Nem overdækket terrasse

En overdækket terrasse giver dig flere timer udenfor. Byg en enkel trækonstruktion, og læg et tag af plast – så kan du have din overdækning klar på en weekend.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
5 dage
Pris
10.000 kroner

Intro

I gør det selv-vejledningen viser vi, hvordan du:

 • placerer stolperne
 • monterer spærene
 • lægger tagpladerne
 • fjerner den gamle fliseterrasse og laver et nyt stabilt underlag

Vejledning

01
Stolper og rem 6 Trin

Overdækningen består her af stolper, fire i alt, der placeres med en afstand på 2,4 m fra huset. Øverst på stolperne skal monteres en rem, der skal forbindes med sternbrættet på huset ved hjælp af spær. Den yderste rem fastgøres til stolperne først, i to fag, inden stolperne placeres i huller og forbindes med en rem i midten.

1

Lav huller til stolperne (A), når du har målt op til deres placering. Hullerne bores lettest med et pælebor - og en hjælper! Hullerne skal være 90 cm dybe (frostfri dybde) og med god plads, så stolperne kan justeres på plads.

2

Stolper (A) og rem (B) samles i fag, to i alt, før stolperne rejses i hullerne. Når remmen er fastgjort, er det lettere at holde præcis den samme afstand mellem stolperne.

3

Remmen (B) fastgøres til stolperne med kraftige vinkelbeslag kraftige vinkelbeslag og beslagskruer, 5 x 40 mm.

4

Der skal laves to fag, hvor remmen (B) fastgøres til stolperne (A), til overdækningen her. Lav dem evt. oven på den første, der bruges som en slags skabelon. Så fylder de heller ikke så meget, hvis pladsen er knap. Den sidste rem-del placeres, når stolpefagene er på plads.

5

Placér nu de to stolpefag i hullerne. Stolperne placeres, så de står helt lige. Tjek med vaterpasset på begge sider af stolperne. Faget klodses op, så stolperne står i den rigtige højde. Her skal yderremmene placeres 10 cm under remmen på huset, for at taget får et passende fald.

6

Fyld beton omkring stolperne (A), når de står, som de skal. Her bruges færdigblandet beton, der blandes med vand efter anvisningerne. Det er en god idé at lave lidt hældning foroven på støbningen, så vandet løber væk fra stolpen.

02
Spær 4 Trin

Spærene forbinder huset med stolperne og den yderste rem. De fastgøres i bjælkesko på husets sternbræt og med vinkelbeslag til den yderste rem. Det er vigtigt, at afstanden mellem spærene er præcis 100,5 cm, da det passer med målet på tagpladerne. Du skal også være omhyggelig med at få spærene monteret vinkelret på den yderste rem, så du ikke får problemer, når tagpladerne skal monteres.

1

Spæret (C) sættes i bjælkeskoen på husets sternbræt. I første omgang skal spæret først fastgøres her med 5 x 40-mm-skruer.

2

Spæret (C) placeres vinkelret på den yderste rem (B) og fastgøres med vinkelbeslag og beslagskruer. Spæret skal have et fald på 3 cm pr. meter, dvs. 7,5 cm i alt på overdækningen her.

3

Tjek en ekstra gang, at stolperne (A) står helt lige, inden du fastgør spærene (C) til den yderste rem (B). Derfor skal du lægge spær på samme dag, som du sætter stolper, så betonen ikke er nået at hærde op. Du skal også tjekke en ekstra gang, at alle spær er placeret vinkelret på den yderste rem med præcis den samme afstand imellem, da tagpladerne skal monteres til skinner fastgjort til spærene.

4

Mellem spærene (C) lukkes af med spærstykker (D). De saves til på længden, så de passer i hullet mellem to spær. Stykkerne fastgøres med vinkelbeslag og beslagskruer. Derefter males træskelettet. Det er lettere at gøre nu, inden tagpladerne monteres, så du let kan komme til og ikke risikerer at komme til at male på taget. Og det er en god investering, for træbeskyttelse forlænger træets levetid, så du har glæde af din overdækning i mange år.

03
Tagplader 6 Trin

Tagpladerne monteres oven på spærene, hvor der skal fastgøres en skinne oven på et gummibånd. Start med at montere inddækninger ved huset, rulle gummibånd ud oven på spærene og sætte ekspansionsbånd fast på den yderste rem. Alle tagdelene købes samlet fra samme fabrikat, så det passer sammen.

1

Skinnerne skrues fast midt på spærene (C), efter at der er lagt gummibånd på. Skinnen skal stikke ca. 2 cm ud over forkanten af spæret. Gummibåndet skal starte ca. 5 cm fra spærets bagkant og hænge ca. 10 cm ud over spærets forkant. Så kan gummibåndet nå ned i den tagrende, der skal monteres senere.

2

Der skal monteres en speciel sellotape på forkanten af tagpladen og en alutape på bagkanten, når den er skåret til på længden. Pladerne skal være 1 cm længere end spærene. Husk at løsne beskyttelsesfolien på tagpladerne først, så du kan komme til.

3

Sæt så en drypnæseprofil fast uden på sellotapen med en stribe silikonefugemasse. Husk at vende pladen med den rigtige side opad.

4

Læg tagpladerne op på plads. Pladerne skal placeres 2,5 cm fra spærenes bagkant og stikke 3,5 cm ud over forkanten.

5

Behold beskyttelsesfolien på pladerne, indtil de alle er på plads i skinnerne, og du er parat til at gøre dem fast.

6

Fastgør tagpladerne med dæklisterne, som bankes på plads i skinnerne på spærene, så pladerne fikseres. Brug en gummihammer, så du ikke laver mærker på listerne.

04
Fliseterrasse 4 Trin

I den gamle flisebelægning under den nye, fine overdækning er der flere lunker, så det er svært at få bord og stole til at stå stabilt. Derfor tages de gamle fliser op, og der laves et nyt, stabilt underlag med fald væk fra huset, der komprimeres grundigt med en pladevibrator. Derpå lægges de gamle sten.

1

De gamle sten fjernes. Det samme gør det øverste af det gamle underlag. I stedet køres der et nyt lag stabilgrus på, der fordeles så jævnt som muligt i et ca. 10 cm tykt lag. Sørg for, at underlaget får fald væk fra huset, så vandet kan løbe væk fra belægningen. Faldet skal være ca. 1-2 cm pr. meter.

2

Laget af stabilgrus komprimeres godt med en pladevibrator, så den nye flisebelægning ikke synker. Kør et par gange på kryds og tværs af underlaget.

3

Øverst lægges afretningsgrus, som rettes af. Laget skal være 3-5 cm tykt. Det kan fx rettes af ved hjælp af to lige rør, som lægges ned i gruset, så det bliver plant og har det ønskede fald. Det overskydende grus trækkes af med en retskinne eller et langt, lige bræt. Når hele underlaget er rettet af, skal der lægges fliser. Her vælger vi at genbruge de gamle fliser.

4

Fej fugegrus i fugerne. Hvis du fejer på tværs af fugerne, bliver de nemmest fyldt godt op. Og det er vigtigt, da fugegruset låser sig fast mellem fliserne til en stærk, samlet flade. Kør et par gange med pladevibratoren. Hæld så mere fugegrus på, og fej, indtil fugerne er fyldt helt op.

Materialer

 • 4 stolper (A), 97 x 97 mm, 360 cm lange
 • 3 stolper (B), 97 x 97 mm, 152 cm lange - til yderrem
 • 7 spær (C), 63 x 125 mm, 240 cm lange
 • 6 spærstykker (D), 63 x 125 mm, 94,5 cm lange
 • Stolpebeton
 • Bjælkesko
 • Vinkelbeslag, 90 x 90 mm Beslagskruer, 5 x 40 mm
 • Tagplader, her 16-mmtermotag, Rodena fra Rias, 98 x 300 cm
 • Tagtilbehør: Skinner, gummibund, dæklister, afstandsliste, drypnæse, stopbeslag, sellotape, ekspansionsbånd, alutape, silikonefuge, stern-kapsel, inddækningsgummi.

Specialværktøj

 • Pælebor

Tidsforbrug

Ca. 4-5 dage.

Pris

Ca. 10.000 kr.

Sværhedsgrad

Det er ikke svært at bygge denne overdækning. Bare sørg for, at trækonstruktionen er tilpasset taget og har den rigtige hældning.

Tegning

3D-model

3D-model

Halvtag overdækket terrasse

En overdækket terrasse giver flere timer udenfor.

Åbn 3D-model

3D-model

Stolper og rem

Remme er placeret midt på stolpen i den ene side, så der er plads til en vandret rem. Samtidig er stolperne placeret i jorden 90 cm nede i frostfri dybde.

Åbn 3D-model

3D-model

Spær

Spærene ligger med en jævn afstand af 100 cm, og stykkerne mellem er fastgjort med vinkelbeslag til remmen.

Åbn 3D-model

3D-model

Tagplader

Tagpladerne er monteret oven på spærene.

Åbn 3D-model

Video

TEKNIK: Stolper på række

Med en hjælpesnor får du dem til at flugte præcist

TIPS: Nemt dybdestop med tape

TEKNIK: Afretningslag til fliser

Med to rør og et lige bræt bliver det helt plant

TEKNIK: Kantsikring

Med faststøbte kantblokke ligger fliserne helt fast

VÆRKTØJ: Sådan bruger du pladevibratoren

Pladevibrationen er en relativ simpel maskine, til gengæld er den helt uundværlig, når du skal sikre en fast og jævn bund under fliser og belægningssten. I denne video kan du se, hvordan du betjener maskinen.

Tips & Tricks

Fliser i forbandt

Du får den stærkeste belægning, hvis du lægger fliser og sten i forbandt. Det vil sige, at samlingerne er placeret forskudt i forhold til hinanden, så der ikke er lange, ubrudte linjer.

Medmindre du vælger meget store og tunge fliser til din nye belægning, bør du finde et mønster med forbandt at lægge dem i. Det kan fx være halvforbandt eller trekvartforbandt, som du kan se tegninger af her.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Overdækket terrasse