Byg selv dobbelt carport med masser af plads

Byg selv en dobbelt carport med plads til to biler - eller en bil og en båd. Plus cykler, barnevogn og alle haveredskaberne. Og på førstesalen grill, havemøbler og ungernes ude-legetøj.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 uger
Pris
46.000 kroner

Intro

Vi skulle bygge en dobbelt carport og fik skabt en multianvendelig bygning med plads til bil, båd, cykler, barnevogn og i tillæg en masse dejlig opbevaringskapacitet.

I den ene side af dobbelt carporten er der så god højde, at du nemt kan parkere en stor kabinebåd på trailer.

Her var der masser af plads på grunden, så vi kunne gøre parkeringen nem – uden besværlige bakkemanøvrer. Du kører bare ind i carporten, hægter traileren af og kører videre.

Men mindre kan naturligvis også gøre det. Og er dobbelt carporten uden gennemkørsel, er det en god idé at dække gavlen til i den ene ende. Du kan også omdanne din dobbelt carport til en lukket dobbelt garage med vægge og porte.

LÆS OGSÅ: Smart og billig garage i byggesæt

Valg af fundament til dobbelt carport

Et traditionelt kantfundament af beton, der graves ned til en meters dybde, er en udmærket løsning til din dobbelt carport. Dækket skal så støbes - også i beton - på et kapillarbrydende (fugtstandsende) lag af singels (sten på størrelse med middelstore kartofler).

Du kan også lave et armeret pladefundament under carporten. Denne type sikrer dig langt bedre imod, at "pladen" revner eller knækker under vægten af bygningen og tung kørsel.

Uanset valg af fundament skal ydermålene på den dobbelte carport her være 7x7 meter, og fundamentet skal hæves cirka 20 cm over terrænet. Betondækket skal have et svagt fald fra midten og ud mod siderne, så du undgår vandpytter på dækket.

Nemme samlinger i dobbelt carportens konstruktion

Dobbelt carportens bærende konstruktion har ingen vanskelige og tidskrævende tømmersamlinger. Og du skal heller ikke til at støbe gevindstænger fast i fundamentet.

Men de mange og store åbninger gør, at det er nødvendigt at forsyne dobbelt carporten med en del vindafstivende trækbånd i tag og vægge.

Masser af plads på dobbelt carportens 1. sal

Førstesalen over dobbelt carporten fungerer som en hems med masser af opbevaringsplads og med fuld ståhøjde helt ude ved rækværket.

For at udnytte al dobbelt carportens plads har vi lagt gulv på hele hemsen. Her valgte vi et bræddegulv. Men bruger du i stedet den lidt dyrere krydsfinér, kan du "spare" vindkrydset under førstesalen.

Et rækværk er ikke en nødvendighed. Men det er bestemt at foretrække, hvis du skal kunne færdes sikkert på førstesalen.

Når du skal op på "loftet", kan du sagtens bruge en "løs" stige. Men vil du slippe for besværet med at flytte rundt på stigen i carporten, kan du - som her - lave en fast stige af tømmer og vandrør eller rundstokke.

Taget på dobbelt carporten er nemt at lægge

Som tagbeklædning over vores dobbelt carport har vi valgt Decra ståltagplader. De er billige, nemme og hurtige at lægge og blæser garanteret ikke af, hvis du sørger for at sømme dem omhyggeligt fast.

Pladerne til dobbelt carportens tag skæres nemt til med en rundsav med metalskæreskive. Vær dog opmærksom på, at saven skal køre med nedsat hastighed.

Ved valg af en anden type tagbelægning skal du være opmærksom på, at taget skal kunne klare det pænt store vindtryk, der opstår indefra på grund af de mange og store åbninger, som dobbelt carporten er forsynet med.

VIGTIG opdatering til dobbelt carport

Vi præciserer: I artiklen om dobbelt carporten skrev vi oprindeligt, at man ikke skal søge byggetilladelse, hvis bygningen er 50 m2 eller derunder. Man skal kun anmelde byggeriet.

Det er korrekt. Men reglerne for carporte er, at deres størrelse udregnes ved at beregne den fulde tagflade - ikke ved at måle carportens længde og gange med bredden.

Det betyder, at den dobbelt carport, vi viser i artiklen, er større end 50 m2. Som carport (åben bygning) skal du altså søge om byggetilladelse, mens det ikke er nødvendigt, hvis samme bygning i stedet bygges som en garage (lukket bygning).

Vejledning

01
Bygningens bærende konstruktion 14 Trin

Dobbelt Carport 1

Skær asfaltpap til i 8 cm brede strimler, og læg dem i bunker med seks stykker i hver. Gør bunkerne fast på undersiden af fodremmen (A) med papsøm eller stifter- 6 bunker pr. side.

Dobbelt Carport 2

Læg fodremmen langs kanten af fundamentet, og gør den fast med vinkelbeslag - maksimalt med en meters afstand. Brug ekspansionsbolte til fastgørelse i betonen.

Dobbelt Carport 3

Forstærk med sømplader på begge sider, når fodremme samles under stolpen (B). Gør stolpen fast. Mærk stolpeplaceringer af på topremme (C), og montér dem med vinkelbeslag.

Dobbelt Carport 4

Montér to vindkryds i hver facade. Justér dem, så stolperne står vinkelret på top- og fodrem. Beslagene trykkes på plads i riller i top- og fodremme. Rillerne laves med en rundsav.

Dobbelt Carport 5

Inden montering af stolperne (D) mættes enderne med svampedræbende grundingsolie. Stil stolpen på en "klods" af asfaltpap, og gør den fast til betonen med de to vinkelbeslag.

Dobbelt Carport 6

De fem midterstolper (D) rejses, remmen (E) monteres på stolperne, og bjælkerne (G) lægges op. Konstruktionen stives midlertidigt af med lægter.

Dobbelt Carport 7

Hold drageren (F) fast med skruetvinger, skru den fast til stolpen (D), og fortsæt med drageren på den anden side. Bor igennem dragere og stolpe med et langt 16 mm sneglebor, og tag dragerne ned igen.

Dobbelt Carport 8

Læg Bulldog-skiver (fra BMF) mellem stolpe og dragere, og stik en 16 mm gevindstang gennem hullerne. Montér spændeskive og møtrik på begge sider.

Dobbelt Carport 9

Skær spærene (H) i smig (60 grader), og skær sadler (hak) til dragere (F) og topremme (C). Læg spærene op, og streg dem af på bjælkerne (G). Skær bjælkeenderne skråt af efter dine markeringer, og gør spærene fast med beslag.

Dobbelt Carport 10

En detalje af midterste stolpe i den ene ydervæg. Her kan du se, hvordan toprem (C), spær (H) og bjælker (G) er samlet. Bemærk også den smalle rille, som vindkrydsbeslagene monteres i.

Dobbelt Carport 11

På den ene gavl monteres tre gavlstolper (S), mens stolperne (J) monteres til begge langsider. Stolperne skal fungere som underlag for bræddebeklædningen (N).

Dobbelt Carport 12

Som anlæg for vindkrydset i gavlen monteres fire 80 cm lange stivere (S) med bjælkesko - et i hvert hjørne i yderste gavlfelt. Montér nu vindkrydset.

Dobbelt Carport 13

Montér et vindkryds på hver tagflade. Som anlæg for afstivningen i tagfladen forneden skal du montere en stiver (S) af 45 x 195 mm tømmer med bjælkesko mellem de to spær.

Dobbelt Carport 14

Foroven er et stykke 100 x 100 mm tømmer monteret mellem de to midterste spær ved hjælp af bjælkesko. Det sikrer, at vindkrydset ikke “trækker” spærene sammen, når det spændes til.

02
Ståltag og klinkbeklædning på væggen 8 Trin

Dobbelt Carport 1

Afsæt lægteplaceringer på de yderste spær i begge ender ved hjælp af en målelægte. Overfør markeringer til de andre spær med en kridtsnor, og skru lægterne (K) fast.

Dobbelt Carport 2

Skru de tre vindskedebrædder (M) fast på de yderste spær - øverste bræt skal rage 25 mm op over lægterne.

Dobbelt Carport: Ståltag og klinkbeklædning på væggen 3

Modsat alle andre tagbeklædninger lægges dette tag oppefra og ned. Fordelen er, at du kan bruge lægterne som stige. Løft op i rækken ovenover, og skyd tagpladen ind.

Dobbelt Carport: Ståltag og klinkbeklædning på væggen 4

Montér tagpladen med de medfølgende indfarvede rillede søm - i forkanten og ind i lægten. Pres pladen ned, mens du sømmer.

Dobbelt Carport: Ståltag og klinkbeklædning på væggen 5

Når den ene tagflade og de første to rækker på den anden side er lagt, skal du montere selvklæbende skumstrimler langs tagryggen, og to 19 x 50 mm lister (trykimp.) skrues fast.

Dobbelt Carport: Ståltag og klinkbeklædning på væggen 6

De vinkelformede rygninger samles med 10 centimeters overlæg og sømmes fast til listerne med tre søm i hver side.

Dobbelt Carport: Ståltag og klinkbeklædning på væggen 7

Afslut vindskedebrædderne (M) med et lodret snit, og skru sternbrædderne (L) på spærenderne. Søm tag-inddækningerne fast på øverste vindskedebræt.

Dobbelt Carport: Ståltag og klinkbeklædning på væggen 8

Brædderne (N) “overlapper” hinanden med 2 cm. Gør dem fast med skruer - 3 cm fra underkanten. Dæk hvert hjørne ind med to samlebrædder (T), der samles i vinkel.

Materialer

100 x 100 mm fyr, trykimprægneret:
• 5 fodremme (A) a 350 cm
• 10 stolper (B) a 215 cm
• 4 topremme (C) a 400 cm
• 1 stiver mellem spær i top, 80 cm

100 x 200 mm fyr:
• 5 stolper (D) a 428 cm
• 1 rem (E), 700 cm

45 x 195 mm spærtræ eller 50 x 200 mm fyr:
• 4 dragere (F) a 400 cm
• 10 bjælker (G) a 330 cm
• 24 spær (H) a 500 cm
• 6 stivere (S) a 80 cm

50 x 100 mm fyr:
• 8 stolper (J) a 215 cm
• 3 gavlstolper (S) a 390 cm

38 x 56 mm lægter:
• 26 lægter (K) a 360 cm
• 26 lægter (K) a 450 cm

25 x 150 mm fyr, trykimprægneret:
• 8 sternbrædder (L) a 450 cm
• 12 vindskedebrædder (M) a 510 cm
• 120 klinkbrædder (N) a 360 cm
• 10 samlebrædder (T) a 260 cm
• 6 rækværksbrædder (R) a 360 cm

21 mm gulvbrædder:
• 18 kvadratmeter gulvbrædder (P)

Endvidere:
• Asfaltpap
• 5 x 80 mm Climate skruer
• 5 stk. 16 mm gevindstang a 35 cm
• 10 stk. 16 mm møtrikker med spændeskiver, 50 x 50 x 5 mm
• 80 kvadratmeter Decratag
• BMF-beslag
• M12 betonankre (fx Upat UKA 3 EAP)

Tidsforbrug

2 uger

Pris

Ca. 46.000 kroner (eksklusive fundament)
Sådan fordeler udgiften sig: Træ: Ca. 25.000 kroner Decratag: Ca. 12.000kroner Beslag: Ca. 9000 kroner

Tegning

Plantegningen viser bygningen, som vi “indrettede” den. Den stiplede røde linie markerer et vindafstivende kryds, der er monteret i førstesalens gulv.

På tværsnittet får du et godt overblik over konstruktionen. Klinkbeklædning (N) og sternbrædder (L) er kun vist i den ene side.

De to facader er ens - med to afstivende vindkryds i væggen og med to stropper i tagfladen.

Her ses den gavl, hvor en af siderne er lukket helt af. Der skal være vindkryds i væggen.

Den anden gavl er åben i begge sider. Men efter behov kan du lukke med porte eller vægge.

3D-model

Tegning: Dobbelt Carport
3D-model

Dobbelt carport med masser af plads

Der er plads til 2 biler på under 50 kvadratmeter.

Åbn 3D-model

Tegning: Dobbelt Carport
3D-model

Bygningens bærende konstruktion

Konstruktionen består af et rum med loft og et dobbelt så højt rum, med åbne facader i endegavlene.

Åbn 3D-model

Tegning: Dobbelt Carport
3D-model

Beklædning

Carporten er beklædt med ståltag og klinkbeklædning på væggen.

Åbn 3D-model

Video

TEKNIK: Montering af vinkelbeslag

Vend beslaget rigtigt og giv samlingen optimal styrke

TIPS: Monter lange brædder - ene mand

VÆRKTØJ: Sådan bruger du skruemaskinen

I videoen her lærer du alt om det mest populære stykke gør det selv-værktøj. Ud over at skrue skruer i og bore huller i en lang række forskellige materialer, findes der masser af tilbehør, der gør dig i stand til at bore store huller, skrue møtrikker og franske skruer i, undersænke skruer, slibe, polere og meget mere.

VÆRKTØJ: Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Carport