Få mere plads med isolering af tag-etagen

Du skaffer nemt og billigt en masse ekstra plads at bo på, når du isolerer den uudnyttede tag-etage. Her viser vi, hvordan du isolerer, lægger dampspærre og beklæder med gips.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
5 uger
Pris
500 kr/m2

Intro

Når huset er blevet for lille, er der rigtig mange fordele ved at isolere og udnytte en tom loftsetage frem for at udvide huset til siderne.

Det er først og fremmest meget lettere og billigere end at rejse en tilbygning med nyt fundament, nye vægge og nyt tag.

Men det er også enklere, fordi alt arbejdet foregår inden døre, uafhængigt af vejret, og hverken haven eller resten af huset behøver at ligne en byggeplads, mens arbejdet skrider frem.

Ret beset er arbejdet med at omdanne det nøgne tag og de kolde vægge til lune rammer om familiens liv også enkelt. Typisk handler det om at isolere, tætne og sætte plader op, og selv om du bygger et skelet til at holde denne nye indervæg, så er hele den bærende konstruktion jo på plads i forvejen.

Der er dog nogle meget vigtige ting, du skal undersøge forinden, og som kan kræve hjælp fra kommunen og en byggesagkyndig: Hvad siger de lokale regler, hvad kræves der af et nyt beboelsesrum, hvad kan husets konstruktion klare, og hvilke krav er der til fx tæthed, isolering, lys og loftshøjde i de nye rum?

Det er ofte en rigtig god investering at tage en arkitekt med på råd. Arkitektens viden, erfaring og ideer betyder, at du får langt mere ud af dit arbejde og dine penge, at resultatet bliver pænere, og at den nye plads udnyttes bedre.

Typisk skal du have hjælp til strøm og vand, og hvis spærene skal ændres, er det bedst at få en tømrer med på loftet. Så er der trappe, vinduer og meget andet, men det ændrer ikke ved, at loftet stadig er den hurtigste vej til mere plads.

Vejledning

01
Plads til isolering 6 Trin

Vi må bygge på de gamle spær, så vi får plads til 300 mm isolering bag den nye skråvæg. Det giver os samtidig mulighed for at skabe et plant underlag for væggen.

Underlaget bygges af to krydsende lag. Først et lag spærlægter (D): en lægte på hvert af de gamle spær (C), skudt frem med tværbrædder (B). Dette lag skaber plads til 300 mm isolering og retter skævheder i de gamle spær op.

På tværs af spærlægterne vil vi senere sætte et lag monteringsprofiler (K). De er helt rette, og de kan uden videre placeres, så de passer til bredden på gipspladerne.

1

På undersiden af taget sætter vi afstandslister (A) midt mellem de gamle spær (C). De 5 cm tykke lister skal holde isoleringen væk fra undertaget og sikre, at fugt i isoleringen ventileres ud i det fri.

2

På de to yderste spær (C) i hver ende skruer vi et tværbræt (B) foroven og forneden, så der godt og vel er 35 cm fra forkant til tag. Ud fra disse fire hjørner vil vi med snore rette de næste tværbrædder til, så deres forkanter sidder i helt samme plan.

3

Midt på de yderste spær skruer vi et tredje tværbræt (B). Det rettes til efter en snor, vi har spændt ud mellem de to tværbrædder oppe og nede. For at undgå at skubbe til snoren undervejs holdes den fri af tværbrædderne med afstandsklodser.

4

Nu kan vi sætte tre tilsvarende tværbrædder (B) på hvert af de resterende spær (C). Dem styrer vi på plads efter de vandrette snore, vi har spændt ud mellem tværbrædderne på de yderste spær. Igen holdes luft mellem snoren og brædderne.

5

Og så kan vi skrue alle de lange spærlægter (D) op. Snorene har vi pillet ned, lægterne holdes helt enkelt ud til enden af tværbrædderne (B). Til sidst afstives de lange spærlægter med tvær brædder (B) for hver meter eller mindre.

6

Og så fylder vi mineraluld (G) ind mellem spærene. Ved at bruge tre lag forskudte 95 mm måtter mindskes risikoen for luftkanaler tværs gennem isoleringen. Måtterne skal skæres præcist til ved tvær-brædderne for at undgå kuldebroer.

02
Første lag gipsplade 7 Trin

Når man sætter 300 mm isolering op, er det afgørende, at der ikke kommer luft fra stuen ud i væggen, hvor den risikerer at afsætte dug, når den køles ned.

Derfor sætter vi lufttæt folie uden på isoleringen - en dampspærrefolie (H) - og sætter rigeligt til alle sider, så vi senere kan skabe tætte overgange.

Uden på dampspærren sætter vi de monteringsprofiler (K), gipspladerne skrues fast på. Profilerne sættes for hver 45 cm, så de 90 cm brede gipsplader kan skrues fast i kanten og midtpå. Profilerne gør, at der kan trækkes kabler uden at ødelægge dampspærren, og at skruerne til gipspladerne ikke punkterer den.

1

Dampspærrefolien (H) gøres fast på spærlægterne (D) med hæfteklammer. Start oppe med en vandret bane, og fortsæt nedefter med mindst 10 cm’s overlæg mellem hver bane. Ved at begynde ovenfra sikres, at fugt på ydersiden løber videre på ydersiden.

2

Alle samlinger tapes omhyggeligt med en stærk dampspærre tape (J). Alle gennembrydninger tætnes lige så omhyggeligt med dampspærretape. Gå dampspærren efter for rifter, og luk alt.

3

Monteringsprofilerne (K) skrues uden på dampspærren. Da vi vil have synlige hanebånd, sætter vi det første profil lige under hanebåndene. Både nedefter og opefter sætter vi så prof ler for hver 45 cm, så passer det med de 90 cm brede gipsplader.

4

Monteringsprofilerne (K) skrues fast på spærlægterne (D) med 35 mm stålgipsskruer. De er meget spidse og borer sig nemt gennem stålet. De 35 mm lange gipsskruer kaldes også skruer til to lag gips.

5

Om nødvendigt sættes et ekstra monteringsprofil (K) til den skunk, der skal binde væggen sammen med gulvet. Placeringen findes ved hjælp af den 30 cm høje spånplade (N), som skunken senere bygges op på.

6

Og så kan vi skrue det første lag gipsplader (L) på skråvæggen - med 25 mm skruer, så de ikke punkterer folien. Vi starter nede, så der hele tiden er en kant at stille pladen på. Nederste række skæres til på langs, så pladerne passer til profilerne (K).

7

Ved endevæggen bukker vi folien om og hæfter den med et par clips på gipspladen, så vi kan gå i gang med gavlen - vi venter med det sidste lag gipsplader. Vi stopper skråvæggen cirka 11 cm fra gavlen, så vi kan isolere optimalt i hjørnet.

Første pladelag skrues fast for hver 40 cm.

03
Skelettet på gavlen 7 Trin

Når første lag gipsplader er skruet op på skråvæggen, er det smart at forlade den og i stedet tage fat på gavlvæggen.

Skelettet bygges ved først at placere de ydre rammer - listerne på gulvet, op langs skråvæggene, rundt om døre og vinduer og så videre - og derefter fylde op med lodrette stolper for hver 45 cm.

Skelettet bygges, så ydersiden ligger 15 cm fra væggen. Så kan der isoleres med 100 mm mineraluld mellem væg og skelet og med 45 mm inde i skelettet.

1

Ved vinduer og døre skruer vi kantprofiler (T) på karmen. Dem kan vi senere stikke en gipsplade ind i, det er en nem og sikker måde at klare den detalje på. Prof lerne har en spartelkant på den ene side, og den skal du vende ind mod vinduet.

2

Det første vægprofil (R) skrues fast i gulvet. Indersiden placeres 11 cm fra væggen, og enden placeres 2 cm inden for det kantprofil (T), vi skruede på karmen - det måler du ved at lægge en vinkel langs karmen ud for kantprof let.

3

Nu gør du et vægprofil (R) fast på skråvæggen, så den møder prof let på gulvet og giver en lodret væg. Her støtter vi det med et stolpeprofil (S), mens vi retter det i lod og skruer det fast i monteringsprof lerne (K) bag gipspladen.

4

Hjørnestolpen (S) ved døråbningen fikseres til prof let (R), så den står 1,5 cm fra den vinkel, du lagde ud fra kantprof let (T). Det svarer til en gipsplade på 13 mm plus 2 mm fra kantprof lets spartelkant. Ret stolpen i lod, og fikser den også foroven.

5

Skru nu også et vægprofil (R) på underkanten af hanebåndet. Den ene ende trykkes ind i prof let på den skrå væg, og så retter du ind med en stolpe, der stilles i gulvskinnen og holdes i lod.

6

På samme vis bygges resten af den ydre ramme op: vægprof ler (R) mod de tilstødende bygningsdele, stolper (S) ved vindueslysningen. Den vandrette skinne (R1) over vinduet er dog et vægprof l, som vi har fjernet skumstrimlen på. Det skrues fast.

7

De lodrette stolper (S) fuldender skelettet, når alle kanterne er skruet op. Stolperne stilles for hver 45 cm, så de passer til de 90 cm brede gipsplader. Du kan gøre dem fast med 13 mm pladeskruer, men fiksertangen letter arbejdet meget.

04
Gavlen lukkes af 6 Trin

På gavlvæggen sætter vi isolering, dampspærre og gipsplader op i et lidt andet system end på skråvæggen.

Damp spærren sætter vi ind mellem de to gipslag - og taper den sammen med det brede overlæg fra skråvæggen, som vi hæftede op, inden vi tog fat på gavlen.

På den måde sidder dampspærren godt beskyttet, og det er nemt at lukke tæt om kontakter og rør. Lysningen lukker vi med gipsplader.

Du kan føre dampspærren rundt i lysningen eller gøre som os i tilfældet her: sikre tætte samlinger med akrylfuge og male gipspladen et par gange ekstra.

1

Nu bliver gavlvæggen isoleret. Først listes 95 mm mineraluld (G) ind mellem væggen og stålskelettet, så sætter vi 45 mm mineraluld mellem stolperne. De tynde måtter købes i en bredde på cirka 46 cm, der passer til rummet mellem stålstolperne.

2

Første lag gipsplader (L) skrues på stolperne med korte gipsskruer. Her placerer vi pladerne vandret, på de større felter stiller vi dem lodret, så de passer med de lodrette stolper. Det første gipslag hæftes blot med skruer for hver 40 cm.

3

Så tætner vi gavlen med den blå dampspærre (H). Først hæfter vi den overskydende strimmel fra skråvæggen på gavlen, så dækkes resten. Overalt sikres mindst 10 cm’s overlæg, og samlingerne forsegles med dampspærretape (J).

4

Det yderste lag gipsplader (M) skrues for hver 20 cm langs kanter og for hver 30 cm i midterlinjen. Her er vi nået hen til vinduet, hvor vi lader gipspladen fortsætte ind i lysningen.

5

Udskæringen til vinduet sker nemt og præcist, når vi har skruet den hele plade op. Med stiksaven skærer vi et skråt snit ind til hjørnet, derefter snitter vi gennem kartonen langs åbningen, knækker de overskydende stykker og skærer dem fri.

6

Gipspladerne i lysningen sættes op til sidst. Skær en plade til, stik den ind i kantprof let (T), og skru den fast på skelettet. De indvendige hjørner foroven styrkes med vinkelprof ler (U) på bagsiden, de udvendige med hjørnebeskyttere (V).

05
Skråvæg og skunk 7 Trin

Nu er det tid til at give skråvæggen det sidste lag gipsplader. De placeres en halv plade forskudt i forhold til det første lag, så vi ikke får samlinger over hinanden.

Da vi sætter pladerne op vandret, får de ingen støtte under de lodrette samlinger. I stedet presser vi et tyndt båndstål ind under den korte kant på pladen her i andet lag, inden vi sætter næste plade op - så kan begge kanter skrues fast på båndstålet bag dem, så vi sikrer en meget solid samling.

Forneden afsluttes skråvæggen med en lav skunk, der giver en pæn overgang til gulvet og plads til fodpaneler.

1

Det yderste lag gipsplader (M) skrues op med 35 mm gipsskruer, med skruer for hver 20 cm i kanten og hver 30 cm i midterlinjen. Pladerne forskydes i højden en halv plade i forhold til første lag (L). Vi starter med en hel plade under hanebåndet.

2

De lodrette samlinger forstærkes med båndstål (X). Det skydes halvt ind under den korte kant på den plade, du sætter op først, og der skrues langs kanten. Når næste plade lægges op, skrues den også fast i båndstålet.

3

Ved hanebåndene skærer vi ud i gipspladen (M) ved først at opsætte den midlertidigt og strege lodret op ved båndene. Så løfter vi den ned, skærer ud og skruer den så endeligt fast. Til sidst lukkes åbningen med en lille pladestump.

4

Trekantlisten (F) er første trin i opbygningen af skunken. Vi har sikret, at der sidder et monteringsprofil (K) bag det første lag plader; nu kan vi med en stump af spånpladen N placere listen i den rigtige højde og skrue den fast med gipsskruer.

5

Lodret neden for trekantlisten gøres en lægte (E) fast i gulvet. Vi sikrer tæthed ved dampspærren (H) ved at stramme foliens overskydende stykke ud på gulvet, inden lægten skrues fast på den.

6

Så kan skunkens skjulte plade (N) skrues fast i trekantlisten (F) og gulv­ lægten (E). Det er en 30 cm bred spån plade, som vi købte billigt i den rette bredde som en 16 mm melaminbelagt hylde.

7

Så sætter vi det yderste lag (M) på skunken. Vi skærer 31 cm høje stykker ud på tværs af gipspladerne, så vi får gode størrelser med spartelkanter. Når væggen er færdig, skruer du uden videre fodpaneler (P) fast i den skjulte spånplade.

06
Spartling og maling 5 Trin

Vi giver gipspladerne hæftegrunder, før vi begynder arbejdet med at spartle hen over skruer og samlinger. Grunderen gør det meget nemmere at arbejde med spartelmassen, fordi gipspladerne ikke suger fugten ud af den.

Spartlingen har to formål: Det ene er, at du skjuler skruehoveder og samlinger og får en plan væg at male. Det andet er lige så vigtigt: Spartlingen gør pladerne til en sammenhængende skive, der er stærk og meget sjældent vil sprække.

Derfor skal du være omhyggelig med at fylde helt op med gipsspartelmasse mellem pladerne og tape samlingerne.

1

Alle åbne kanter på gipspladerne affases inden spartlingen ved at holde hobbykniven på skrå og skære 5 mm af. Da vi bruger plader med spartelfas på alle sider, er de fjeste kanter lukkede.

2

Samlingerne armeres med selvklæbende armeringstape, der trykkes fast over samlingen. De professionelle armerer med papstrimler, der kun holdes af gipsmassen, men det kræver øvelse.

3

Samlingerne fyldes omhyggeligt med gipsspartelmasse i flere runder. Først presser du massen ned gennem armeringen, så der er fyldt helt op mellem pladerne. Så fyldes falsene i flere omgange, sidste gang med en 15-30 cm bred spartel.

4

Ved hjørnebeskytteren (V) spartles på begge sider. Spartlen trækkes op ad den runde vulst, som skaber et flot hjørne og tager de fleste stød, hjørnet siden får. Som ved skruer og samlinger spartler du i flere omgange - slib først efter sidste spartling.

5

Indvendige hjørner lukkes med akrylfugemasse, der er langt mere elastisk end gipsen. Fugen glattes med en spartel af silikone gummi.

TIPS: Vent med akrylfugen, til du har spartlet, akrylfugen er umulig at slibe.

Materialer

• Afstandslister (A), 50 x 50 mm fyr
• Tværbrædder (B), 25 x 100 mm fyr
• Spærlægter (D), 45 x 70 mm høvlet fyr
• Gulvlægter (E), 50 x 50 mm fyr
• Trekantliste (F), 33 x 33 mm fyr
• Isolering (G), 45 og 95 mm mineraluld
• Dampspærre (H)
• Dampspærretape (J)
• Monteringsprofiler (K), 25 mm
• Gipsplader (L + M), 13 mm, 90 cm brede
• Skunkvæg (N), 16 mm spånplade, 30 cm bred
• Fodpaneler (P), 15 x 65 mm
• Vægprofil i stål (R), 45 mm
• Stolper i stål (S), 45 mm
• Kantprofiler (T), 13 mm
• 50 x 50 mm vinkelprofil (U)
• Hjørnebeskyttere (V)
• Båndstål (X)

Desuden:
• Skruer, 5 x 70 og 4 x 50 mm
• Stålgipsskruer, 25 og 35 mm
• Pladeskruer, 13 mm
• Armeringstape
• Gipspuds
• Gipsspartelmasse
• Akrylfugemasse
• Hæftegrunder
• Alkydmaling (lysninger)
• Plastmaling
• Hæfteklammer

Tidsforbrug

En god måneds tid

Pris

Cirka 500 kr. pr. kvadratmeter

Sværhedsgrad

Med denne vejledning i hånden skal du ikke være bange for at gå i gang, hvis du har lidt erfaring som hjemmehåndværker.

Tegning

Isoleret skråvæg og gavlvæg

At forvandle et tomt, uudnyttet loftsrum til et godt sted at bo og leve handler i første omgang om at bygge pæne, tætte og varme vægge, hvor der før var tyndt tag og kold gavlmur. Begge steder er kunsten især at opbygge et skelet for den nye væg.

Isoleret skråvæg og gavlvæg

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Isolering af loft