Arkitekttegnet skur bygget af billige materialer

Smukt design og smarte detaljer behøver ikke at koste en formue. Tværtimod. Her får du opskriften på, hvordan du bygger et skur af billige materialer, så resultatet bliver eksklusivt og lækkert, fordi projektet er gennemtænkt til mindste detalje.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
4 dage
Pris
5.500 kroner

Intro

Et skur er uundværligt, hvis du har hus og have, så du har et sted til opbevaring af plæneklipper, haveredskaber, hynder osv. Skuret her måler 2 x 3,6 meter. Det vil være en fin størrelse for de fleste. Det er bygget af træ i helt almindelige standardmaterialer som moduler, der gør skuret meget nemt at bygge.

Konstruktionen består af fire sider, der fastgøres til fire stolper i hjørnerne. På taget lægges tagpap med shingels, der både er billige og meget nemme at arbejde med, og det færdige tag ligner en million.

Træbeklædningen, der er klinkbygget, får også skuret til at se mere eksklusivt ud, men det er bygget ganske enkelt af trykimprægnerede hegnsbrædder. Det er en noget billigere løsning end færdiglavede klinkbrædder.

Praktisk dobbeltdør

I forsiden af skuret er monteret en dobbeltdør med glas. Den giver masser af lys i skuret, så det ikke er nødvendigt med andet lysindfald.

Dobbeltdøren er desuden praktisk, fordi den gør det nemt at få større ting ind og ud af skuret. Hvis du bygger døren selv, kan du få den i præcis den størrelse, der passer til dit skur, og billigere, end hvis du skal købe døren færdiglavet.

Vejledning

01
Samling af rammerne til skurets sider 6 Trin

Skuret har en enkel konstruktion. Det består af fire sider, der bygges først, inden de sættes fast til fire stolper. Hver side er bygget som en ramme med lodrette lægter imellem, hvor træbeklædningen, hegnsbrædder, skrues fast på klink.

Det betaler sig at være grundig, når du måler op. Hvis du helt fra start måler præcist op, hvor alle brædderne skal sidde, er du sikker på, at det bliver ens på alle sider, og du får et flot resultat med smukke, lige linjer.

De fire rammedele til skuret måles op 1

Start med at måle op på de fire vandrette rammedele (R1), hvor de lodrette lægter (R2) og (R5) skal placeres, så de sidder med samme afstand, her 47 cm. Sav en stump lægte til, som du kan bruge som markering. Skær en lægte til i den længde, der skal være afstanden mellem lægterne - det er både hurtigt og præcist at måle med.

Bor for i de vandrette rammedele til skurets lodrette lægter 2

Bor for i de vandrette rammedele (R1) til de lodrette lægter. Bor for til to skruer i hver samling med et 5-mm bor. Spænd først de fire rammedele sammen, så du nemt kan overføre målene fra den første lægte til de øvrige blot ved at videreføre stregerne.

Streg op på lodrette lægter til skur 3

Streg op på de lodrette lægter (R2), hvor klinkbrædderne skal placeres. Det er lettest, hvis du laver en måleliste, som du spænder på siden af lægterne. Brug en vinkel til at strege målene op efter. Overlægget på brædderne skal være 2 cm - det giver en afstand på ca. 7,6 cm mellem stregerne. Det bliver pænest, hvis du kan undgå at save brættet over døren til. Så mål op, så det passer med et helt bræt på stykket over døren.

Siderammer til bygning af skur samles 4

Nu samles siderammerne. Læg først delene på et plant underlag, fx en terrasse.

Dele til sider i byg selv skur skrues sammen 5

Delene skrues sammen med to 5 x 100 mm skruer pr. samling.

Mål op til skrå overligger til skur 6

Mål op til den skrå overligger (R8) i gavlrammerne. Læg de fem dele ud (R2, R6, R7, R5 og R9), som de skal samles, evt. med et stykke vinkelret plade i hjørnet og afstandsstykker mellem lægterne. Mål op til overliggeren (R8), og sav lægterne til med skrå snit inden samlingen.

Skuret her skal have en klinkbygget træbeklædning. Det ser rigtig godt ud, er nemt at lave og billigt, hvis du bruger almindelige hegnsbrædder, der blot sømmes fast. Der fås særlige klinkbrædder, der er formalede, skåret i facon og samles med fer og not, men de er meget dyrere, og resultatet med hegnsbrædder bliver lige så flot.

Det betaler sig at tegne op på rammerne, hvor brædderne skal placeres. Monteringen går tjept, og de sidder præcist.

Klinkbrædder monteres på rammer til skur 1

Nu skal der monteres klink-brædder (D) på rammerne. Start med at sømme det nederste bræt fast, så det flugter med rammens underside. Her bruges galvaniserede dykkere, 2,5 x 55 mm.

Klinkbrædder sømmes fast til skur 2

Søm brædderne fast med et overlap på 2 cm. Brædderne placeres efter hjælpestregerne på lægterne (R2), så du ikke behøver at måle op hver gang, men blot kan lægge brættet, så det flugter med stregerne, og sømme det fast. Sørg for, at dykkerne går igennem begge brædder.

Klinkbrædder sømmes på alle skurets sider 3

Så går det bare derudad med fastgørelse af brædderne på alle sider. Det er lettest bare at lade brædderne flugte med den ene side af rammen og lade dem stikke ud over kanten i den modsatte side, mens du sømmer dem fast. Først til sidst skærer du dem glat med kanten.

Rammer til byg selv skur saves til 4

Rammerne saves til. Det går hurtigt med en dyksav med føringsskinne. Hvis du ikke har sådan en, kan du også bruge en rundsav og et lige bræt, som du spænder fast, så du har noget at styre efter.

03
Samling af skurets fire sider 6 Trin

Et større projekt som at bygge et skur bliver mere overskueligt, hvis du bygger det som et samlesæt. Når de fire rammer er lavet færdige, skal de blot monteres til stolper, og så mangler du kun tag og dør.

Her skal skuret placeres på en fliseterrasse med læ, så stolpesko er ikke nødvendige. Stolperne kan blot skrues fast med vinkelbeslag til fliserne. Hvis skuret skal stå mere udsat, er det en god idé at bruge stolpesko.

Hjørnestolpen skrues fast til bagrammen på skuret 1

Skru den ene hjørnestolpe (B) fast til bagrammen med 5 x 100 mm skruer. Rammen placeres, så den sidder glat med stolpens bagkant. Sæt skruerne med en afstand på ca. 30 cm.

Der skrues en stump lægte fast på stolpen til skuret 2

Der skrues en stump lægte fast på stolpen (B), som gavlrammen kan hvile på, så den kommer til at sidde præcist ud for bagsiderammen. Her er det nemlig nødvendigt at klodse rammerne op, for at de kommer til at stå helt lige, da underlaget ikke er plant.

Gavlramme løftes op på lægtestumpen på byg selv skur 3

Løft gavlrammen op på lægtestumpen, og skru rammen fast til den forreste stolpe (A). Skru midlertidigt et par lægter fast til stolpen, som kan støtte den, så den kan stå selv, mens du monterer den anden gavlramme til stolperne i den modsatte side.

Gavlrammen skrues fast til stolpen på skuret 4

Skru gavlrammen fast til stolpen (B) med 5 x 100 mm skruer. Skruerne placeres med en afstand på ca. 30 cm. Montér også gavlrammen i den anden side, så begge gavle er fastgjort til de bageste stolper. Fjern så de midlertidige stivere.

Forside til skur sættes på plads som skur samlesæt 5

Vip forsiden op på plads, og skru den fast til de forreste stolper (A) med 5 x 100 mm skruer.

Stolpeender saves af på byg selv skur 6

De fire stolpeender skæres til, så de flugter med de skrå gavlrammer. Det er vigtigt, at snittet er glat med den øverste del af gavlrammerne, så du har en plan flade at lægge tag på. Du kan sagtens bruge en god fukssvans til at save stolperne til med.

04
Lægning af tag med krydsfiner og tagpap-shingles 6 Trin

Inden du kan komme i gang med taget, skal du have monteret spær, som du kan lægge tagkrydsfinerplader ovenpå. Spærene monteres ud for hver af de lodrette lægter (R2 og R5) i rammerne. Når pladerne er på plads, lægges der shingels oven på dem. Shingels har lim på bagsiden og skal ellers blot sømmes fast. Til sidst monteres dækbrædder.

Spær til skur skrues fast med vinkelbeslag på lægter 1

Spærene (C) skrues fast med vinkelbeslag til de lodrette lægter i rammerne (R2 og R5). Det er lettest at montere spærene, hvis du først skruer vinkelbeslag fast på alle spærene. Beslagene her skal rettes lidt til, så det passer med hældningen på taget. Det er en god idé at skrue et langt bræt fast midlertidigt oven på spæret, så brættet kan hvile på siderne, mens du skruer det fast.

Tagkrydsfinerplader til skur saves til og skrues fast 2

Sav tagkrydsfinerplader (M) til, og skru dem fast til spærene med 4 x 50 mm skruer. Tagkrydsfiner samles først med ferog not. Hvis skuret er 100 pct. i vinkel, kan pladerne saves til, inden de lægges op. Men det sikreste er at lægge pladerne op, strege af efter sider og spær og derefter save til.

Trekantliste skrues fast på skur 3

Skru trekantlisten (K) fast til rammerne langs tagets sider med 5 x 70 mm skruer. Under de bageste tagplader skrues en liste (J) fast med 4 x 40 mm skruer.

Shingels sømmes fast på tag til skur 4

Søm shingels fast til taget med tagpapsøm,når folien på bagsiden er fjernet. Shingels skal placeres, så tungerne hele tiden overlapper hinanden. Til sidst skæres tagpappet til i siderne i flugt med tagpladerne. Brug en skarp hobbykniv.

Lodrette inddækninger skrues fast langs sider på skur 5

Skru de lodrette inddækninger (D) fast langs siderne i flugt med pappets overkant. Inddækningerne til gavlsiderne skal skæres til i enderne med skrå snit pga. tagets hældning. De fastgøres med 5 x 60 mm skruer.

Der fuges med tagpaplim mellem pap og lodret inddækning på skur 6

Fug med tagpaplim mellem pap og lodret inddækning (D). Skru dækbrædder (D) fast langs tagets kant, undtagen bagkanten.

05
Montering af dobbeltdør 6 Trin

Nu mangler du kun at lave dobbeltdøren. Når du bygger den selv, kan du lave den præcis på de mål, der passer dig, og så er det i øvrigt langt billigere end at købe en færdiglavet. Den bygges af reglar og lægter, og hver dør består af to lodrette dele med tre tværstivere imellem. Der skal sættes glas i, som monteres med glaslister. Når du har sat dørgreb på, mangler du kun at fastgøre skuret til fliserne.

Byg selv karm til dobbeltdør til skur 1

Lav en karm til dobbeltdøren, så skuret bliver tæt. Brædderne (E) og (F) skæres til og skrues fast i dørhullet med 5 x 60 mm skruer. Når karmen er skruet på, kan der tages nøjagtige mål til dørene. Du skal beregne 0,5 cm luft i siderne og i midten, så døren kan åbnes. Højden på dørene skal være 1 cm lavere end karmens indvendige højdemål.

Lodrette dele til dobbeltdør i skur spændes sammen 2

Spænd de lodrette dele (D2) sammen og mål op, hvor tværstiverne (D1) skal sidde.

Dør til byg selv skur samles med skruer 3

Saml døren med to 5 x 100 mm skruer i hver ende af tværstiverne (D1). Det er en god idé at samle delene på en vinkelret plade, så du har lige linjer at rette ind efter. Søm glaslisterne (L) fast med 1,8 x 40 mm dykkere, så dørene er klar til at sætte glas i.

Dobbeltdør til byg selv skur monteres 4

Sæt dobbeltdøren i. Montér først seks hængsler, et ved hver tværstiver (D1), så døren kan sættes fast. Brug 4 x 30 mm skruer. Klods nu døren op, så der er lige meget luft til karmen både foroven og forneden, og spænd den fast med tvinger. Skru hængslerne fast til karmen (F) med 4 x 30 mm skruer. Montér også falslister (G) hele vejen rundt indvendigt i dørhullet, så døren ikke kan dreje ind i rummet, samt en anslagsliste (H) på den ene dør, så den lukker ud for den anden.

Glas sættes i dobbeltdør til skur 5

Sæt glasset i. Montér først selvklæbende fugebånd på lister og false. Når glasset er på plads, sømmes det fast med glaslisterne (L) med 1,8 x 40 mm dykkere. Montér også dørgreb og skudrigler på bagsiden af døren.

Byg selv skur fastgøres til fliser med vinkelbeslag, plugs og skruer 6

Til sidst fastgøres skuret til fliserne med vinkelbeslag, plugs og kraftige skruer.

Materialer

90 x 90 mm trykimp. stolper:

 • 2 stolper (A) a 220 cm
 • 2 stolper (B) a 190 cm

45 x 95 mm reglar:

 • 6 spær (C) a 204 cm
 • 6 tværstivere til dør (D1) a 62,7 cm

38 x 57 mm lægter (-side- og gavlrammer):

 • 4 rammedele (R1) a 360 cm
 • 8 rammedele (R2) a 212,4 cm
 • 1 rammedel (R3) a 148,9 cm
 • 2 rammedele (R4) a 24,4 cm
 • 10 rammedele (R5) a 182,4 cm
 • 2 rammedele (R6) a 202,5 cm
 • 2 rammedele (R7) a 192,8 cm
 • 2 rammedele (R8) a 202,3 cm
 • 2 rammedele (R9) a 200 cm

15 x 95 mm hegnsbrædder:

 • Klinkbeklædning (D) til hele skuret samt inddækninger ved taget, i alt ca. 310 m

45 x 45 mm lægter:

 • 4 dørsider (D2) a 181,2 cm

20 x 95 mm terrassebrædder:

 • 1 dørkarm (E) a 148,9 cm
 • 1 dørkarm (F) a 186 cm

20 x 45 mm lister:

 • Falslister (G) til dør, i alt ca. 7 m
 • 1 anslagsliste (H) a 181,2 cm
 • 1 liste (J) under de bageste tagplader a 385 cm

20 x 17 mm glaslister:

 • Glaslister (L) til begge døre, i alt ca. 22 m

3 mm drivhusglas:

 • 2 ruder (N) a 61 x 119 cm
 • 2 ruder (P) a 61 x 32 cm

20 mm tagkrydsfiner:

 • 4 tagplader (M) a 122 x 244 cm. De skæres til, så de kan samles midt over spærene.

45 x 45 mm trekantlister:

 • Trekantlister (K) til inddækning af taget, i alt ca. 8 m

Desuden:

 • Tagpap, shingels, 9 m²
 • Skruer: 4 x 30, 4 x 40, 4 x 50,5 x 60, 5 x 70 og 5 x 100 mm
 • 12 vinkelbeslag, 40 x 90 x 90 mm
 • 3 skudrigler
 • 2 stormkroge
 • 6 hængsler
 • 1 dørgreb
 • Fugebånd til glas, selvklæbende
 • Dykkere, galvaniserede, 1,8 x 40 og 2,5 x 55 mm
 • Tagpaplim
 • 2 x 20 mm tagpapsøm
 • Heldækkende træbeskyttelse

Specialværktøj

 • Dyksav eller rundsav med føringsskinne

Tidsforbrug

3-4 dage ekskl. maling.

Pris

Ca. 5.500 kr. for 7 m² skur.

Sværhedsgrad

Skurets konstruktion er enkel og let at bygge. Og hvis du aldrig har prøvet at lægge tagpap før, kan du roligt kaste dig ud i det, for det er ret nemt, når du bruger shingels.

Tegning

3D-model

3D-model: Byg selv et arkitekttegnet skur
3D-model

Arkitekttegnet skur

Vend og drej det arkitekttegnede skur og zoom ind på detaljerne.

Åbn 3D-model

3D-model: Skur beklædes med hegnsbrædder
3D-model

Beklæd med hegnsbrædder

Beklædningsbrædderne er hegnsbrædder, der fastgøres med præcis samme afstand.

Åbn 3D-model

3D-model: Spær til skur sættes fast med vinkelbeslag
3D-model

Spærene sættes fast

Spærene fastgøres med vinkelbeslag til de lodrette stivere.

Åbn 3D-model

3D-model: Byg selv et skur med dobbeltdør af reglar og lægter
3D-model

Dobbeltdør af reglar og lægter

Dobbeltdøren er bygget af reglar og lægter. Hver dør består af tre tværstivere og to lodrette stykker.

Åbn 3D-model

3D-model: Sider til skur bygges som samlesæt
3D-model

Siderne samles først

Når du først har bygget alle sider, er det nemt at samle dem.

Åbn 3D-model

3D-model: Tag til skur beklædt med shingels
3D-model

Tagets beklædning

Taget er beklædt med shingles. De er nemme at arbejde med og giver et flot look.

Åbn 3D-model

Video

Teknik: Lægning af tagshingles

Tip: Skær nemt gennem tagpap

VÆRKTØJ: Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

VÆRKTØJ: Sådan bruger du dyksaven

I denne video lærer du tømrerens favoritsav at kende. Dyksaven føres altid langs med en føringsskinne, der sørger for et præcist snit - uanset om det skal være lige eller vinklet, Om det skal være gennemgående eller ej. Eller om det starter ved kanten eller midt på et emne. Det gør saven oplagt til alt fra riller i et bræt til renskæring langs kanten, når terrassebrædderne er lagt.

Tip: Beskyt ruden under transport

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Skur