Stort brændeskur - du kan bygge helt alene

Med et stort skur på 11 m2 er der masser af plads til at opdele brændet i sektioner, afhængigt af hvornår det skal bruges.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
4 dage
Pris
7.000 kroner

Intro

Hvis dit brænde ligger tørt og godt ventileret, bliver det hurtigere klar til brændeovnen. Og med 11 m2 at boltre sig på er der rigeligt plads til at opdele dit brænde i sektioner, så det tørre ikke bliver blandet sammen med det friske. Størrelsen på brændeskuret er tilpasset rionet, som vi bruger til at beklæde siderne.

I denne byggevejledning viser vi dig, hvordan du selv kan bygge dette store brændeskur.

Du får også 3 tips til, når du ene mand skal:

 • Rejse stolper
 • Montere spær
 • Montere sternbrædder

REDAKTIONEN ANBEFALER: Tegn dine projekter i et gratis tegneprogram, inden du bygger

Vejledning

01
Sav skelettet ud 4 Trin

Mens stolperne (C og D) og remdelene (A og B) bare kan saves ud efter materialelisten, er det lidt mere kompliceret med spærene. De lægges med hældning og skæres derfor skråt i enderne.

For at kunne skære spærene i den helt rette vinkel ligger vi midlertidigt siden af brændeskuret op på to tagplader (L), som sikrer, at stolperne står vinkelrette på bundremmen.

Brænde skur 1

Siden af brændeskuret lægges midlertidigt op på to tagplader (L). Inden er bundremmen (B) og stolperne (C og D) skåret ud efter materialelisten.

Byg Brænde Skur 2

Spærene (E) lægges op og streges på den indvendige side af stolperne. For at vinklen bliver korrekt, skal oversiden af spæret krydse med stolpernes udvendige hjørne.

Brænde Skur 3

Spærene saves nemmest ud med en kap-/geringssav. De resterende otte spær skal være identiske med det første.

Byg Brænde Skur 4

Bladsamlinger saves ud på remdelene (A og B). Dimensioner på træet er 9 x 9 cm. Derfor saves 9 x 4,5 cm væk. Sørg for at save den rigtige del væk, så bundremmen kan samles hele vejen rundt.

02
Lav fundament 5 Trin

For at det store skur kan stå sikkert, er det vigtigt med et solidt fundament. Det kan laves på flere måder. Her har vi valgt stolpesten, som er ret enkle at arbejde med. De fastmonterede stolpesko kan efterfølgende finjusteres i både højde og bredde.

Når stolpestenene er på plads, og bundremmen er monteret, støbes stenene fast med beton.

LÆS OGSÅ: Sådan støber du et punktfundament

Byg Brænde Skur 1

Grav ud til stolpestenene med spade og pælebor, når du har målt placeringen ud efter tegningen.

Byg Brænde Skur 2

Placér stolpestenene, så stolpeskoene flugter og er i vater. Det kontrolleres nemmest med et vaterpas i samarbejde med et langt, lige bræt eller med en snor.

Byg Brænde Skur 3

Bundremmen (A og B) lægges på plads og skrues sammen i bladsamlinger med 5 x 90 mm skruer. Bagefter fastgøres bundremmen til stolpestenene med samme type skruer.

Byg Brænde skur 4

Hæld en halv pose beton i hvert hul, når bundremmen er monteret på stolpestenene, som står, som de skal.

Byg Brænde Skur 5

Hæld rigeligt med vand i hvert hul. Betonblandingen skal hærde, inden du går videre. Lad den derfor stå natten over.

03
Rejs skelettet 4 Trin

Normalt er det en tomandsopgave at rejse stolperne. Men med et simpelt trick kan det nemt gøres ene mand. Det handler i al sin enkelhed om at gøre vinkelbeslagene klar og montere dem, inden du kommer med stolperne. Det samme trick kan også bruges, når du skal lægge topremmen på plads.

I alle samlinger mellem stolper og rem er der brugt 90 x 90 x 90 mm vinkelbeslag og 4 x 40 mm skruer. Topremmen fastgøres desuden med en 6 x 90 mm skrue gennem topremmen og ned i enden af stolperne.

Byg Brænde Skur 1

Skru vinkelbeslagene fast, hvor stolperne (C og D) skal stå. Brug en stump stolpe til at finde den rette placering. Med vinkelbeslagene på plads er det meget nemmere efterfølgende at montere stolperne alene.

Brænde Skur 2

Montér stolperne (C og D) i de forberedte vinkelbeslag med 4 x 40 mm skruer. Sørg for, at stolperne står i vater.

Brænde Skur 3

Skru vinkelbeslagene fast i toppen af stolperne, hvor topremmen (A) skal lægges. Brug også her en stump stolpe til at finde højden.

Brænde Skur 4

Topremmen (A) lægges på plads og fastgøres til beslagene med 4 x 40 mm skruer. Der skrues desuden en 6 x 90 mm skrue lodret ned i hver stolpe gennem topremmen.

04
Montér spærene 4 Trin

De lange og tunge spær (E) kan være lidt af en udfordring at få lagt ordentligt på plads, når du arbejder alene. Men her viser vi et smart trick, der gør soloarbejdet til en leg.

Spærene fastgøres med 70 x 70 x 70 mm vinkelbeslag og 4 x 40 mm skruer. De to yderste spær fastgøres med ét vinkelbeslag i hver ende, mens de resterende syv spær fastgøres med to vinkelbeslag i hver ende.

Inden spærene monteres, er det en god idé at male konstruktionen, så du nemmere kommer ind i hjørnerne.

Brænde Skur 1

Mal hele konstruktionen og spærene et par gange med en heldækkende træbeskyttelse, inden du monterer spærene.

Brænde Skur 2

Skru et midlertidigt hjælpebræt oven på spæret (E). Hjælpebrættet holder spæret på plads, mens du skruer det fast.

Brænde Skur 3

Montér de sidste spær. De to yderste placeres efter tegningen, mens de resterende fordeles jævnt i mellemrummet.

Brænde Skur 4

Montér en midlertidig diagonalstiver, som holder konstruktionen på plads, indtil siderne er monteret. Inden kontrolleres det, at stolperne er i lod. De yderste spær placeres 5 cm inde på topremmen.

05
Montér rionet 2 Trin

Til et projekt som brændeskuret her har sider af rionet flere fordele: Det er nemt at arbejde med, det afstiver konstruktionen, det giver luft til træet, og det matcher naturens farver.

På sigt er det desuden planen at plante klatreplanter, som nemt kan vokse op ad rionettet og med tiden få det til at falde endnu mere ind i omgivelserne.

Brænde Skur 1

Rionettet skæres til med en vinkelsliber. Har du en meget stor og kraftig boltsaks, kan du også bruge den. Vi bruger ét langt net til bagsiden af skuret og et kortere net til de to sider.

Brænde Skur 2

Rionettene monteres nemt på indersiden af brændeskuret med 8 mm kabelbøjler og 4 x 40 mm skruer.

06
Montér taget 6 Trin

Taget er bygget op af 20 mm OSB-plader, der efterfølgende beklædes med tagpap. OSB-plader er billige og nemme at arbejde med, mens tagpappet beskytter effektivt mod vejr og vind.

Alt træværk, som ikke bliver gemt under tagpappet, skal til slut males med en heldækkende træbeskyttelse.

Brænde Skur 1

Tagpladerne (L) monteres med 4 x 40 mm skruer. Inden er de skåret til på overmål.

Brænde Skur 2

Pladerne saves til på stedet med en rundsav eller dyksav med føringsskinne. Forrest og på siderne flugter taget med konstruktionen, mens det på bagsiden af skuret stikker 5 cm ud.

Brænde Skur 3

En bundliste (J) monteres under tagpladen langs skurets bagside. Listen, som tagpappet senere skal sømmes fast til, fastgøres med 4 x 40 mm skruer.

Brænde Skur 4

Skær ca. 1,5 cm af trekantlisterne (H), så den ene 45-gradersvinkel skæres fra. Det giver en blødere afslutning på tagpappet.

Brænde Skur 5

Skru trekantlisterne (H) fast på oversiden af tagpladen langs fronten og på siderne med 4 x 40 mm skruer. Den tilskårne flade skal vende op, og den vinkelrette flade skal vende ud. Samlingerne skæres i smig.

Brænde Skur 6

Sternbrædderne (F og G) monteres ved hjælp af en lille “hylde”. Den består af en skrue, der midlertidigt er skruet ind i topremmen. Brædderne fastgøres med 5 x 60 mm skruer. På siderne skæres sternbrædderne (G) på skrå i begge ender.

07
Beklæd taget 5 Trin

Taget beklædes med tagpap. Vi har valgt Topsafe fra Icopal, som er nemt at arbejde med, da pappet ikke skal varmes op og derfor lægges på uden brug af ild. Det kommer desuden i ruller på 5 meter, som passer perfekt til vores tag.

Langs fronten og på siderne afsluttes pappet under en dækliste, mens det på bagsiden sømmes fast til bundlisten.

Brænde Skur 1

Tagpappet rulles på og sømmes fast med papsøm. Start med den nederste bane, der skal stikke så meget ud i bunden, at den kan sømmes fast på bundlisten (J). De andre baner skal overlappe ens ovenfra.

Brænde Skur 2

Skru dæklisterne (K) fast oven på sternbrædderne langs fronten og siderne. Listerne er lagt i en tyk fuge af tagtætningsfuge.

Brænde Skur 3

Tagpappet afsluttes i bunden ved at bukke det ned og sømme det fast med tagpapsøm til bundlisten (J).

Brænde Skur 4

Gulvet består helt enkelt af paller, der skæres til. Det sikrer afstand til den fugtige jord og effektiv ventilation.

Brænde Skur 5

Til slut males det sidste træværk med en heldækkende træbeskyttelse.

Materialer

90 x 90 mm trykimprægnerede stolper:

 • 8 remdele (A) a 254,5 cm
 • 2 remdele (B) a 250 cm
 • 3 stolper (C) a 212 cm
 • 3 stolper (D) a 147 cm

45 x 95 mm reglar:

 • 9 spær (E) a 245 cm

28 x 120 mm trykimprægnerede brædder:

 • 2 sternbrædder (F) a 253 cm
 • 2 sternbrædder (G) a 274 cm

45 x 45 mm trekantlister:

 • Inddækning ved tag (H), 11 m

20 x 45 mm lister:

 • Bundliste under tagplade (J), 5 m
 • Dækliste langs stern (K), 12 m

20 mm OSB-plader:

 • 7 tagplader (L) a 122 x 244 cm

8 mm rionet:

 • 1 beklædning (M), 167 x 500 cm 2 beklædninger (N) a 235 x 250 cm

Desuden:

 • 6 stolpesten (P)
 • 4 x 40 mm, 4 x 50 mm, 5 x 60 mm og 6 x 90 mm skruer
 • 20 mm tagpapsøm
 • 20 stk. 90 x 90 x 90 mm vinkelbeslag
 • 32 stk. 70 x 70 x 70 mm vinkelbeslag
 • 3 ruller tagpap (her Topsafe fra Icopal) a 1 x 5 m
 • Tagpaplim/tætner
 • Heldækkende træbeskyttelse
 • 8 mm kabelbøjler
 • 3 poser tørbeton a 25 kg

Tidsforbrug

Fire dage.

Pris

Ca. 7.000 kr.

Sværhedsgrad

Selvom projektet kan virke stort, er det ikke voldsomt kompliceret. De fleste kan være med.

Tegning

Brændeskur på 11 m²

Brændeskur på 11 m²

Video

TIPS: Nemt dybdestop med tape

VÆRKTØJ: Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

TEKNIK: Montering af vinkelbeslag

Vend beslaget rigtigt og giv samlingen optimal styrke

VÆRKTØJ: Sådan bruger du vinkelsliberen

I videoen her kan du se, hvad vinkelsliberen kan, og hvordan du bruger den. Sliberen giver dig masser af power, når du skal skære i jern, beton og sten. Og med den rigtige skæreskive kan du skære præcise snit i alt fra aluminium og plast til hårdtbrændte klinker. Du lærer også alt om indstillinger og beskyttelsesudstyr, så du kan arbejde sikkert.

TIPS: Skær nemt gennem tagpap

Tips & Tricks

Alternativer til beklædning

For at det friske brænde kan tørre effektivt, er det vigtigt med en god luftcirkulation. Det sikrer du med en åben beklædning. Beklædningen behøver dog ikke være helt så åben som rionettet.

Skal dit brænde ligge en smule mere beskyttet mod fx regn og fygesne, er her to gode alternativer.

Selvom der er luft mellem brædderne, beskytter den vandrette konstruktion alligevel effektivt mod regn. Mod fygesne er det dog ikke det mest effektive.

Hældningen på og overlappet mellem brædderne giver effektiv beskyttelse mod regn og fygesne. Samtidig sikrer afstanden mellem brædderne på cirka 2 cm, at brændet stadig nemt kan ånde.

Alternativer til tag

Løsningen med OSB-plader og tagpap er pæn, solid og langtidsholdbar. Men der er flere nemmere og billigere alternativer, som er værd at have med i dine overvejelser.

Trapezplader i plast er både billige og nemme at arbejde med. Holdbarheden afhænger af, hvilket plastmateriale de er lavet af. De stærkeste plader med uv-filter har en holdbarhed på helt op til 25 år.

Et trapeztag i stål er også nemt at lægge. Det er en dyrere løsning end i plast. Men det er også mere holdbart.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Brændeskure