Underlim selv køkkenvasken

Det er kun køkkenbordsproducenter, der underlimer vaske. Det var den besked, en af Gør Det Selvs læsere fik, da han ville gå de professionelle i bedene. Men Jan Buchholdt ville ikke acceptere forklaringen, og efter at have sat sig ind i teknikken kastede han sig over projektet og sparede samtidig adskillige tusinde kroner.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 weekend
Pris
4.269 kroner

Intro

De fleste, der har været ude at kigge på køkkener, får sig noget af et chok, når de bliver præsenteret for prisen på drømmekøkkenet.

Og et chok det fik også Jan Buchholdt og hans kone, da de havde fundet deres nye køkken. Bordpladerne i egetræ tegnede sig alene for en tredjedel af prisen på det samlede køkken.

Helt nøjagtigt 22.100 kroner (5 meter egetræsplader 15.000 kroner, 5 meter bagkant 2500 kroner samt vask inkl. underlimning, 4600 kroner).

"Det paradoksale var, at vi i det lokale byggemarked kunne få en næsten tilsvarende bordplade på 28 millimeter for under 2000 kroner," fortæller Jan Buchholdt.
"Det svarer til en prisforskel på lidt over 900 procent, og det er vel noget, de fleste kan forholde sig til."

"Min kone var da også fløjtende ligeglad med, hvor jeg købte bordpladen. Hendes eneste betingelse var, at køkkenvasken skulle underlimes. Det havde hun altid drømt om."

Som erfaren gør det selv-mand så Jan Buchholdt ingen problemer i at kaste sig ud i projektet, men han fandt hurtigt ud af, at han havde bevæget sig ind på en mere end tornebelagt vej. Blot det at skaffe sig information og viden om, hvordan man underlimer en vask, skulle vise sig at være en hel del vanskeligere end selve arbejdet.

LÆS OGSÅ: Alle kan planlime en vask - og spare en formue

Ville ikke levere den rigtige vask

“Allerførst skal du finde ud af, hvilken vask du skal vælge. Vi havde fra start kig på en Juvel 4040, da den fås specielt til underlimning. Men da vasken blev leveret, var den ikke til underlimning.”

“Ifølge min VVS-mand var det den eneste, han kunne købe hos grossisten, hvilket man bekræftede hos producenten. De solgte kun vaske til underlimning til producenter af køkkenbordsplader.”

“Desuden var de meget lidt meddelsomme omkring, hvordan jeg selv kunne montere vasken.” Da Jan Buchholdt kort efter kom forbi en køkkenbutik, så han netop den vask, han var ude efter. Og vasken var oven i købet monteret på en løs bordplade.

Efter at have brugt en times tid på at måle op og aflure, hvordan vasken var monteret, var Jan Buchholdt sikker på, at han selv kunne gøre det lige så godt. Og undervejs i projektet fandt han også ud af, at det slet ikke var nødvendigt at bruge en speciel vask til formålet - stort set alle vaske kan bruges.

“Hvis jeg på noget tidspunkt havde tvivlet på mine egne evner, blev jeg i forretningen overbevidst om, at det bare var om at komme i gang,” siger Jan Buch-holdt, der med sin historie opfordrer andre gør det selv-folk til ikke at være bange for at gå i gang på egen hånd.

Vejledning

01
Skabelonen skal være 100 pct. nøjagtig 2 Trin

Når du skal fræse hullet til vasken, skal du bruge en kopiring til din fræser samt en skabelon, som via kopiringen kan styre fræseren. Da skabelonen er altafgørende for det færdige resultat, må du ikke springe over, hvor gærdet er lavest. Skabelonen til Jan Buchholdts projekt er lavet af en 10 millimeter spånplade, men du kan sagtens bruge andre træplader - mdf eller hård krydsfinér.

Pladen skal bare være et par millimeter tykkere end det stykke, som din kopi- ring stikker neden for fræserens anlægsplade. Allerførst skal du finde ud af, hvor bordpladen skal møde vasken. Herefter skal du opmåle vasken og finde målene på det hul, som vasken skal monteres i (hvis vasken er todelt - det vil sige med både et højre og venstre “bassin” - skal du huske at vende vasken rigtigt).

I det aktuelle tilfælde skulle hullet i bordpladen være 434 x 592 millimeter og have en hjørnerunding med radius 60. Husk, at skabelonen skal være større end det hul, den skal bruges til at fræse. Hvor meget afgøres af den ydre diameter på ringen og det fræsebor, som anvendes. Du kan regne dig frem til hullets størrelse med følgende formel: kopiring ÷ bor delt med to.

Da vi anvendte en kopiring på 24 millimeter og et fræsebor på 12 millimeter, skulle vores skabelon altså være 24 ÷ 12 : 2 = 6 millimeter større end vaskens mål (440 x 598 millimeter) og hjørnerunding med radius 66. Målene streges nu op på skabelonen.

Bor et hul i centrum for hver af de fire hjørnerundinger, og fræs derefter fire kvartcirkler. Brug overfræserens passerfunktion, når du skal fremstille hjørnerne til udskæringen.

1

Når du har fremstillet de fire kvartcirkler, fræses en lige rille, som forbinder kvartcirklerne. Derefter kan pladen tages ud, og din skabelon er klar til brug.

2

Skabelonen skal passe 100 procent til vaskens kant med det beregnede tillæg. Tjek især, at hjørnerne er helt parallelle med hjørnerne på vasken - det er ofte der, hjemmehåndværkeren får problemer, og det vil lynhurtigt kunne ses på det færdige resultat.

02
Tre gange fræsning 8 Trin

Når skabelonen er klar, har du det sværeste arbejde bag dig, og du kan gå i gang med at fræse hullet ud til vasken.

Første fræsning

Bordpladen lægges på et par bukke med oversiden opad. Skabelonen placeres, hvor vasken skal sidde, og spændes fast med tvinger, så fræseren (skubbes imod rotationsretningen) har fri passage.

Anden fræsning

Når du skal lave den skrå kant i bord-pladen, anvendes en almindelig 45-graders fræser med leje.

Princippet er, at lejet styrer fræseren langs den kant, som vi lavede i første fræsning.Tjek, at kanten er helt jævn, da alle ujævnheder vil kunne ses i det fær-dige resultat. Ujævnheder slibes jævne med slibepapir.

Fræsningen foregår som før, blot er det nu fræserens leje, der styrer fræseren, i stedet for skabelonen (fræseren skubbes stadig imod rotationsretningen).

Tredje fræsning

Læg vasken på bordpladens bagside og opstreg vaskens yderkant. Opmål af-standen fra bordpladens bagside til star-ten af den skrå kant (i vores tilfælde 2 millimeter, og justér så fræserdybden (se, hvordan du bærer dig ad, under bill. 7).

Start med at fræse fra vaskehullet, og fortsæt, indtil du når opstregningen fra vaskens yderkant. Fræs 2-3 millimeter ekstra, så vasken kan “arbejde”.

1

I forbindelse med den første fræsning skal du lave en lige fræsning gennem hele pladen, så du får et hul i bordpladen, som svarer til køkkenvaskens inderkant.

2

Fræserens dybde øges yderligere 2-3 mm, og en ny runde fræses. Dette gentages, indtil du er igennem pladen - eller indtil fræseren ikke kan nå længere. Vores fræsebor kunne ikke nå igennem - vi manglede blot 4 millimeter - men det er der også råd for ...

3

Hvis fræseboret ikke kan nå igennem pladen, fræses fra bagsiden. Det efterlader selvfølgelig en kant, da du ikke kan komme til at montere skabelonen nøjagtig samme sted på bagsiden af pladen. Men det betyder ingenting for det færdige resultat.

4

Efter den første fræsning står du med et hul i bordpladen, svarende (forhåbentlig) til vaskens inderkant. Siderne i udskæringen er ret op og ned og skal nu bearbejdes, så du får den skrå kant.

5

Når du går i gang med fræsningen af den skrå kant, er det absolut tilrådeligt at gå forsigtigt frem - nøjes med at tage 2-3 mm ad gangen, indtil du har nået den nødvendige dybde på 10 mm.

6

Nu er oversiden af vores køkkenbordsplade i princippet færdig. Er der skarpe kanter og andre ujævnheder, er det afgørende for det færdige resultat - enhver ujævnhed ses med det samme - at disse rundes med fint slibepapir (fx korn 140).

7

Når du skal fræse ud til vaskens udskæring, opmåles afstanden fra bordpladens bagside til star-ten af den skrå kant (A), (i vores tilfælde 18 mm). Derefter justeres fræserdybden (A1) - den skal være 2 mm mindre end (A). Tjek efterfølgende, at udskæringen er 100 pct. i vage.

8

Placér vasken, og opmål afstanden fra bagside til starten af den skrå kant (fræserdybden skal være 2 mm mindre end den skrå kant). Start med at fræse fra vaskehullet, og fortsæt, indtil du når opstregningen fra vaskens yderkant. Fræs 2-3 mm ekstra, så vasken kan “arbejde”.

03
Klar til montering 1 Trin

Sidste fase af “operation underlim vasken”, består i at fremstille de monteringsbeslag, som skal fastholde vasken i en silikonefuge.

Men da vasken i vores tilfælde kun lige kunne være i et 60-centimeters un-derskab, var vi tvunget til at fræse ud til beslagene, så de ikke fyldte for meget.

Hvis de aktuelle pladsforhold afviger fra vores, er der ingen grund til at bekymre sig om denne del af arbejdet.

Monteringsbeslagene består af seks almindelige sømplader, og de placeres i hver af de fire hjørner samt på hver lang-side af vasken. Desuden skal du bruge fi-re trælister til at holde et jævnt pres mod bordpladen, når vasken er på plads.

1

Vasken lægges nu i udskæringen (sørg for, at der er lige meget luft omkring he-le vejen rundt), og sømpladerne monte-res. Tegn omridset af beslagene op, og fræs forsigtigt en fordybning på fem mil-limeter langs omridset.

Materialer

Værktøj
• Fræser
• Fræsebor
• Vinkelfræser (45-graders) med kugleleje
• Kopiring
• Hobbykniv
• Tvinger/skruetvinger

Materialer:
• Sømplader
• Grundingsolie
• Fugemasse (Casco Marin & Teknik)
• Spånplade (til skabelon)
• Malertape • Trælim

Pris (materialer): Cirka 500 kroner
Bordpladen (28 mm) kostede cirka 2000 kroner., og Juvel-vasken købte vi på nettet hos www.billigvvs.dk til 1769 kroner (det var cirka halv pris).

Tidsforbrug

1 weekend

Pris

4.269 kroner

Tegning

Vaskens placering i bordpladen

Giv dig god tid, og vær omhyggelig med opmålingen af vaskens placering på bordpladen - ellers risikerer du at stå med en ubrugelig bordplade til flere tusinde kroner.

På tegningen kan du se det enkle princip bag underlimningen af køkkenvasken.

De skraverede områder er de steder, som skal fjernes for at få plads til vasken. Groft sagt skal der bare fræses et hul i bordpladen, som passer til vaskens kant mod kummen.

Målene på tegningen er kun vejledende og kan kun bruges til en vask, som har de samme mål, som den vi har brugt, Juvel 4040 (440 x 598 millimeter), og i forbindelse med en bordplade med tilsvarende tykkelse som vores, det vil sige 28 millimeter.

Vaskens placering i bordpladen

Sådan limer du vasken fast

Vasken lægges i en silikonebaseret fugemasse (vi brugte en grå fugemasse fra Casco Marin & Teknik, som er ekstremt klæbende). Da det kan være et problem at fjerne overskydende fugemasse, er det en god idé i første omgang at montere vasken uden silikone og i stedet tape kanten mellem vasken og bordpladen til med malertape. Med en hobbykniv gennemskæres malertapen, hvor vasken møder bordpladen, og vasken afmonteres. Nu er både vask og bordplade beskyttet mod overskydende silikone.

Læg en pølse af fugemasse på bordpladen, og jævn sil-ikonen ud med en spartel til en cirka 1 millimeter tyk masse, som dækker hele den flade, hvor vask og bord-plade mødes. Vasken lægges forsigtigt ned i silikonemassen, hvorefter trælister og sømplader monteres (sømpladerne skrues fast med spånskruer i sømhullerne). Tjek, at der er presset ekstra fugemasse ud langs kan-ten. Er der steder, hvor der ikke er overskydende fuge-masse, bliver du nødt til at forsøge dig igen med et tyk-kere lag fugemasse.

Der skal være fugemasse hele vejen rundt. Lad massen hærde i et døgn, inden du fjerner maler-tapen og skærer overskydende fugemasse væk.

Sådan limer du vasken fast

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du overfræseren

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger overfræseren til lave perfekt finish, når du arbejder med træ. Der findes et utal af forskellige fræsejern, så du kan lave alt fra flotte profilerede forkanter til noter til skjulte pladesamlinger og udfræsninger til hængsler. Vi gennemgår de forskellige typer fræsejern og viser, hvordan du bruger dem.

TEKNIK: Skift bordplade

Solid fastgørelse med skruer og store spændeskiver

TEKNIK: Tilpas bordplade til skæv væg

Med et billigt hjælpeværktøj bliver det helt præcist

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Køkkenvask