Byg selv et hønsehus på første klasse

Familien Poulsen har selv bygget deres hønsehus. Og hønsene hygger sig. De har hele haven at rode i, når familien er hjemme. Og nu har de fået eget hønsehus med to redekasser, en pind at sidde på og en hønsegård, som de kan hoppe ud i, når de har lyst til det.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 uge
Pris
15.000 kroner

Intro

Hønsehus på første klasse

O, at være en høne hos familien Poulsen. Få sig et hønsehus med højt til gulvet, fine redekasser og en lille hønsegård, som man kan hoppe ud i og hoppe ind igen fra, når det bliver mørkt. Og med en sjov lille hønsestige, som en høne gerne bruger, hvis det kan glæde dens mennesker.

For i modsætning til de stakkels millioner af burhøns og slagtekyllinger ude i verden, så knytter en flok havehøns sig hurtigt til børn og voksne og folder hver deres personlighed ud, når de gokker rundt i hønsegården, gemmer sig dybt i haven og pikker et rødhudet bær.

Byg selv hønsehus så det passer til behovet

Hønsene hos familien Poulsen skulle have det bedste at bo i, og da Gør Det Selvs Søren Stensgård skulle hjælpe med at bygge et nyt hønsehus, var han først ude at hente gode råd i den lokale hønseavlerforening.

Så hønsehuset her er ikke kun pænt, solidt og enkelt at bygge, det er lige efter hønsenes hoveder. Især efter at de fik familien til at sætte en hønsepind op over redekasserne.

Tegning til hønsehus

I vores byggevejledning til et hønsehus, får du også en tegning af hønsehuset. Og selv om mange gør det selv-folk nok bare vil kaste sig ud i at måle op og skære til undervejs, kan det være en rigtig god idé med en tegning af hønsehuset. På den måde har du i forvejen en idé om, hvordan hønsehuset skal ende med at se ud.

Hvis du vælger at bygge dit hønsehus af nye materialer, kan du med et tegningen af hønsehuset også nemmere undgå, at du risikerer at save forkert og derved spilde dyrt materiale. Samtidig har du med en tegning af hønsehuset også mulighed for at skære alle pladerne til, inden byggeriet af hønsehuset begynder, hvilket gør arbejdet noget nemmere.

Billigt hønsehus?

Hønsehuset vi viser i denne byggevejledning er et førsteklasses hønsehus og ikke verdens billigste hønsehus. Heldigvis kan mindre gøre det, og du kan sagtens bygge et billigt hønsehus, du vil få glæde af. Og hvis du ikke er sikker på, om du skal have høns i haven de næste mange år, er det ligeledes en god idé at begynde med et mindre krævende og billigere hønsehus, end det vi viser i byggevejledningen.

Derfor kan du med fordel plukke i de løsninger, vi beskriver i byggevejledningen. Måske behøver du ikke eternitplader til at sørge for, at ræven ikke graver sig ind i gården, men kan nøjes med at grave trådnettet et stykke ned i jorden. Eller du kan måske undvære lågerne, der gør det muligt at samle æggene udefra, og på den måde få et billigt hønsehus.

Billigt hønsehus med genbrug

Et billigt hønsehus får du selvfølgelig, hvis du har nogle materialer, du kan genbruge. Gamle tagplader kan genbruges i stedet for at bygge et helt nyt tag med tagpap, som vi viser i byggevejledningen til hønsehuset. Måske har du et stykke plexiglas liggende, som kan bruges som et billigt vindue i stedet for at montere et af glas.

Den nemmeste vej til et billigt hønsehus får du, hvis du, naboen eller en god ven ligger inde med et legehus, der ikke længere bliver brug. Hvis det bliver hævet lidt over jorden, og der monteres en siddepind, bygges et par redepladser, en gård og lavet andre få justeringer er oplagt at bruge som et billigt hønsehus.

Du kan finde mere inspiration til, hvordan du kan bygge andre typer af hønsehuse herunder.

Værd at vide om et gør det selv-hønsehus

 • Det er tilladt at holde høns i haven, hvis der ikke er servitutter for området, der forbyder det.
 • En galende hane kan være problematisk for godt naboskab, men gokkende høns kan de fleste tolerere. Tag en snak med naboen, inden du starter byggeriet af dit hønsehus. Høns kan dog fint klare sig uden hane - og stadig lægge mange æg.
 • Høns er robuste. De kræver mad og vand, men det er ikke nødvendigt at isolere hønsehuset. Det skal blot være tæt og indeholde et par gode reder.
 • Hver høne skal gerne have omkring 0,5 m2 hønsehus. Men hvis de har fri adgang til en god, stor hønsegård kan de klare sig med mindre. Høns er sociale dyr, så du bør bygge et hønsehus med plads til mindst tre høner. Til sammenligning må der i et burhønse-anlæg være 13 høns pr. m2 - uden adgang til hønsegård, mens der må være 6 høns pr. m2 i et økologisk hønsehus - og her skal alle høns året rundt have fri adgang til en hønsegård med mindst 4 m2 plads pr. høne.
 • Høns kan deles om redekasser. En redekasse rækker til fire-fem høns, så når vi har indrettet det lille hønsehus med to redekasser, er det ren luksus.
 • Høns kan tiltrække skadedyr som rotter og mus. Derfor er det en god idé at hæve hønsehuset 30 cm over jordplan og holde hønsefoderet i et solidt, aflukket rum.
 • Dit hønsehus skal indeholde et vindue, der ikke må være for stort. Af hensyn til varmen bør det ikke vende mod syd.
Byg hønsehus - gør det selv

Hønsehuset er ved at tage form. Her “forlænges” taglægterne ud over hønsegården med tre lægter, der skal bære hønsegårdens net.

Hønsehus beskytter mod ræven

Det er nemt at holde høns, de skal bare have et hønsehus eller en hønsegård, som de kan søge tilflugt i for ræv og kat, når I ikke selv er der til at holde øje. Husk, at når hønsene er i hønsegården, skal de fodres og have adgang til frisk vand, da de ikke selv kan finde mad.

Luk hønsene ud af dit hønsehus

Når I selv er hjemme, kan hønsene med fordel gå frit rundt i haven, og finde deres egen føde udenfor hønsehuset. Det er alt fra orme og insekter, til græs og nedfalden frugt.

Til gengæld for maden kvitterer hønsene med hønsemøg, som er en virkelig effektiv naturlig gødning. Brug det i blomsterbede, køkkenhave og græsplæne, men husk at fortynde med vand, da det ellers er for stærk kost.

Hønsehus til vinteren

Med et godt hønsehus at sove i, kan dine høns sagtens tåle at være ude hele vinteren, selv i vintre med hård frost. Det er dog vigtigt, at du sørger for, at de kan få vand, og at vandet ikke fryser til.

Byg et flytbart hønsehus

Hvis dine høns går frit i haven, kan du bygge et lille flytbart hønsehus til de situationer, hvor du helst skal have styr på dem. Se hvordan du bygger det her: Høns til hygge og nytte

Byg et hønsehus i armeringsjern

Holder du høns eller trænger din hund til en løbegård, kan du på et par timer fremstille en indhegning af armeringsjern. Se her, hvordan vi fik et supersolidt resultat

Vejledning

01
Gulv og vægge 10 Trin

Søren Stensgård fra Gør Det Selv havde bygget vægge og gulv på sit værksted, inden han tog ud til familien Poulsen for at rejse huset.

Væggene byggede han af facadefinér, 12 mm finérplade med profilspor. De tynde pla-der forstærkede Søren med et skelet af 45 x 45 mm lægter.

Gulvet samlede Søren af 15 mm krydsfinér på et skelet af 50 x 100 mm tømmer.

Vægge og gulv bygges hver for sig efter tegningen - gerne i god tid og inden døre. Lågerne skæres ud af pladerne, hvor de skal sidde - så passer sporene i pladerne også. Lægterne skrues fast med 4 x 50 mm skruer.

Betonfundamentstenene er 50 cm høje. De graves ned, så husets gulv ligger 30 cm over jordplan. Henrik forsøger at få de tunge sten helt i vater, men en sidste justering kan ske med ekstra tagpap.

Gulvet gøres fast på stenene med et lag tagpap imellem. Der findes fundamentsten med indstøbte beslag, men vi måtte klare os med korte patentbånd skruet i rem og fundamentsten.

Vægelementerne stilles op og skrues sammen i hjørnerne. Bagvæggen flugter med gulvet, mens gavlen dækker bag-væggens kant. Pladerne når 5 cm ned over gulvmodulet.

Væggene gøres fast i gulvet med 4,5 x 70 mm skruer ned igennem de nederste lægter.

Låger og døre sættes i væggen på forhånd eller efter samling. Depot og redekasser kan vente, til huset er samlet, men af hensyn til fotografen tager vi dem efter to vægge.

Depotets væg (F1) forsynes med lægterne langs overkant og underkant, inden den gøres fast i gulvet og til lægterne i væggene. Toppen (F2) skrues på.

Redekasserne samles med lim og 4 x 50 mm skruer, inden de gøres fast oven på depotets top. Prøv evt. at lade dem stå løst - det letter rengøringen.

De to lemme, som du henter æg gennem, gør Henrik fast med hængsler i bunden. Så kan han uden at gå i knæ hurtigt se, om der er friske æg i reden.

Glasruden lægges på plads i vinduesfalsen, hvor den holdes fast med lister af 15 x 27 mm fyrretræ, der fastgøres med dykkere.

02
Tag med udhæng 9 Trin

Det bygges over en 15 mm vandfast finérplade i standardstørrelse, som danner et udhæng på 10 cm på tre sider og på den fjerde side stræk-ker sig ud til et halvtag over de første 114 cm af gården.

Pladen stiver Henrik ligesom væggene af med en kant af lægter. For at få de to støttekanter på langsiderne (T3) til at stå lodret må de skæres skråt af på oversiden. De to kanter langs kortsiderne (T4) skæres tilsvarende skråt af i enderne.

På oversiden forsyner Henrik pladen med trekantlister og tagfod, inden han lægger den op på tre lægter, han har gjort fast oven på væggene.

Tagpladen pakker han derefter ind med sternbrædder og vindskeder, som han for en stor del først skærer til, når han har sat dem op, eller når deres omgivelser er oppe, så han kan indrette idealmålene efter virkeligheden.

Taget dækkes til sidst med selvklæbende tagpap.

De tre lægter (T2), som tagpladen skal hvile på, skruer Henrik fast oven på væggene med 4,5 x 70 mm skruer. De to ligger direkte på husets sider, og den tredje midt imellem dem.

Henrik udstyrer finerpladen (T1) med kantlister på undersiden (T3 og T4). Også trekantlisterne (T5 og T6) på oversiden og tagfoden gør han fast, inden pladen løftes op.

Tagpladen anbringes, så den danner et udhæng på 10 cm langs siderne og den ene gavl, så den forreste del af hønsegården er overdækket. Henrik gør fast med 4 x 50 mm skruer.

Mellemrummet mellem tag og gavle lukker Henrik med et 19 x 100 mm dækbræt (T12) i hver gavl. Henrik venter med at save hak til de tre lægter, til han kan strege dem ind på stedet.

Sternbrættet (T10) under tagfoden har samme længde som finérpladen. Det gøres fast til kantlisten under pladen med 4 x 50 mm skruer.

Den øverste stern består af to brædder. Det yderste (T8) skrues på først, og det inderste (T11) ligger på bag det. Henrik venter med at skære dem til i længde som finérpladen, til de er oppe.

Taglægterne “forlænges” ud over hønsegården med tre lægter af 45 x 45 mm trykimprægneret træ (G1, se materialeliste for hønsegård på næste opslag). Henrik skruer lægterne, der skal bære gårdens net, fast på undersiden af taglægterne med 4,5 x 70 mm skruer.

Vindskederne i gavlene bygges som øverste stern af to brædder. De yderste (T7) skæres lodret af to cm ude over sternen. De inderste (T9) skæres, så de ligger inden for sternbrædderne.

Det forklæbede tagpap sikres med papsøm og specialklæber. Det trækkes over trekantlisterne og gøres fast med søm på overkant af stern og vindskeder. Kanten dækkes med alukapsel.

03
Hønsegård og voliere 9 Trin

Hønsegården hegner Søren Stensgård og Henrik Poulsen ind med volierenet. Så kan hønsene og familien få sel-skab af eksotiske småfugle, der ville smutte ud gennem et grovmasket kyllingenet.

Nettet købes i 1 meter bre-de baner, så Henrik holder 101 cm mellem stolperne - fra midte til midte. Foroven hægtes nettet på de overlig-gere, der blev skruet op under halvtaget, og nede hægtes det på vandrette lægter.

Det holder ikke ræven ude længe. For at hindre Mikkel i at mase sig ind til en utidig middag graver Henrik derfor et skørt af eternitplader 30 cm ned i jorden hele vejen rundt om hønsegården.

Stolpehullerne graves, så stolpernes yderside vil flugte med husets sider. Henrik låner et pælebor, der efterlader et hul i passende størrelse.

Den første eternitplade (G9) lukker hullet mellem gulv og jord ind mod hønsegården. Den graves 30 cm ned i jorden og skrues fast i gulvremmen.

Stolperne sættes i hullerne, efter at Henrik har savet hak til overliggerne. Overliggere og stolper skrues sammen, når de er i lod og vage. Jorden stampes.

Ind mod husets gavl sparer Henrik gårdens hjørnestolpe og gør i stedet net og eternitplade fast i to lægter (G7), der sættes flugt med gavlens hjørner.

De vandrette lægter (G4 og G5), der holder nettet forneden, fældes ind i stolperne som vist på tegningen. Oppe forbindes hjørnestolperne med et bræt (G6).

Det lodrette lægte (G8) i dørens ramme fælder Henrik en centimeter ind i overligger og nederste lægte. Samlingen forstærker han på indersiden med hjørnebånd.

Volierenettet spændes ud over sider og tag og hæftes til stolper, overliggere og de vandrette lægter forneden. Henrik bruger en klammepistol, kramper kan også bruges.

Eternitpladerne graves ned i jorden og fastgøres hele vejen rundt til de vandrette lægter med 4 x 50 mm climateskruer gennem forborede huller.

Døren til hønsegården samles med hjørnebånd. Henrik venter med at skære skrårevlen (G13) endeligt til, til han har samlet rammen. Døren hængsles i lægten på husets hjørne.

Materialer

GULV

15 mm krydsfinér
• 1 gulv, 100 x 120 cm (A1)

50 x 100 mm trykimpr. fyr
• 2 stk. a 120 cm (A2)
• 3 stk. a 90 cm (A3)

I øvrigt:
• 4 patentbånd a 30 cm (A4)
• 4 betonfundamentsten (A5)

FRONT MED DØR

12 mm sporet finerplade
• 1 væg, 120 x 140 cm (B1)

45 x 45 mm ru lægte
Til væggen:
• 1 stk. 36,5 cm (B3)
• 1 stk. 32 cm (B4)
• 1 stk. 27,5 cm (B5)
• 2 stk. a 98 cm (B6)
• 2 stk. a 111 cm (B7)
Til døren:
• 2 stk. a 92,5 cm (B8)
• 2 stk. a 45,5 cm (B9)

I øvrigt:
• 2 bladhængsler 50 x 50 mm
• 1 overfald (eller anden lås)

GAVL MED TRE LÅGER

12 mm sporet finérplade
• 1 væg, 102,4 x 140 cm (C1) (saves skrå foroven af hensyn til taghældning, 125 cm i bagkant)

45 x 45 mm ru lægte
Til væggen:
• 1 stk., 100 cm (C4)
• 1 stk., 91 cm (C5)
• 1 stk., 101,5 cm (C6)
• 2 stk. a 56 cm (C7)
• 1 stk., 111 cm (C8)
• 1 stk., 126 (C9)

Til depotlemmen:
• 2 stk. a 50,5 cm (C10)
• 2 stk. a 46,5 cm (C11)

I øvrigt:
Til depotlemmen:
• 2 bladhængsler, 50 x 50 mm
• 1 overfald (eller anden lås)

Til redekasselemmene:
• 4 bladhængsler, 15 x 25 mm
• 2 skudrigler

BAGVÆG

12 mm sporet finérplade
• 1 væg, 120 x 125 cm (D1)

45 x 45 mm ru lægte
• 3 stk. a 111 cm (D2)
• 1 stk., 61 cm (D3)

GAVL MOD HØNSEGÅRD

12 mm sporet finérplade
• 1 væg 102,4 x 140 cm (E1) (se C1)

45 x 45 mm ru lægte
• 1 stk. 100 cm (E2)
• 2 stk. 91 cm (E3)
• 1 stk. 101,5 cm (E4)
• 1 stk. 126 cm (E5)
• 1 stk. 111 cm (E6)
• 2 stk. a 64,5 cm (E7)
• 2 stk. a 35 cm (E8)

15 x 27 mm fyr
• 2 glaslister a 42 cm (E9)
• 2 glaslister a 59 cm (E10)

I øvrigt:
• 3 mm glas 41,5 x 61,5 cm
• 2 bladhængsler 15 x 25 cm
• 1 stormkrog

DEPOTRUM

15 mm krydsfinér
• 1 overside, 36,5 x 100 cm (F1)
• 1 væg, 70 x 100 cm (F2)

45 x 45 mm ru lægte
• 2 stk. a 91 cm

REDEKASSER

15 mm krydsfinér
• 3 sider a 30 x 30 cm (G1)
• 3 stk. (top, bund og bagvæg) a 30 x 80 cm (G2, G3, G4)
• 1 forkant, 10 x 80 cm (G5)

HØNSESTIGE

15 mm krydsfinér
• 1 bund, 25 x 100 cm (H1)

33 x 33 mm trekantliste
• 10 trin a 25 cm (H2)

I ØVRIGT

• 4 x 50 mm climateskruer el.l.
• 4,5 x 70 mm climateskruer el.l.
• 4 fundamentsten
• 1 stk. 3 mm glas 41,5 x 62,5 cm

TAG OG UDHÆNG

15 mm tagfinér
• 1 plade 122 x 244 cm (T1)

45 x 45 mm ru lægte
• 3 bærelægter a 235 cm (T2)
• 2 kantlister a 244 cm (T3)
• 2 kantlister a 111 cm (T4)

43 x 43 mm trekantliste
• 1 stk. til langside, 244 cm (T5)
• 2 stk. til kortside a 122 cm (T6)

25 x 150 mm trykimprægneret fyr
• 2 ydre vindskeder a 130 cm (T7)
• 1 ydre sternbræt, 244 cm (T8) 244 cm (T8)

25 x 100 mm trykimprægneret fyr
• 2 indre vindskeder a 122 cm (T9)
• 2 sternbrædder a 244 cm (T10 og T11)

19 x 100 mm forskallingsbræt
• 2 dækbrædder ved gavle a 102 cm (T12)

I øvrigt
• Tagfod (aluminium) 244 cm (T13)
• Et lags tagpap (Icopal Topsafe) 3 m2 (T14) med klæber
• sternkapsel (aluminium) 5 m (T15)

INDHEGNING

45 x 45 mm trykimp. lægte
• 5 stk. a 323 cm (G1 og G4)
• 1 stk., 102.4 cm (G5)
• 2 stk. a 160 cm (G7)
• 1 stk., 148 cm (G8)

25 x 100 cm trykimpr. fyr
• 1 stk., 105 cm (G6)

75 x 75 mm trykimprægneret fyr/gran
• 3 stolper a 240 cm (G2)
• 3 stolper a 210 cm (G3)

I øvrigt
• Cirka 15 m volierenet, maskestørrelse 12 x 12 mm, bredde 100 cm
• 2 hjørnebånd, 158 x 158 mm

SKØRT UNDER HEGN

6 mm planeternit
• 2 stk. a 65 x 100 cm (G9)
• 6 stk. a 55 x 100 cm (G10)

DØR MED NET

45 x 45 mm trykimp. lægte
• 2 stk. 137 cm (G11)
• 2 stk. 49,5 cm (G12)
• 1 skrårevle, cirka 143 cm (G13)

25 x 100 cm trykimpr. fyr
• 1 anslag, 69 cm (G14)

I øvrigt
• 4 hjørnebånd, 120 x 120 mm
• 2 bladhængsler 50 x 50 mm
• 1 overfald eller andet lukkebeslag

Tidsforbrug

1 uge

Pris

15.000 kroner

Tegning

Gulv og vægge

Gulv og vægge

Tag med udhæng

Tag med udhæng

Hønsegård og voliere

Hønsegård og voliere

Video

TEKNIK: Tagpap i to lag

Med to selvklæbende lag bliver taget helt tæt

TEKNIK: Inddækninger på tagpap-tag

Med trekantlister lægges tagpappet rigtigt på plads

TIPS: Skær nemt gennem tagpap

TEKNIK: Stolper på række

Med en hjælpesnor får du dem til at flugte præcist

VÆRKTØJ: Sådan bruger du bordrundsaven

I videoen her lærer du, hvordan du arbejder med saven. Savebordet og de mange indstillingsmuligheder giver mulighed for at save lange, præcise snit - både lige og i vinkel og i forskellige dybder og bredder - så du kan flække lister og brædder på langs, lave riller i brædder, skære mindre plader præcist til og meget mere.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Hønsehus