Byg selv shelter

Har du lyst til at have et shelter i haven eller i sommerhuset? Du kan sagtens bygge et shelter selv for knap 6.000 kr. Her hygger vi os med det på værkstedet i løbet af vinteren og flytter det ud i løbet af foråret. Du kan selvfølgelig også bygge det direkte på stedet.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 uge
Pris
5.700 kroner

Intro

Med et shelter kommer du helt tæt på naturen. Hvis du bygger et shelter selv, kan du endda få den unikke naturoplevelse på din egen grund.

Det er sundt for både krop og sjæl at overnatte udendørs, og hvorfor ikke gøre det i dit eget shelter?

Byg selv shelter

Selvom du ikke er en meget erfaren gør det selv’er kan du godt kaste dig over projektet. Et shelter er nemlig en lidt “rustik” bygning, så der er plads til småfejl undervejs, uden at det betyder noget for det endelige resultat.

Det behøver hverken være dyrt eller besværligt at bygge shelter selv. Det er et sjovt projekt, der ikke tager længere tid end et par weekender, hvis man er flere om at bygge det sammen.

Du kan bygge shelteret i præcis den størrelse, du ønsker. Normalt er der plads til cirka 6-8 siddende personer i et shelter, mens der er plads til lidt færre overnattende.

I denne byggevejledning starter vi med at bygge et træskelet til shelteret på et værksted, og det er derfor så let at samle som et shelter byggesæt. Du kan også vælge at bygge shelteret direkte på stedet.

I byggevejledningen får du:

 • Arbejdstegning af shelteret
 • Video
 • 3D-modeller
 • Grundig trin for trin-vejledning
 • Komplet materialeliste

Vejledning

01
Træskelet til shelter 9 Trin

Først skal du skære alle dele til træskelettet til, så det kan samles. Shelteret består af en bundramme, der er fastgjort 40 cm oppe på fire stolper. De bagerste er kortere end de forreste og skal skæres til med et 13 graders snit foroven, der svarer til tagets hældning. De forreste stolper skal skæres til med to skrå snit, da taget er todelt, og den forreste del af taget hælder den anden vej.

Hvis tømmeret til bundrammen buer på midten, så husk at vende det med buen opad. Det vil med stor sandsynlighed rette sig ud, når der kommer noget vægt ovenpå.

Bundramme til shelter fastgøres på stolper 1

Fastgør bundrammen (C og D) til stolperne (A og B). Sørg for, at stolperne vender rigtigt, så det skrå snit kommer til at passe med tagets hældning. Brug to 5 x 110 mm skruer pr. samling.

Træskelet til byg selv shelter rejses op 2

Rejs træskelettet op, efterhånden som du får det samlet, og skru resten af bundrammen (C og D) fast med lange skruer. Brug vaterpasset flittigt undervejs, så du sikrer dig, at stolperne (A og B) er i lod.

Remme til shelter skrues fast på forreste stolper 3

Skru remme (E) fast på de forreste stolper (A). Der skal sidde to - en foran og en bag på stolperne. De sættes 8,5 cm fra toppen, så der er plads til, at spærene kan hvile herpå. Skru også en rem (E) fast bagerst.

Reglar til gulv i shelter fastgøres 4

Montér reglarne (C) til shelterets gulv, når bundrammen er i vinkel. De fastgøres med 6 x 140 mm skruer. Hvis reglarne buer, så husk at vende buen opad. Vrider de sig, kan du vride dem på plads med en tvinge.

Stolper til byg selv shelter står i lod 5

Tjek, at stolperne (A og B) står i lod. Fastgør så vandrette stivere (H) på de to sider og (J) bagpå, midt mellem forreste stolpes remme (E) og bundrammen. Skru de vandrette stivere fast med 140 mm skruer.

Spær til shelter byg selv skrues fast 6

Sav et spær (F) til, og skru det fast. Det skæres til med skrå snit i enderne, så det kan fastgøres til bagerste rem (E), og slutter med et skråt snit midt på forreste stolpe, når spæret lægges op på forreste rem (E).

Øvrige spær skrues fast på shelter byg selv 7

Sæt de øvrige spær (F) fast. Først det yderste spær i den anden side. Så placeres de øvrige spær med lige stor afstand på den bagerste af de to tvillingeremme (E). Bor for til de lange skruer, som sættes i oppefra.

Mål op til korte spær byg selv shelter 8

Mål op til de korte spær (G), der skal sidde på den forreste del af shelteret. De skal saves til med skrå snit og fastgøres ud for de lange spær. Streg op efter vaterpasset, så du får et snit i lod, når spæret er lagt op.

Skråstolper til shelter skrues fast 9

Sæt skråstolperne (L) op, når du igen har tjekket, at alle fire stolper står i lod, og du har monteret to skråstivere (K) ved hvert hjørne ved de forreste stolper. Sæt først skråstolpen op med et par skruetvinger, mærk op, hvor den skal skæres, og sav til. Sæt den så fast med tre 140 mm skruer.

02
Gulv i shelter 3 Trin

De første gulvbrædder til shelter monteres 1

Montér de første gulvbrædder (M) ved de forreste stolper. Skru først et par stumper reglar fast på stolperne, så brædderne har noget at hvile på. Sav så et hak i brættet, så det slutter tæt ved stolpen.

Gulvbrædder til shelter fastgøres med afstand 2

Sæt det næste bræt fast med en afstand på 3 mm til det første, så der er plads til, at træet kan udvide sig. Sæt skruerne efter en vinkel, så de placeres på en lige linje. Det andet bræt skal også skæres til ved stolpen.

Gulvbrædder i shelter byg selv 3

Der lægges bare gulvbrædder derudad. Sørg for, at du får en pæn afslutning bagerst, hvor brædderne skal ligge parallelt med bagkanten. Afslut fx med et helt eller halvt bræt, aldrig en stump.

03
Beklædning af shelter 5 Trin

Shelteret beklædes med rustikke kalmarbrædder, en såkaldt en på tobeklædning, hvor et bræt placeres lodret uden på to brædder, der er sat op med lidt afstand imellem. Når beklædningsbrædderne monteres lodret, er det lettere for vandet at løbe af.

Kalmarbrædder er koniske, lidt bredere i den ene ende. Vælg de bredeste stykker til det første lag og de mindre til andet lag. I første omgang saves de til i overstørrelse. Når alle brædder er sat op, saves de til foroven og forneden med en dyksav med føringsskinne. En rundsav og et langt, lige bræt kan også bruges.

Kalmarbrædder til byg selv shelter skrues fast 1

Sæt kalmarbrædderne (N) op på siderne, de bredeste i det underste lag. De skæres til med skrå snit, så de passer på det lille, skrå stykke forrest. Brædderne skrues fast med 4 x 60 mm skruer.

Øvrige kalmarbrædder skrues fast på shelter 2

Skru de øvrige brædder (N) fast, når du har skåret dem til i overlængde. Du skal sikre dig, at næste lag brædder kan dække “hullerne”. Tjek med vaterpasset, om midten af de enkelte brædder er nogenlunde i lod.

Kalmarbrædder skæres til på byg selv shelter 3

Skær det første lag brædder til foroven. Slå først en kridtstreg langs overkanten af det yderste spær. Spænd så dyksavsskinnen fast, og sav langs stregen. Brædderne saves til på samme måde i bunden.

Kalmarbrædder på udhæng i shelter saves til 4

Sav også brædderne (N) til på det lille stykke ved udhænget. Brug igen en kridtsnor til at markere retningen med, så dyksaven med skinnen kan spændes fast, og kalmarbrædderne saves til med et lige snit.

Andet lag kalmarbrædder monteres på shelter byg selv 5

Montér det andet lag brædder. Det gøres præcis på samme måde; her starter vi bare med hjørnerne. Den flotteste løsning fås ved at skære brædderne i hjørnet ret i den ene side, så du får et skarpt, reelt hjørne.

04
Tag på shelter 7 Trin

Taget består af konstruktionskrydsfinerplade med fer og not. Længden på pladerne svarer til bredden på shelteret, så de skal kun saves til i bredden, inden de lægges op.

Pladerne samles med fer og not, også i kippen. Du skal sørge for, at noten på den plade, der vender op mod tagrygningen, er placeret præcis midt i kip. Feren på den næste plade skubbes på plads i noten, og pladen sænkes forsigtigt mod spærene, hvor den gøres fast med 50 mm skruer. Det giver en stærk samling ved tagrygningen.

Oven på krydsfineren lægges tagpap.

Byg selv shelter vindskeder monteres 1

Montér vindskederne (N). Sav et kalmarbræt til i to stykker, til langsiden og udhæng, og skru dem midlertidigt fast med en smule overlap i samlingen. Sæt så en lodret streg præcis i midten, som du saver rent efter.

Brædder på shelter saves til med fukssvans 2

Sav brædderne til med en fukssvans. Sørg for, at du får et fint, lige snit. Løsn brædderne, og fjern stumperne. Sæt så vindskederne helt tæt i samlingen, og skru dem fast med 70 mm skruer med ca. 45 cm afstand.

Trekantliste på shelter monteres 3

Montér en trekantliste bag vindskederne, så tagpappet får et blødt buk op over vindskeden - og dermed en langt bedre holdbarhed. Trekantlisten fastgøres med 4 x 50 mm skruer.

Fodblik til tag på shelter sømmes fast 4

Sæt fodblik på taget. I fronten skal tagpladen med fodblikket rage ca. 4 cm ud over sternbrættet, så der kan sættes et kalmarbræt op under. Bagpå skal fodblikket rage 1,5 cm ud over beklædningen.

Tag på byg selv shelter primes 5

Taget primes, så tagpappet kommer til at sidde godt fast. Primeren smøres på med rulle eller en bred pensel i et jævnt lag.

Tagpap til shelter sømmes fast 6

Læg tagpap på. Det er selvklæbende, så det skal ligge rigtigt første gang. Skær det til i overlængde, og klæb første bane fast langs tagfoden. De næste baner placeres med et overlæg på ca. 5 cm og sømmes fast.

Byg selv shelter behandles med træolie 7

Shelteret får træolie, så det bedre kan holde til udelivet. Vi har valgt træolie med teaklook, som giver træet en flot, mørk glød. Træet får to lag.

Materialer

75 x 75 mm ru stolper:

 • 2 stolper (A) a 160 cm
 • 2 stolper (B) a 125 cm

45 x 95 mm reglar:

 • 5 dele bundramme og bund (C) a 231 cm
 • 2 dele bundramme (D) a 234 cm
 • 4 remme (E) a 234 cm
 • 5 lange spær (F) a 230 cm
 • 5 korte spær (G) a 75 cm
 • 2 tværstivere (H) a 265 cm
 • 1 tværstiver (J) a 234 cm
 • 2 skråstivere (K) a 54 cm
 • 2 skråstolper (L) a 118 cm

20 x 95 mm høvlet forskalling:

 • 50 meter i alt til gulv (M)

Kalmarbrædder:

 • 90 meter i alt til beklædning, vindskeder og sternbræt (N)

Krydsfinerplade (til tag), 12 mm:

 • 3 plader (P) a 122 x 244 cm

Desuden:

 • 6 meter trekantliste
 • 5 meter fodblik
 • Primer til tagpap
 • Selvklæbende tagpap (en rulle a 10 m) + tagpapsøm
 • Udendørs spånskruer: 4 x 50, 4 x 60, 4 x 70, 5 x 110, 6 x 140 mm
 • Træolie, teak

Specialværktøj

 • Dyksav med føringsskinne

Tidsforbrug

Ca. en uges tid

Pris

Ca. 5.700 kr.

Sværhedsgrad

Det er en overkommelig opgave at bygge shelter. Men det er stort og tungt at flytte, hvis du ikke bygger det på stedet.

Tegning

Byg selv shelter - tegning

På tegningen ser du shelterets opbygning og elementer.

Byg selv shelter - tegning

3D-model

3D-model: Shelter byg selv
3D-model

Shelter

Shelteret består af en bundramme, fastgjort 40 cm oppe på fire stolper.

Åbn 3D-model

3D-model: Træskelet til shelter byggesæt
3D-model

Træskelet til shelter

Spærene mødes på tvillingeremme på de 2 forreste stolper. Remmene sidder på hver deres side af de forreste stolper.

Åbn 3D-model

3D-model: Gulv i shelter byg selv
3D-model

Gulv i shelter

Der er savet hak i brættet, så det slutter tæt ved stolpen. Nedenunder er der monteret klodser til understøtning på hver stolpe.

Åbn 3D-model

3D-model: Beklædning af shelter med kalmarbrædder
3D-model

Beklædning af shelter

Beklædningen er en-på-to, hvor et yderbræt placeres lodret uden på to lodrette inderbrædder.

Åbn 3D-model

3D-model: Fodblik monteres på taget af shelter byg selv
3D-model

Fodblik på taget

Fodblikket rager 1,5 cm ud over beklædningen for at lede regnvandet væk fra konstruktionen.

Åbn 3D-model

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

TIPS: Nem opmærkning til vinkelsamling

VÆRKTØJ: Sådan bruger du dyksaven

I denne video lærer du tømrerens favoritsav at kende. Dyksaven føres altid langs med en føringsskinne, der sørger for et præcist snit - uanset om det skal være lige eller vinklet, Om det skal være gennemgående eller ej. Eller om det starter ved kanten eller midt på et emne. Det gør saven oplagt til alt fra riller i et bræt til renskæring langs kanten, når terrassebrædderne er lagt.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...