Sådan klarer fagmanden montering af varmepumper

VIDEO: Opsætning af varmepumper kræver en autoriseret installatør, men fx hullerne i muren må du gerne selv stå for. Her kan du se, hvordan installationen foregår.

En varmepumpe er en effektiv måde at varme sit hjem op på. Varmepumpen fungerer efter princippet for termisk energi, kaldet varmeudveksling. Dvs. at pumpen udvinder den oplagrede varme, der er i luften udenfor, og på den måde tilfører systemet gratis energi.

Denne varmeudveksling kræver ret lidt tilført energi, og en varmepumpe siges at kunne levere 3-4 gange så meget varmeenergi, som der bliver tilført i form af el. Sammenlignet med en el-radiator bruger varmepumpen ca. 35 % til at give samme mængde varme.

Når varmepumpen skal sættes i gang, kræver det både viden og specielle instrumenter. Derfor anbefales det at få en autoriseret fagmand til at tilslutte systemet, mens hele forarbejdet, såsom at bore hullet i væggen og sætte begge elementer op, er en smal sag at gøre selv.

Det er altid en fordel at placere indendørsdelen i midten af et rum. Da indendørsdelen er en blæser, er det hensigtsmæssigt at placere den et sted, hvor brisen fra den ikke generer nogen.

Når man har fundet ud af, hvor blæseren skal monteres indenfor, tjekkes der, at det er muligt at fastgøre den anden del af varmepumpen på ydermuren. Metalpladen, hvorpå blæseren skal monteres, holdes op mod væggen, og der afsættes en markering ved det midterste hul.

Der skrues nu en skrue i væggen, som pladen kan hænges op på. Nu kan fagmanden stille og roligt sætte pladen i vater og markere, hvor hullet ud til yderdelen skal bores.

Der bruges en speciel lang hulsav til formålet. Diameteren på hullet vælger fagmanden til 50 mm, da der så er plads til både rør, kabel og afløb. Hullet bores med en lille hældning nedad, så vandet fra afløbet kan løbe frit ud. Til den første del af hullet bruges en støvsuger for at minimere borestøv i stuen.

I en væg som denne plejer elinstallationer og rør at være placerede i toppen af væggen. Derfor er det ikke risikabelt at bore hullet her på væggen. Der er nu lavet hul igennem den første del af muren, der er lavet af letbeton.

Nu er der kun lidt isolering tilbage og ydermuren. Der bores igennem isoleringen, som derefter fjernes fra boret. Nu borer fagmanden igennem murstenene. Dette er det hårdeste stykke af muren og tager både tid og kræver en del kræfter.

Idet murstenen kan springe, hvis der bores hele vejen igennem muren med det samme, tjekker fagmanden, hvor langt han er kommet. En væg som denne plejer at være omkring 30-35 cm tyk.

Fagmanden borer lidt endnu, og nu kan han se, at styreboret er kommet igennem til ydersiden. For ikke at brække murstenen på ydersiden borer fagmanden nu udefra ved hjælp af det lille hul fra styreboret. Nu kan han bore helt igennem indefra uden at risikere, at murstenene brækker af og laver et grimt hul.

LÆS OGSÅ: Sådan slipper du for støj fra varmepumpen

Hullet er nu lavet, og hullet støvsuges, så der ikke ligger borestøv. Fagmanden hænger metalpladen op på skruen igen og justerer den i vater. Der sættes en enkelt skrue i til at holde pladen fast.

Nu kan der afmærkes i de huller, hvor den skal fastgøres i væggen. Fagmanden sørger for at fordele skruerne jævnt på hele pladen. Metalpladen fjernes, hullerne bores, og der sættes plugs i hullerne. Nu kan metalpladen skrues endeligt fast.

På rørene til blæseren er der loddet omløbere på til at samle kobberrørene. Vores fagmand anbefaler dog, at man fjerner disse samlestykker og i stedet lodder rørene sammen.

Så er du sikker på at få en fuldstændig tæt samling. Fagmanden tager to ekstra rør og skærer et rent snit på begge rør med en rørskærer. Det samme gøres med rørene på ventilatoren. Enderne på alle rørene afgrates, så der ikke sidder nogen spåner fra snittet.

Ved hjælp af et lille samlestykke kan rørene nu sættes sammen, og lodningen kan påbegyndes. Når der loddes, er det vigtigt, at samlingen bliver helt tæt. Isoleringen trækkes hen over rørene, og med en speciel isoleringstape tapes de to isoleringstyper sammen.

Nu er det tid til at montere elkablet fast til varmepumpens indendørsdel. Ventilatoren åbnes, det lille dæksel fjernes, og et installationskabel trækkes igennem nedefra.Den blå ledning, dvs. nul, skal sættes fast til N.

Den brune ledning, dvs. fasen, skal sættes fast i L, den sorte ledning, dvs. mellemledningen, der kommunikerer med udendørsdelen, skal sættes fast helt til venstre, og den grøn-gule ledning, dvs. jord, skal monteres est. Det lille dæksel skrues på, og ventilatoren lukkes.

Fagmanden strækker rørene og ledningen ud, så de nemmere kan ledes igennem hullet i væggen. De forskellige rør og kabler tapes sammen tættest på ventilatoren, og afløbet tapes til, så der ikke kommer snavs ind, når det skubbes gennem væggen. Nu kan rørene føres igennem væggen.

Her er det nødvendigt at være mindst to til arbejdet, så der er en på den anden side til at hive i rørene udefra. Den sidste del kan være lidt svær at få igennem, da der også skal være plads til afløbet.

Nu er det bare at hænge ventilatoren op på metalpladen. Den indvendige del af varmepumpen er monteret. Stikket kan nemt sættes i en stikdåse, og således er der strøm til hele kredsløbet. Nu skal yderdelen monteres.

Den måles op, og målene bruges til at afsætte, hvor de medfølgende holdere skal placeres. Der bores de steder, hvor skruerne skal sidde, og der sættes plugs ind i muren.

Nu kan metalholderen skrues fast. Det samme gentages med den anden holder. For at mindske vibrationerne i anlægget bruges der små gummifødder, der monteres med skruer under anlægget. Det er vigtigt, at disse ikke skrues for hårdt sammen.

Fjernes sidedækslet fra maskinen, finder man alle tilslutningerne herunder. Rørene, som er blevet ført igennem muren, skal monteres i de to nederste studse og foroven, når dækslet fjernes, kan installationskablet monteres på samme måde, som det blev gjort på indendørsdelen.

Fagmanden bøjer de to kobberrør, så de passer med vinklen på studsene. Rørene skal dog afkortes med en rørskærer, hvorefter de skal afgrates.
Møtrikken sættes ind over røret, og et bertleværktøj sættes på.

LÆS OGSÅ:Luft til luft-varmepumpe: Sådan virker den

Nu kan værktøjet spændes, hvorved man opnår en trompet-agtig 45 graders opkravning af røret. Møtrikken ryger således ikke af, og røret kan skrues fast i studsene på maskinen. Studsen skal smøres med en speciel tætningsmasse, før rørene kan skrues fast.

Når rørene er fastmonterede, skal der trækkes luft ud af systemet for at skabe et vakuum. Dette gøres i den anden ende af studsen med en vakuumpumpe, og trykket tjekkes med et manometer.

Herefter skal den forfyldte freon-væske lukkes ud i systemet. Da der skal bruges specialudstyr til denne del af arbejdet, anbefales det, at man får en autoriseret installatør til at fuldføre arbejdet.

Det er tillige vigtigt, at alle samlinger er 100 procent tætte, og at systemet ikke får fugt ind, da dette i værste fald gør varmepumpen virkningsløs. Vandet fra afløbet kan bare løbe ned på jorden. Væsken, der kommer ud, er nemlig rent vand og opstår kun, når anlægget bruges som aircondition.

Varmepumpen er nu installeret, og med den medfølgende fjernbetjening kan man nemt regulere temperaturen. Varmepumpen er særdeles billig i drift, og du kan glæde dig over, at du får hver energikrone fire gange igen.

LÆS OGSÅ: Varmepumpeskjuler: Sådan gør du det selv

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Varmepumpe