Byg selv isoleret skur

Når du har et isoleret skur, kan du opbevare værktøj, maling og andre ting, der ikke tåler frost, derinde. Det er værd at tænke på, når du skal bygge nyt. For det er ingen sag at isolere, når du tænker det ind i byggeriet fra starten.

Intro

Hvis du vil opbevare fx elektrisk værktøj og maling har du brug for et isoleret skur.

Og så er det smart at tænke isoleringen ind fra starten, når du bygger - det gælder blandt andet om at bygge, så der bliver plads til isoleringen i gulv, vægge og loft.

Det kan også lade sig gøre at isolere et skur efterfølgende, men det er langt mere besværligt.

Et isoleret skur skal sikres mod mus og rotter, så du ikke får skadedyr i skuret. Der findes fx særlige metalbånd, der kan sættes op nederst på væggene, som sikrer, at der ikke kan kravle dyr ind. Du kan også lukke af forneden med fintmasket net eller eternitplader. Vælger du den mere kompakte eternit, skal du sørge for, at der er et par ventilationsriste også.

Hvordan bygger jeg et fuldt isoleret skur?

I denne vejledning kan du læse, hvordan du tænker isolering af skuret ind fra starten, når du bygger nyt.

Vi viser dig, trin for trin, hvordan du isolerer tag, vægge og gulv.

OBS: Denne vejledning er IKKE en byggevejledning med mål og materialelister. Til gengæld handler den om principperne i at tænke isolering ind i dit næste skur-projekt.

TAG
I et isoleret skur bør du vælge vinduer med termoglas, så glasset ikke bliver en kuldebro.

VÆGGE
I væggene er der plads til 100 mm isolering, fordi der er brugt kraftige hjørnestolper.

GULV
Isoleringen af gulvet i skuret lægges med to lag 75-mm isolering mellem de 145 mm høje bjælker, der bruges som strøer.

Vejledning

01
Vægge i isoleret skur 6 Trin

De kraftige 100-mm-stolper (A) er placeret, så de danner en retvinklet firkant. Stolperne støbes fast. De to “gavl”-stolper (B) er placeret midt mellem hjørnestolperne. Til at forbinde og bære konstruktionen er der monteret en solid toprem (C) øverst på stolperne i begge sider. I bunden er stolperne forbundet med en revle (D). Midten af siderne er forstærket med en lodret reglar (6E), der også placeres ved hver hjørnestolpe (A), så der er noget at sætte de krydsfinerplader (F) op på, som beklæder indersiden af gavle og vægge.

De kraftige stolper (A) gør, at hulrummet mellem de indvendige krydsfinerplader (F) og den ydre beklædning bliver så stort, at der er plads til 100 mm isolering.

Støb stolper (A) fast - til skurets hjørner og evt. i siderne, alt efter hvor stort dit skur skal være. Tjek, at stolpen står helt lige, og fiksér den midlertidigt med skråstivere.

Montér toprem (C) og bundrevle (D) foroven og forneden på stolperne. I gavlen på skuret her skal være stolpe til kip (B). Siderne forstærkes med en lodret reglar (E) placeret midt for de to hjørnestolper (A). Fordelen ved at have så få stolper som muligt er, at der kommer få kuldebroer.

Sæt krydsfinerplader (F) op på den indvendige side af trækonstruktionen. Det bliver skurets indvendige vægge. Pladerne limes med PU-lim til de lodrette reglar (E) og i samlingerne, inden de skrues fast.

Fyld isolering i væggene, når du har monteret tværgående revler (G) mellem stolperne. Der er plads til 100 mm isolering.

Sæt vindpap op uden på isoleringen. Den skal monteres vandret, da den afsluttende beklædning på skuret her skal være lodret.

LÆS OGSÅ: Vindpap beskytter og forbedrer din isolering

Skru afstandslister (H) fast, så der bliver ventilation bag beklædningsbrædderne.

02
Gulv i isoleret skur 6 Trin

Gulvet består af gulvkrydsfiner, der skal fastgøres til tværbjælker (J), der limes og skrues på krydsfinervæggen (F), min. 10 cm over terræn. Strøerne (K) fordeles mellem tværbjælkerne og fastgøres med bjælkesko. På undersiden af strøerne monteres et bræt (L), som skal bære net og isolering. Nettet lukker samtidig af for skadedyr, så de ikke kan trænge ind nedefra.

Strøerne (K) understøttes på midten af en opklodsning (M), så gulvet bliver helt stabilt. Når den underliggende trækonstruktion er på plads, lægges der 18 mm gulvkrydsfiner (N) ovenpå.

Skru brædder (L) fast på undersiden af strøerne (K). Brædderne skal bruges til at fastgøre et net, der kan bære isoleringen og holde skadedyr ude.

Strøerne (K) fastgøres til bjælkesko på tværbjælken (J), som er fastgjort min. 10 cm over terræn i siderne på den indvendige krydsfinervæg (F). Tværbjælkerne har fået en gang PU-lim, inden de er skruet fast fra ydersiden med forskudte skruerækker pr. 20 cm. Det er vigtigt, at tværbjælkerne sidder solidt, da de bærer gulvet.

Læg et fintmasket net ud mellem strøerne (K), der er fastgjort med en afstand på 60 cm. Det passer med bredden på nettet.

Nettet skrues fast til brædderne (L). Vær grundig med, at nettet lukker helt tæt.

Fyld op med to lag isolering, 75 mm tykt, mellem strøerne. Isoleringen skæres til. Sørg for, at samlingerne er forskudte, så der ikke opstår kuldebroer.

Læg 18-mm-gulvfinerkrydsplader (N) ud. De limes og samles med fer og not. Endesamlingerne placeres lige over en strø (K).

03
Tag i isoleret skur 5 Trin

Der konstrueres en såkaldt kassedrager af reglar (P), som fastgøres til de høje gavlstolper (B). Den beklædes med krydsfiner (S), som sættes fast med både lim og skruer til en stærk konstruktion, der kan bære de kraftige 125 mm høje spær (T), hvor der er plads til masser af isolering. Spærene samles over kassedrageren og gøres fast med beslag. Afstanden skal være 80-90 cm. Oven på spærene monteres lægter (U) med en afstand, der passer til tagbeklædningen (her eternit). På undersiden af spærene monteres brædder (V), så isoleringen holdes på plads, og der kan sættes gipsloft op indvendigt.

Byg en kassedrager. Den samles af tre langsgående reglar (P), der fastgøres til de høje gavlstolper (B). I midten af P sættes en tværstiver op (R), der er 60 cm høj. Alle kassedragerens dele limes og skrues sammen. Den beklædes med 12 mm krydsfiner (S).

Spærene (T) fastgøres med beslag til kassedrager og remme. I toppen samles de med hulplade på den ene side og med vinkelbeslag til kassedrageren på den anden.

Ved tagfoden gøres spærene fast til remmen med vinkelbeslag i begge sider. Her er lagt en ekstra rem (C1) ind for at løfte taget, så det passer til en tilstødende bygning.

Montér lægter (U) oven på spærene (T), og fyld op med isolering mellem spærene. Her er afstanden mellem lægterne tilpasset tagbeklædningen, der her er eternit. På undersiden sættes forskallingsbrædder (V) op. De holder isoleringen på plads og gør det muligt at sætte et gipsloft op.

Læg tagpladerne på, og sæt evt. vinduer i. Her vælger vi at sætte et enkelt ovenlysvindue ind, så der kommer godt lys i skuret.

Tegning

Isoleret skur tegning: Vægge

Til et isoleret skur bruges kraftige 100-mm-stolper og en solid toprem, som giver masser af plads til isolering.

Isoleret skur tegning: Vægge

Isoleret skur tegning: Gulv

Gulvet er hævet over terræn, så der er plads til ventilation under isoleringen mellem strøerne.

Isoleret skur tegning: Gulv

Isoleret skur tegning: Tag

Dette isolerede skur bygges med sadeltag og loft til kip. Spærene samles på en kassedrager, og der fyldes isolering imellem.

Isoleret skur tegning: Tag

3D-model

3D-model: Byg selv isoleret skur
3D-model

Isoleret skur

Færdigbygget frostfrit skur - isoleret med 100 mm isolering.

Åbn 3D-model

3D-model: Opbygning af isoleret skur
3D-model

Skelet til isoleret skur

Skelettet til det isolerede skur består grundlæggende af fire 100 mm hjørnestolper samt én midt på hver gavlside.

Åbn 3D-model

3D-model: Opbygning af vægge i isoleret skur
3D-model

Vægge i isoleret skur

Væggene i det isolerede skur bygges af beklædningsbrædder, lister, 100 mm stolper, 100 mm isolering og 13 mm gipsplader.

Åbn 3D-model

3D-model: Isolering af gulv i skur
3D-model

Gulv i isoleret skur

Gulvet er hævet over terræn, så der er plads til ventilation under isoleringen mellem strøerne.

Åbn 3D-model

3D-model: Opbygning af tag i isoleret skur
3D-model

Tag i isoleret skur

Dette isolerede skur har sadeltag og loft til kip. Spærene er samlet på en kassedrager, og der er fyldt isolering imellem tag og loft.

Åbn 3D-model

3D-model: Færdigbygget skur isoleret
3D-model

Isolering af skur

100 mm stolperne og den solide toprem giver masser af plads til isolering.

Åbn 3D-model

Video

TEKNIK: Stolpesko støbt i rør

Så får du nemt stolpeskoene i vater og til at flugte hinanden

TIPS: Sæt isoleringen i spænd

TIPS: Læg isoleringen forskudt

TIPS: Præcis tilpasning af isolering

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Skur