Hold stemmejernet superskarpt

Et velslebet stemmejern er en fornøjelse at arbejde med. Og du kan sagtens selv holde det skarpt. Her viser eksperten dig, hvordan du klarer det med håndkraft.

Med tre slibesten med hver sin finhed og en slibelære kan du holde dine stemmejern skarpe og effektive. Det tager lidt længere tid end med en slibemaskine, men hvis stemmejernene kun kommer frem en håndfuld gange om året, kan du fint klare dig med håndkraft.

Skærvinklen på stemmejern er normalt 25°. Stemmejern slibes ofte med to facetter på skæret - en lang, flad facet med en vinkel på 15-20° og en kort og stejlere facet på 25° ved æggen. På den måde kan man i lang tid nøjes med at slibe den korte facet, indtil den lange facet må slibes igen. Det sparer tid.

Tre slibesten

Man bør råde over tre finheder af slibesten. En grovere karborundumsten og en finere med korn 2000 til afsluttende slibning. Der findes karborundumsten med en grov og en fin side. Den tredje sten er en polersten. Den bruges allersidst, både på skærets facet og på stålets bagside, hvor den fjerner den ru æg (ruæggen), som opstår under slibningen. En slibesten skal være plan. Hvis den slides og bliver hul, kan den rettes ved at slibe den plan på en glasplade med kar-borundumpulver.

Smørelsen er vigtig

Ved slibning med håndkraft skal slibestenene smøres. Karborundumsten kan smøres med vand, men petroleum er bedre. Har du en gang brugt petroleum på en sten, kan du ikke efterfølgende bruge vand på samme sten.

Polerstenen smøres med en almindelig smøreolie, der nedsætter friktionen mellem sten og jern.

Sådan sliber du stemmejern

1

Fastgør jernet i slibelæren. Jernet trækkes så langt frem, at skærets slebne del ligger an mod stenen i hele sin længde, og så spændes slibelæren fast.

2

Kontroller vinklen. Hold slibelærens rulle og jernet mod stenen, og se fra siden, at skærvinklen holdes. Juster om nødvendigt. Er du usikker på vinklen, kan du lave en lille kartonskabelon at måle efter.

3

Væd stenen med smøremiddel. En bakke eller skål med lave kanter kan holde på smøremidlet. Petroleum er bedst, men vand kan også bruges. Har du brugt petroleum, kan du ikke bruge vand på stenen.

4

Start med den grove sten. Den lange facet på stemmejernet kan tage tid at slibe. Ikke mindst hvis jernet er skævt eller hakket. Den grove sten fjerner meget materiale hurtigt. Læg et let pres på jernet.

5

Kontroller den lange facet undervejs. Tør jernet af med en klud, og se efter, at slibningen forløber med en ret vinkel på jernet. Når hele facetten fremstår som en plan, nyslebet flade, er den færdig.

6

Skift vinkel. Nu ændres slibevinklen fra 15-20° til 25° ved at flytte jernet lidt tilbage i slibelæren. Kontroller evt.vinklen med en kartonskabelon. Brug kun den grove sten, hvis skæret er hakket.

7

Slib den korte facet på den fine sten. Bevægelsen er den samme som før. Den fine karborundumsten former skæret med to nøjagtige facetter. Kom olie på polerstenen, og slib den korte facet, til slibesporene er væk.

8

Fjern den ru æg. Tag jernet ud af slibelæren, og vend det med den flade side mod polerstenen. Mens fladen ligger an mod stenen, poleres den ruæg bort, som opstår under slibningen.

9

Beskyt det nyslebne jern. Har du været omhyggelig, er jernet nu så skarpt, som det kan blive. Aftør stålet, og giv det et tyndt lag olie. Beskyt æggen i et etui, og lad aldrig stemmejern rode rundt blandt andet værktøj.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Håndværktøj