Udnyttelse af loftsrum giver masser af plads

Har du et uudnyttet loftsrum, kan du inddrage en masse kvadratmeter til beboelse. Her får du en grundig vejledning til, hvordan du kommer i mål med isolering, dampspærre og beklædning med gips.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
4 uger
Pris
500 kr./m2

Intro

Udnyttet tag-etage

Der er mange fordele ved at isolere og udnytte loftetagen. Dels er det lettere og billigere end at bygge ud, dels foregår det hele indendørs, så I kan arbejde uafhængigt af vejret. Og endelig behøver haven ikke at ligne en byggeplads, mens arbejdet foregår.

LÆS OGSÅ: Isolering af loft

Så går I og overvejer at inddrage tagetagen til forældresoveværelse eller et værelse med udsigt? Og mangler I overblik over, hvordan I kommer i gang, og hvordan I skal gribe projektet an? Så giver denne artikel svar på en masse spørgsmål. Både dem, I har stillet jer selv, og nogle af dem, I ikke er nået frem til at stille endnu.

Inden du går i gang

Der er dog nogle ting, I skal undersøge forinden. Hvad bliver lofthøjden, når isoleringen er sat op? Hvor mange kvadratmeter beboelsesareal kommer der ud af det? Må man overhovedet udnytte førstesalen i jeres hus? Og hvor meget skal der isoleres med? Især beregning af det sidste kræver professionel hjælp fra en ingeniør, hvis loven skal følges.

I dette hus blev isoleringstykkelsen i tagrummet beregnet til 240 mm mineraluld. Spærene er 245 mm dybe, men da der skal være et hulrum på 50 mm mellem isolering og et diffusionstæt undertag, er der kun plads til 195 mm isolering mellem spærene.

Uden på denne isolering lagde vi dampspærren og skruede derefter stålprofiler. Med 45 mm isolering mellem profilerne uden på de 195 mm blev det til 240 mm isolering. Og med dampspærren beskyttet af det yderste lag isolering og to lag gips risikerer vi ikke, at en skrue eller et søm en dag prikker hul i folien.

Til sidst skruede vi to lag 13 mm gipsplader på stålprofilerne, det svarer til brandklasse 1. Og vi var klar til maleren.

Hvad siger loven?

Før I begynder at inddrage loftet til beboelse, skal I vide, om I overhovedet må. Hvis I ikke er helt hjemme i reglerne, så skal I have fat i en arkitekt eller en anden, der kan hjælpe jer. I skal blandt andet kende husets bebyggelsesprocent. Den angiver, hvor stort husets bruttoareal må være i forhold til grundens størrelse, og den får man oplyst hos kommunen. Stueetagen giver sig selv, det er det udvendige mål på huset. I tagetagen beregnes arealet 150 cm over gulvet, og der regnes til ydersiden af tagbeklædningen.

Dernæst skal der regnes på, om loftrummet er højt nok. Lofthøjden i beboelsesrum, køkken og badeværelse skal være mindst 230 cm, beregnet som en gennemsnitshøjde, hvis der fx er fritliggende spær. I rum med skråvægge skal der være en rumhøjde på minimum 230 cm over mindst 3,5 kvadratmeter af gulvet.

Hvis I vil sætte tagvinduer i, skal der tages hensyn til husets eksisterende yderdøre og vinduer. Husets samlede areal af vinduer og yderdøre må nemlig som hovedregel højst være 22 % af det opvarmede etageareal (boligarealet).

Tagkonstruktionen skal isoleres, med hvad der svarer til ca. 260 mm mineraluld, selv om den nøjagtige tykkelse afhænger af vinduernes størrelse og art. Her var det nok med 240 mm. Endelig skal væg- og loftflader beklædes med materialer, der som minimum opfylder brandklasse 2.

Vejledning

01
Isolering 5 Trin

Isoleringen må ikke ligge helt op til undertaget, da evt. kondens så ikke kan fordampe. Derfor skal du lave en 5 cm ventilationsspalte, enten med ståltråd, som vi viser det her på siden, eller ved at slå trælister på spærsiderne og på undertaget midt imellem spærene.

De første 195 mm isolering klares med et lag på 45 mm inderst og et lag på 150 mm yderst. Herefter kommer dampspærren og yderligere 45 mm isolering. På den måde kommer dampspærren så langt ind i isoleringen, at du ikke kommer til at ødelægge den en dag, hvis du skruer igennem gipspladerne.

Udnyttelse af loftrum: Start med at slå en streg på siden af spærene 1

Start med at slå en streg på siden af spærene, 5 cm fra undertaget. Træk 1 mm galvaniseret ståltråd i zigzag, og gør den fast til spærene i stregerne med kramper.

Ståltråden sørger for 5 cm luft mellem isolering og undertag.

Udnyttelse af loftrum: Dernæst isoleres mellem spærene 2

Dernæst isoleres mellem spærene. Først placeres de 150 mm tykke måtter, der er stivest, yderst ud imod rummet. De bliver hængende mellem spærene uden “hjælp”.

Udnyttelse af loftrum: Med en halv isoleringsmåttes forskydning stikkes en tynd 45 mm måtte ned bagved 3

Med en halv isoleringsmåttes forskydning stikkes en tynd 45 mm måtte ned bagved. Hvis ståltråden driller, kan du stikke et stykke pap eller masonit ned først og så trække det op, når isoleringen er på plads.

Tjek, at der er 5 cm luft ud til undertaget. Det gør du let med et spejl.

Udnyttelse af loftrum: Monter dampspærre med 20 cm’s overlæg 4

Monter dampspærre med 20 cm’s overlæg, og gør den fast til spærene med en hæftepistol eller hæftehammer. Husk at forsegle alle samlinger og gennemføringer med dampspærretape.

LÆS MERE: Derfor er dampspærre vigtigt

Isolering af skunkrummet

Sørg for at isolere taget så langt ud mod tagfoden som muligt, før du bygger skunkvæggen. På den måde undgår du frostsprængninger, da dine vand- og varmerør ikke ligger ude i kulden under taget. Husk samtidig at føre dampspærren ned forbi gulvet, så den får fat i ydervæggen.

Dampspærren er ført ned forbi etageadskillelsen og fastgjort tæt til ydermuren med butylbånd. Hvis du kan komme til for rør, er det en god idé at lægge en gipsplade uden på dampspærren, så du ikke prikker hul i den en dag.

02
Monteringsprofiler 6 Trin

Udnyttelse af loftrum: Monteringsprofilerne monteres med 45 cm’s afstand 1

Monteringsprofilerne monteres med 45 cm’s afstand på skråvæggen. Tegn først op med spritpen i begge sider, og skru profilerne fast med almindelige gipsskruer. De spidse skruer borer sig selv igennem profilerne.

Udnyttelse af loftrum: Monter også et par monteringsprofiler på skråvæggen i skunkrummet 2

Monter også et par monteringsprofiler på skråvæggen i skunkrummet. Hvis du kan komme til for rør og kabler, bør du skrue gipsplader udenpå, så der ikke kan prikkes hul i dampspærren.

Udnyttelse af loftrum: Skru også monteringsprofiler på skunkstolperne 3

Skru også monteringsprofiler på skunkstolperne midtpå og ved gulvet. Profilet forneden danner skruebund for et fodpanel senere. I knækket foroven sættes en fleksibel vinkel, der forhindrer, at gipsen revner i samlingen.

Udnyttelse af loftrum: Skru et vægprofil fast til gulvet 4

Skru et vægprofil fast til gulvet et par cm fra gavlkonstruktionen. På den måde får elektrikeren plads til at trække kabler uden på dampspærren. Gentag med et profil langs det skrå loft.

Udnyttelse af loftrum: Forbind gulvprofilet med loft-profilet 5

Forbind gulvprofilet med loft-profilet med en lodret stolpe midtpå. Hvis der er en dør, skal stolpen flugte med karmen. Skru fast ved gulvet, og tjek, at stolpen står i lod, før du skruer til foroven.

Udnyttelse af loftrum: Gentag proceduren langs hele væggen 6

Gentag proceduren langs hele væggen. Klip stolpeprofiler til, og monter dem lodret med 45 cm’s afstand, som du måler fra centrum af stolpen til centrum af næste stolpe.

03
Døre og vinduer 6 Trin

Når inderste lag isolering og dampspærren er på plads, skal du montere et ekstra lag profiler, som skal holde gipspladerne og give plads til det sidste lag isolering. Det er let nok på de hele vægflader, men rundt om en dør eller et vindue kræver det lidt ekstra omtanke.

Ind mod dør- eller vindueskarmen skal du bruge et særligt kantprofil. Det holder dels dampspærren tæt ind mod karmen, dels holder det den første gipsplade, som du jo ikke bare kan skrue fast i isoleringen.

Udnyttelse af loftrum: Ved vinduer og døre monteres kantprofiler på karmen 1

Ved vinduer og døre monteres kantprofiler på karmen i siderne og foroven. Dampspærren klemmes fast mellem profil og karm.

Udnyttelse af loftrum: Hold en vinkel mod karmen, og stød den op til kantprofilet 2

Hold en vinkel mod karmen, og stød den op til kantprofilet. Placer hjørnestolpen 13 mm fra vinklen, og fastgør den til gulvskinnen. Så bliver der plads til den første gipsplade i lysningen om lidt.

Udnyttelse af loftrum: Skær gipsplader til, så de passer i lysningen 3

Skær gipsplader til, så de passer i lysningen. Aff as dem på bagsiden, så de kan presses ind i kantprofilerne. Kantprofilet dækkes af andet lag gips.

Nu kan elektrikeren komme og trække rør og kabler i gavl, skråvæg og skunk uden at perforere dampspærren.

Udnyttelse af loftrum: Det sidste lag isolering monteres 4

Det sidste lag isolering monteres, når elektrikeren har trukket kabler. 45 mm isolering passer lige ind i stålprofilerne.

VIGTIGT! Få ham til at lave tegninger af, hvor afbrydere og stikkontakter sidder, samt hvor kablerne ligger. Om fem år har alle glemt det.

Udnyttelse af loftrum: Hold sidste lag isolering fast med pakketape 5

Hold sidste lag isolering fast med pakketape, så det ikke falder ned, før du får gipspladerne skruet på. Husk at rense olien af metalprofilerne, så tapen kan sidde fast.

Dampspærre ved vinduet

Når du sætter dampspærre (A) på væggen, så lad den gå lidt ud i vindueslysningen. Suppler derefter med en bred strimmel dampspærre (B), som følger lysningen hele vejen rundt og lukkes med 20 cm overlap og tape mod (A). Lad (B) gå ind under vindueskarmen, og slut af med en tætningsfuge langs karmen, før du går til sidste lag isolering.

Dampspærren skal være tæt overalt. Rundt om vinduer og døre kan du sikre dette ved at gøre, som vi viser her.

04
Inspektionslem i skunken 4 Trin

Et skunkrum må ikke bare lukkes af, og slet ikke hvis der er rør eller kabler i det. Derfor skal der laves en inspektionslem, så man kan få hovedet og en lygte ind, hvis man på et tidspunkt skal prøve at lokalisere en skade. Vi monterer en isoleret lem på 50 x 50 cm, som vi har købt færdig til formålet. Det er noget lettere end at bygge den selv.

Udnyttelse af loftrum: I skunkvæggen skal her monteres en inspektionslem 1

I skunkvæggen skal her monteres en inspektionslem til hulstørrelse 50 x 50 cm. Mærk op på gulvet, hvor lemmen skal være, og klip 60 cm af midterste profil.

Udnyttelse af loftrum: Skru gipspladerne på skunkvæggen 2

Skru gipspladerne på skunkvæggen, når du har monteret alle de øvrige plader.

Udnyttelse af loftrum: Mærk et 50 x 50 cm hul op på skunkvæggen til inspektionslemmen 3

Mærk et 50 x 50 cm hul op på skunkvæggen til inspektionslemmen. Bor et 8 mm hul i hvert hjørne, og skær ud med stiksav.

Udnyttelse af loftrum: Tjek, at inspektionslemmen passer i hullet 4

Tjek, at inspektionslemmen passer i hullet. Vent med endelig montering af lemmen, til du har spartlet og malet væggen.

Lemmen gøres fast i en medfølgende ramme og åbnes ved et tryk.

05
Opsætning af gips 6 Trin

Udnyttelse af loftrum: Skru nu gipsplader på skråvæggens monteringsprofiler 1

Skru nu gipsplader på skråvæggens monteringsprofiler. Start nedefra med en hel plade. Hold 5 mm’s afstand til gavlpladerne i hjørnerne, så du har noget at fuge i. Fortsæt med de lodrette skunkvægge.

Udnyttelse af loftrum: Så snart første lag gips er sat op, skal du fuge langs kanterne 2

Så snart første lag gips er sat op, skal du fuge langs kanterne. Brug akrylfugemasse langs alle kanter, så du får fyldt fugerne ud og får en helt tæt samling.

Udnyttelse af loftrum: Monter nu andet lag gipsplader på gavlen 3

Monter nu andet lag gipsplader på gavlen. Start med en hel plade op til døren. Skruerne placeres pr. 20 cm langs kanterne og pr. 30 cm midtpå op langs stolperne. Pas på, at skruerne ikke kommer for langt i.

Udnyttelse af loftrum: Monter andet lag gipsplader på skunkvæggen 4

Monter andet lag gipsplader på skunkvæggen. Sørg for, at overkanten er så langt nede, at skunkvæggens plader kan stå på den. Lodrette samlinger uden stolpe bagved bør forstærkes med båndstål.

Udnyttelse af loftrum: Andet lag gipsplade 5

Andet lag gipsplader på skråvæggen starter med en halv plade forneden. Endesamlinger skal være forskudt og forstærket med båndstål.

Udnyttelse af loftrum: På de udadgående hjørner monteres hjørnebeskyttere 6

På de udadgående hjørner monteres hjørnebeskyttere. Du kan skrue dem fast. Eller du kan bruge den viste Clinch-On. Nu er du klar til at spartle og male.

Materialer

• Isolering, 45 mm og 150 mm
• Ståltråd og kramper
• Dampspærre
• Dampspærretape
• Hæfteklammer
• 35 mm gipsskruer
• 13 mm pladeskruer
• 45 mm monteringsprofiler
• 45 mm vægskinner
• 45 mm stolper
• Kantprofiler
• Armeringstape
• Spartelmasse
• 50 x 50 mm variable vinkelprofiler
• Hjørnebeskyttere
• Brædder og skruer til opretning af spær
• Tape til fastholdelse af isolering
• Eventuelt færdig inspektionslem
• Akrylfugemasse
• Båndstål

Specialværktøj

  • Metalsaks til stålprofiler

Tidsforbrug

2-4 uger for en tagetage

Pris

300-500 kroner pr. m2

Sværhedsgrad

Du får her en meget grundig anvisning, som du bare skal følge nøje.

Video

TIPS: Præcis tilpasning af isolering

TEKNIK: Deling af gipsplader

Med en skarp hobbykniv går det nemt og hurtigt

TEKNIK: Gipsplade-samlinger

Selvklæbende glasfibernet gør samlingen stærk

VÆRKTØJ: Sådan bruger du gipsskruemaskinen

Gipsskruemaskinen kan kun én ting. Til gengæld gør den det til perfektion. Skal du sætte mange gipsplader op, kan du indstille den til at sætte skruerne i præcis den rette dybde, og herefter kan du arbejde lynende hurtigt. I denne video kan du lære alt om maskinens indstilingsmuligheder og om, hvordan du arbejder med den.

TIPS: Gipsbit sikrer korrekt skruedybde

Tips & Tricks

3 metoder når dampspærren skal samles

En dampspærre består af kraftig plastfolie, der skal fungere som en helt tæt hætte om hele rummet. Hvis der er huller eller utætheder i dampspærren, vil fugt inde fra rummet kunne trænge ud og fortættes som dug i det yderste lag isolering og på et tidspunkt opfugte undertaget. Resultatet bliver råd og/eller skimmelsvamp. Og et nyt undertag. Derfor samles folien omhyggeligt med tape eller lister, og de få steder, hvor det ikke er muligt, tætnes med butylbånd.

LÆS MERE: Tæt dampspærre - 3 svære steder!

Udnyttelse af loftrum: Tape 1

Folien sættes op med 20 cm overlapning, hvorefter der tætnes med en speciel dampspærretape.

Udnyttelse af loftrum: Liste 2

Hvor folien samles under en liste eller monteringsprofil, behøver du ikke tape. Det kaldes en klemt samling.

Udnyttelse af loftrum: Butylbånd 3

Denne dampspærre afsluttes lige under loftet og tætnes med et butylbånd mellem folien og ydervæggen. Samlingen klemmes sammen af skyggelisten.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Loft