30 m2 hævet terrasse til under 30.000 kroner

Byg en hævet træterrasse helt fra bunden. Vi viser dig, hvordan du bærer dig ad - lige fra opmåling og placering af stolpesko til det sidste bræt på overdækningen.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 uger
Pris
30.000 kroner

Intro

En have er skøn, men der er bare noget særligt ved at kunne gå direkte ud på en dejlig træterrasse.

Vi har derfor bygget en hævet træterrasse af trykimprægneret træ beklædt med brunimprægnerede terrassebrædder, som koster en brøkdel af eksotiske træsorter som ipé og jatoba.

For at terrassen skal kunne bruges året rundt og i al slags vejr, har vi udstyret den med en solid overdækning, som dækker ca. en tredjedel af terrassen.

De 32 m² uderum har kostet os to ugers arbejde og knap 30.000 kroner - eller sagt på en anden måde: halvdelen af, hvad den ville have kostet, hvis en fagmand skulle have bygget den.

Vejledning

01
Mål op, grav og støb 7 Trin

Inden du går i gang med at grave, er det en god idé at måle grundigt op. Træk murersnore, og tjek, at alle vinkler er rette. Når først du har fået de to rækker stolper til at flugte perfekt, bliver arbejdet meget nemmere, når du skal til at bygge den underliggende konstruktion.

1

Træk tre murersnore: to, der flugter med huset, og en, der markerer den kommende front på træterrassen. Tjek, at hjørnerne er vinkelrette - brug Pythagoras’ sætning, som lyder a² + b² = c². Lav eventuelt en vinkelret model af et par lægter, som du kan holde op mod hjørnerne. På den måde kan du fysisk se, om murersnoren flugter nogenlunde.

2

Bor 12 huller i jorden med et pælebor. Da hullerne skal bruges til stolpesko, skal de gerne udgøre en så lige række som muligt. Stolpeskoene kan dog justeres en smule undervejs.

3

Mål efter med en tommestok, så du er sikker på, at hullet er mindst 90 cm dybt og dermed nede i frostfri dybde.

4

Hæld beton i hullet, og placér det 20 cm lange rør i betonen. Sørg for, at alle rørene flugter med hinanden, og at de stikker lige langt op af jorden.

5

Fyld beton i og rundt om røret, og vibrér det på plads med en murerske, en pind eller lignende. Det vigtigste er, at der ikke er nogen luftlommer i betonen.

6

Glat betonen ved at føre murerskeen hen over den et par gange. Jo glattere overfladen er, jo lettere har vandet ved at løbe af.

7

Træk en ny murersnor, og placér herefter stolpeskoene i den våde beton, så de flugter. Lad stolpeskoene hvile på et par afkortede lægter, mens betonen tørrer.

02
Rem og stolper 6 Trin

Det første, du skal gøre, er at montere en rem (som består af to stykker træ, da huset er 8 meter bredt) på murværket. Den skal være helt i vater, så terrassen ikke kommer til at hælde til en af siderne. Når du skal montere stolperne, skal du igen have fat i vaterpasset. Hele byggeprocessen bliver meget nemmere, hvis alle stolper er i lod og vater.

1

Brug en cirkellaser til at mærke op til remmen. Husk, at der skal være plads til terrassebrædderne, som i vores tilfælde er 28 mm tykke. Har du svært ved at se laseren i dagslys, må du vente til ud på aftenen.

2

Bor hul til remmen med et langt 6 mm murbor. Montér herefter remmen (E) med en 7,5 x 112 mm karmskrue pr. 30 cm. Skruerne monteres skiftevis i den øvre og den nedre del af remmen.

3

Placér en lang stolpe (B) i stolpeskoen. Giv den en fransk skrue i hver side, så den stadig kan “vrides på plads”. Tjek, at den er i vater begge veje, og fiksér den derefter med en lægte, inden du går videre til den næste stolpe, som får samme tur, inden den fikseres med den anden lægte.

4

Montér de tre øvrige remme (E) med fire 4,8 x 75 mm terrasseskruer i hver stolpe. Det er vigtigt, at remmene er helt i vater, så du er nødt til at tjekke efter med et langt vaterpas undervejs.

5

Kort de to yderste remme (E) af, så de flugter med stolpen. På den måde kan den forreste (to stykker) rem dække over de to øvriges endetræ. Brug en skarp håndsav, så du kan skære helt tæt på stolpen.

6

Gå yderremmen efter, og tjek, at den har fået fire skruer i hver stolpe, og at den er i vater hele vejen rundt. Det er sidste chance for at rette op på den, inden der monteres strøer og senere terrassebrædder.

03
Strøer 6 Trin

De lange strøer fungerer som underlag for terrassebrædderne og som afstivere for hele konstruktionen. For at brædderne får det bedst mulige underlag, er det vigtigt, at strøerne flugter med yderste ramme, som i øvrigt består af den samme type strøer. Ligger en strø for højt, vil terrassebrædderne blive tvunget opad det pågældende sted.

1

Montér bjælkesko med otte 5 x 40 mm beslagskruer i henholdsvis remmen (E1), der sidder på murværket, og den parallelle rem (E3), der vender ud mod haven.

2

Skær strøerne (F1) til på kapsaven, og læg dem på plads i bjælkeskoene. Vi holder en afstand på 40 cm for at understøtte terrassebrædderne bedst muligt.

3

Læg en vinkel eller en anden lige genstand langs hver enkelt strø, og tjek, at den ligger plant med remmen (E3). Ligger den for højt, må du sænke bjælkeskoen en smule.

4

Klods en strø (F3) helt op under de øvrige strøer (F1). Spænd den fast med en tvinge. Bor et langt hul med et sneglebor, og tryk en kraftig bolt gennem den bagerste række af stolper (A).

5

Skær nogle stivere (F2) af de overskydende strøer til at stabilisere stolperne med. Skru stiverne fast i både stolpen (A1) og de tværgående strøer med tre 4,8 x 75 mm terrasseskruer.

6

Skær det overskydende af stolperne (A) af med en håndsav, så de kommer til at flugte med toppen af de tværgående strøer. Får du ikke skåret nok af, vil du få problemer, når du skal lægge terrassebrædderne.

04
Terrassebrædder 6 Trin

Når du lægger terrassebrædder, er det afgørende, at de ligger lige. Vi starter derfor med at lægge første bræt, så det flugter perfekt med huset. Til det bruger vi en murersnor, som vi flytter med os, når vi lægger flere rækker af brædder. På den måde undgår vi at videreføre små skævheder, som kan vokse sig større.

For at undgå synlige skruehuller monterer vi alle skruer i siden på brædderne i en vinkel på 45° med et særligt værktøj fra Camo.

1

Læg det første terrassebræt (D) op mod murværket. Sørg for at vende brættet, så årringene “smiler”. Pointen er at vende den side opad, som bedst kan tåle vand.

2

Skru brættet (D) fast ved hjælp af et fastgørelsesværktøj fra eksempelvis Camo og de tilhørende 4 x 60 mm rustfrie A4-skruer uden hoved.

3

Sæt en snor ca. en meter fra murværket. Den gør det muligt at holde øje med, om brædderne (D) ligger lige, når du har lagt fem-seks rækker.

4

Skær et hak i de terrassebrædder (D), som ligger op til stolperne (A, B og C). Det er en god idé at lægge brædderne op på terrassen, mærke op og først derefter skære dem til med en stiksav.

5

Ryk snoren med ud, i takt med at du lægger brædderne (D). Der skal være omtrent den samme afstand mellem snoren og det yderste terrassebræt over det hele.

6

Skær terrassebrædderne (D) rene med en rund- eller dyksav. Er der plads til at lægge en føringsskinne, er det at foretrække. Vi var dog nødt til at skære i fri hånd - efter grundig opmåling, naturligvis.

05
Rækværk 8 Trin

Der er mange måder at lave rækværk på. Vi har valgt at lave et klassisk kryds, da det giver et let og luftigt udtryk på vores forholdsvis store terrasse. Udfordringen ligger i at måle ordentligt op og få stemt ordentligt ud, så lægterne slutter helt tæt i krydset.

1

Placér en tilpasset lægte (H1) på to liggende stolperester (som måler 97 x 97 mm), så den svæver ca. 10 cm over terrassebrædderne. Bor for, og skru dem fast i stolperne med 4,8 x 75 mm terrasseskruer.

2

Placér den øverste lægte (H2) på to lægterester på 70 cm, som du stiller på den nederste lægte (H1), inden du borer for og skruer dem fast i stolperne.

3

Sæt en støttestolpe (C) i hver side helt inde ved murværket. Skær ud med stiksaven, og fastgør den med fire 4,8 x 75 mm terrasseskruer og et par vinkelbeslag på indersiden.

4

Når du har skåret begge lægter (R) i smig, så de passer perfekt i rammen, holder du dem oppe, så de danner et kryds. Mærk op på begge lægter, så du ved, hvor du skal stemme ud.

5

Lav fire-fem snit halvvejs ned i lægterne (R) i det område, du har mærket op. Sørg for at indstille kapsaven, så den saver lige dybt hver gang.

6

Spænd lægterne (R) fast med et par tvinger, og stem ud. Sørg for, at indhakket fremstår plant og fri for større ujævnheder. Du kan med fordel bruge et bredt og skarpt stemmejern til formålet.

7

Giv begge lægters indhak en god sjat lim, tryk dem (R) sammen, og skru dem fast til stolperne. Har lægterne tendens til at vride sig, kan du eventuelt sætte en spændetvinge på selve krydset, mens du skruer.

8

Skru krydset (R) fast i stolpen. Vi skruer indefra, så skruerne ikke er synlige, når man ser terrassen udefra. Til sidst monterer vi et topbræt som afslutning.

06
Overdækning 13 Trin

Når du skal bygge overdækningen, er det afgørende, at de to høje stolper står i lod. Det kan derfor være nødvendigt at trække de to stolper en anelse sammen vha. et snoretræk og derefter montere frontspæret, så det hele er fæstnet. Herefter er det bare at gå i gang med at måle og skære ud til de øvrige spær og til sidst lægge det klare Fastlock-tag på.

1

Montér remmen (L) på murværket. Bor for med et langt 6 mm murbor, og fastgør dernæst remmen med 7,5 x 132 mm karmskruer. Bruger du en slagnøgle, kan du let “slå” skruerne i.

2

Skær den første af de lange stolper (B) til. Vores terrasse er 4 meter dyb, så vi vælger at lade den være ca. 40 cm lavere end remmen på murværket. Det giver os et forholdsvis stort fald på 10 cm pr. meter.

3

Skær et 8 cm højt og 4,5 cm dybt hak i stolperne (B), så der bliver plads til frontspæret (N). På grund af stolpernes dimensioner er det nemmest at skære dem med en skarp håndsav.

4

Hvis stolperne (B) svajer en smule udad, skal de trækkes sammen, til de står helt i lod. Med et reb om stolperne og en kort lægte kan du snurre rebet så stramt, at det trækker stolperne på plads. Når stolperne er i lod, skrues frontspæret (N) fast.

5

Skær et 8 cm dybt hak i spærene, så de passer ned over frontspæret (N). Giv spæret en 6 x 200 mm skrue, så det får godt fat i frontspæret.

6

Montér alle spærene (M). Vi har valgt at arbejde med en spærafstand på 40 cm, så vi er sikre på, at de også holder, når sneen lægger sig. Du bør altid orientere dig i en opdateret tabel, inden du bestiller materialer. Du kan dog godt regne med, at jo længere spær du arbejder med, jo kortere afstand skal der være mellem dem.

7

Skru lægterne (O) fast med to 4,8 x 75 mm terrasseskruer i hvert spær. Producenten anbefaler en maksimal afstand mellem lægterne på 60 cm, hvilket vi selvfølgelig holder os til.

8

Læg den første tagplade på plads, og fiksér den ved at sømme et sidebeslag, som har fat i pladen, fast i lægterne. Pladen skal vende sådan, at den store vulst vender udad og den lille indad.

9

Læg tagpladerne på plads ved at trykke den store vulst ud over den lille vulst. Du skal trykke til, men du er ikke i tvivl, når pladen sidder korrekt.

10

Når du mangler at lægge en-to tagplader, lægger du dem løst op og markerer, hvor sidste plade slutter. Først herefter skærer du lægterne til i længden.

11

Fiksér taget med sidebeslag til taglægterne (O), som du gjorde på den anden side. Tjek, at taget sidder ordentligt, ved at rykke lidt i det.

12

Skru lægtebeslagene fast i lægterne (O). Beslagene skal vinkles ind i vulsten, hvorefter de kan trykkes op mod lægten og skrues fast.

13

Skru sternbrædderne (P) fast i spærene (M), og slut eventuelt af med at montere tagrende og nedløbsrør.

Materialer

TERRASSE OG TRAPPE

97 x 97 mm høvlet fyr

 • Bagerste stolper (A)
 • Forreste stolper (B)
 • Støttestolper (C)

32 x 125 mm brunimprægneret fyr

 • Terrassebrædder (D)

45 x 195 mm trykimprægnerede reglar

 • Remme (E)
 • Strøer (F)

70 x 45 mm trykimprægnerede lægter

 • Rækværk (H)
 • Kryds (R)

125 x 50 mm trykimprægneret planke

 • Topbræt (G)

24 x 138 mm trykimprægneret fyr

 • Stødtrin (K)

DESUDEN

 • Camo terrasseskruer A4, 4 x 60 mm
 • Terrasseskruer A4, 4,8 x 75 mm
 • Beslagskruer, 5 x 40 mm
 • Karmskruer, 7,5 x 132 mm
 • Stolpesko, 98 x 60 x 300 mm
 • Bjælkesko, udvendige, 45 x 168 mm
 • Vinkelbeslag, 90 x 105 x 105 mm
 • Cement
 • Støbemiks, 0-8 mm

OVERDÆKNING

45 x 195 mm spærtræ

 • Rem (L)
 • Spær (M)
 • Frontspær (N)

38 x 73 mm trykimprægneret fyr

 • Taglægter (O)

25 x 200 mm trykimprægneret fyr

 • Sternbrædder (P)

19 x 100 mm trykimprægneret fyr

 • Dækbræt (Q)

DESUDEN

 • Fastlock-tagplader
 • Lægtebånd
 • Sidebeslag
 • Lægtebeslag
 • Bjælkesko, udvendige, 45 x 168 mm
 • Karmskruer, 7,5 x 132 mm
 • Spunskruer, 6 x 200 mm
 • Terrasseskruer, A4, 4,8 x 75 mm
 • Beslagskruer, 5 x 40 mm

Tidsforbrug

Cirka to uger.

Pris

Cirka 30.000 kr. inkl. overdækning.

Sværhedsgrad

Du skal være meget nøjagtig, når du placerer stolpeskoene og bygger bundrammen. Resten er ikke noget problem for den øvede gør det selv’er.

Tegning

Video

TEKNIK: Stolpesko støbt i rør

Så får du nemt stolpeskoene i vater og til at flugte hinanden

TEKNIK: Vinkel til større projekter

Den laver du nemt selv af tre brædder

VÆRKTØJ: Sådan bruger du cirkellaseren

I denne video lærer du at indstille og betjene cirkellaseren (eller rotorlaseren, som den også kaldes). Den kan både kaste en ubrudt lasermarkering 360 grader rundt og sætte en knivskarp laserprik i én retning. Når du har styr på betjeningen, bliver det nemt at afsætte præcise højdemål over længere afstande, fx når du skal nivellere gulv eller bygge terrasse.

TEKNIK: Endesnit på terrassebrædder

Med dyksav og skinne bliver kanten helt lige

VÆRKTØJ: Sådan bruger du dyksaven

I denne video lærer du tømrerens favoritsav at kende. Dyksaven føres altid langs med en føringsskinne, der sørger for et præcist snit - uanset om det skal være lige eller vinklet, Om det skal være gennemgående eller ej. Eller om det starter ved kanten eller midt på et emne. Det gør saven oplagt til alt fra riller i et bræt til renskæring langs kanten, når terrassebrædderne er lagt.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Træterrasse