Få styr på dine stemmejern

Vi kender det alle, men kun de færreste af os mestrer stemmejernet. Desværre. For stemmejernet er ikke et fortidslevn, men en kæmpe hjælp, når du arbejder med træ. Du skal blot mestre 3 simple teknikker.

Du kan selvfølgelig undgå nogensinde at sætte dig ind i, hvordan du bruger et stemmejern, for med overfræser, multicutter og kap geringssav kan du komme langt. Men du går glip af noget vigtigt.

For stemmejernet er ikke et fortidslevn forbeholdt pensionerede sløjdlærere. Det er et værktøj, der i den grad kan hjælpe dig i en lang række situationer, uanset om du bygger møbler og fine billedrammer eller skal lave grovere tømmersamlinger.

Lidt forenklet sagt er der tre teknikker, du skal kende og øve dig på. Når du mestrer dem, kan du både hugge dybe taphuller med hårde slag mod stemmejernets skaft og bruge stemmejernet som en høvl, der kan fjerne den fineste høvlspån.

De tre teknikker med stemmejernet

1. Præcis afgrænsning Hvis du fx skal stemme ud til et hængsel, skal det gøres præcist. Derfor skal du først strege præcist op, og herefter stikker du området af: Placér stemmejernet på stregen med den plane side udad. Slå jernet få millimeter ned. Gør det hele vejen rundt langs stregen.

2. Fjern meget træ Når der skal fjernes meget materiale, skal det hugges væk. Hold jernet skråt (cirka 45 grader) med stemmejernets affasede side ned mod det træ, der skal stemmes væk. Hug altid på tværs af åreretningen og ind imod det stik, du afgrænsede med langs opstregningen. Hug skiftevis lodret og skråt ned i emnet.

3. Oprensning
Når en flade skal gøres helt glat, kan stemmejernet gøre arbejdet, som var det udført med høvl. Men jernet kan komme til på langt mindre plads.

Klingen lægges helt vandret på fladen med den plane flade nedad. Jernet skubbes med den ene hånd, mens du holder klingen presset ned mod fladen med den anden.

I gør det selv-vejledningen viser vi, hvordan du holder dit stemmejern skarpt, og så gennemgår vi, hvordan du:

  • laver en bladsamling
  • stemmer ud til et hængsel med et stemmejern
  • stemmer ud til et taphul med et stemmejern.

Lav en bladsamling

Med en bladsamling kan to stykker træ samles, ved at halvdelen af tykkelsen fjernes på en del af begge stykker træ.

Start med at save mange spor ved siden af hinanden med en kapsav. Dybdestoppet indstilles til netop at gå halvt ned i emnet.

Bræk fligene af. Kapsaven har skåret lodret ned, men træet sidder stadig fast i bunden. Stik stemmejernet ind imellem fligene, og bræk dem fri. Det kan et stemmejern fint holde til.

Stik helt rent. Fladerne skal være helt plane, så her skal du bruge teknikken “stik rent”. Husk at spænde træet fast, så du kan bruge begge hænder til arbejdet.

Tjek undervejs. Du kan fjerne mere træ, men du kan ikke tilføje træ. Så vær lidt forsigtig.

Stem ud til et hængsel

Når forholdsvis tynde ting skal stemmes ned, så de ligger i plan med det omgivende træ, er stemmejernet igen din ven.

Her stemmer vi ud til et dørhængsel. Det kunne også være til et stolpebeslag eller et stabelhængsel til en låge eller port.

Tegn hængslet op på træet. Brug en skarp blyant, så du kan tegne et præcist omrids.

Stik ud. Placér stemmejernet på stregen med den plane side udad (mod dig selv). Slå let på stemmejernet, så det går 2-3 millimeter ned.

Hug flere spor side om side i hele det opmærkede område. Hug kun få millimeter ned ad gangen, og mål jævnligt, til du rammer hængslets dybde.

Stik rent undervejs, når du er nået 3-4 millimeter ned på hele området. Stik først sideværts ind med klingens plane side vendt nedad. Stik herefter på langs, først som vist med fassiden ned, så selve fasen er plan med træets overflade. Vær forsigtig, så du ikke hugger for dybt. Til sidst renser du op med den plane side nedad.

Tjek, om der er plads til hængslet. Her ligger det for højt.

Gentag om nødvendigt proceduren, og rens til sidst endeligt op med “stik ud”-teknikken.

Stem ud til et taphul

En tapsamling er en stærk og “usynlig” tømmersamling, der oser af godt håndværk.

Ved hjælp af kapsavens dybdestop saver du lidt ned i træet hele vejen rundt om det, der skal blive til tappen. Resten af arbejdet klarer du med stemmejernet efter samme metode som bladsamlingen.

Taphullet kan laves på flere måder. Men stemmejernet er faktisk det nemmeste, hvis du kender teknikkerne.

Stik ud langs opmærkningen. Hug et par millimeter ned på alle fire sider. Den affasede side vender ind imod taphullet.

Hug taphullet ud. Stil stemmejernet i en vinkel på cirka 45 grader. Klingens fasside skal vende ind imod det træ, der skal fjernes, altså taphullet. Hug skiftevis lodret ned langs opstregningen og skråt fra midten og ud til siderne. Der opstår en lille “pyramide” i taphullets midte. Den fjernes ved at hugge lodret ned langs taphullets sider, hug efter hug.

Lav jævnligt prøvesamlinger, når der bliver plads til tappen i hullet. Du kan altid fjerne mere træ, men du kan ikke tilføje det. En flot tapsamling er helt stram, så tilpas hullet med forsigtighed.

Sådan holder du stemmejernet skarpt

Et stemmejern skal være skarpt - derfor skal det jævnligt skærpes. Det gør du på en karborun-dumsten.

Hvis du har slået jernet ind i et søm eller på anden måde lavet hak i skæret, skal der en bænksliber og allerhelst en vådsliber til.

Jernet må ikke blive for varmt, så bruger du en bænksliber, så køl jævnligt ned med vand.

Fjern hak i skæret med vådsliberen. Sliberens land stilles til 30 grader. Pres klingen tæt mod anlægget og vinkelret på slibestenen.

Skærp stemmejernet på karborundumstenen (korn 1.000), der har ligget i vand i flere timer. Klingens fasside presses plant mod stenen og føres frem og tilbage i rolige bevægelser.

Fjern grater fra skæret. De små ujævnheder fjernes ved at holde stemmejernet som vist og stryge få gange.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Håndværktøj