, når du isolerer udvendigt. Hos Skalflex regnes med følgende besparelser på et muret hus med 7 cm isoleret hulrum:

50 mm isolering: 30 %
80 mm isolering: 45 %
100 mm isolering: 60 %

Den nye isolering

Facadepladerne er opbygget af fast mineraluld, som vi kender det fra terrænbatts. Tykkelsen er fra bare 30 mm helt op til 200 mm. Det sidste vil på et gammelt hus typisk ikke alene kræve, at vinduerne flyttes, men også at taget udvides.

Her har vi valgt 80 mm, som sammen med den eksisterende isolering giver en rigtig god, om ikke ekstrem, isolering - og som vi kan sætte uden på huset uden at flytte vinduer og ændre udhæng.

De tykke plader skærer vi til med en gammel fukssvans. De finere tilpasninger og tilpasning af de tynde plader klarer vi med en gammel kniv. Vi bruger handsker og lange ærmer, når vi bærer på pladerne, det tager den værste kløe.

Grundkursus i grundpuds

Du må prøve dig tålmodigt frem, når du som uerfaren arbejder med pudsen, for det handler i meget høj grad om at opbygge en fornemmelse for materialet.

Mørtlens konsistens, underlagets sugeevne, vejret, temperaturen, alt har betydning for, hvor hårdt du skal presse, hvor hurtigt du skal arbejde, hvornår du skal lade mørtlen stå, hvornår du kan vende tilbage til den.
Men heldigvis er den særlige mørtel - der naturligt også er dyrere end den almindelige mørtel - på mange måder meget nem at arbejde med og i sig selv garant for et godt resultat.

Og med nogle få tips og det rette værktøj kommer man hurtigt efter det og kan bedre og bedre rette op, når man tror, noget er ved at gå galt. Og i værste fald lægger du et nyt lag på det første.

Den nye overflade

Den indfarvede mørtel blander du selv af en sæk ufarvet mørtel og en medfølgende pose farvepulver. Du skal være meget omhyggelig med at få rørt pulveret ud i blandevandet, ellers får du tydelige farvestreger i overfladen.

Mørtlen (J) blandes dels med vand, dels med Beto-Binder (K), der gør den sejere, stærkere og mere klæbende. Du prøver dig frem og justerer med mere vand, hvis den bliver for fast, mens du arbejder. Du skal helst blande hele sækken for at få samme nuance overalt og nå hele væggen i en sammenhængende proces, og især med døre og vinduer på vejen arbejder du nemt med en blanding i to-tre timer.

Magasin-artikel

Hent magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Udvendig isolering i klasse A
Udvendig isolering i klasse A
Udvendig isolering i klasse A
Udvendig isolering i klasse A
Udvendig isolering i klasse A
Opret Profil

purchase.course_name_message

Opret Profil
Bestilling
Du skal indtaste dit fornavn
Indtast dit efternavn
Ugyldig e-mailadresse
Din adgangskode skal være mindst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Log ind
Ugyldig e-mailadresse
Adgangskode er påkrævet
Vis
Tilbage