Gennemført anneks i lækre materialer

Dette anneks er et pragteksempel på, hvad en god plan og grundighed betyder, når du bygger. Her er tænkt over alle detaljer på forhånd. Se her, hvordan det skal gøres.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
Ca. 3 uger.
Pris
Ca. 60.000 kr.
Anneks

Et perfekt gæstehus med masser af flotte løsninger.

Intro

Der findes massevis af små annekser og skure, der kan købes færdige og leveres lige til døren. Men når du ser det her anneks, så ved du, hvorfor det er værd at overveje at bygge det hele selv i stedet.

Den her lille bygning bliver nemlig en del af haven, og den er en fryd for øjet. De lige linjer og farvespillet passer perfekt til placeringen i haven.

Grundig vejledning hele vejen
Annekset er isoleret, tætnet med dampspærre og klar til overnattende gæster. Her kan du se, hvordan det bygges - trin for trin, så du selv kan komme i gang.

Udover grundige trin for trin-fotos og tekster får du en grundplanstegning med mål på. Og du får også en komplet liste med alle de materialer, der er brugt til projektet.

Vejledning

01
Bund 4 Trin

For at få niveaufri adgang til annekset skal der graves ud. Gravearbejdet er omfattende, hvis du kun har skovl og trillebør. Så det betaler sig at leje en minigraver. Hvis du tilmed lejer en motorbør, så er du hurtigt i mål.

Når du er i gang med at grave, er det en god idé at grave en faskine ned, så du har styr på regnvandet.

Til sidst skal hele arealet rettes af. Det gøres billigt og nemt med grus og sand.

1

Pas på, at jorden ikke skrider, når du graver ud. Hvis underlaget fx er sandet, kan det være nødvendigt at lave en støttemur for at holde på jorden.

2

Brønden placeres, hvor du gerne vil have nedløbet. Husk at løfte den, så den ikke bliver begravet i afretningslaget.

3

Grav en regnvandsfaskine ned, og forbind den med brønden. Røret mellem brønden og faskinen skal falde ca. 2 cm pr. meter.

4

Ret området af med grus eller sand. Du behøver ikke stampe underlaget, da det ikke skal være bærende. Gulvbjælkerne sættes nemlig på stolpesko, der støbes fast.

02
Skelet og konstruktion 7 Trin

Det første, der skal bygges, er en bundramme i trykimprægneret spærtræ, der rettes op på punktfundamenter.

Inde i rammen monteres der tværgående bjælker (af spærtræ), der også understøttes af punktfundamenter.

Væggene bygges op i reglar, som monteres på bjælkelaget. Forrest og bagerst afsluttes skelettet med en toprem (også af reglar).

Der laves også plads til vinduer og døre ved at lave udvekslinger.

Tagspærene lægges på remmene og skrues fast med vinkelbeslag.

1

Rammen rettes op på punktfundamenter, men i hjørnerne og på midten af hver gulvbjælke er det en støbt stolpe, der holder rammen på plads.

2

Montér tværgående bjælker i rammen. Bjælkerne skal understøttes på midten af stolpebærere, der støbes fast i beton.

3

De lodrette reglar i skelettet inddeles efter vinduernes og dørenes størrelse. Der, hvor der ikke er elementer, bør der ikke være mere end 80 cm imellem. Hjørnestolper skrues sammen af to reglar.

4

Når den forreste og bagerste rem er monteret, kan tagspærene lægges op. Spærene inddeles, så afstanden mellem dem er ens. Der må maks. være 60 cm mellem.

5

Stiv konstruktionen af ved at skrue vindtrækbånd på i facader og gavle. Båndet skal skæres ind i reglarne, så det ikke sidder i vejen for vindpap, lister og beklædning.

6

Skær de yderste spær ind i de lodrette reglar, så ydersiden af reglar og spær flugter. Det styrker konstruktionen og gør det meget nemmere at montere beklædningen.

7

Udhænget bæres af lærketræsstolper. I dem skæres der ud til både rem og spær. Det giver et lidt specielt, men meget stærkt snit. I første omgang støttes det dog af midlertidige reglar, der senere skiftes ud.

03
Vindpap og afstandslister 4 Trin

Inden du lukker konstruktionen af udvendigt, skal du montere vindtrækbånd i væggene. Vi stemmer det ind i væggene, så det ikke sidder i vejen, når beklædningen skal på.

Efterfølgende klipses vindpap på. Det skal sidde så stramt som muligt, for det kan nemlig godt give sig lidt med tiden.

Til sidst monteres trykimprægnerede afstandslister, der sikrer, at beklædningen ventileres tilstrækkeligt på bagsiden og dermed ikke rådner før tid.

1

Luk den udvendige del af skelettet af med vindpap, og montér afstandslister ud for hver af de lodrette reglar.

2

Sæt ekstra afstandslister op mellem spærene, så der er underlag til beklædningen.

3

Fold pappet ind i vindueshullet, og afslut det med en ramme af beklædningsbrædder. Afstandslisterne kan med fordel males sorte. Så er de ikke synlige gennem beklædningen.

4

For at undgå fygesne, hvepse og andre skadedyr monteres et ventileret snefangsrør mellem toppen af væggen og tagpladerne.

04
Vinduesopmåling og montering 3 Trin

Der skal være 12 mm luft hele vejen rundt om vinduet, så der er plads til at lægge en fuge. Bestil derfor vinduet 25 mm lavere og 25 mm smallere end selve vindueshullet.

Spænd altid vinduesrammerne på, og kontrollér, at alt åbner og lukker, som det skal, inden du skruer karmen fast.

Træk vinduet minimum et par centimeter tilbage fra facadebeklædningen. Det er god konstruktiv træbeskyttelse.

1

Sæt vinduesrammen, klods op, og tjek, at der er 12 mm luft hele vejen rundt.

2

Sørg også for at trække rammen tilbage fra facadebeklædningen.

3

Når vinduet sidder, som det skal, kan det skrues fast.

05
Isolering og dampspærre 6 Trin

Væggene isoleres med 95 mm isolering. Isoleringsstykker, der er 56 cm brede, passer perfekt til væggene, hvor reglarne er sat med 60 cm fra midt til midt (altså med 55,5 cm imellem).

Dampspærren føres med hele vejen rundt indvendigt, så den ikke skal samles i hjørnerne.

I bunden monteres en vindstop-plade efterfulgt af 45 mm isolering. Gulvet skal også lukkes af med dampspærre, inden gulvplankerne kan monteres.

Pas på med dampspærren

Det er kun nødvendigt at bruge dampspærre i annekset, hvis det er opvarmet hele tiden.

Hvis ikke annekset er permanent opvarmet, så kan dampspærren faktisk have den stik modsatte effekt. Det skyldes, at temperaturen om sommeren vil være lavere inde i annekset end udenfor.

Det vil resultere i, at der kan komme kondens på den indvendige side af dampspærren, og det giver grobund for svamp i konstruktionen.

1

Forskyd de vandrette samlinger i isoleringen fra felt til felt, så de ikke sidder i samme højde hele vejen rundt.

2

Klips dampspærren op i loftet, og lad den fortsætte ned på væggene og videre på gulvet. Tape alle samlinger med dampspærretape.

3

Skær dampspærren skråt, så den kan vippes ind i vindueshullerne, og tape den så fast til reglarne.

4

Læg et lag vindst op-plader ud mellem gulvbjælkerne. De monteres på lægter, der forinden er skruet fast på siden af bjælkerne. Hold pladerne 50 mm fra overkanten, så der er plads til isolering.

5

Isolér de sidste 50 mm i gulvkonstruktionen, og afslut med dampspærre.

6

Forskal væggene. Det giver mulighed for at trække ledningen uden på dampspærren og for at skrue den endelige beklædning fast uden at gennemhulle dampspærren.

06
Tag og udhæng 6 Trin

Underlaget til tagpappet er 21 mm tagkrydsfinerplader. Lad pladerne rage for langt ud over kanterne på annekset, og skær rent til sidst.

Udhænget er 25,5 cm bredt - så passer det nemlig med to hele beklædningsbrædder.

Oven på krydsfineren skal der monteres en trekantliste, som tagpappet kan bøjes op ad.

Inden pappet monteres, skal sternbrædderne sættes op, og til det bruger vi igen de glatte 21 x 120 mm terrassebrædder.

1

Trekantlisten monteres plant med krydsfinerkanten. Vinklen på listen sikrer, at tagpappet ikke “knækker” for meget og dermed bliver utæt.

2

Hæv sternbrædderne ca. 3 cm over trekantlisten. På den måde kan der nemt afsluttes med en sternkapsel til sidst.

3

Montér sternbrædderne direkte på udhængsspærene. Der er ca. 6 mm luft mellem brædderne.

4

Lav samlingen mellem sternbrædderne med en hjørneliste. Facadebeklædningen afsluttes på samme måde.

5

Her brændes der både underpap og overpap på med en gasbrænder. Få hjælp af en professionel, eller vælg en anden løsning, fx selvklæbende pap, der kan lægges på helt uden gasbrænder.

6

Skift de midlertidige reglar, der understøttede udhænget, ud med 95 x 95 mm lærketræsstolper.

07
Beklædning og terrasse 7 Trin

Det er præcisionen omkring monteringen af beklædning og terrassebrædder, der skaber det strømlinede udtryk.

De glatte terrassebrædder monteres vandret på facaden med 6 mm luft imellem.

På terrassedækket lægges de i hver sin retning og afsluttes med en bort og et vandret kantbræt hele vejen rundt.

Bjælkerne i underlaget er malet sorte for at beskytte dem og for at gøre dem mindre synlige gennem bræddernes mellemrum.

1

Montér en lodret liste i hjørnerne for at afslutte beklædningen. Der er ca. 6 mm mellem beklædningsbrædderne, og der holdes samme afstand mellem endestødene og hjørnelisten.

2

Inddel beklædningen, så brættet under vinduets vandnæse er gennemgående, hvis det er muligt. Det ser flottest ud.

3

Montér et afslutningsbræt hele vejen rundt i døråbningen på samme måde som i vindueshullerne. Læg mærke til, at overkanten af vindueshullerne og døråbningen er i samme højde.

4

Streg op til terrassedækket. Det er en god idé at strege op til og montere hvert 3. bræt først og så inddele de øvrige brædder efterfølgende.

5

Montér brædderne, og skær dem af på længden med dyksaven. Det gør det meget nemmere at lave en flot afslutning, især hvis der skal laves kantbort som her.

6

Brædderne lægges i forskellige retninger for at give et flot udtryk og for at undgå stødsamlinger. Brædder i hel længde er helt klart at foretrække, når du arbejder med hårdttræ.

7

Montér vinduer og døre. Træk elementerne ca. 2 cm tilbage fra facaden. Montér dem med karmskruer, stop fugerne med isolering, læg fugebagstop, og fug til sidst med en silikonefuge.

Materialer

BUND:

 • 45 x 145 mm trykimprægneret spærtræ
 • 9 mm Cembrit Windstopper-plader
 • 50 mm isolering
 • 21 x 120 mm glatte terrassebrædder (her Louro Gamela)
 • Trykimprægnerede lægter til underlag for vindstopplader
 • Dampspærre og dampspærretape

SKELET:

 • 95 x 95 mm høvlede stolper (her lærketræ)
 • 45 x 95 mm reglar
 • Vindtrækbånd

BEKLÆDNING INDE:

 • Dampspærre og dampspærretape
 • 12,5 mm fibergipsplader til beklædning af loft og vægge
 • 21 x 95 mm høvlede forskallingsbrædder
 • 21 x 137 mm gulvplanker (her af fyrretræ)

TAG:

 • 45 x 145 mm spærtræ
 • 21 mm krydsfinerplader (61 x 244 cm)
 • 95 mm isolering
 • 45 x 45 mm trekantliste
 • Sternkapsler
 • Tagpap

BEKLÆDNING UDE:

 • Vindpap
 • Trykimprægnerede afstandslister
 • Snefangsrør
 • 21 x 120 mm glatte terrassebrædder (her Louro Gamela)

DESUDEN:

 • Bjælkesko
 • Stolpebærere
 • Vinkelbeslag m. rib
 • 5 x 40 mm beslagskruer
 • Klæbefuge og skruer til fibergips
 • Stolpebeton
 • Tagrende inkl. rendejern, endebund, tudstykke og nedløbsrør
 • Hæfteklammer
 • 4 x 40 mm rustfrie skruer
 • 5 x 80 mm og 5 x 120 mm udendørs skruer
 • Vinduer og døre
 • Karmskruer
 • Fugebagstop
 • Silikonefuge

Tidsforbrug

Ca. 3 uger.

Pris

Ca. 60.000 kr.

Sværhedsgrad

Barren er sat højt, og projektet er spækket med lækre detaljer og flotte løsninger.

Tegning

Multimedia

3D-model

3D-model

Annekset

Annekset er isoleret, og hele konstruktionen er bundsolid og gennemtænkt

Åbn 3D-model

3D-model

Skelet og konstruktion

Skelettet består af en bundramme, hvor der er fastmonteret lodrette regler til væggene og det er samlet med en toprem.

Åbn 3D-model

3D-model

Væggens opbygning

Væggene er opbygget af reglar, Isolering, vindpap, afstandslister og udvendig træbeklædning og indvendig beklædning.

Åbn 3D-model

3D-model

Vindpap og afstandslister

Væggene er opbygget af reglar, Isolering, vindpap, afstandslister og udvendig træbeklædning og indvendig beklædning.

Åbn 3D-model

3D-model

Samlingen mellem sternbrædderne

Sternbrædderne er afsluttet med en hjørnesamling, hvor brædderne er trukket let tilbage fra hjørnet og monteret med lodret sternbræt.

Åbn 3D-model

Video

Stolpesko støbt i rør

Så får du nemt stolpeskoene i vater og til at flugte hinanden

Video

Montering af vinkelbeslag

Vend beslaget rigtigt og giv samlingen optimal styrke

Video

Sådan bruger du dyksaven

I denne video lærer du tømrerens favoritsav at kende. Dyksaven føres altid langs med en føringsskinne, der sørger for et præcist snit - uanset om det skal være lige eller vinklet, Om det skal være gennemgående eller ej. Eller om det starter ved kanten eller midt på et emne. Det gør saven oplagt til alt fra riller i et bræt til renskæring langs kanten, når terrassebrædderne er lagt.

Video

Endesnit på terrassebrædder

Med dyksav og skinne bliver kanten helt lige

Video

Læg isoleringen forskudt

Video

Præcis tilpasning af isolering

Video

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Anneks