Så nemt bygger du en bruseniche

Det er nemt, billigt og hurtigt at bygge en flot bruseniche af porebeton, og projektet kræver hverken stor erfaring eller dyrt værktøj.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 dage
Pris
1800 kroner

Intro

Med plader af porebeton kan du bygge alt fra entrémøbler til skillevægge, men ingen steder kommer de så meget til deres ret, som når du bygger en bruseniche. For det første er porebetonen i teknisk henseende perfekt til formålet. Den er stærk, den er let, og den kan ikke skades af vand og fugt. Dernæst er den billig. Det er svært at finde en løsning, der kan konkurrere. Og endelig er det nemt og hurtigt.

Selv om du aldrig har arbejdet med mørtel og murerværktøj før, kan du trygt kaste dig ud i at bygge et par fløje til en bruseniche af porebeton. Når den nederste blok bare står helt præcist, kræver resten kun ro og omhu, for fugerne er så tynde, at de næste blokke næsten af sig selv kommer til at stå rigtigt. Og hver blok giver så meget ny væg, at du kan tage dig tid til at rette den til, uden at din lim hærder, eller projektet trækker for langt ud.

Læs mere om brusekabiner.

LÆS OGSÅ: Sådan arbejder du med lecablokke

Blokkene tilpasses nemt til rummet

Her bygger vi brusenichen i et gammelt badeværelse, og da der også skulle være plads til badekar, to vaske og albuerum, blev nichen 90 cm bred og 106 cm dyb med en åbning på 60 cm. Målene kan naturligvis varieres, men her får vi plads nok i brusenichen, så vi ikke kommer i karambolage med blandingsbatteri og vægge, når vi bader.

Åbningen skal naturligvis være så bred, at man nemt kan komme ind og ud. Vi har valgt at lave en vinge på 30 cm og begrænse åbningen til 60 cm. Der ender derfor så lidt vand ude på gulvet, at vi kan spare bruseforhænget helt væk.

Blokken af porebeton, der også kaldes letbeton og især kendes som Multipladen, måler gerne 40 x 60 cm med en tykkelse på 5 til 10 cm. De tilpasses med en fukssvans eller bedst en sav til porebeton.

Vejledning

01
Sæt første række ultrapræcist 9 Trin

Det afgørende for at få en væg af porebeton til at stå lodret er at få sat den første blok helt præcist på alle ledder.

Da gulve sjældent er vandrette, og slet ikke gulve i et badeværelse, hvor der skal være fald hen mod afløbet, rører vi en lille portion mørtel op til at skabe en vandret flade, som fløjen bygges på.

Når den er klar, rører vi lim op og sætter den nederste række - en hel blok og en, der er skåret til i længden.

1

Streg nichens to fløje op på vægge og gulv med en streg på hver side. På væggene bruger du et vaterpas eller en krydslinjelaser. Da væggene nok ikke står præcis i vinkel, retter du de to fløje i vinkel indbyrdes.

2

Læg et afretningslag (A) af mørtel til den brede fløj i pladernes tykkelse 106 cm ud fra væggen, og ret det omhyggeligt til, så overfladen er helt plan. Lad det blive fast - det går hurtigt, hvis du rører den lidt fast op.

3

Limen (C) røres op, og den smøres ud på to sider af en blok (B). Træk først limen ud med en glat spartel, og træk den derefter igennem med en tandspartel, så der er lige meget lim overalt.

4

Placer den første blok på afretningslaget og op mod væggen med lim ned mod gulvet og ind mod væggen. Tryk blokken fast, og sørg for, at den er i vater og står inden for opstregningen på væggen.

5

Streg op, hvor den næste blok skal kortes af. Da vi her vil bygge en 106 cm bred fløj, måler vi 46 cm ind på blok nummer to og tegner en streg at skære efter.

6

Streg også op på kanten af blokken ved hjælp af en vinkel, så du kan styre dit savsnit nøjagtigt helt igennem blokken. Det tynde lag lim kan ikke rette et skævt snit op.

7

Sav pladen til med en speciel letbetonsav eller en gammel fukssvans. Det er smart at save alle blokke på én gang, men tjek væggen, du bygger op ad, den kan nemt være 10-12 mm ude af lod.

8

Placer den næste blok i forlængelse af den første, efter at du har smurt lim på de to sider. Tjek, at begge blokke er i vater og flugter. Tjek også, at blokkene flugter lodret.

9

Fjern overskydende mørtel i afretningslaget, når de to blokke er placeret korrekt, så den ikke binder fast til gulvet. Fjern overskydende lim undervejs, ellers er det næsten ikke til at få af.

02
Byg væggen op i roligt tempo 10 Trin

Når den nederste række er på plads, kan du trække vejret lettere - nu går det hurtigt, og det kan næsten ikke gå galt.

For at sikre, at fløjen bliver stående, nøjes vi ikke med at klæbe den op mod væggen, men hæfter den også med murbindere - kraftige metaltråde med gevind i den ene ende. Ved loftet må vi regne med, at tingene giver sig lidt i forhold til hinanden, så her bruger vi et fjederbeslag.

1

Vi borer hul til en murbinder (D) 40 cm over den første blok. Vores bindere måler 4,2 mm, og et 4 mm bor er passende i vores væg, men du må prøve dig frem.

2

Skru en murbinder (D) i hullet. Det er lettest, hvis din tang kan låse om binderen. De næste lag sikres også med murbindere, men bor kun til et lag ad gangen, så du tager bedst mulig højde for unøjagtigheder.

3

Smør lim på overkanten af de første plader og på væggen op til murbinderen. Igen er det bedst først med en glat spartel at sikre, at der er lim på hele fladen, og så styre mængden med tandspartlen.

4

Tryk den afkortede blok i næste række på plads under binderen, så de lodrette samlinger forskydes fra lag til lag - altså at du bygger i forbandt. Tjek, at blokken er i lod og flugter med rækken nedenunder.

5

Fortsæt med at bygge lag på med forbandt, mens du tjekker, at blokkene er i vater og lod. Husk hele tiden at skrabe overskydende klæber af - den er langt hårdere end blokkene, når den hærder.

6

Spændetvingen kan holde blokkene på plads og i flugt, så det er en god idé at fiksere dem med tvinger, mens du bygger ovenpå. Så skrider blokkene ikke sideværts, før limen kan holde dem alene.

7

Hold øje med, at forkanten er i lod, efterhånden som arbejdet skrider frem. Inde ved væggen tjekker du, at blokkene holder sig inden for dine streger.

8

Sidste række plader klæbes op efter at være blevet tilpasset såvel i højden som i længden. Sørg for, at blokkene passer præcist og limes mod loftet, men husk plads til fjederbeslag i fronten.

9

Tryk fjederbeslaget (E) på plads mellem væggen og loftet. Beslaget sikrer, at fløjen ikke kan vælte til siden, og vil tillade, at det pudsede træloft bevæger sig mere, end limfugen kan følge med til.

10

Skru fjederbeslaget fast i loftet og i fløjen. Op i loftet må du forsøge at nå op til et forskallingsbræt eller andet fast. Pas på ikke at dreje skruen over i porebetonen; her skal du ikke bore for.

03
Den smalle føj uden bindere 5 Trin

Den smalle føj nøjes vi med at klæbe til væggen. Dels er risikoen for at vælte den langt mindre, dels er det sværere at finde fæste for murbindere i den væg, vi nu står ved.

Da vi nu overlader arbejdet til limen alene, fikserer vi blokkene i forhold til væggen med en skrue på begge sider, mens limen tørrer. Skruerne kan vi sætte direkte i den lette væg uden at bore for.

1

Den første blok til den smalle fløj, der danner åbningen, bygges på samme vis på et vandret mørtellag. Væggen laves uden skifter, da blokkene kun er 30 cm.

2

Giv blokken et par støtteskruer på begge sider. De fjernes, når limen er tørret, og fløjvæggen stabil.

3

Fortsæt opad med fløjen, mens samlingerne holdes på plads med tvinger, så længe du arbejder, og limen ikke er hærdet. Tjek jævnligt, at blokkene står inden for stregerne og flugter præcist.

4

Den afsluttende blok sættes på plads øverst. Vær omhyggelig med at sikre, at toppen af den smalle fløj følger opmærkningen på væggen.

5

Afslut med fjederbeslag mod loftet som på den brede fløj. Husk også her at fjerne overskydende lim, mens den stadig er nem at skrabe af.

Den smalle fløj fæstner vi op mod loftet kun med fjederbeslaget. Fugen her lukker vi senere med en akrylfugemasse.

04
Glat spartling og tæt membran 6 Trin

Når limen er hærdet, spartles fløjene, så de er til at vådrumssikre og klæbe fliser på.

Når spartelmassen er tør, slibes den let. Den behøver ikke at være perfekt, hvor du klæber fliser op, men maler du den øverste del, skal den være fin og glat.

Brug spartelmasse, der er godkendt til vådrum - og gerne i samme system som den vådrumsmembran, du bagefter sikrer rummet med.

1

Porebetonen glattes med vådrumsspartelmasse (F), der trækkes på og glattes med en bred spartel. Når massen er tør, slibes væggene og grundes med en primer fra det system, du nu har valgt at bruge.

2

Vådrumsmembran (G) smøres over samlinger, der skal sikres med glasfibernet. Vi bruger færdigblandet LIP VS 30, der er til sugende flader og påføres med pensel. Kom godt på, der må ikke være for lidt.

3

Pres glasfibernettet (H) godt ned i den våde masse. Pres først ind i hjørnerne, og tryk så resten af båndet fast, så det ligger jævnt.

TIPS: Hjørnerne kan sikres med “faconstøbte” hjørnenet.

4

Fibernettene stryges over med endnu et lag vådrumsmembran (G). For bedre at kunne se lagene på billederne bruger vi her en mørk udgave fra samme serie.

5

Brug rørmanchetter (J) omkring rør, der bryder væggen. Vær omhyggelig med at trykke dem ned i den friske membran og efterfølgende at påføre yderligere membran.

6

Hele fladen pensles eller rulles med membran i to eller flere lag. Du skal være sikker på, at alle steder opnår mindst den tykkelse, der er angivet på produktet. Derefter er nichen klar til, at vi kan sætte fliser op.

Materialer

• Mørtel til afretningslag (A)
• 17 porebetonblokke (B) a 40 x 60 x 10 cm
• Multipladelim (C)
• 4 murbindere med gevind (D)
• 2 fjederbeslag (E)
• 4 skruer til fjederbeslag
• Primer
• Spartelmasse til vådrum (F)
• Vådrumsmembran (G)
• Glasfibernet til membran (H)
• Rørmanchetter (J)
• Evt. akrylfugemasse

Specialværktøj
• Gasbetonsav eller gammel fukssvans
• Tandspartel, 4 eller 6 mm
• Evt. en låsbar tang

Tidsforbrug

1-2 dage inkl. tørretider for spartling og membran.

Pris

Cirka 1800 kroner uden fliser.

Sværhedsgrad

Det er let at bygge nichen, når man gør sig umage med at lægge den nederste række blokke helt vandret på gulvet, som jo har fald.

Tegning

Bruseniche af porebetonblokke

En bruseniche kan ikke bygges meget enklere og billigere end her, hvor vi rejser to fløje på et støbt gulv. Det er oplagt at beklæde den med fliser indvendigt.

Bruseniche af porebetonblokke

3D-tegning

3D-model

Bruseniche af porebeton

Brusenichen limes op af multiplader.

Åbn 3D-model

3D-model

Byg i forbandt

De lodrette samlinger forskydes fra lag til lag, så der opstår et stærkt forbandt.

Åbn 3D-model

3D-model

Forbindelse til loftet

Op mod loftet gøres blokkene fast med fjederbeslag, som kan absorbere bevægelser.

Åbn 3D-model

3D-model

Opbygning med fliser

På den rå væg påsmøres vådrumsmembran, inden fliserne monteres.

Åbn 3D-model

3D-model

Sikring af væggen

Ind mod den bærende mur er brusenichen sikret med murbindere.

Åbn 3D-model

Video

TEKNIK: Fuldspartling af gasbeton

Grundigt slibarbejde er vigtigt for et flot, jævnt resultat

TEKNIK: Gasbeton - indeklemte plader

Med plader delt på skrå bliver samlingen stærk.

TEKNIK: Påføring af vådrumsmembran

Vælg et samlet system, hvor delene arbejder sammen

TEKNIK: Vådrumsmembran ved rør

Med specialkraver bliver det helt tæt

VÆRKTØJ: Sådan bruger du skruemaskinen

I videoen her lærer du alt om det mest populære stykke gør det selv-værktøj. Ud over at skrue skruer i og bore huller i en lang række forskellige materialer, findes der masser af tilbehør, der gør dig i stand til at bore store huller, skrue møtrikker og franske skruer i, undersænke skruer, slibe, polere og meget mere.

Tips & Tricks

Ekstra sikring i våde zoner

Sæt dig ind i reglerne for at sikre vådrum, før du bygger om i badeværelset. Når du bygger om i et vådrum, gælder det om at sikre rummet og resten af bygningen mod problemer med fugt og vand.

Reglerne kan virke besværlige, første gang du støder på dem, men det skal du ikke lade dig snyde af. Det handler mere end noget om, at du får hjælp til at gøre dit arbejde godt - og det gør du ved at følge de anvisninger, som håndværkerne arbejder efter for ikke at stå med ansvaret for en dyr skade.

Reglerne finder du i et hæfte fra SBi, anvisning nr. 200 med titlen Vådrum. Og meget enkelt kan du regne med, at de mest belastede zoner som gulvet, nederste del af væggen og brusenichen op til 180 cm skal sikres med membran og fliser.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...