Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Byg hytte på en dag - næsten uden værktøj

Print Gem artikel

Færdige byggesæt med alt, hvad du behøver, gør det let og sjovt at bygge hus. De enkelte dele er nummererede og monteres i rækkefølge - næsten uden værktøj. Det betyder, at arbejdet går hurtigt, og en hytte på 10 m2 med veranda er under tag på en enkelt arbejdsdag, hvis bare du har en medhjælper.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 dag
Pris
18000 kroner

Drømmen er næsten virkelighed. Huset er under tag, dør og vinduer er sat på plads, og gulvet er lagt. Når du har isoleret, kan du vælge, om du har bygget en sauna, et redskabsskur, et kontor eller et gæstehus.

Intro

Forudsætningen for, at du vil få succes med dit byggeri, er, at underlaget er jævnt og absolut vandret. Underlaget kan være en støbt plade, en sokkel eller som her en bjælkekonstruktion på sokkelsten – en platform.

Oven på underlaget sætter du en rem fast, og så bygger du huset på den. Her sømmer vi remmen, som er det nederste lag i væggene, fast i bundrammen med et søm for hver 60 cm.

Hytte samles med et enkelt søm i hvert hjørne!

Derefter går det legende let – de følgende lag stables et efter et, og delene låser hinanden, takket være den særlige måde, de er savet til på.

Næsten alle typer byggesæt leveres med færdigsavet træ, der låser sammen når det stables. Indimellem må man slå bjælkerne på plads, men slå ikke direkte på træet. Anvend den medfølgende klods, eller lav selv en, der passer.

Selv om det virker lidt sparsomt, så er det faktisk nok med et enkelt 100 mm søm i hvert hjørne per lag! Det betyder, at du i princippet kun behøver hammer og sav for at bygge huset.

Hyttens vægge er rejst på et par timer

Når du har stablet et antal bjælker, låst dem og sømmet fast i hjørnerne, så kommer du op i vindueshøjde, og så kan den utrænede selvbygger godt blive nervøs.

Partierne ved siden af vinduerne virker nemlig både skæve og ustabile. Men bare tag det roligt. De retter sig op, så snart du stabiliserer med overliggerne over vinduerne.

Efter nogle timer har du rejst væggene, og tagremmen skal på plads. Den er savet til og klar fra fabrikken og lægges let op.
Derefter gøres taget klar, inden dør og vinduer sættes på plads.

SERIE: Byg hytte, sauna og vildmarksbad

Ved en fantastisk byggegrund ved en sø langt inden i skoven byggede vi en træhytte, som vi indrettede til sauna, samt et skønt vildmarskbad. Se alle dele af projektet her:

DEL 1: Byg fundament til badetønde og hytte på naturgrund
DEL 2: Byg en hytte som samlesæt på en dag (denne artikel)
DEL 3: Indret en hytte til sauna
DEL 4: Byg dit eget vildmarksbad

DEL 2: Byg en hytte som samlesæt på en dag

  • SÅDAN REJSER DU VÆGGENE
  • SÅDAN LÆGGER DU TAG
  • SÅDAN SÆTTER DU DØRE OG VINDUER I
  • SÅDAN ISOLERER DU OG LÆGGER GULV

Vejledning

Væggene rejses

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

1

Underlaget er vaget af og er jævnt, så nu kan vi fortsætte med remmen (den nederste del af væggen), som sømmes fast i bundrammen. Følg nøje med i monteringsanvisningen, så du sætter alle dele på deres rette plads.

2

Bjælkerne stables på samme måde, som når man bygger med klodser. De er savet til, så de låser hinanden, og derfor er det nok med et enkelt søm i hvert hjørne for at få en stærk og holdbar konstruktion.

3

Væggen virker ustabil, når du kommer til vinduer og døre, men den holder. Ja, den holder endda til, at selvbyggeren hænger på den i en pause, selv om overliggeren over vinduet endnu ikke er på plads.

4

Væggene er rejst, og tagremmen er lagt på plads. Dele af rækværket rundt om den lille veranda er lavet som forlængelser af et par vægbjælker. Vi har med vilje ventet med at lægge gulv i huset og på verandaen.

Taget er ventileret

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Når tagremmen og spærene er på plads, sørger vi for udluftning til taget. Det er nemlig lettere at lave, inden taget gøres færdigt. I vores hytte er det enklest at ordne udluftningen via gavlene, så derfor borer vi huller i hvert fag af gavlene. Under lufthullerne sømmes (eller skrues) en 45 x 45 mm lægte hele vejen rundt langs væggene og under tagremmen. Disse lægter sætter vi senere undertaget fast på, og de giver også den afstand, der behøves til isoleringen. Oven på lægten fæstner vi vindpap, så isoleringen ikke lukker luftspalterne mod undersiden af ydertaget.

Ydertaget består af råhøvlede tagbrædder og tagpap. Brædderne leveres færdigskåret, så det er bare at sømme dem fast. Når det er sket, er det tid til vindskederne, men først fæstner vi en trekantliste langs gavlene. Den gør, at tagpappet kan lægges uden et skarpt knæk mod vindskeden, og at man har mere gods at fæstne vindskeden i.

Læg tagpap nedefra

Rul en bane tagpap ud på langs ad taget, og lad den stikke nogle centimeter ud langs brættet ved tagfoden. Så holdes det tørt og fint. Lad tagpappet fortsætte op over trekantlisten langs vindskederne, og sæt tagpappet fast på trekantlisten. Afslut med en trykimprægneret liste, som dækker både tagpap og vindskeder. Vil du forkæle din hytte, kan du bruge en inddækning i metal.

Næste bane tagpap lægges med et overlap på 10-15 cm, og den sømmes fast. Den sidste bane tagpap lægges hen over tagryggen, sådan at den går ned på begge sider af taget.

1

Med 22 mm bor bores fire huller i hver gavlhalvdel af hensyn til ventilationen. Bor udefra, så træet ikke flækker på ydersiden. OBS: For at undgå insekter fæstner vi et myggenet på indersiden.

2

Indvendigt på gavlene fæstnes 45 x 45 mm lægter 50 mm under gavlkanten, ligesom vi sætter støttelægter mellem gavlene. De er nødvendige, når vi sømmer indertaget, og når vi som her sætter vindpap fast.

3

Tagbrædderne sømmes fast tre steder. På tagremmen, støttelægten midt i hver gavlhalvdel og langs tagfoden. Her ses tydeligt, hvordan der dannes et luftrum mellem tagbrædderne og vindpappet.

4

Taglægningen går hurtigt, og det varer ikke længe, før alle brædderne er sømmet fast. Husk at anvende gummisko, når du arbejder på taget - og flyt dig med forsigtighed. OBS: Sikkerhedsline kan anbefales.

5

De sidste tagbrædder må kløves for at flugte med væggen. Da vi ikke har adgang til strøm, kløver vi brædderne med en japansk sav, efter at de er sømmet fast. Kløvningen kan også gøres med fukssvans.

6

Tagpappet rulles ud nedefra, og det må gerne stikke nogle centimeter ud over brættet ved tagfoden, som så holdes tørt. Læg pappet med 10 cm overlapning, og søm i zigzag med 15 cm mellem sømmene.

7

Den sidste bane tagpap lægges over tagryggen og overlapper pappet på de to taghalvdele. Tagpappet er sat fast på trekantlisterne. Afslut ved at sætte en liste eller en inddækningsprofil oven på vindskederne.

Enkel montering af vindskeder

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Vindskeden kan bestå af et eller to brædder. Her har vi valgt to brædder, som monteres lidt forskudt - med de yderste lidt højere oppe. Grunden er, at vi vil lægge pladetag, når underlagstaget er klart, og så er det en fordel, at vindskeden stikker en smule op over gavlen. Det kan man naturligvis løse med et bredere bræt, men med to brædder bliver det lettere, samtidig med at det ser bedre ud. For at vindskeden ikke skal udsættes for så meget fugt, vælger vi at sætte en trykimprægneret liste ovenpå. Du kan også vælge en profil af aluminium eller stål.

1

Vindskederne monteres lettest og pænest, hvis du først lægger dem over hinanden og fæstner dem løst med et par søm. Lav en midterlinje med vaterpasset, og sav så lige gennem brædderne, mens de sidder på plads.

2

Ved dobbelt vindskede fæstner du naturligvis alle brædderne på en gang, lodder af, markerer og saver igennem. I begge tilfælde tages vindskederne ned, skubbes sammen og sømmes. Bagefter skæres de til i længden forneden.

Isoler bjælkelag og læg gulv

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Gulvet på verandaen skal ikke isoleres, så det lægger vi med det samme. Brædderne lægges med meget små mellemrum, da træet endnu kan krybe en del. For at der ikke skal samles fugt mellem gulv og rækværk, lader vi en lille åbning stå der.

Tænk på, at søm ofte kryber en anelse op, når træet trækker sig sammen. Derfor bør du også forsænke sømmene i brædderne, så ingen kommer til skade, når man nyder livet med bare tæer på verandaen.

Da vi lavede platformen, fæstnede vi trykimprægnerede lister på underkanten af rammen og på alle bjælkerne. Oven på disse fæstner vi asfaboard, som beskytter isoleringen mod blæst. Når asfaboarden er på plads, lægges der isolering op til bjælkernes overkant.

Da gulvet leveres på færdige mål, slipper vi for at save, men vi kontrollerer, at rummet er vinkelret, ved at måle diagonalerne. Præcisionen i det tidligere arbejde belønnes - rummet er vinkelret, og lægningen kan begynde. Det første og det sidste bræt lægges 10-20 mm fra væggen, så gulvet kan udvide sig. Mellemrummet dækkes senere af indervæggen. For at gøre lægningen lettere slår vi et par streger med en kridtsnor vinkelret på væggene. Stregerne bruges til at rette de første fire-fem brædder til.

Tværsnit af gulvet

Under samtlige gulvbjælker sømmes 22 x 95 mm trykimprægnerede brædder. Da bjælkerne er 45 mm brede, stikker brædderne 22 mm ud på begge sider af bjælkerne. Vindtæt asfaboard lægges på brædderne i mellemrummet mellem bjælkerne. Er du bange for at få mus ind, sætter du først et fintmasket trådnet op. Hulrummet mellem bjælkerne fyldes nu med mineraluld.

1

Isoleringen skæres let med specialkniv, og den er altså bedre end en gammel franskbrødskniv. Skær isoleringen nogle cm for lang, så den slutter tæt, når du lægger den på plads. Da vi er udendørs, og det blæser, behøver vi ikke ansigtsmaske. Men handskerne er en selvfølge, for hvis der findes noget, der klør, så er det isoleringsfibre.

2

Første og sidste bræt sømmes fast 10-20 mm fra væggen, så der er plads til, at gulvet kan udvide sig uden at rejse sig. Vi slår en lige streg 50 cm fra væggen og kontrolmåler de første fire-fem brædders placering, så vi ved, at gulvet bliver lige.

3

Vi vil ikke se på søm, når gulvet er færdigt, og derfor slår vi dykkerne skråt ned fra brættets ferside. Så sidder sømmet ikke i vejen for det næste bræt. OBS: For at få hvert søm tilstrækkeligt langt ned anvendes en dykker. Når de sidste slag slås på dykkeren, risikerer man ikke, at hammeren laver mærker på gulvbrædderne.

Nyd udsigten gennem vinduerne

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Da vi rejste væggene, virkede de spinkle og lidt vakkelvorne lige omkring vinduerne. Det løser vi ved at sætte de færdigsavede stykker fast, som følger med, og som skal sidde i hver vindues- og døråbning. Stykkerne gør, at man kan skrue vinduer og dør fast, samtidig med at de stabiliserer konstruktionen.

Vinduesrammen stilles på en strimmel isolering, og for at den ikke skal falde ud, sætter vi en stopklods på ydersiden af huset.

Rammen justeres med kiler fra begge retninger, så den står vandret. Diagonalmålet kontrolleres, og rammen låses i siderne med kiler, inden den skrues fast med skruer i forborede huller. Til så små vinduer som disse er det nok med to skruer i hver side.

Dørkarmen fæstnes med fire skruer i hver side, og man skal sætte kiler bag låseblik og beslag, så ubudne gæster får svært ved at bryde karmen op.

Også ved montering af dørkarm er diagonalmålet vigtigt, og et ekstra tjek med vaterpasset gør, at man slipper for problemer med en træls dør, der er svær at åbne og lukke. Monteringen af karmene afsluttes med, at man sømmer gerigter fast. Der fulgte ingen gerigter med, men der findes mange varianter i det nærmeste byggemarked. Vi valgte lige og enkle lister, og de afsluttes her 1-2 cm fra gulvet, for at de ikke skal opsuge vand.

Fugning laves fra indersiden, og fugebåndene samles på langsiderne med cirka 15 cm overlapning. Man må aldrig samle fugebånd i et hjørne.

1

Vindues- og dørrammen laves med tilpassede stykker. Sæt først top og bund fast, og sørg for, at de er vandrette. Derefter sættes de to lodrette stykker i siderne på plads. Når åbningen er rektangulær - tjek diagonalerne - sømmer du de tilsavede stykker fast i alle fire sider.

2

Tag vinduet ud af karmen, læg et fugebånd i åbningen, og skru en stopklods fast på ydersiden af åbningen, så karmen ikke falder ud, når du løfter den på plads. Tjek, at den er lodret og vandret, inden den skrues fast, og vinduet sættes i. Sørg for, at det er let at åbne vinduet - ellers må du justere med skruerne.

Materialer

MATERIALE TIL HUSET, UD OVER BYGGESÆTTET

• 45 x 45 mm lægte, cirka 25 m, til taget
• 22 x 95 mm trykimprægneret træ (som holder asfaboard og isolering fast under huset), cirka 35 m
• Asfaboard, cirka 10 m2
• Isolering, 120 mm, cirka 10 m2

Desuden:
• Galvaniserede søm, 100 mm
• Papsøm
• Karmskruer og karmnøgle alt. lange træskruer
• Kiler til vinduer og dør
• Vindpap
• Myggenet

Prisniveau, materialer: Cirka 2000 kr

BYGGESÆT:

• Nya Alpen levereres komplet med vindue og dør. Isolering indgår ikke, og det gør ydertag heller ikke bortset fra underlagspap.

Nya Alpen sælges af Coop. Byggesættet koster cirka 16.000 kroner og fremstilles af det svenske firma Jabo. Der findes både hos Coop og andre forhandlere mange tilsvarende byggesæt.
Find f.eks. yderligere oplysninger på www.jabo.se

VÆRKTØJ

• 22 mm bor • Boremaskine (svingbor)
• Fukssvans • Hammer • Hobbykniv
• Hæftepistol • Isoleringskniv
• Kridtsnor • Dykker
• Tommestok/målebånd • Vaterpas

OBS: Desuden åndedrætsværn og handsker

Tidsforbrug

1 dag

Tegning

Log ind eller køb adgang for at se arbejdstegning

Log ind eller køb adgang for at se arbejdstegning

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Log ind
Ugyldig e-mailadresse
Adgangskode er påkrævet
Vis

Allerede abonnement? Har du allerede et abonnement på magasinet? Klik hér

Ny bruger? Få adgang nu!

Nulstil adgangskode

Indtast din email-adresse for at modtage en email med anvisninger til, hvordan du nulstiller din adgangskode.

Ugyldig e-mailadresse

Tjek din email

Vi har sendt en email til med instruktioner om, hvordan du nulstiller din adgangskode. Hvis du ikke modtager emailen, bør du tjekke dit spamfilter.

Angiv ny adgangskode.

Du skal nu angive din nye adgangskode. Adgangskoden skal være på minimum 6 tegn. Når du har oprettet din adgangskode, vil du blive bedt om at logge ind.

Adgangskode er påkrævet
Vis

password_reset.form.password_is_changed

Din bestilling
Bestilling
Opret Profil
Bestilling
De er ved at købe adgang til:
Byggevejledning: Byg hytte på en dag - næsten uden værktøj
Total pris: 149 kr
Mere for mindre?
Få over 1000 byggevejledninger og fuld digital adgang for kun 19 kr.
    • Adgang til over 1000 digitale byggevejledninger
    • Du kan opsige dit abonnement når som helt.
    • Efter tilbuddet fortsætter du i løbende abonnement til 79 kr. pr. måned
Kun 19 kr. første måned
Du skal indtaste dit fornavn
Indtast dit efternavn
Ugyldig e-mailadresse
Din adgangskode skal være mindst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Tilbage
Log ind
Ugyldig e-mailadresse
Adgangskode er påkrævet
Vis
Tilbage