Video
Let
Svær

Vand fra tagrenden og taget vil med tiden nedbryde sternbrættet. Men det er helt i orden, sternbrættets funktion er jo netop at tage “skraldet” for den bagved liggende tagkonstruktion. Det samme gælder for vindskederne i gavlen af huset – de skiftes på samme måde som sternbrættet. Når du har fået sternbrættet af, har du mulighed for at tjekke dit spærtræ og se, om der også er noget, som trænger til udskiftning her. En rådden spærende skal skæres af og erstattes med nyt træ – men i denne artikel koncentrerer vi os udelukkende om sternbrættet.

FORBEREDELSE:

1. Start med at fjerne tagrenden

Frigør nedløbsrøret, og vrid renden ud af rendejernene. Eller konsoljernene, som denne tagrende er monteret i.

2. Afmonter konsoljern

Hvis tagrenden er monteret med konsoljern, skal de skrues af og flyttes over på det nye sternbræt. Er renden monteret med rendejern, skal du bare lade dem sidde.

3. Del sternbrættet i håndterbare stykker med en stiksav

Når du saver brættet igennem som vist, er det meget lettere at komme til at pille det ned.

4. Tjek, om spærenden er ødelagt

Her er så mange huller, at du vil få svært ved at fastgøre det nye sternbræt ordentligt, så det også kan holde tagrenden. Spærenden må forstærkes.

5. Forstærk spærenden med et nyt stykke spærtræ

Skær et stykke på cirka 40 cm til, og skru det på. Nu er du klar til at montere det nye sternbræt. TIPS: Det er lettest, hvis du skruer skruerne halvt i, mens du er nede på jorden.

MONTERING:

1. Sav det nye sternbræt til i længden

Mal brættet, inden du monterer det – altså både med grundingsolie og to gange træbeskyttelse eller maling. Husk også at male endetræet.

2. Læg det nye sternbræt op

Sørg for ordentligt fodfæste – helst på et stillads, da det kan være svært at holde balancen på en stige, når man holder i den ene ende af et langt og tungt bræt.

3. Skru sternbrættet fast

Husk at bruge rustfri skruer, da sternbrættet jo vil blive udsat for en del vandpåvirkning. Og husk syrefaste skruer, hvis du har brugt trykimprægneret træ.

4. Monter konsoljernene på sternbrættet

Start med de to konsoljern i enderne, og spænd en snor ud imellem dem, så du har noget at montere de mellemliggende efter.

5. Tjek faldet, før du monterer alle konsoljern

Tagrenden skal falde en smule hen imod nedløbsrøret. 2-3 mm pr. meter er passende.

6. Klik tagrenden på plads igen, og slut den til nedløbsrøret

Måske trænger tagrenden til at blive udskiftet, så kan du lige så godt gøre det nu.