Sådan monterer du facadebeklædning

Du ved, hvor meget arbejde der ligger bag byggeriet af dit skur, din garage eller dit plankeværk. Men alt det slid ser andre ikke; de ser kun facaden. Derfor skal du gøre dig umage med byggeriets ansigt udadtil.

Det handler primært om æstetik, når du skal vælge, hvilken type beklædning din nye garage, dit nye skur eller din nye tilbygning skal forsynes med. Måske skal beklædningen matche noget eksisterende, måske har du en særlig forkærlighed for klinkbeklædning, eller måske handler dit valg i lige så høj grad om, hvad der er på tilbud i byggemarkedet.

Uanset dit valg af træbeklædning skal du vide, hvordan du monterer det korrekt. Og du skal huske, at uanset hvor mange timer du har knoklet med dit nye byggeri, så er det eneste, alle andre i sidste ende lægger mærke til, netop facaden.

Læs mere om: Facadebeklædning - Se mulighederne her!

Og her er der flere faldgruber, end man måske lige skulle tro. Vi tager her fat i de mest oplagte: valget og placeringen af de skruer eller søm, du gør brædderne fast med, og bræddernes indbyrdes afstand.

Konsekvensen af ikke at tage denne del alvorligt kan være flækkede brædder, brædder, der slår og vrider sig, og brædder, der hopper fra hinanden.

LÆS MERE: Få en flot facade med træbeklædning

De fleste typer af træbeklædning kan både sættes op vandret og lodret, afhængigt af din smag. Uanset hvad du vælger, skal du sørge for, at underkanten af beklædningen er forsynet med et skråt snit, så vandet kan dryppe af. Og afstanden fra nederste bræt til jorden skal være minimum 10 cm, så træet ikke bliver fugtigt af opsprøjt, når det regner.

Som altid er det nemmest at vælge den lette udvej med det samme: Gør det rigtigt første gang, så du slipper for at skulle lave det om.

LÆS OGSÅ: Beklædningsbrædder - se hvilken type du skal vælge!

Klik på linket og kom direkte til afsnittet længere nede i artiklen.

Typer af facadebeklædning

En på to

En meget klassisk beklædning med brædder i to forskudte lag er en på to-beklædningen, der både kan sidde vandret og, som her, lodret.

Profil

Profilbrædder med fer og not fås i mange varianter. Beklædningen kan sidde både lodret og vandret.

Liste

Når beklædningsbræddernes bredde varieres og sættes forskudt, så den smalleste “liste” sidder yderst, giver det et meget stramt, moderne udtryk.

Når de vandrette brædder overlapper hinanden som på et træskib, er der tale om klinkbeklædning. Det er en klassisk facadebeklædning, der fås i mange træsorter og flere varianter.

Blokhus

De let buede blokhusbrædder er især kendt fra sommerhuse. Den buede profil giver et særligt spil og “liv” i facadebeklædningen.

En på to

En på to er en meget klassisk og meget brugt beklædning. Den kan laves med standardbrædder, og selvom den er simpel, giver den lidt visuelt spil på en facade.

SÅDAN GØR DU: Beklædningen vil du typisk sætte fast direkte på et træskelet (på skuret) eller på afstandslister eller sømlægter, hvis det er en isoleret bygning, du vil beklæde. Her sidder listerne, dine beklædningsbrædder skal gøres fast til, typisk oven på en vindspærre, der beklæder isoleringslaget.

VIGTIGT: Den største faldgrube i en på to-beklædningen opstår, når du skal skrue eller sømme det yderste lag brædder fast. Det inderste lag brædder har du sat med en indbyrdes afstand, der giver det yderste bræddelag mulighed for at overlappe med minimum 25 mm.

Det er fristende at skrue skruerne i andet lag ind igennem brædderne nedenunder, men det må du IKKE gøre! Skruer eller søm skal ramme mellemrummet i det nederste lag brædder og gøres fast direkte ind i skelettet eller lægten. Hvis du skruer igennem begge lag brædder, risikerer du, at to brædder vrider sig i hver sin retning, og så flækker brædderne.

Fastgørelse

Der er kun én rigtig måde at skrue de to lag brædder fast på.

Skruen i første lag sidder en smule forskudt fra midten af brættet, så det ikke flækker. Skruen er dobbelt så lang som brættets tykkelse.

Skruerne, der holder yderste bræt fast, er placeret min. 25 mm fra brættets kant og skrues ned i mellemrummet i nederste bræddelag og direkte ind i træskelet eller liste. Skruerne er her minimum tre gange brættets tykkelse.

Profil

Profilbeklædning laves med brædder, der er forsynet med fer og not, så de griber ind i hinanden. Så skal du ikke spekulere på overlap, blot lade feren går helt i bund i noten.

SÅDAN GØR DU: Feren, som er den del, der stikker ud, skal altid vende opad, hvis du laver en vandret beklædning. På den måde undgår du, at vandet kan trænge ind og lægge sig i noten på brættet nedenunder.

Når du skruer eller sømmer, så skal skrue eller søm i det nederste bræt i en vandret beklædning sidde 25-30 mm inde i forhold til kanten på nederste bræt. Sidder profilbrædderne lodret, skal du holde minimum 50 mm’s afstand til enden af brættet, for at undgå at træet flækker.

I hver underliggende lægte sætter du så én skrue (eller ét søm), igen 25-30 mm inde fra brættets kant, så det ikke flækker.

VIGTIGT: Hvis dine profilbrædder er bredere end 140 mm, skal du sætte to skruer i hvert bræt, en i hver side, og igen holde 25-30 mm’s afstand til kanterne.

Fastgørelse

Du skal være opmærksom på bræddernes bredde, når du skruer.

Skruer eller søm skal sidde 25-30 mm inde fra brættets kant.

I brædder, der er mere end 140 mm brede, skal der sidde to skruer.

Skruernes længde skal være to gange brættets tykkelse.

Liste

Listebeklædningen er næsten magen til en på to-varianten, men ikke helt. For mens brædderne i en på to har samme bredde, er det yderste lag i listebeklædningen smallere, altså nærmere en liste end et bræt.

SÅDAN GØR DU: Brædder og lister kan både sidde vandret og lodret, alt efter smag. Begge versioner ses bl.a. i en del nybyggeri, hvor enten hele eller udvalgte afsnit af facaden er beklædt på denne måde.

Det inderste lag brædder skal selvsagt sidde ret tæt, således at listen i andet lag overlapper begge brædder nedenunder, og helst med 25 mm’s overlap.

Det nederste bræt sættes fast med én skrue i hver underliggende lægte, og skruen placeres en smule fra brættets midte. Men da andet lag kun består af en liste, skal der også kun bruges én skrue her, igen placeret en smule fra brættets midte, så den ikke flækker.

VIGTIGT: Det er vigtigt, at skruen i det yderste lag IKKE går igennem brædderne nedenunder. For de to lag skal kunne arbejde uafhængigt af hinanden, og de smalle lister flækker nemt, hvis du skruer de to lag træ sammen.

LÆS OGSÅ: Sådan laver du listebeklædning til facaden

Fastgørelse

Skruerne skal placeres meget præcist, særligt i de tynde lister.

Én skrue pr. lægte i første lag, en smule forskudt fra midten. Skruen er min. to gange brættets tykkelse.

I yderste lag (listelaget) sidder der én skrue pr. lægte, en smule forskudt fra midten. Skruen må IKKE gå igennem brædderne nedenunder. Skruen skal være minimum tre gange bræddernes tykkelse.

I de smalle lister er det særligt vigtigt at bore for, inden du skruer, så listerne ikke flækker.

Du ser ofte klinkbeklædninger på bygninger, hvor der er investeret lidt ekstra i træet, fx cedertræ. Løsningen kan se meget eksklusiv og lækker ud. Men selv med billigere, malet træ giver løsningen et særligt spil hen over facaden.

SÅDAN GØR DU: Du kan købe smigskårede brædder, der er designet til at lægge på klink. De er forsynet med en fals, så de passer pænt ind i hinanden. Du kan også vælge at lægge almindelige ru brædder på klink efter samme princip. Det giver et lidt grovere udtryk.

VIGTIGT: Da hvert bræt sidder lidt på skrå på grund af overlappet, skal du være omhyggelig, når du skruer, så du skruer i den vinkel, brættet ligger i, så skruens hoved kan ligge plant med brættets overflade.

Der skal sidde én skrue i hvert bræt ud for hver underliggende lægte. Skruen skal sættes cirka 30 mm oppe i forhold til brættets underkant. På den måde holder hvert bræt fast på overkanten af brættet nedenunder.

LÆS MERE: Sådan laver du klinkbekædning

Fastgørelse

Skruerne skal sidde præcist, så brædderne klemmer hinanden fast.

Der sættes én skrue ud for hver lægte. Skruen skal være dobbelt så lang som brættets tykkelse.

Skruen sættes 25-30 mm inde på brættet. På den måde presser det overliggende bræt på det underliggende og klemmer dette fast. Du må IKKE skrue igennem brættet nedenunder.

Blokhus

Blokhusbrædder er for mange lig med sommerhus. Beklædningen med de karakteristiske let buede brædder er brugt på mange, særligt ældre, sommerhuse.

Den traditionelle blokhusbeklædning er med vandret liggende brædder, men de kan også monteres lodret.

Brædderne kan fås i mange træsorter, fra prisbilligt trykimprægneret fyrretræ til mere eksklusivt lærk eller douglasgran. Derfor kan prisen også variere betydeligt.

SÅDAN GØR DU: Brædderne er forsynet med fer og fals, så de passer ind i hinanden, og feren skal vende opad, hvis brædderne monteres vandret. På den måde undgår du, at der kan trænge vand ind og lægge sig i falsen.

VIGTIGT: Brædderne sættes typisk op vandret. Så starter du forneden (og husker at holde minimum 10 cm’s afstand til jorden), skruer første bræt fast og fortsætter opad.

Når du sømmer eller skruer brædderne fast, skal de have én skrue eller ét søm ud for hver underliggende lægte. Skruen placeres 25-30 mm fra brættets underkant. På den måde presser hvert bræt ind på det underliggende bræt.

Blokhusbrædder

Her sættes brædderne på rammer inden montagen.

Fastgørelse

Vær forsigtig med ikke at skrue igennem feren på brædderne.

Der sættes én skrue ud for hver lægte. Skruen skal være dobbelt så lang som brættets tykkelse.

Skruen sættes 25-30 mm inde på brættet. På den måde presser det overliggende bræt på det underliggende og klemmer dette fast. Du må IKKE skrue igennem brættets fer.

Sådan undgår du, at træet flækker

Det er ikke så afgørende, om du sætter din træbeklædning fast med søm eller skruer, når bare du gør det rigtigt. Skruer har den store fordel, at de er nemme at fjerne igen, hvis du sætter dem forkert eller fx beslutter at udskifte et bræt. Samtidig skal der ikke andet end en skruemaskine til for at gøre arbejdet hurtigt, og sådan en maskine har alle gør det selv’ere.

Søm er i princippet lige så gode, men hvis du vil sømme facadebeklædningen til fx en stor garage i hånden, skal du have god tid. Til gengæld vil du med en sømpistol kunne klare arbejdet langt hurtigere end med skruer og skruemaskine.

Korte skruer holder dårligt fast på træet

Når du skal vælge den rigtige længde af skruer, er det simpelt: Skruen skal være mindst dobbelt så lang som tykkelsen på det bræt, du vil gøre fast. Er brædderne 25 mm tykke, skal skruen altså være 50 eller 60 mm lang, afhængigt af hvad du kan skaffe. Skruen må bare ikke være kortere. Sømmer du i hånden, skal dine søm være tre gange bræddernes tykkelse. Et bræt på 25 mm skal altså sømmes fast med søm, der er minimum 75 mm lange. I praksis er det 80-mm-søm.

Med sømpistol og ringsøm er reglen den samme som med skruer: Sømmet skal være dobbelt så langt som bræddernes tykkelse. Når du skruer, skal du altid bore for, så du undgår, at brædderne flækker. Og både søm og skruer skal sidde minimum 50 mm fra endetræ og 20-25 mm fra kanten af brædderne.

For lidt overlap kan skille dine brædder ad

Når dine beklædningsbrædder overlapper hinanden, som de fx gør med en på to- og klinkløsningen, skal du passe på ikke at “strække” brædderne for meget ved at spare på antallet og lave meget små overlap.

På en facadebeklædning på dit hus eller en tilbygning skal du opfylde brandkravene, og de dikterer et overlap på minimum 22 mm. Men der er også et fugtkrav, der handler om, at brædderne udvider sig og trækker sig sammen i takt med luftfugtighed og årstider. Og det krav er minimum 25 mm overlap, for at sikre at beklædningen ikke går fra hinanden med tiden.

Dybe skruer kan ødelægge din træbeklædning

Når du skruer en beklædning fast, skal du være opmærksom på, at skruehovedet skaber et forholdsvis stort hul i træets overflade, og at du, hvis du ikke er omhyggelig, risikerer at skrue skruerne for langt ind i træet. Gør du det, kan vandet trænge ind i træet og forårsage råd. Det samme gælder, hvis du ikke skruer skruen langt nok ind: Så kan vandet løbe bag om skruehovedet. Derfor skal skruehovedet sidde helt plant med træets overflade, så skruehullet er lukket.

    Andre læser lige nu ...