Fra terrasse til redskabsskur

Sommeren igennem ligger terrassen frit i haven, den ene halvdel åben for vejr og sol, den anden beskyttet af tag og vægge på tre sider. Men til vinter forvandles hele herligheden til et tørt opbevaringsrum og redskabsskur!

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
8 dage
Pris
11.000 kroner

Intro

Det ligner ved vintertid et haveskur som så mange andre. Det er pænt stort og meget enkelt. Taget hælder til den ene side. Ingen vinduer, kun en simpel dør på den lave bagside. Eneste pynt er de brædder, der støtter væggene og giver huset et præg af bindingsværk.

LÆS OGSÅ: Overdækket terrasse

Et stilfærdigt skur til opbevaring af haveredskaber, møbler, parasoller og store urtepotter. Det må være det. Men sa? vender du tilbage en lun dag i maj og finder en familie siddende i solen på en stor terrasse der, hvor skuret lå. Det halve af terrassen ligger åben, resten er dækket af et tag og i læ bag lave vægge.

Og du opdager, at det beskedne skur har foldet sig ud – hele den høje forside er slået ned foran skuret og forvandlet til den åbne terrasse, mens skuret selv nu er en overdækket terrasse.

LÆS OGSÅ: Lækkert tag af sejldug til terrasse

Plads til variationer

Tanken om at kombinere en terrasse med et skur spøgte længe, før vi byggede udgaven her. Den er bygget som et tømmerskelet, tilpasset krydsfinerplader i standardmål.

Taget er trapezplader, som lader lyset slippe ind – så behøver vi ikke vinduer i huset. I stedet skærer vi et vandret snit i gavlfelterne, så øverste del kan klappes ned, mens de lave vægge giver læ. Men ideen kan du selvfølgelig bruge i utallige udgaver og størrelser. Du skal bare sikre dig, at den åbne konstruktion er meget stiv – det sikrer vi bl.a. ved at bygge med plader frem for brædder.

Og du skal passe på, at fronten, der klappes ned, ikke bliver for tung – det undgår vi ved at lade fronten bestå af tre uafhængige plader.

Vejledning

01
Fundament og gulv 5 Trin

Skurets gulv af terrassebrædder sømmer vi på et træskelet af tre kraftige remme forbundet på tværs med strøer.

Remmene lægges i stolpesko, som støbes fast i hver sit fundament. Til at holde på betonen over jordhøjde bruger vi billige plastrør, men du kan også lave en forskalling af brædder - eller vælge en helt anden form for punktfundament.

Gulvbrædderne lægges ikke direkte på remmene, afstanden mellem dem er for stor. I stedet lægger vi en stribe strøer på tværs i højde med remmene med en indbyrdes afstand på 66,5 cm.

En fjerde rem placeres som støtte for fronten, når den slås ned som terrasse - den gøres først fast, når fronten er klar.

1

Stolpeskoene støbes fast i beton. Skoene skal ikke alene bære huset og holde på det i blæsevejr, de skal også løfte det fri af fugt. Ud over at fylde de 90 cm dybe huller med beton støber vi 10 cm op over jorden med plastrør som forskalling.

2

Bundremmene (A) lægges i stolpeskoene og skrues fast med 6 x 40 mm franske skruer. Selv om du har brugt dit vaterpas flittigt, da du rettede plastrør og stolpesko til, retter du også nu overkanten på alle remme til, før du skruer fast for alvor.

3

Strøerne (B) skæres til og lægges i bjælkesko. Overkanten af strøerne skal flugte præcist med remmene, og det er en god idé at spænde sko og strø op med spændetvinger, før du skruer skoene fast. Skru først remmen fast, og så strøen.

4

Remmene skæres til i længden. De er købt i overlængde, og det er bedst at vente med at skære dem til. De yderste strøer sidder 5 cm fra remmenes ender, så der er plads til bjælkeskoen, og så skruerne ikke risikerer at flække remmene.

5

Gulvet (C) skrues eller sømmes på strøerne med en indbyrdes afstand på 10 mm. Bruger du tryk imprægneret træ til gulv eller strøer, bør du ofre rustfri skruer. Gulvet lægges, så det flugter præcist med remmene - enderne rettes evt. af til sidst.

02
Skelet uden beslag 7 Trin

Skelettet samler vi helt uden synlige beslag. I stedet anvender vi en samling med gevindstænger og tværbøsninger, som du sikkert kender fra Ikea-møbler.

Fordelen er ikke bare, at man slipper for at se på bygningsbeslag i den helt åbne konstruktion. Hvis vi anbragte vinkelbeslag i vægfelternes indvendige hjørner, ville de sidde i vejen for de plader, der fylder felterne ud, og de anslagslister, som pladerne sidder på.

Taget hælder væk fra terrassen. Trapezpladerne ligger på lægter, som højst har en indbyrdes afstand på 60 cm. Lægterne skrues på spær, der forsynes med små snit - såkaldte sadelhak - så de hviler solidt på de to vægremme.

1

Stolperne (D og F) forsynes med gevind stænger i begge ender. Til stangen borer du et 13 mm hul midt i stolpeenden - sigt præcist! Hullerne til tværbøsningerne bores med 28 mm bor fra samme side - og ikke helt igennem stolpen.

2

Hullerne i gulvet, som stolperne skal fæstnes gennem, bores med et 13 mm bor. For at lette opmåling og sikre, at de to langsider bliver ens, har vi markeret placeringen på et hjælpebræt, som først spændes på den ene rem, så på den anden.

3

Løft en stolpe på plads, og stik gevindstangen gennem hullet. Vend så stolpen, så hullet til tværbøsningen vender indad. På undersiden af remmen spændes stolpen godt til med en 12 mm selvlåsende møtrik på en slutskive.

4

Alle stolper på langsiderne (D og F) rejses og spændes fast. Stolperne midt på kortsiderne (E) venter du med at rejse, til tagspærene (H) er på plads, så du kan skære stolperne til i toppen efter spærene, før du gør dem fast.

5

Så skal vægremmene (G) op - og nu får du fuld glæde af det bræt, du borede efter i bunden. Ved at bore huller til gevindstængerne efter det sikrer du, at afstanden mellem stolperne nede og oppe bliver helt ens. Remmene spændes fast.

6

Nu er det tid for tagspærene (H). Først retter du stolperne op og fikserer dem med skråstivere. Før du skruer spærene fast med 5 x 150 mm skruer (bor for), skærer du sadelhak i dem. Læg ét spær løst op, streg op på det, og skær alle spær til efter det.

7

De sidste to stolper (E) midt på kortsiderne skæres til. Modsat de øvrige stolper gøres de kun fast med gevindstang nede. Oppe skærer du i stedet et hak til spæret halvt ind i stolpen. Spær og stolpe samles med 5 x 90 mm skruer.

03
Tag med dagslys 4 Trin

1

Taglægterne (J) lægges op og skrues fast. Du kan vælge at gøre udhænget større, hvis dine plader passer til det - men lægterne må stadig ikke ligge mere end 60 cm fra hinanden. Spærenes ender skærer du nu til med lodrette snit.

2

Trapezpladerne lægges op og gøres fast. Pladerne skal ligge med mindst én bølges overlæg. De tilhørende skruer med tætningsring sættes i hver anden bølgetop; pas på ikke at spænde for hårdt. Ofte dækkes skruen til sidst med en hætte.

3

Tagkanten lukkes med vind skeder (K1) og stern (K2). I gavlen skruer du først det øverste bræt fast på lægternes ender, derefter skruer du det andet bræt på det første fra indersiden. Sternbrædderne skrues på spærenderne, det inderste først.

4

Indvendigt i felterne på bagside og gavle sættes anslagslister (S), som krydsfinerpladerne skal skrues fast på - og slå an mod, hvor pladerne er hængslet og fungerer som dør eller lem. Listerne skal flugte med stolpernes inderside.

04
Siderne lukkes 6 Trin

Skurets sider lukkes med plader, som du inden opsætningen forstærker med brædder, der limes og skrues fast. For at fremhæve rammerne har vi her malet pladerne, inden de blev forstærket.

Kun to af felterne i bagsiden lukkes fast. Det tredje felt (R), som danner dør, forstærkes med et lodret bræt og deles i to fløje, som hængslerne bedre kan bære.

De fire gavlfelter deles også i to, men de deles med vandrette snit. Nederste del skrues fast, mens øverste hængsles i sin underkant, så den kan klappes ned.

De tre frontplader hængsles i bunden med en indbyrdes afstand på 10-12 mm - og når du slår dem ned, kan du måle op til den yderste rem (A1) og gøre den fast.

1

De to faste felter på husets bagside (N) sættes op først. Tjek en ekstra gang eller tre med vaterpasset, inden du skruer pladerne fast med fire 5 x 50 mm skruer i anslagslisterne på hver side - det er nu, skuret for alvor stives af.

2

Dørfeltet (R) er skåret igennem ved den lodrette forstærkning, så de to sider kan hængsles hver for sig - eller samles med hængsler, som vi har valgt at gøre det her. Hængslerne er kraftige bladhængsler, også kaldet bach flaps.

3

Højre side af døren (R) sætter vi på stolpens forkant med 3 hængsler. Den låses i top og bund med skudrigler. Derefter har vi hængslet venstre halvdel af døren på den højre halvdel. Døren lukkes med et stalddørsgreb.

4

Galvstykkerne (L og M) er delt vandret, og bunden skrues fast i anslagslisterne med 5 x 50 mm skruer. Igen skal du tjekke godt med vaterpasset, for nu stiver du skuret af på den anden led.

5

Øverste del af gavlstykkerne sættes op i bladhængsler, så de kan klappes ned og gøre terrassens overdækkede del mindre mørk og lukket. Når klapperne lukkes op, holdes de fast på indersiden af stolperne med to skudrigler.

6

Frontstykkerne skrues fast i bundremmen – og så skal vi altså lige a1 have malet og klaret de sidste detaljer!

Materialer

TIL BUNDEN

97 x 97 mm trykimprægneret stolpe:

 • 4 bundremme (A) og (A1) a 372 cm

50 x 100 mm trykimprægneret tømmer:

 • 12 strøer (B) a 122,5 cm

28 x 125 mm terrassebrædder:

 • 22 gulvbrædder (C) a 372 cm

Desuden:

 • 12 plastrør a 50 cm, diameter cirka 10 cm
 • Cirka ½ m3 beton af 1 del cement, 3 dele grus og 5 dele sten
 • 12 stolpesko til 97 mm stolper
 • 6 x 40 mm franske skruer (til stolpesko)
 • 24 bjælkesko til 50 mm tømmer
 • 5 x 40 mm beslagskruer (til bjælkesko)
 • 4,5 x 60 mm rustfri selvskærende skruer (til gulv)

TIL SKELET OG TAG

97 x 97 mm trykimprægneret stolpe:

 • 4 stolper (D) til fronten a 210 cm 2 stolper (E) til siderne a 210 cm (tilpasses)
 • 4 stolper (F) til bagsiden a 170 cm
 • 2 vægremme (G) a 382 cm

50 x 100 mm tømmer:

 • 6 spær (H) a 320 cm

38 x 73 mm taglægte:

 • 6 lægter (J) a 410 cm

25 x 125 mm trykimprægneret træ:

 • 4 vindskedebrædder (K1)
 • 4 sternbrædder (K2)

25 x 25 mm fyr:

 • Cirka 40 m anslagslister (S) i alt

Desuden:

 • 18 stk. 25 x 50 mm tværbøsninger med 12 mm gevind
 • 8 stk. 12 mm gevindjern a 23 cm
 • 10 stk. 12 mm gevindjern a 27 cm
 • 18 stk. 12 mm møtrik
 • 18 stk. 12 mm slutskive
 • 5 x 150 mm skruer (til tagspær)
 • 5 x 90 mm skruer (til lægter )
 • 4,5 x 70 mm skruer (til vindskeder og stern)
 • 4 trapeztagplader
 • Skruer og skiver til tagpladerne
 • 4,5 x 50 mm skruer til anslagslister

2 STK. HØJE GAVLFELTER (L)

12 mm østenfiner:

 • 2 plader (L) a 122 x 244 cm, tilpasses i overkanten som på tegning

25 x 125 mm fyr eller gran:

 • 4 vandrette rammedele (L1) a 122 cm
 • 6 lodrette rammedele nede (L2) a 91,2 cm
 • 6 lodrette rammedele oppe (L3) a 90 cm - tilpasses ved samling
 • 2 skrå rammedele øverst (L4) a 124 cm - tilpasses ved samling

2 STK. LAVE GAVLFELTER (M)

12 mm østenfiner:

 • 2 plader (M) a 122 x 244 cm, tilpasses i overkanten som på tegning
 • 25 x 125 mm fyr eller gran:
 • 4 vandrette rammedele (M1) a 122 cm
 • 6 lodrette rammedele nede (M2) a 91,2 cm
 • 6 lodrette rammedele oppe (M3) a 70 cm - tilpasses ved samling
 • 2 skrå rammedele øverst (M4) a 124 - tilpasses ved samling

2 STK. FELTER TIL BAGSIDE (N)

12 mm østenfiner:

 • 2 plader (N) a 111 x 169 cm 25 x 125 mm fyr eller gran:
 • 4 vandrette rammedele (N1) a 111 cm
 • 4 lodrette rammedele (N2) a 144 cm
 • 2 vandrette rammedele midt (N3) a 86 cm

1 STK. DØRFELT PÅ BAGSIDE (R)

12 mm østenfiner:

 • 1 plade (R), 111 x 169 cm
 • 25 x 125 mm fyr eller gran:
 • 2 vandrette rammedele (R1) a 111 cm
 • 3 lodrette rammedele (R2) a 144 cm
 • 2 vandrette rammedele midt (R3) a 36,7 cm

3 STK. FRONTPLADER (P)

18 mm østenfiner:

 • 3 plader (P) a 122 x 215 cm 38 x 125 mm trykimprægneret træ:
 • 6 vandrette rammedele (P1) a 122 cm
 • 9 lodrette rammedele (P2) a 190 cm
 • 6 vandrette rammedele midt (P3) a 42,2 cm

DESUDEN TIL SIDERNE

Bladhængsler (bach flaps) med skruer

 • 12 stk. 30 x 30 mm til låger i siderne
 • 9 stk. 75 x 100 mm til frontplader
 • 6 stk. 50 x 50 mm til døre på bagside

Andre beslag :

 • 16 stk. 32 x 105 mm skudrigler, galvaniseret 1 stalddørsgreb, galvaniseret

Øvrige skruer:

 • 4,5 x 30 mm kromatiserede el. rustfri til gavle og bagside 4,5 x 50 mm rustfri til frontplader

Tidsforbrug

4-8 dage plus tørretider. Afhænger meget af rutinen.

Pris

Cirka 11.000 kroner

Sværhedsgrad

Du skal være omhyggelig med at rette skelettet præcist ind, så pladerne kan sættes i væggenes felter. Men ellers er der mere tale om et stort end om et svært arbejde.

Tegning

Terrassen har 12 fødder

Skurets fire remme - de tre under skuret og en enkelt, som det åbne terrassegulv hviler på - sættes hver i tre stolpesko, der støbes fast i beton. Til remme og strøer kan du bruge trykimprægneret tømmer, men det er ikke strengt nødvendigt.

Terrassen har 12 fødder

Sådan støber du stolpeskoen fast

Sådan støber du stolpeskoen fast

Byg helt uden synlige bygningsbeslag

Skelettet samles helt uden bygningsbeslag. I stedet bruges lange gevindstænger, der stikkes ind i de lodrette stolpers ender og fæstnes med tværbøsninger, hvorefter de kan stikkes tværs gennem remmene og låses med møtrikker. Du kender princippet fra mange møbler, hvor det giver greb i spånplader – her giver det et sikkert greb i endetræ, hvor skruerne bider dårligt.

Byg helt uden synlige bygningsbeslag

Skelet med enkelt tag

Skurets skelet bygges af 97 x 97 mm tømmer, så det passer til krydsfinerplader i standardstørrelsen 122 x 244 cm. Tagplader lægter bæres af 50 x 100 mm spær, der ligger på to vægremme. Først når tagpladerne er på plads, lukkes væggene.

Skelet med enkelt tag

Væggene forberedes på værkstedet

Skurets sider lukkes med krydsfinerplader, der forstærkes med brædder, før de sættes op på skelettet. Brædderne limes og skrues på - skruerne er for korte til at holde alene.

Væggene forberedes på værkstedet

Video

TEKNIK: Stolpesko støbt i rør

Så får du nemt stolpeskoene i vater og til at flugte hinanden

VÆRKTØJ: Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

TIPS: Mål fra kant til kant

TIPS: Vrid træet i form

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Træterrasse