Sådan slipper du for støj fra varmepumpen

Overvejer du at købe en varmepumpe, så læs med her først. Vi fortæller dig, hvordan du finder en støjsvag model og placerer den, så den generer mindst muligt.

Varmepumpens klodsede udedel er den helt store støjsynder. Og det er, uanset om der er tale om luft-til-luft- eller luft-til-vand-anlæg. Larmen afhænger selvfølgelig af anlæggets størrelse, men den generelle tendens er, at de billigste modeller også er dem, der larmer mest.
De værste støjer med op til 72 dB, hvilket svarer til lydtrykket fra en trafikeret vej, og hvis du ikke tænker dig rigtig godt om, når udedelen monteres, risikerer du endda at forstærke støjniveauet.

Udedelen skal i al sin enkelhed stå på et hårdt og solidt underlag. Værst kan det være, hvis du placerer den på en træterrasse med luft under brædderne.

LÆS OGSÅ: Varmepumpeskjuler: Sådan gør du det selv

Det gode naboskab på spil

En anden faktor, du skal regne med ind i ligningen, når du vælger placeringen af den udendørs del, er din nabo. Der er i sagens natur slet ingen grund til at sætte det gode naboskab på spil, men der findes faktisk også kommunalt fastsatte grænser for, hvor meget du (og din varmepumpe) må støje. Og disse grænser er så lave, at du reelt set risikerer at skulle fjerne den igen, hvis den mindre tolerante nabo får medhold i en eventuel klagesag.

Løsningen på alle udfordringerne er selvfølgelig at tænke sig godt om og planlægge den mest hensynsfulde placering af støjsenderen.

Udedelen behøver ikke nødvendigvis placeres i nærheden af indedelen, og med de fleste varmepumper kan de to dele i praksis monteres i en afstand af op til 20 meter og i visse tilfælde endnu længere.

Så kort fortalt handler det om at vælge den mindst støjende model samt at placere udedelen mest hensigtsmæssigt.

I denne gør det selv-vejledning kan du læse, hvordan du finder en støgsvag model, og så får du 10 gode råd til placering af varmepumpens udedel, så du undgår støj.

Hvor meget må en varmepumpe støje?

Det er din kommune, der fastsætter den præcise støjgrænse, du skal overholde i forhold til dine naboer. De fleste kommuner bruger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, du kan se i skemaet her til højre. Bor du eksempelvis i et almindeligt hus i en by, må varmepumpen højst have et støjniveau på 35 dB fra kl. 22 om aftenen til kl. 7 om morgenen målt ved skel.

Det betyder decibel

Decibel, forkortet til dB, er en måleenhed for lydstyrke, hvor selv små forskelle har enorme betydninger. Eksempelvis vil en varmepumpe, som støjer med 60 dB, larme ti gange mere end en med et støjniveau på 50 dB. En stigning på kun 3 dB betyder fordobling af lydtrykket.

Sådan finder du en støjsvag model

Det gælder selvfølgelig om at vælge en varmepumpe, der støjer mindst muligt, og her er der ikke andet for, end at du må lære at afkode energimærkningen. Vi viser dig hvordan. Energimærkningen fortæller bl.a., hvor meget varmepumpens inde- og udedel støjer. Den fortæller også, hvor meget strøm den bruger på at producere varme og kulde.

Montøren, som er ham, der skal montere systemet for dig, har med garanti også nogle gode råd og forslag og sandsynligvis også en række modeller, han vil anbefale.

Sådan finder du en støjsvag model

10 gode råd til placering af udedelen

Hvordan stopper jeg en varmepumpe fra at støje?

 1. Opstil udedelen direkte på terræn, hvis det er muligt - tung jord absorberer effektivt vibrationer.
 2. Sæt eventuelt gummifødder under udedelens hjørner. Det begrænser også vibrationerne.
 3. Opstil en støjskærm. Det kan dæmpe med 5-10 dB.
 4. Få monteret udedelen med siden mod husmuren, hvis der er plads til det. Det gør den ikke mindre støjende, men du holder det meste af støjen på egen grund.
 5. Sørg for, at udedelen ikke står klods op ad husmuren. Der skal være lidt luft.
 6. Placér væk fra soveværelsesvinduer, stuevinduer og terrasseåbninger - både dine egne og naboernes.
 7. Hold god afstand til skel. Er dette ikke muligt, kan du altid forsøge at skærme af med en hæk, busk eller støjskærm.
 8. Undlad at placere udedelen på lette konstruktioner, der vil forstærke støj og vibrationer, fx træterrasser.
 9. Sørg for, at der er blød belægning mellem udedelen og naboen. Græs absorberer effektivt støj (i modsætning til hårde overflader som fx fliser).
 10. Placér gerne udedelen, så udhuset eller haveskuret skærmer af for støjen.
10 gode råd til placering af varmepumpen

Støb eventuelt en sokkel til udedelen. Så er du sikker på, at pumpen står klippefast.

Kæmpe forskel på støjniveauer

Jo mere din varmepumpes udedel støjer, desto større hensyn skal du tage til dine omgivelser. Selvom forskellene i decibelangivelserne måske virker beskedne på papiret, er der, som du kan se her, en enorm forskel på en udedel, der larmer med 72 dB, og en, der kun larmer med 60 dB. Modellen med de 60 dB kan du nærmest placere, hvor du vil, i modsætning til den anden.

Som du kan se i støjskemaet, må varmepumper kun larme med 35 til 40 dB om natten. Og her menes der målt ved skel ind til naboer eller offentlig vej. Derfor skal du, afhængigt af hvor meget din varmepumpe støjer, placere udedelen, så støjen ikke vender direkte ind mod naboen. Husk, at du kan placere udedelen op til 20 meter væk fra indedelen, så der er rig mulighed for, at du frit kan placere den på alle husets sider.

60 DECIBEL

Placeret med bagsiden mod husmuren vil støjen fra denne udedel være faldet til 35 decibel på blot 5 meter. I praksis betyder det, at du ikke behøver bekymre dig om placeringen – bare få den monteret, hvor det er pænest og mest praktisk.

72 DECIBEL

Her er vi helt ude på 14 meter, før støjen er faldet fra 72 til 35 decibel. Uanset hvor du placerer udedelen langs husmuren, vil støjniveauet alligevel nå for langt ind til naboerne. I dette tilfælde må du påregne også at skulle bygge en støjskærm.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Varmepumpe