Ingen kantsikring

Her er slet ingen sikring af kanterne. Sidste række sten ligger direkte ud til rabatten uden støtte fra fx beton. I en indkørsel, hvor der kører tunge biler, vil det betyde, at fliserne kommer til at skride.

Løsning: En solid kantsikring laves ved at sætte store kantblokke fast i beton yderst eller støbe en kraftig kant af beton op til de yderste sten.

REDAKTIONEN ANBEFALER: Giv belægningen styrke med kantsikring

Forkert kantsikring

Stenene er alle lagt på samme led som en bort yderst som et forsøg på kantsikring. Men det kræver større sten eller beton. Så stenene vil skride ud til siden, når der kører biler, og komme til at ligge med stor afstand mellem fugerne.

Løsning: Brug kantblokke beregnet til formålet, når du skal kantsikre en indkørsel. Det er især vigtigt på den første del af indkørslen, hvor hjulene drejer og belaster belægningen mest.

REDAKTIONEN ANBEFALER: Styrken sidder i kanten

Forkert fald

Hvis der er mørke områder på husets sokkel, er det tegn på, at vandet i indkørslen eller terrassen bliver ledt i den forkerte retning, nemlig hen til huset. Det er en dårlig idé, da det kan give fugtskader på huset.

Løsning: Sørg for at lave et fald på belægningen, der vender den rigtige vej – væk fra huset! Et fald på 2 cm pr. meter er passende.REDAKTIONEN ANBEFALER: Sådan etablerer du fald på belægningen

Dybe kørespor

Køresporene er dybe og bliver kun dybere med tiden. Når stenene ikke ligger vandret, opstår der store fuger. Det betyder, at der nemmere trænger store mængder vand ned under belægningen. Det ødelægger underlaget og får fliserne til at ligge endnu mere ujævnt.

Løsning: Der er desværre kun én vej. Op med fliserne og start forfra, så underlaget er i orden. Det øverste muldlag skal fjernes, og jorden skal stampes, så evt. huller lukkes.

REDAKTIONEN ANBEFALER: Sådan lægger du en fast bund under belægningen

Trærødder skubber belægningen op

Rødder fra et stort træ har presset fliserne op, så der er en stor revne i belægningen. Den er nu ujævn med helt åbne fuger, så der kan trænge meget vand ned og ødelægge underlaget endnu mere.

Løsning: Fjern store træer, der står tæt op ad, hvor du vil anlægge en indkørsel eller terrasse. Rødderne vil ødelægge belægningen.

REDAKTIONEN ANBEFALER: Fiks indkørslen før det går galt

Fugerne bugter sig

Når stenene er lagt for tæt, kommer fugerne let til at bugte sig, så de ser skæve og upræcise ud. Det er især tydeligt, når du står og kigger på de “lange” linjer.

Løsning: Lav en fuge, der er stor nok til, at den kan optage de små variationer i flisestørrelsen, som altid findes. En fuge på 2-5 mm mellem stenene er passende.

REDAKTIONEN ANBEFALER: Fiks de skæve fliser i indkørslen

Stenene vender forkert

Når stenene i en indkørsel er lagt i kørselsretningen, er belægningen ikke nær så stærk, som når stenene lægges på tværs af kørselsretningen. Stenene presses lettere ud til siden, og fugerne vil bare fortsætte med at vokse.

Løsning: Aflange fliser som fx herregårdssten skal lægges på tværs eller diagonalt af kørselsretningen.

REDAKTIONEN ANBEFALER: 1.000 muligheder med herregårdssten

Fiberdug under stenene

Lægger du fliser oven på fiberdug, kommer de ikke til at ligge godt. Fliserne får nemlig ikke ordentlig fat i det øverste lag af underlaget, afretningslaget. Det skal trænge en smule op i fugerne, for at fliserne ligger så stabilt som muligt. I øvrigt undgår du ikke ukrudt ved at lægge fliserne oven på fiberdug. Frø kommer nemlig oppefra.

Løsning: Fliserne skal lægges i et lag afretningsgrus, der er 2-4 cm tykt, og trykkes godt ned i underlaget med en pladevibrator til slut.

REDAKTIONEN ANBEFALER: Stamp din indkørsel stærk

Strandsand i fugerne

Strandsand hører til på stranden, ikke i flisefuger. Strandsand er nemlig så fint, at det hurtigt forsvinder. Det “pakker” heller ikke, da kornene er runde. Det betyder, at fliserne kommer til at ligge ujævnt, da de ikke får støtte i fugerne, som rigtigt fugesand giver.

Løsning: Du skal feje rigtigt fugesand ned i fugerne. Det består af småsten med en diameter på 0-4 mm.

REDAKTIONEN ANBEFALER: Alt om grus!

Rabatten er højere end indkørslen

Når indkørslen eller terrassen ligger lavere end kanterne i siden, bliver den svær at holde ren, hvis der er græs eller bed. Græs vil brede sig og vokse ind over belægningen, og bar jord lægger sig hurtigt i fugerne, så der kan gro ukrudt.

Løsning: En indkørsel eller terrasse skal helst anlægges, så den er 5 cm højere end de tilstødende omgivelser.

REDAKTIONEN ANBEFALER: Aldrig mere ukrudt