Med tiden bliver de porøse. Og nedbrydningen forstærkes af revner efter gamle søm og beslag, murbier eller forkerte reparationer. Revner giver fugten mulighed for at trænge ind i murværket med efterfølgende risiko for frostsprængninger. Så det betaler sig at sætte ind i tide – enten på hele muren eller på dele af muren.

Nemmere arbejde med smart værktøj

Udskiftning af fuger er et tidskrævende stykke arbejde. Men der er rigtig mange timer at spare ved at investere i eller leje det rigtige værktøj.

Redaktionen anbefaler: Skift silikonefugen i badeværelset