Loftisolering: En nem og sikker besparelse

Varme stiger opad. Og de fleste ældre lofter mangler isolering. Den kombination betyder, at dine varmepenge suser ud til gråspurvene. Heldigvis er det nemt at fikse. Se med her.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
10 timer
Pris
50 kr./m2

Intro

Det er nemt at isolere et loft, hvor der blot skal lægges isolering ud på den vandrette del. Men der er et par ting, du er nødt til at være opmærksom på, inden du begynder, ellers kan du lave dumme og dyre fejl.

Det første er ventilation: Fugt er din fjende. Den kan skabe råd og skimmel, og det vil du gerne undgå.

Ventilation er fugtens fjende nummer ét – og derfor din bedste allierede i kampen mod fugt. Derfor skal du sørge for, at der er ventilation oppe over isoleringen. Det gør du ved at sikre, at der er en sprække langs med tagfoden, hvor luften uhindret kan komme ind under taget.

For at sikre, at ventilationen bliver optimal, benytter vi her et system af vindafledere. Det er særligt behandlede papplader, der leder luften hen over isoleringen og ind på loftet.

Hvis din dampspærre ned mod stuen ikke er ny og tæt (etableret nedefra inden for de seneste par år), bør du begrænse isoleringstykkelsen til højst et par hundrede millimeter mineraluld for at undgå, at der opstår kondensproblemer.

Vil du læse mere om isolering? Her kan du læse om, hvordan vindpap beskytter og forbedrer din isolering.

Se, hvordan du isolerer loftet

Isoleringen er ikke svær at udføre. Gangbroen kræver lidt mere kunnen, men udseendet betyder ikke meget oppe på loftet. I vejledningen viser vi, hvordan du:

 • sikrer god ventilation
 • bygger gangbroen, så du kan færdes på loftet uden at trykke på isoleringen
 • isolerer loftet
 • isolerer rør på loftet

OBS! Denne artikel er en del af et samlet tema om isolering. Du kan hente det samlede tema her.

Vejledning

01
Ventilation 5 Trin

Ventilationsspalten langs med tagfoden må du aldrig blokere. Her bruger vi et system af vindafledningsplader, der sørger for, at luften cirkulerer frit ind på loftsrummet. De kan købes i flere bredder, så de passer til dine spær. Bruger du ikke dette system, skal du sikre dig, at dine isoleringsbatts ikke kan blive skubbet hen foran luftspalten.

Et par centimeters luft mellem undertaget eller taget og vindaflederen er nok. Supplér evt. med ventiler ud til det fri i gavlene, så er du på den sikre side.

1

Bøj vindafledningspladen - først den øverste kant, så den danner en trekant, herefter de langsgående kanter. Nu passer bredden på pappet præcist mellem to spær.

2

Bøj det nederste stykke af pappet. Mål afstanden fra remmen til cirka 20 mm under tagets underside for at finde punktet. TIPS: Det er nemmere at bøje dem, inden du kravler op på loftet.

3

Søm vindaflederen fast med tagpapsøm nederst på remmen. Tjek, at den bukker det rigtige sted, så du får cirka 20 mm luft mellem vindafleder og undertag.

4

Hæft vindaflederen fast til spærene med en hæftepistol langs begge kanter. Der skal være minimum 10 cm fra vindafle-deren til den nye isolerings overside.

5

Sådan skal den sidde. Der er cirka 2 cm luft mellem vindafleder og undertag.

02
Gangbro 7 Trin

Gangbroen er vigtig, fordi vi gerne vil kunne færdes på loftet og bruge noget af gangbroen til opbevaring. Der må aldrig stå kasser eller andet og trykke på selve isoleringen.

På grund af den ekstra isolering, vi lægger på, må vi hæve gangbroen. Uanset om du allerede har en gangbro eller skal bygge en ny, er principperne de samme. Her sømmer vi brædderne sammen. Hvis du foretrækker at skrue, kan du gøre det i stedet.

Vi havde allerede en gangbro. Derfor startede vi med at hæve den, så vi kunne komme til at isolere. Skal du bygge en ny, så vent, til du har isoleret. Det gør det nemmere at lægge mineralulden.

1

Der skal være minimum 10 cm luft mellem gangbro og isolering. Med den ekstra isolering på 200 mm skal broens gangbrædder her sættes 300 mm oppe på spæret.

2

De bærende brædder (22 x 95 mm) skal sættes i vater. Indtil gangbroen er færdig, må du forsigtigt stå på spærene under isoleringen og på et bræt, der er lagt mellem to spær.

3

Skru eller søm brædderne fast. Sømmer du dem, skal du regne med minimum at bruge to søm (75 mm galvaniserede) i hver ende af brættet, for at det kan holde.

4

Sæt et lignende bræt (22 x 95 mm) på den anden side af spæret. Fortsæt på samme måde på alle spærene.

5

Søm selve gangbroen fast. Du kan fx lave den af rupløjede gulvbrædder med fer og not (22 x 95 mm). Feren og notens samlinger langs hele bræddernes længde gør dem stærkere end almindelige brædder.

6

Fer og not gør stærk. Brædderne med fer og not passer sammen og giver en stivere konstruktion end enkelte brædder.

7

Gangbroen er her hævet på et stykke hen over en inddækket installation. Du kan tilpasse din gangbro efter forholdene.

03
Isolering 5 Trin

Den gamle isolering er tynd og ødelagt. Ofte vil det give mening helt at kassere den og starte på en frisk.

Her er den gamle isolering dog i fin stand, så vi lægger 200 mm ekstra isolering ovenpå. Vi har netop lagt en helt tæt dampspærre nedefra.

Sørg for at lægge de forskellige lag mineraluld i forbandt, altså med overlappende samlinger, så der ikke opstår sprækker i isoleringen.

1

Ryd op i isoleringen. Hullede og fladmaste isoleringsbatts skal kasseres. Her er den gamle isolering fin. Den skal blot lægges lidt på plads, og papiret skal tages af.

2

Isoleringen skal slutte helt tæt til vindaf-lederen af pap, så der ikke opstår sprækker, som kan mindske isoleringsværdien. Skær evt. skråt ind mod vindaflederen, hvis det er nødvendigt for at få det helt tæt.

3

Skær isoleringen til rundt om spær mv. Her er en rigtig isoleringskniv nemmest at skære med og alle pengene værd.

4

Læg begge lag på én gang, hvis du som her lægger flere lag. Så undgår du at skulle træde på det første lag isolering for at lægge det andet lag.

5

Husk loftslemmen. Skift tætningslisterne, så varmen ikke suser op igennem sprækkerne langs loftslemmens kanter.

04
Isolering af rør 3 Trin

Rørføring på loftet udgør en særlig risiko. Indeholder de varm luft nede fra boligen, kan der opstå kondens på rørenes inderside, som kan løbe ned igen og forårsage skade.

Hvis rørene kan dækkes af den ekstra isolering, kan du blot skære lidt plads til dem på isoleringsbattets bagside. Løber de andre steder, må du pakke dem ind i rørskåle, der er lavet til netop dette formål.

1

Find alle uisolerede rør. Det her dur ikke: Et rør fra en centralstøvsuger vil indeholde varm luft, der kan kondensere ved mødet med det kolde rør på loftet.

2

Elektrikerrøret skal også isoleres. Varm luft stiger op nedefra og bliver til vand, når det møder den kolde luft på loftet, og så løber vandet ned. Der er risiko for kortslutning.

3

Skær et spor i undersiden af isoleringen. Læg isoleringen oven på røret, og sørg for, at det slutter tæt. Husk også at isolere antennekabler og ventilationsrør.

Materialer

Til isolering:

 • Isoleringsbatts
 • Vindafledere (fra Paroc)

Til gangbro:

 • Brædder, 22 x 95 mm
 • Brædder m. fer og not (rupløjede)
 • Galvaniserede søm

Specialværktøj

 • Isoleringskniv

Tidsforbrug

Isoleringen af 140 kvm. loft tog cirka 10 timer.

Pris

Cirka 50 kroner pr. kvm. isolering. Gangbro: cirka 100 kroner pr. m.

Sværhedsgrad

Isoleringen er ikke svær at udføre. Gangbroen kræver lidt mere kunnen, men udseendet betyder ikke meget heroppe på loftet.

Tegning

Ventilation er din ven

Uden god ventilation risikerer du, at fugt ophober sig på loftet og angriber alt organisk materiale (træ, pap, papir mv.) Det er derfor, du skal gøre alt, hvad du kan, for at sikre, at der er frisk luft på loftet. Vindaflederne, som vi bruger her, er gode til at sikre en fri luftspalte langs tagfoden.

Ventilation er din ven

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Isolering af loft