Ved du, hvordan man finder ud af, hvilken type isolering der fungerer bedst af papiruld, rockwool og Aluthermo?

Man bygger da tre identiske træhytter og isolerer dem med hver deres materiale. Eller det var i hvert fald, hvad faglærer Per Hindkær og hans lærlinge på tømrergrundforløbet på Svendborg Erhvervsskole gjorde i vinteren 2013. Det kom der en masse interessante resultater ud af.

Forsøget fra A til Z

Tre fuldstændig ens træhytter på hver 10 m² med 2 vinduer og 1 dør blev isoleret med hver deres materiale efter producenternes forskrifter. Gulvene var bygget op af bjælker på 45 x 150 mm, vægge og lofter af reglar på 45 x 95 mm. Formålet var at finde ud af, hvor effektive de forskellige materialer isolerede i forhold til hinanden.

Hvert hus blev forsynet med en varmeblæser indstillet til at holde en konstant temperatur på 20 grader i 50 dage samt en elmåler til at aflæse strømforbruget. Varmeblæsere og elmålere blev flyttet rundt mellem hytterne, så eventuelle forskelle og fejl i udstyret blev fordelt ligeligt.

De tre hytter er fuldstændig identiske. Hver af dem blev isoleret med enten papiruld, rockwool eller Aluthermo efter producenternes forskrifter.

De tre hytter er fuldstændig identiske. Hver af dem blev isoleret med enten papiruld, rockwool eller Aluthermo efter producenternes forskrifter.

Resultaterne fra isoleringstesten

I skemaet herunder kan du se, hvor mange kilowatt-timer der skulle bruges på at holde temperaturen i alle tre hytter på 20 grader gennem hele perioden. Den 21. marts blev strømmen slukket i 24 timer for at undersøge, hvor længe isoleringen holdt på varmen.

Hytten, som var isoleret med papiruld, brugte markant mindre energi (= penge) på at holde temperaturen på 20 grader.

Isoleringsforsøgets resultater

Passer det, hvad producenterne skriver?

Det spændende forsøg blev planlagt og udført af Per Hindkær, tømrerfaglærer på Svendborg Erhvervsskole, og hans lærlinge på tømrergrundforløbet.

"Jeg har altid elsket at lave forsøg – passer det, hvad producenterne skriver? – samt opleve gode og dårlige eksempler på egen krop. På skolen kunne jeg altid udføre eksperimenter sammen med lærlingene – en god måde at vække deres interesse for faget på!" - Per Hindkær

Vil du læse mere om de forskellige typer isolering? Her kan du læse om de 6 mest almindelige isoleringsmaterialer