14 tips: Sådan får du mere ud af dit brænde

Fyrer du med brænde, gælder det om at vælge det træ, der giver mest varme for pengene, og det gælder om at udnytte det optimalt. Her får du tips til indkøb, opbevaring og optænding.

Ud over at være stemningsfuld er brændeovnen også en effektiv varmekilde, som kan nedbringe dine årlige varmeomkostninger betragteligt. Hvis du fyrer rigtigt, vel at mærke.

Det betaler sig at sørge for at vedligeholde brændeovnen, så du kan fyre optimalt. Det får du gode råd til her.

Du bør udelukkende fyre med tørt, rent og naturligt træ uden maling og andre tilførte stoffer. Træsorten er mindre afgørende, men du skal være opmærksom på, at der er forskel på brændværdien, alt efter hvilken type brændsel du vælger. Og priserne kan variere meget, så tjek markedet, inden du køber. Ofte er der også gode mængderabatter.

Der er mange penge at spare, hvis du ikke køber dit brænde klar til brug. Kan du fx selv opbevare det under tørringen, kan rummeterprisen nedbringes med 60 pct., og kan du selv fælde træerne, køre dem hjem, save, kløve og stable - ja, så er rummeterprisen helt nede på 25 pct. af det fyringsklare brænde.

14 gode råd om brænde og brændeovne

 1. Den nødvendige dåbsattest
  Brændeovne, der opstilles nu, skal have en attest på, at de opfylder de regler, som trådte i kraft 1. juni 2008. Attesten skal underskrives af skorstensfejeren ved syn.
 2. Køb af brugt ovn
  Du skal kun købe en brugt brændeovn, hvis den har en attest fra producenten på, at den opfylder kravene, som blev indført 1. juni 2008 og blandt andet sikrer en renere forbrænding.
 3. Giv ovnen et serviceeftersyn
  Hold ovnen i orden, så intet er i stykker. Pakningen ved lågen skal gøre den tæt, den ildfaste indmad skal være hel, spjæld og lignende skal virke, og overgangen mellem ovn og skorsten skal være tæt.
 4. Lyt til brændet
  Når to tørre stykker brænde slås mod hinanden, er lyden høj og klar, mens der fra vådt brænde kommer en dump lyd.
 5. Tag træet ind i tide
  I kulde bør brændet tages ind mindst et døgn inden brug, så det kan akklimatisere. Ellers kan den varme luft kondensere i træet.
 6. Tjek fugt i midten
  Når du skal måle fugtigheden i træet, så flæk et stykke brænde, så det kan måles i midten.
 7. Fugtmålere virker!
  En ny undersøgelse af fugtmålere til priser fra 70 til 4000 kroner har påvist, at de alle måler korrekt i området omkring 20 procents fugtighed, men at ingen er helt optimale i yderpunkterne.
 8. Kig efter revner i enden af træet
  Revner i træets ender er tegn på, at træet har en vandprocent under 26 og er ved at være klar til at komme i brændeovnen.
 9. Optimer optændingen
  Optændingsblokke er overflødige, hvis du har tilpas tørre og tynde pinde at tænde op med. Men vil du booste optændingen, så er du sikker på succes, hvis du bruger optændingsblokke. Gå efter de mest miljøvenlige.
 10. Gem lidt aske
  Ovnen brænder bedst, når der er en vis mængde aske i den. Tøm ikke hele brændkammeret, kun askeskuffen.
 11. Optimer din skorsten
  Få skorstensfejeren til at vurdere, om der er høje huse el. træer, som gør din skorstens brændeudnyttelse mindre effektiv.
 12. Hold øje med din røg
  Gå udenfor, og tjek røgen, når ovnen brænder jævnt. Røgen skal være næsten usynlig og lugtfri.
 13. Køb træ om foråret
  Det betaler sig at købe brænde om foråret. Jo tørrere brænde, desto dyrere. Du sparer meget ved selv at save, kløve og tørre.
 14. Tjek pallestørrelsen
  Der er ingen standarder for pallestørrelser til brænde. Spørg derfor, hvor mange kubikmeter træet fylder tæt stablet, så du ved, hvad du får til prisen.

Tørre facts om typer af brænde

Mange køber brænde, som er klar til brug - hugget, kløvet og tørret i luft eller ovn eller forarbejdet til briketter. Gran og fyr har så lav brændværdi, at det handles langt sjældnere end de mest udbredte træsorter, ask, bøg, birk og eg. Priserne varierer en del, så det betaler sig at shoppe rundt, inden du køber.

LÆS OGSÅ: Hvilket brænde er bedst?

Bøg

Hvordan er træet at arbejde med? Tungt at save. Let at kløve
Lugt- og røggener: Ingen
Brændværdi: 1 kg tørt træ = ca. 5 kWh/4300 kcal: Høj – ca. 2900 kWh/2,5 mio. kcal pr. m3
Tørretid – ved maks. 20 pct. træfugt: Som regel to somre efter fældning
Andre egenskaber: Homogen træsort, som brænder roligt og længe
Samlet vurdering: 4/5

Eg

Hvordan er træet at arbejde med? Tungt at save. Middel at kløve
Lugt- og røggener: Ingen
Brændværdi: 1 kg tørt træ = ca. 5 kWh/4300 kcal: Høj – ca. 2850 kWh/2,4 mio. kcal pr. m3
Tørretid – ved maks. 20 pct. træfugt: Som regel to somre efter fældning
Andre egenskaber: Stort garvesyreindhold giver lang tørretid
Samlet vurdering: 4/5

Birk

Hvordan er træet at arbejde med? Middeltungt at save. Let at kløve
Lugt- og røggener: Ingen
Brændværdi: 1 kg tørt træ = ca. 5 kWh/4300 kcal: Middel – ca. 2700 kWh/2,3 mio. kcal pr. m3
Tørretid – ved maks. 20 pct. træfugt: Som regel halvandet år efter fældning
Andre egenskaber: Smukt at se på og dufter godt, når det brænder
Samlet vurdering: 4/5

Ask

Hvordan er træet at arbejde med? Middeltungt at save. Tungt at kløve
Lugt- og røggener: Ingen
Brændværdi: 1 kg tørt træ = ca. 5 kWh/4300 kcal: Høj – ca. 2850 kWh/2,4 mio. kcal pr. m3
Tørretid – ved maks. 20 pct. træfugt: Som regel to somre efter fældning
Andre egenskaber: Ingen
Samlet vurdering: 4/5

Gran/fyr

Hvordan er træet at arbejde med? Let at save. Middel at kløve
Lugt- og røggener: Harpiks og tjærestof giver røgen lugt. Røg ved for lav temperatur
Brændværdi: 1 kg tørt træ = ca. 5 kWh/4300 kcal: Lav – ca. 2000 kWh/1,7 mio. kcal pr. m3
Tørretid – ved maks. 20 pct. træfugt: Ofte klar til vinter ved fældning før midsommer
Andre egenskaber: Brænder let. Godt til optænding, men slår let gnister
Samlet vurdering: 3/5

Briketter

Hvordan er træet at arbejde med? Skal bare bæres ind
Lugt- og røggener: Ryger meget ved for lav temperatur
Brændværdi: 1 kg tørt træ = ca. 5 kWh/4300 kcal: Høj – ca. 3500 kWh/3 mio. kcal pr. m3 (varierer efter presning og træsort)
Tørretid – ved maks. 20 pct. træfugt: Klar til brug ved korrekt opbevaring
Andre egenskaber: Let at stable. Meget lavt fugtindhold (6 %). Minimal aske
Samlet vurdering: 5/5

Sådan fyrer du korrekt

Ved korrekt fyring kan man stort set ikke lugte eller se røgen fra skorstenen.

TÆND OP med 8-10 tommelfingertykke pinde og måske en optændingsblok.

SÆT FULDT KNALD PÅ. Åbn for luften, både forneden og ved lågen, så gasserne brændes af i stedet for at ryge op i skorstenen, hvor de giver sod. Primær luft tilføres under brændet. Sekundær luft kommer ind lige over brændet via lågen og leverer ilt til forbrænding af de gasser, som frigives. Med for lidt luft kan der dannes kulilte, som er farlige og mere forurenende end den kultveilte, der dannes ved korrekt fyring.

LÆG BRÆNDESTYKKER PÅ, når dine optændingspinde er blevet til stærke gløder. Vær ikke for ivrig - for store portioner brænde køler bålet ned og ødelægger den gode forbrændingsproces.

REGLEN over alle regler er, at du kun må fyre med tørt brænde. Fugt sænker temperaturen i ovnen, giver en dårlig udnyttelse af brændet og forurener. Fugtigheden i brændet må højst være 18-20 procent.

GIV MINDRE LUFT, så bålet ikke brænder for hurtigt, og du bedre kan styre det. Giv stadig sekundær luft ved lågen til afbrænding af gasserne, som opvarmer ovnen.

NÅR GASSERNE ER BRÆNDT , flammerne væk, og gløderne hersker, skal du fyre igen cirka en gang i timen - eller lade bålet gå ud. Uanset hvad skal der igen luft til forneden, så du ender med en hvid og næsten sandagtig askerest. Det er beviset på, at fyringen har været optimal.

UNDLAD AT FYRE NATTEN OVER. Det er dumt at fyre igennem om natten med brænde og lav lufttilførsel. Det sviner alt for meget og er hverken godt for miljø eller skorsten. Ingen brændeovn er i stand til ved egen hjælp eller lovet automatik at holde dampen oppe hele natten på de 850 vamegrader, der skal til, for at træ eller briketter brænder optimalt uden forurening. Heller ikke ved brug af specielle briketter, som flere brændselsforhandlere ellers lover.

LÆR NU hele husstanden at fyre optimalt.

LÆS MERE: 5 tips til korrekt fyring i brændeovn

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Brændeovn