Varmvægsplader: Lun væg med én tynd plade

Det er nemt, og det går hurtigt, når du efterisolerer en kold væg med varmvægsplader. Læs mere om, hvordan du monterer pladerne og skaber en glat og solid væg.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
3 dage
Pris
650 kr./m2

Intro

Den nemmeste og mest effektive måde at efterisolere sine ydervægge på er at bruge varmvægsplader. Pladerne rummer på én gang en højeffektiv isolering og en solid overflade, som du uden videre kan male og skrue ting op i – de to materialer er simpelthen limet sammen fra fabrikken.

Og du slipper helt for at bygge det skelet op bag dem, som du har brug for i en mere klassisk indvendig efterisolering med blød mineraluld og to eller tre lag gips. I stedet skruer du de isolerede fibergipsplader op på de specielle tilhørende stolper, der i sig selv isolerer effektivt. Derefter skal de bare spartles i samlingerne og fuges i kanten, så er de lige til at male.

Effektiv tilskud til eksisterende isolering

Varmvægspladerne er lidt dyrere end den klassiske løsning, og de er tænkt som tilskud til en eksisterende isolering. Men et effektivt tilskud, for den enkle konstruktion udnytter pladsen, den optager, hundrede procent, og den bryder de kuldebroer, som over tid kan skabe mørke skygger på ydervæggene.

Isolering og styrke i ét

De 250 cm høje varmvægsplader består af 10 mm fibergips, som har limet en plade hårdt, isolerende skum fast på bagsiden.

Sammen med pladerne køber du stolper, der består af en strimmel 10 mm krydsfiner med isoleringsskum på bagsiden.

Princippet er, at stolperne skrues på væggen, hvorefter pladerne skrues på stolperne. Det giver en enkel konstruktion, hvor kuldebroer er reduceret til det minimale, og hvor pladerne er skruet fast, så væggen er sikker ved en brand.

LÆS MERE: Sådan undgår du kuldebroer

Pladerne fås i to udgaver med hhv. 30 mm og 60 mm isolering, samlet 40 og 70 mm tykke. Dadet specielle skum isolerer cirka 40 procent bedre end normalt polystyrenskum eller mineraluld, svarer de til lidt over hhv. 40 og 80 mm af de udbredte typer isolering. Den hårde fibergips harrigelig styrke i et enkelt lag, så du får isoleret optimalt i forhold til den plads, konstruktionen kræver.

Varmvægspladerne egner sig ikke til vådrum og kælderens ydervægge.

Vejledning

01
Mål op og læg en god plan 3 Trin

For at væggen skal ende med at blive plan, skal du tage udgangspunkt i det punkt på den gamle væg, der rager længst ud i rummet. Små ujævnheder kan optages af isoleringen bag på stolperne, men er de mere end 5-10 mm, må du klodse stolperne ud.

Hver plade dækker 60 cm. Mål væggene, og læg en plan, så du i hjørnerne har mindst en halv pladebredde og aldrig sætter en spartelforsænkning ud mod den tilstødende væg.

Isolering med varmvægsplader: Gå væggen efter med et vaterpas 1

Gå væggen efter med et vaterpas for at få et indtryk af, hvor lodret og plan væggen er. Marker de højeste punkter, de er udgangspunkt for stolperne. Hvor væggen ligger længere tilbage, klodses stolperne ud.

Varmvægsplader: Del væggen ind i stykker på 60 cm 2

Del væggen ind i stykker på 60 cm. Sørg for, at det sidste stykke i begge ender bliver mindst en halv plade bredt. Højden på 250 cm rækker til de fleste boliger, og ellers limes to plader sammen i længden.

Varmvægsplader: Rens væggen 3

Rens væggen for søm, skruer, clips, fodpaneler, skyggelister og lignende.

VIGTIGT: Sidder der elektriske installationer i væggen, skal elektrikeren flytte dem frem, så få ham ud at se på det nu.

02
Stolper og plader skæres til 6 Trin

De 250 cm lange stolper og plader skæres i højden til, så der er 8-10 mm luft både oppe og nede til at lukke pænt af med en akrylfuge.

Hvor pladerne skæres til i bredden, skal isoleringen på bagsiden passes til, så den sammen med gipsen kan gribe ned om en stolpe. Det gøres præcist, så du undgår åbne sprækker.

Varmvægsplader: Mål op til de første stolper 1

Mål op til de første stolper. Du kan roligt trække 5-10 mm fra, så stolpen ikke skal klemmes ind i spænd. I vores tilfælde måler vi op til en bred kant oppe under loftet, hvor stolperne må stoppe.

Isolering med varmvægsplader: Stolperne skæres til med en stiksav 2

Stolperne skæres til med en stiksav. Højden i rummet kan svinge, så skær kun nogle stykker til ad gangen.

Varmvægsplader: Den første plade skæres til 3

Den første plade skæres til i højde og bredde med dyk- eller rundsav.

TIPS: Brug en gammel klinge. Gipsplader - og ikke mindst plader af fibergips - slider meget på skæret.

Varmvægsplader: Isoleringen bag på pladen skæres til 4

Isoleringen bag på pladen skæres til, så den kan gribe ind om stolperne, hvor den ikke allerede passer. Brug en skarp hobbykniv, som du styrer efter en stolpe.

Varmvægsplader: Mål op, hvor der er rør, kabler 5

Mål op, hvor der er rør, kabler og andre elementer, som du skal have plads til. Ofte kan de være i isoleringen. Her har vi et fremspring under loftet, som vi på den måde får styr på.

Varmvægsplader: Isoleringsskummet skæres til 6

Isoleringsskummet skæres til, hvor du har målt op til det. Det faste skum med meget små porer er langt lettere at skære i end klassisk polystyrenskum.

03
Stolper og plader sættes op 7 Trin

Stolperne, der er af krydsfiner med isolering på bagsiden, er enkle at gøre fast i væggen. Ofte kan sømdyvler være nok, og du kan let finde en skrue, om nødvendigt med en plug, som klarer belastningen.

Isoleringen på pladerne skal passe præcist mellem stolperne, så der ikke opstår sprækker i isoleringen. Derfor er det bedst at sætte stolperne op i takt med, at du skruer pladerne op.

Isolering med varmvægsplader: Den første stolpe sættes 1

Den første stolpe sættes helt inde i hjørnet. Bor for, og undersænk, så skruen kommer under niveau, ud for en sten - med højst 40 cm mellem hullerne. Stolpen gør vi her fast med karmskruer uden plugs.

Isolering med varmvægsplader: Næste stolpe placeres 2

Næste stolpe placeres, så afstanden passer præcist til bredden på skumisoleringen på pladen. Stolpen sættes i lod og gøres fast i væggen på samme måde som den første.

Varmvægsplader: Pladen trykkes ind på plads og skrues fast 3

Pladen trykkes ind på plads og skrues fast i begge kanter med 30 mm gipsskruer for hver 15 cm. De særlige gipsskruer til den hårde fibergips har mindre hoveder end normale gipsskruer.

Varmvægsplader: De næste stolper sættes op en ad gangen 4

De næste stolper sættes op en ad gangen, i takt med at pladerne kommer op. Afstanden skal være præcis, og det er effektivt at bruge en strimmel plade til at styre stolperne på plads.

Varmvægsplader: Ved vinduet sætter vi en stolpe 5

Ved vinduet sætter vi en stolpe, så den flugter med lysningen. Vi har ikke plads til isolering og vil lukke lysningen af med en gipsplade uden skum. Hvordan du ellers klarer hjørner, kan du se på tegningen.

Varmvægsplader: Lysningen lukkes ved at lime gipspladen fast 6

Lysningen lukkes ved at lime gipspladen fast. Vi fjerner isoleringen fra en strimmel fibergips. Pladen klæbes op med monteringslim, men samlingen lukkes med Fermacells klæbefuge.

Varmvægsplader: Pladen til lysningen trykkes på plads 7

Pladen til lysningen trykkes på plads i limen og skrues fast i siden af stolpen inde bagved. Streg op, hvor skruene skal sidde, 15 mm fra kanten. Når klæbefugen er tør, skæres overskuddet af.

04
Samlingerne lukkes glat af 6 Trin

Hvor pladerne er stødt sammen kant mod kant, har de en bred forsænkning, der lukkes med spartelmasse og papirarmering, så den har samme styrke som resten af væggen.

Både i indvendige og udvendige hjørner har vi limet pladerne sammen med den tilhørende klæber. Den kan spartles glat og slibes. Fibergipspladen danner selv et solidt hjørne, som ikke skal beskyttes med hjørneskinner.

Isolering med varmvægsplader: Find spartelmasse og papirarmering frem 1

Find spartelmasse og papirarmering frem. Den særlige spartelmasse, der hører til fibergips, er stærkere end normal gipsspartel masse. Den er hård at slibe, så undgå at bygge for meget overskydende op.

Isolering med varmvægsplader: Pres et lag spartelmasse godt ind 2

Pres et lag spartelmasse godt ind i rillen mellem pladerne, så den binder dem sammen. Fordel også et tyndt lag spartelmasse jævnt i bunden af forsænkningen.

Isolering med varmvægsplader: Gør armeringsstrimlen fast i spartelmassen 3

Gør armeringsstrimlen fast i spartelmassen. Der må ikke være folder eller luftlommer bag strimlen. Brug en halvbred spartel til at trykke strimlen fast og glatte den.

Varmvægsplader: Næste lag spartelmasse fyldes på 4

Næste lag spartelmasse fyldes på og glattes i plan med pladerne, inden det første lag er helt tørt. Lad spartelmassen tørre, og fyld samlingen en eller to gange mere uden at bygge alt for meget på.

Isolering med varmvægsplader: Samlingerne slibes ned i plan med pladerne 5

Samlingerne slibes ned i plan med pladerne, når spartelmassen er helt tør. Brug en fast, stor slibeklods, så du ikke risikerer at hule spartlingen.

Varmvægsplader: Med akrylfugemasse lukker du af 6

Med akrylfugemasse lukker du af ud mod loft, gulv og andre vægge. Vent med det, til du er færdig med at slibe, for akrylfugen er ikke til at slibe på. Nu kan pladerne grundes og males et par gange.

Materialer

System fra Fermacell:
• Varmvægselementer, 40 mm
• Varmvægsstolper til 40 mm plader
• 30 mm gipsskruer til fibergips på træ
• Finspartel
• Papirarmeringsstrimmel
• Klæbefuge

Varmvægsplader er ikke lagervare, så bestil alt i god tid. Fermacell anviser forhandler på 39 69 89 07. Se også www.fermacell.dk.

Desuden:
• Karmskruer, 112 mm
• Monteringslim
• Akrylfugemasse

Tidsforbrug

2-3 dage for et lille rum.

Pris

Cirka 650 kr. pr/m

Sværhedsgrad

Varmvægssystemet er let at bruge. Bare du holder dig til de produkter, som anbefales til at lime og spartle med, er du sikker på et godt resultat.

Tegning

Sådan bygges væggen op

Varmvægspladerne sættes op ved hjælp af lodrette isolerede stolper. Stolperne skrues først fast på den eksisterende mur med egnede skruer. Pladerne fæstnes derpå til stolperne med fibergipsskruer for hver 15 cm.

Tegningen sammenpresser de fleste situationer, du vil møde undervejs, og hvordan du tilpasser pladerne, så de lukker tæt til omkring stolperne.

Isoleringen stopper fra fabrikken bag langsidernes spartelforsænkning en halv stolpebredde fra kanten. Når du samler to plader (A1 og A2) over en stolpe (B2), passer de derfor perfekt sammen om stolpen.

I alle andre situationer skærer du selv isolering og gips til, så falsen bag gipspladen passer over stolpen bagved. Det sker fx ud mod en væg, der ikke isoleres (B1), ved udvendige hjørner (B3) og i indvendige hjørner, hvor du isolerer begge vægge (B4 og B5).

Samlinger med spartelforsænkning lukkes med spartelmasse og papir, mens afskårne kanter samles med speciallim.

Sådan bygges væggen op

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Isolering af væg