Træterrasse med brede trappetrin

Hvis du bygger en træterrasse med et par brede trin langs kanten, kan du undvære et gelænder.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
3 uger
Pris
23.000 kroner

Intro

Nogle gange er det bedste ved en ting det, der ikke er der. Den store træterrasse, vi bygger her, bliver for eksempel meget lettere og meget mere spændende, ved at der ikke er et gelænder hen langs forkanten. Det ville ellers have været nødvendigt, fordi springet ned til haven er for stort til at stå åbent. Men i stedet for et gelænder har vi sikret terrassen med to brede trin, der ud over at binde have og terrasse sammen er oplagte at sidde på og at pynte op med krukker.

Terrassen bygges af trykimprægneret træ – men ikke af den sædvanlige grønne slags. Vi bruger brunimprægneret fyr fra Frøslev Træ, der efter en gang olie til forveksling ligner eksotiske terrassebrædder, men kun koster en tredjedel og ikke skal hentes i en truet regnskov. Der kan stå rigtig mange mennesker på en terrasse på små 50 kvadratmeter, så med en tegning i hånden har vi i trælasten fået hjælp til at vælge tømmer og brædder i de rette dimensioner og til at sikre tilstrækkelig tæt understøtning.

Terrassen henter en masse stabilitet, ved at vi begynder med en rem skruet fast i husets sokkel. For at gøre den rigtig stabil fastgør vi de to øvrige remme på nedgravede stolper frem for at lægge dem oven på fliser.

Vejledning

01
Remmen på muren 5 Trin

Vi begynder med at rydde området, hvor terrassen skal ligge. Da vi vil bygge vores konstruktion på nedgravede stolper og en murrem, handler det om at rydde op og give plads. Når terrassens dæk er lagt, er der for mørkt til, at der vil gro noget.

Højden på terrassen giver sig selv: Den skal svare nogenlunde til gulvet inde bag de to døre. Og højden lægger vi fast, når vi som det første gør en rem fast i huset.

Er soklen pudset tilstrækkelig langt ned, er det enkleste at sætte remmen så lavt, at bjælkerne, som terrassedækket skal ligge på, kan hvile oven på den.

Her må vi i stedet sætte remmen i samme højde som bjælkerne, der så gøres fast i remmen med bjælkesko.

1

Området under terrassen ryddes. Da der vil komme regnvand ned mellem brædderne, bør du sørge for en smule fald væk fra huset på jorden, så soklen ikke fugtes op.

2

Så måler vi, hvor remmen (C) skal sidde på væggen. Soklen er kun pudset et kort stykke, og vi kan ikke sætte remmen så lavt, at bjælkelaget kan lægges ovenpå, så vi fjerner bare jord nok til, at vi kan komme til at bore og skrue remmen fast.

3

Remmen til væggen forbores med et 10 mm bor for hver cirka 60 cm og klodses så op, så den sidder, hvor den skal. Højden afstemmes efter et stykke terrassebræt, så terrassen er i niveau med gulvet bag døren. Tjek, at døren vil kunne åbnes.

4

Med en borehammer borer vi for til karmdyvlerne gennem hullerne i remmen. Dyvlerne stikkes også ind i væggen igennem remmen, og det letter arbejdet, fordi du kan gøre remmen fast med de første dyvler og skruer, før den du arbejder videre.

5

Ved udluftningsristene skærer vi plads i remmen og giver den en karmdyvel på hver side. Så er der ingen problemer med at bære bjælkelaget, og på den måde lukker vi ikke af for den vigtige ventilation af krybekælderen.

02
Stolper og remme 8 Trin

Nederste “lag” i terrassens konstruktion er stolper og remme - også når vi som her lægger det tværgående bjælkelag ned i samme højde som to af remmene.

På en mindre terrasse vælger man ofte at nøjes med fastgøringen på muren og klodse de øvrige remme op på sten og fliser, men størrelsen og den store højde ved forkanten får os til at vælge at sætte remmene på nedgravede stolper.

Inde ved muren kunne vi nøjes med en 5 cm bred rem, men remmene ude skal være i dobbelt bredde. I stedet for at købe en 10 cm bred bjælke bruger vi to af de 5 cm brede planker - så er det lettere at forlænge remmene op til de 9 meter.

1

Hullerne til stolperne graver vi med et 20 cm motoriseret pælebor. Det har vi lejet, og god forberedt skal du kun bruge det en eller to dage. Stolperne er 10 x 10 cm, så du kan ikke bruge mindre bor. Forsiden af de yderste stolper skal være 461 cm fra soklen.

2

Stolperne (A1) til den yderste rem sættes i jorden. Først sætter vi de to hjørnestolper, så forkanten er 461 cm fra muren, og så de holder sig lidt inden for remmen på væggen. Derefter trækker vi en snor til at sætte resten efter.

3

Stolpen skæres over med en fukssvans i et vinkelret snit. Højden skal svare til undersiden af murremmen, med to millimeter luft til murpap. Her bruger vi et nivelleringsapparat, men du kan også bruge et slangevaterpas eller et laservaterpas.

4

Sæt en vinkel på siden af stolpen til at holde remmen, og hæft et stykke murpap på toppen, så den skårne stolpeende ikke kommer til at stå og suge vand.

TIPS: Det er bedst, hvis du kun har urørte ender af det imprægnerede træ i jorden.

5

Den udvendige rem (C) skrues fast i beslaget, så forsiden flugter med forsiden af stolperne. Vi lægger to af de 50 mm tykke remme, da der kan komme en enorm vægt på så stor en terrasseflade. Vi venter med at korte remmen af for enden.

6

Remmene stykkes også sammen i længden, da de skal række 9 meter. Her er det en stor fordel, at vi har købt træet i halv bredde, som du ser på billedet, hvor den ene rem er samlet i 45 grader på en stolpe, mens samlingen på den anden vender modsat.

7

En tredje rem sættes midtvejs mellem murremmen og yderremmen - den er nødvendig ved den 5 meter dybe terrasse. Den sætter vi 150 mm lavere, så bjælkerne kan gå ubrudt igennem og ligge oven på den. Vi graver huller til stolper for hver 150 cm cirka.

8

Den midterste rem skrues fast på stolperne med en sømplade på begge sider. Sæt ikke skruer i alle huller, følg anvisningerne for de enkelte beslag.

TIPS: Her skal stolpene ikke stå så præcist, så de kan kortes af, før de stampes fast.

03
Bjælkelaget 5 Trin

Når remmene er på plads, er du klar til næste lag: de tværlagte bjælker, som terrassebrædderne skal ligge på.

Bjælkerne skal ligge så tæt, at vores brædder ikke giver sig mærkbart, når man går på dem. For brædderne her vil det sige med en afstand på op til 60 cm. Her passer det med, at de lægges for hver 59 cm, målt fra midte til midte.

Mens bjælkerne kan ligge oven på den midterste rem, lægger vi dem i plan med de andre to remme i bjælkesko - ved muren på grund af den lave sokkel, ved forkanten, fordi vi så kan skrue trappens stødtrin på remmen i stedet for at rode med at hæfte dem på bjælkeenderne.

1

Bjælkeskoene på murremmen skrues op først. De to yderste sættes helt ude ved remmens ender, her bruger vi sko med indvendige flanger. Fra midten af dem til midten af de næstyderste sko har vi 54 cm, derefter sættes skoene for hver 59 cm.

2

Så skruer vi bjælkesko i den yderste rem. Vi skar ikke remmen til i enderne, da vi satte den op, og nu kan vi sikre os, at hjørneskoen sidder præcis ud for hjørneskoen ved muren. Derfor laver vi lige en 3-4-5-vinkel med den første bjælke.

Forholdet mellem målene i trekanten skal være 3:4:5, så er vinklen her ret.

3

Plankerne i den yderste rem kortes af, inden den første bjælkesko skrues fast. Også her på yderremmen bruger vi ude i hjørnerne bjælkesko med indvendige flanger, mens de øvrige sko har udvendige flanger, som fordeler belastningen bedre.

4

Vi stemmer 3 mm træ af den første bjælke (D) til bjælkeskoens flange, så flangen ikke rager uden for bjælkens side. Her vil vi senere sætte et af de lodrette stødtrin på trappen, og det skal ikke sidde og vippe uden på skoens side.

5

Nu gøres alle bjælkerne (D) fast. Vi begynder med de to yderste, som vi måler præcist op til. Så spænder vi en snor ud mellem dem, og den rettes remmen ind efter, når bjælkerne gøres fast- først ved væggen, derefter ved den yderste rem.

04
Trappen i siderne 3 Trin

1

Vi tyvstarter på trappen i de to sider, før vi lægger dækket. Nu kan vi nemlig fastgøre de lodrette remstøtter (H), der skal bære de inderste remme (F). Støtterne skrues på indersiden af bjælken (D) med fire skruer. Til den forreste rem graver vi stolper (A3).

2

Vangerne (B) til trinet skrues fast på remmene (F) med skråskruer fra begge sider. Skruerne er 6 x 100 mm rustfri - med skærende spids, så vi ikke behøver at bore for. Forkanten af vangerne skal være 29 cm længere ude end bjælken (D).

3

Stødtrinet (K) i siderne skruer vi op nu, 5 mm under overkanten af bjælken (D). Vi sætter skruerne lige over trappevangerne (B), for det ser godt ud, når skruerne i stødtrin og trin sidder i lige linjer. Stødtrinet saves glat af med forreste rem.

05
Terrassens dæk 5 Trin

Nu kunne vi have fortsat med trapperne, men vi lægger først det store dæk.

De brunimprægnerede brædder fra Frøslev giver med en tykkelse på 28 mm terrassen et flot og eksklusivt udtryk. Det vil hurtigt gå tabt, hvis luften mellem brædderne svinger for meget, og hvis skruerne ikke står i snorlige rækker.

Da bræddernes bredde varierer lidt, kan vi ikke styre afstanden mellem dem med afstandsklodser - en skævhed vil alt for let blive større for hver ny række.

I stedet sætter vi udvalgte brædder på mål - her passer det med bræt nr. 10, 20 og 30 - derefter hvert andet bræt på mål og så de sidste på øjemål; det giver den mest præcise og flotte finish.

1

Vi sætter en streg til bræt nummer 10 regnet fra væggen. Forkanten skal være 10 x 155 mm fra væggen - det svarer til 10 brædder med hver 5 mm luft. De 155 cm afsættes på de to yderste bjælker, og med en kridtsnor slår vi et mærke på alle bjælkerne.

2

Det første bræt (J) skrues fast i bjælkerne (D) med 2 stk. 5 x 80 mm rustfri terrasseskruer. Det passer med knap to hele brædder og knap et halvt i hver række. Bjælkerne rettes om nødvendigt lidt ind, mens de første brædder monteres.

Vi borer for med én maskine og sætter skruerne i med en anden, det sparer masser af tid.

3

Derefter lægger vi bræt nr. 20 og det yderste bræt, nr. 30 - og fortsætter så med hvert andet bræt, stadig placeret ud fra opmålinger og præcise kridtstreger. Undervejs bruger vi et langt vaterpas til at sikre, at skruerne står i lige rækker.

4

Endelig er vi nået til de sidste brædder, og her henter vi de skarpe øjemål frem og fordeler luften, så det ser pænt ud. Brædderne kan godt være så skæve, at du må bruge et koben for at vride dem på plads.

5

I siderne skæres brædderne først til, når dækket er færdigt. Undervejs har vi kun skåret brædderne midt i hver række til i længden - de er 354 cm lange. Når vi nu skærer dækket til med en rundsav, får terrassen helt lige kanter i siderne.

06
Trapper med to trin 8 Trin

Så er det tid at gøre trapperne færdige - og lad dig ikke snyde, det er en stor del af det samlede arbejde.

Trapperemme og trappevanger tog vi tidligere fat på i enderne, nu skal de to lange trin foran også have noget at ligge på. Her kan vi skrue den inderste rem (E) direkte på stolperne (A1), mens remmen længere ude må have egne stolper (A3). De skal ikke sidde præcist - afgørende er, at trapperemmene har 31 cm luft til underkanten af remmen (C) i dækket, så der er plads til trin (J) og stødtrin (K).

Vangerne bygges op af to stykker træ - nederst den lange (G), som første trin lægges på, og oven på den den korte vange (B) til andet trin.

Husets nye, store stue under fri himmel får læ fra tre sider - og er samtidig åben ud over sine brede trin.

1

De lange trapperemme (E) sættes op. Den inderste skrues på stolperne (A1) med 31 cm luft op til remmen ovenfor. Den yderste skrues på sine egne stolper (A3). Du behøver ikke grave helt ned i 90 cm ved alle stolper, men det går faktisk let med boret.

2

Så skrues de nederste vanger (G) på remmene. De står ud for bjælkerne under dækket, så skruerne i trappen kommer til at sidde på række med skruerne i dækket. De skal stikke 59 cm ud, træk en snor mellem de yderste at rette ind efter.

3

De øverste trappevanger (B) sættes oven på de nederste. De skal stikke 29,5 cm frem i forhold til remmen over dem. Her gør vi dem fast med skråskruer fra hver side, men du kan selvfølgelig også ofre et par sømplader, så de er endnu mere stabile.

4

Stødtrinet (K) foroven skrues på remmen (C). Ligesom ude i enderne holder vi 5 mm luft op til terrassebrædderne; vi sætter en afstandsklods i klemme. Og vi sørger naturligvis for at sætte skruerne, så de står på linje med skruerne på dækket.

5

Nu lægger vi brædder (H) på det øverste trin. Først det yderste, det rækker 4 cm ud over vangen (B). Derefter skrues det inderste fast, så der er 5 mm fuge. Vi fører trinet på forsiden helt ud, da en 45 graders samling hurtigt bliver skæv.

6

Under trinene sætter vi det næste stødtrin (K), også her med 5 mm luft opad. Vi skærer stødtrinene til, så vi kan skrue dem helt sammen i hjørnet.

TIPS: Læg en 5 mm klods oven på stødtrinet helt ude i hjørnet, så det også bærer trinet.

7

Det nederste trin skrues på, og et nyt stødtrin lukker ned til græsset. For enden af terrassen, hvor grunden stiger, og hvor vi kun har et enkelt trin, skæres det nederste stødtrin - der stadig mangler på billedet - i kile, det skal jo bare lukke af.

8

Så går vi hele dækket og trinene efter med de sidste skruer - vi sprang i første omgang mange over, til alt træ var på plads. Nu går det hurtigt, og vi kan sætte dem rigtig flot - heldigvis, for deres placering er håndværkerens fingeraftryk.

Materialer

100 x 100 mm trykimpr. fyr:
• 8 stolper (A1) a ca. 150 cm under yderremmen
• 8 stolper (A2) a ca. 140 cm under midterremmen
• 14 stolper (A3) a ca. 100 cm under trappen

50 x 175 mm trykimpr. fyr:
• 26 vanger (B) a 29 cm

50 x 150 mm trykimpræg. fyr:
• 5 remme (C) a 880 cm
• 16 bjælker (D) a 451 cm

50 x 100 mm trykimpr. fyr:
• 2 remme (E) a 990 cm under trappevangerne
• 4 remme (F) a 200 cm under trappevangerne
• 16 vanger (G) a 57 cm til de nederste trin
• 6 remstøtter (H) a 70 cm

28 x 150 cm terrassebrædder, brunimprægnerede, a 360 cm:
• Cirka 330 meter til dæk og trappetrin (J)
• Cirka 50 meter til stødtrin (K)

Desuden:
• 15 karmdyvler a 10 x 120 mm
• 28 bjælkesko a 50 x 95 mm m. udvendige flanger
• 4 bjælkesko a 50 x 95 mm m. indvendige flanger
• 16 pladebeslag a 180 x 95 mm
• 30 vinkelbeslag a 50 x 80 x 45 mm
• Beslagskruer, varmgalv.
• Rustfri skruer, bl.a. 6 x 90 mm og 6 x 100 mm
• Rustfri terrasseskruer, 5 x 80 mm, ca. 1500 stk. (NKT)
• Murpap
• Terrasseolie (vi bruger en “nyatoh”-farvet olie fra Gori)

Specialværktøj
• Motoriseret pælebor, 20 cm
• Kapsav
• Borehammer
• Skruemaskine

Tidsforbrug

2-3 uger

Pris

Cirka 23.000 kroner

Sværhedsgrad

Der stilles ikke de vilde krav til erfaring og håndelag – men det er et kæmpearbejde, og du skal forberede dig grundigt og arbejde med stor omhu for at få det til at glide.

Tegning

Terrasse med trappe

Sådan bygger du terrassen, så den kan bære alle gæsterne til den store havefest.

Terrassens bredde indretter vi, så den går op med et antal hele brædder. Vores brædder måler 150 mm, og der skal også være plads til 5 mm luft, både mellem brædderne og ind mod huset. Vi vælger 30 brædder, så bredden bliver altså 30 x 15,5 cm = 465 cm. Det mål bruger vi, når vi placerer de yderste stolper - men vi trækker 4 cm fra, så der bliver plads til stødtrinet, og sætter derfor stolpen med forkanten 461 cm fra huset.

Terrasse med trappe

3D-model

3D-model

Træterrasse med trappe

Zoom ind og se konstruktionen under brædderne.

Åbn 3D-model

3D-model

Trappernes konstruktioner

Trapperne støttes sidevers ved, at trappe-strøerne er skruet direkte ind i stolperne.

Åbn 3D-model

3D-model

Dobbeltremme sikrer stabiliteten

Den yderste og midterste rem er hver sat sammen af to stykker træ.

Åbn 3D-model

3D-model

Midterrem med sømbeslag

Midterremmen er skruet ovenpå stolperne med sømbeslag.

Åbn 3D-model

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

TEKNIK: Samling af terrassebrædder

Lav samlinger ovenpå en strø. Så bliver de stærke

TEKNIK: Endesnit på terrassebrædder

Med dyksav og skinne bliver kanten helt lige

TEKNIK: Montering af vinkelbeslag

Vend beslaget rigtigt og giv samlingen optimal styrke

TEKNIK: Proppede skruer på terrasse

Med et propborsæt får du et perfekt resultat

TIPS: Vrid træet i form

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Træterrasse