Efterisolering - udvendig efterisolering

Hårde måtter af mineraluld med påklæbede skaller af mursten er en af de nyeste måder at efterisolere på.

Du kan isolere udvendigt på mange måder, men typisk handler det om at sætte plader direkte på væggen og pudse dem eller at lægge isolering ind et træskelet, der dækkes af plader og måske en ny overflade.

At sætte isolering direkte på væggen er enkelt og koster mindst plads, men væggen skal kunne bære isolering og puds.

Teknikken med et skelet giver mulighed for alle slags overflader – træ, plader eller puds, og den giver dig lejlighed til at indbygge et ventileret lag undervejs.

Her kan du læse mere om udvendig isolering

LÆS OGSÅ: Facadeisolering – derfor skal du isolere udefra

5 LØSNINGER: UDVENDIG ISOLERING
Efterisolering - udvendig efterisolering Skelet og brædder. Et træskelet bygges på facaden, fyldes med isolering og dækkes med brædder eller plader. God både på det gamle træhus og på den tunge mur. Kan benytte stort set alle typer isoleringsplader.
Efterisolering - udvendig efterisoleringPuds på ventilerede plader. Et træskelet bygges på facaden, fyldes med isolering og dækkes med plader, der pudses. Opbygningen gør det muligt at lave ventilation på bagsiden af pladerne og sikre, at fugt i væggen fjernes effektivt.
Efterisolering - udvendig efterisoleringMineraluld og puds. Mineraluldsbatts sættes på den gamle facade og dækkes med armeret puds. Teknikken bruges både på mure og trævægge. På muren klæbes og boltes måtterne fast, mens de på trævæggen alene boltes fast.
Efterisolering - udvendig efterisoleringKingspan bag tynd skalmur. Den gamle mur og isolering erstattes af bedre isolering og tyndere sten. Metoden kræver en stor indsats, men giver en moderne energiløsning uden at ændre på husets udseende – ud over de nye sten.
Efterisolering - udvendig efterisoleringFlamingo og teglskaller. Isoleringsplader sættes på facaden og dækkes af tynde mursten. Skallerne fås i mange farver – også skåret af gamle mursten.