Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Byg en pizzaovn på kun en weekend

Gem artikel Du skal være logget ind for at gemme artikler

Pizzaovnen her bygges af helt almindelige materialer fra byggemarkedet. Ovnen står på 4 stolper, mures op af ildfaste sten og isoleres effektivt, inden den pudses op. Se, hvordan du gør.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 dage
Pris
4.899 kroner

Intro

OBS: Som det fremgår af magasinartiklen, så stammer stenovnen, vi bygger i denne vejledning, oprindeligt fra et samlesæt fra firmaet Luego. Samlesættet fås ikke længere på det danske marked. Men har du hænderne skruet rigtigt på, er det ikke svært at bygge en tilsvarede ovn med denne vejledning.

Det er fantastisk at kunne lave mad udendørs, og bliver du først bidt af det, er en stenovn et must. Her kan du lave alt fra stege til friskbagt brød, og mon ikke hjemmebagt pizza i din egen pizzaovn er en sikker vinder i de fleste familier?

Holder længe på varmen

Hemmeligheden bag en velfungerende og effektiv pizzaovn er at den er godt isoleret. Den skal nemlig være i stand til at kunne holde længe på varmen, når den skal bruges til madlavning. Derfor er det også nødvendigt at få bygget et lag mineraluld ind i ovnen. Det er heldigvis ikke svært, ligesom murerarbejdet også er til at overkomme, da vi anvender skabeloner til at mure efter.

Byg pizzaovn på en weekend

I det oprindelige samlesæt fulgte der en armeret betonplade med, der udgjorde bunden til pizzaovnen. Sådan en plade kan du sagtens selv støbe og bruge, alternativt kan du også mure dit eget bord af mursten, porebeton eller laceblokke. Det vigtigste er at det kan tåle varme og holde til vægten af den færdigmurerede ovn.

Hvis du vælger at støbe en betonplade, vil vi anbefale, at du bruger tørbeton. Så er du sikker på, at blandingsforholdene er rigtige. Tørbeton købes i sække, og skal blot blandes med vand.

Læs mere: Armering af beton

Skabeloner til pizzaovnen

Der fulgte også skabeloner med i det oprindelige samlesæt fra Luego, men med 3mm masonit plader, og en almindelig træplade, kan du let selv fremstille skabelonerne. Det beskriver vi længere nede.

De øvrige materialer til pizzaovnen kan du finde eller bestille i et almindeligt byggemarked.

Pizzaovnen er tænkt til at kunne blive bygget over en weekend, og i dette tilfælde holdt det stik: Vi begyndte lørdag morgen, og søndag aften stod der en færdig pizzaovn – 8 timers arbejde i 2 dage.

Da vi ikke længere får en færdigstøbt bundplade til ovnen fra det oprindelige samlesæt, skal der dog også indregnes tid til at bygge pizzaovnens bund/fundament.

VIGTIGT: Dæk din pizzaovn til om vinteren

Der kan gennem vinteren godt forekomme frostsprængninger i det yderste lag beton på din pizzaovn. Det vil kun være kosmetiske sprængninger, men det er alligevel vigtigt at reparere dem, så de ikke udvikler sig til mere end det. Af samme årsag anbefales det, at din pizzaovn overdækkes i vinterhalvåret, blot med en presenning.

Vejledning

Bund og ben på stenovnen

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Vi bygger her en pizzaovn med ben, og første opgave er derfor at få støbt benene/stolperne i jorden.

Når benene er på plads i den ønskede højde, sættes nivellerende plast på stolperne, så eventuelle skævheder i savsporet udjævnes. Herefter kan betonpladen til pizzaovnens bund løftes på plads, og hønsenettet lægges ud. Nettet skal stikke lidt ud over betonpladekanten, så vi senere har noget at sætte nettet over kuppelen fast i. Herefter fordeles pejsemørtel ovenpå, og stenene kan nu lægges.

1

Første opgave er at få støbt stolperne solidt i jorden. Grav eller bor de fire huller (frostfri dybde ca. 90 cm) med ca. 70 cm mellem hvert ben. Støb dem fast med støbebeton (1 del cement til 3 dele vand).

2

Bland den første omgang pejsemørtel. Lav kun ganske lidt, da det bare skal dække betonpladen og hønsenet i et tyndt lag.

3

Pladen løftes op, hønsenettet lægges på, og så skal pejsemørtlen fordeles i et tyndt lag med en tandspartel. Lad hønsenettet gå ca. 5 cm ud over kanten, så det senere kan bruges til opbinding.

4

Nu lægges de ildfaste sten i mørtlen. De skal være i vater og lægges uden fuge. Der må helst ikke være mærkbare højdeforskelle mellem stenene. Hvis der alligevel er kanter, skal de falde væk fra ovnåbningen.

5

Når alle sten er lagt, kan de sidste ujævnheder bankes på plads med et stykke træ og en hammer. Der er 6 sten ved åbningen, 7 sten i tre rækker fra åbningsstenene, 2 sten i hver side samt 2 sten i bagenden.

Opmuring af ovnens åbning

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Som nævnt tidligere skal du selv bygge de to skabeloner til opmuring af ovnen før du kan fortsætte.

Skabeloner til stenovnen

2 plader krydsfiner saves i en bredde af 45 cm og en højde på 26 centimer. Herefter laver du en bue ud mod siderne øverst på skabelonen, således at den færdige åbning bliver buet. Det er vigtigt, at du til skabelonen bruger et materiale, der ikke suger for meget fugt. Hvis skabelonen udvider sig for meget under opmuringen, bliver den vanskelig at fjerne efterfølgende. De 2 krydsfinerplader sættes sammen med 6 klodser, som er 5 centimeter tykke. Bor 2 huller i fronten af skabelonen, så du kan få fat i skabelonen, når den skal fjernes.

Til skabelonen til kuplen skal du bruge en træplade til bunden, 1 liste på 80 centimeter og 6 lister på cirka 35 centimeter. En liste til at understøtte masonitpladerne på midten, den skal tilpasses, så højden af skabelonen bliver 40 centimeter. Til sidst skal du også bruge 4 masonitplader (3mm), der skal være 15 x 120 cm.

Pindene sømmes fast til træpladen, der udgør bunden, og masonitpladerne sømmer du fast på pindene, så de danner en kuppel.

Når skabelonerne er lavet, sættes de i bunden af ovnen, hvorefter opmuringen kan begynde. Vi anvender ildfast mørtel. Den hæfter godt til de ildfaste sten og kan modstå meget høje temperaturer.

Så er det tid til at sætte de to skabeloner på plads på ovnens bund, og opmuringen af ovnens åbning kan nu begynde. Også her bruger vi pejsemørtel, som hæfter fantastisk godt til de ildfaste sten, og som er skabt til at modstå meget høje temperaturer.

1

Sådan ser skabelonen til kuplen ud, når den er færdig. De 3 mm tykke masonitstykker kan let bøjes til en bue, som samtidig kan klare vægten af stenene under opmuringen. Skabelonen måler 40 cm i højden, og har en radius på 40 cm.

2

Placér de to skabeloner på ovnens bundsten. Åbnings-skabelonen stilles centreret i fronten, ca. 8 cm fra forkanten. Kuppelskabelonen placeres bagved, så den lige rører ved åbningsskabelonen.

3

Bland en halv pose pejsemørtel, og opmuringen kan begynde. Start med at mure tre sten op i den ene side. Pejsemørtel størkner hurtigt, så skævheder skal rettes med det samme.

4

Over de tre sten lægges en stor skrånende mørtelpude, hvor den højeste side er ca. på højde med en sten. Herefter lægges næste sten. Samme fremgangsmåde bruges i den anden side.

5

Når begge sider er klar, kan du mure toppen af åbningen. Her bruges 8 sten, og de to yderste i hver side har også brug for gode store mørtelpuder for at give stenene den rette vinkel.

6

Det gør ikke noget, at fronten lige nu ser lidt sjusket ud. Den bliver pudset op til slut. Gabende samlinger skal dog fyldes godt ud - for holdbarhedens skyld.

Opmuring af ovnens kuppel

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Når ovnens åbning er færdig, kan du gå direkte til opmuringen af kuppelen. I denne proces er du nødt til at dele nogle af stenene i mindre stykker for at få det til at passe, og her er en murhammer det bedst egnede værktøj.

Da denne opmuring i praksis udgør indersiden af oven, behøver det dog ikke se kønt ud. Det allervigtigste er faktisk, at der ikke opstår hulrum mellem stenene. Så spar ikke på mørtlen, og pres det godt ind i alle fuger mellem sten og stenstumper.

1

Nu skal kuppelen mures op. Til det skal bruges endnu en halv pose opblandet pejsemørtel. Stenene mures op, så de følger kuplens skabelon (hviler mod skabelonen).

2

Sørg for at få rigeligt med pejsemørtel omkring stenen. Undervejs opad vil du være nødt til at tilpasse (dele) nogle af stenene for at få det til at gå op.

3

Med en murhammer tilpasser du stenene. Alternativt kan du også bruge en hammer og en mejsel.

4

Når du lægger stenene op, så de hviler mod den buede masonit-skabelon, vil du automatisk opnå den rigtige kuppelform. Hulrum mellem stenene skal undgås, så du skal ikke spare på mørtlen.

5

Før toppen mures helt til, skal skorstensrøret placeres. Det sættes lige bag ved ovnens åbning, hvilende på masonitskabe-lonen. To tilpassede sten - en i hver side - holder i første omgang røret fast.

6

Når skorstensrøret er på plads, kan du fortsætte opmuringen. Som det ses, behøver tilpasningen af stenene ikke kvalificere dig til et muresvendebrev. Det vigtige er, at der kommer rigeligt med mørtel i fugerne.

7

Kuppelens top færdiggøres nu med et godt lag mørtel ovenpå. Tjek, at alle fuger, revner og sprækker er fyldt ud hele vejen rundt om kuppelen.

8

Slut for i dag. Nu skal mørtlen have lov til at hærde. Murerspanden, fyldt med vand, lader vi stå på kuppelens top natten over.

Isolering, net og oppudsning

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Når den inderste mur har fået tid til at hærde natten over, kan vi gå i gang med at lave ovnes isolerende kappe. Til det bruges stanniol og en 50 mm isolering, som holdes fast med hønsenet.

Hønsenettet lægges dobbelt, så de to forskellige lag puds har noget at binde på. Og nettet over kuppelen holdes fast ved at vikle det sammen med det indstøbte net, som stikker ud under bundstenene.

1

Efter en nat til at hærde kan vi arbejde videre. Den murede bue i åbningen kan nu bære sin vægt, og skabelonen kan fjernes.

2

Over kuppelen lægges et lag almindelig stanniol. Når ovnen tages i brug, vil stanniolen stoppe en god del af varmeudstrålingen.

3

Den 50 mm tykke isolering placeres nu over kuppelen. Skær eller klip isoleringen til, så den ligget helt op til skorstenen og holder kant til stenbunden.

4

Så skal hønsenettet over isoleringen. Læg nettet dobbelt, og tryk nettet lidt ned i isoleringen, så det holder isoleringen fast - og i den ønskede buede form. Langs bunden sættes nettet fast til bundnettet.

5

Kuplen kan nu pudses op, og vi begynder fra bunden. Til det første lag bruger vi en lidt grovere puds lavet på cement og afretnings-grus i et blandingsforhold på 1:3.

6

Fortsæt grovpudsningen hele vejen rundt og op. Vær opmærksom på, at den grove puds nu spiller en aktiv rolle i formgivningen af ovnen. Lav derfor den buede form så harmonisk som muligt - allerede nu.

7

Efter en times tørretid kan vi gå i gang med det yderste pudslag. Her bruger vi en finere puds blandet op af cement og sand i blandingsforholdet 1:3.

Den sidste finpudsning

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Som vist laves ovnens yderste pudslag af en lidt finere blanding af cement og sand. Foruden at det giver et betonlag, som kan holde til det danske vejr, giver det også muligheden for, at dette lag ret nemt kan bearbejdes med en våd svamp.

Med svampen udjævnes overfladen stille og roligt. Og her er det en rigtig god investering at være både ihærdig og tålmodig! Finishen på kuplen har nemlig i sidste ende en virkelig stor indflydelse på ovnens færdige fremtoning.

1

Med en våd svamp bearbejdes det yderste lag beton. Svampen køres rundt i små cirkler, næsten uden at du trykker mod overfladen. I forhold til hvor våd svampen skal være, må du prøve dig frem.

2

Tag dig god tid til finishen. Går du stille og roligt frem med finpudsningen, kan du pudse ovnen, så det til sidst ligner et helt professionelt stykke murerarbejde.

Byg din egen pizzaovn 3

Mørtlen skal have god tid til at hærde. Det anbefales derfor, at du venter tre ugers tid og herefter starter roligt ud med små bål.

Bliver du på et tidspunkt lidt træt af at se på den grå beton, kan du efter et års tid kalke eller male din pizzaovn med specialmaling.

Materialer

Dette skal du bruge:

• 4 100 x 100 mm stolper til ovnens ben
• 90 ildfaste mursten
• 3 poser ildfast mørtel (à 25 kg)
• 10 meter hønsenet
• 2 m2 mineraluld (50 mm)
• 2 sække cement (à 25 kg)
• Cirka 80 liter fint sand
• Cirka 80 liter groft sand
• Materialer til skabelonen til kuplen
• Materialer til skablonen til åbningen
• Rør til skorsten

Tidsforbrug

Det kan gøres på 2 arbejdsdage. Støbning af bundpladen tager dog længere tid.

Pris

Cirka 5000 kroner.

Sværhedsgrad

Det er ikke svært at bygge denne stenovn, når først skabelonerne er lavet.

3D-model

3D-model

Log ind eller køb adgang for at se 3D-modellen

Pizzaovn som samlesæt

Her bygges en Luego-stenovn.

Åbn 3D-model

3D-model

Log ind eller køb adgang for at se 3D-modellen

Bund og ben på stenovnen

Første opgave er at få støbt stolperne solidt i jorden.

Åbn 3D-model

3D-model

Log ind eller køb adgang for at se 3D-modellen

Opmuring af ovnens åbning

Til åbningen er der brugt pejsemørtel, som hæfter de ildfaste sten rundt om skabelonen.

Åbn 3D-model

3D-model

Log ind eller køb adgang for at se 3D-modellen

Opmuring af ovnens kuppel

Kuplen er opbygget af tilrettede sten og pejsemørtel.

Åbn 3D-model

3D-model

Log ind eller køb adgang for at se 3D-modellen

Isolering, net og oppudsning

Kuplen er påført staniol, isolering, hønsenet og puds.

Åbn 3D-model

Video

TIPS: Undgå ætsningsskader

TEKNIK: Støbte stolper

Med afstivning får du dem i lod, mens betonen hærder

TIPS: Red den tynde mørtel

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Opret Profil

purchase.course_name_message

Opret Profil
Bestilling
Du skal indtaste dit fornavn
Indtast dit efternavn
Ugyldig e-mailadresse
Din adgangskode skal være mindst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Log ind
Ugyldig e-mailadresse
Adgangskode er påkrævet
Vis
Tilbage