Tilbygning del 2: Fundament

Vi begynder med at afmærke området, hvor der skal graves af til terrændækket, vi får styr på højderne, så det nye gulv kommer til at flugte med det gamle og til sidste bygger vi fundament og får støbt selve terrændækket.

Intro

Det lille sommerhus er kun 48 kvadratmeter stort. Nu bygger vi en vinkel på det ud fra en opskrift, der kan bruges til alle træhuse.

Når vi er færdige, vil vi have udvidet huset til et cirka 107 kvadratmeter moderne sommerhus med plads til hele familien plus gæster.

Men inden vi kan dække op i den højloftede stue, skal vi have bygget vægge og tag og sat vinduer og døre i. Og det hele starter nedefra, med fundament, sokkel og gulv; det, vi kalder terrændækket.

Vejledning

01
Udgravning 5 Trin

Hele projektet starter med en snor og en gravemaskine. Snoren skal markere de linjer, vores plantegninger viser, så vi får placeret tilbygningen, præcis hvor den skal være.

Undervejs tjekker vi tegninger og de oplysninger om nedgravede kabler mv., vi har indhentet fra kommunen.

Der skal også sættes højder af, og de skal være i vater. Her er det en fordel at have en eller flere lange retskinner eller en god cirkellaser til udendørs brug.

1

Inden vi tager første spadestik, tjekker vi tegningerne: Hvor skal vi starte? Er vi sikre på, at vi ikke rammer nedgravede kabler? Hvad siger tidsplanen?

2

Vi skal have styr på dybderne: Højden på det færdige gulv skal være det samme som i det eksisterende hus. Herfra skal der nedad være plads til laminatgulv, afretning af beton, beton, isolering og afretningsgrus.

3

Vi afmærker området, hvor der skal graves af. Vi trækker en snor, der følger grundplanen, og så lægger vi her ca. 60 cm til, så der er plads til vores lille gravemaskine.

4

Så skal der graves. Gravemaskinens arm kan forskydes ind og ud. Derfor kan vi skrabe jorden af i den rette dybde med en såkaldt planérskovl, og vi undgår at grave en masse ekstra jord af.

Terrændækket lag for lag. Terrændækket er den del af funderingen, der ligger oven på jorden. Den skal bygges op af flere lag for at blive både stabil og isolerende.

02
Opmåling 5 Trin

Nu skal der graves ud til randfundamentet: en 90 cm dyb rende, der fyldes med beton.

For at være sikker på at vores fundament kommer til at ligge, præcis hvor det skal i forhold til huset, sætter vi galger op.

Hver galge består af tre spidse lægter og to brædder. Brædderne markerer det endelige gulvniveau i tilbygningen, som skal være identisk med gulvet i huset.

Ved at trække snore mellem galgerne har vi hele tiden en markering af både højder og afstanden til huset.

1

Vi markerer tilbygningens hjørner. Det lille hus har heldigvis vinkelrette hjørner og lige facader, så med en tømmervinkel og en lang aluskinne kan vi måle os ud til hjørnerne af tilbygningen og slå en pæl i jorden.

2

Omkring hver pæl banker vi tre tilspidsede lægter i jorden, så de står fast. Med en lang skinne, der holdes i vater, markerer vi gulvhøjden fra det eksisterende hus på en af lægterne.

3

Nu skruer vi et par brædder på lægterne. Bræddernes overkant skal passe med markering af den endelige gulvhøjde. Nu kan vi banke et søm i overkanten af hvert bræt og begynde at trække snore mellem galgerne.

4

Så skal der graves af langs snoren hele vejen rundt. Der skal graves minimum 90 cm ned. Sørg for at få det opgravede jord kørt væk jævnligt, så det ikke ligger i vejen.

5

Betonen leveres færdigblandet. Med så store mængder er det ikke værd at blande det selv. Ved at bestille “båndaflæsning” får vi en betonblander, der kan levere betonen ude fra vejen og helt ind i renden.

03
Sokkel 10 Trin

Soklen oven på randfundamentet bygger vi af lecablokke, der mures op i to skifter, forbundet med mørtel. Mørtlen har vi selv blandet af 1 del cement og 3 dele grus (finhed 0,3).

Her har vi muligheden for at justere tykkelsen på mørtelfugen og dermed de sidste millimeter i forhold til vores snor, så soklen ender nøjagtigt i niveau med den endelige gulvoverflade minus 13 mm, som er det klikgulv, vi skal have på til sidst.

1

Brug dit vaterpas til at lodde ned fra din snor, så du kan afsætte hjørnet på fundamentet. Træk 65 mm fra (tykkelsen af facadebeklædningen).

2

Sæt to lecablokke oven på hinanden, og mål op til snoren. Der skal være 20 cm fra overkanten af blokkene til snoren. Det regulerer vi med fugernes tykkelse, både under og imellem blokkene.

3

Sæt de øvrige hjørner på samme måde. Så er det nemt at forbinde hjørnerne med lecablokke efterfølgende.

4

Rør mørtlen sammen af 1 del cement og 3 dele grus. Bland det grundigt, inden du tilsætter vand. Jo mere vand, desto tyndere fuger, så her kan du rette højden på soklen til ved at regulere på fugens konsistens.

5

Sæt den første lecablok på betonen med mørtel under. Ret den ind efter snoren, og bank den på plads med en mukkert. Kontrollér, at den ligger i vater.

6

Sæt den næste lecablok vinkelret på den første. Bank den ind, så den flugter snoren og er i vater. Fyld herefter studsfugen (den lodrette fuge) mellem blokkene op med mørtel.

7

Når de to første hjørner er sat, spændes en snor ud imellem dem, som du kan følge under hele arbejdet med soklen.

8

Det går næsten aldrig op med hele blokke, så der skal gang i vinkelsliberen undervejs. Brug tømmervinklen til at strege op hele vejen rundt om blokken, så du får delt den pænt.

9

Kontrollér, at alle hjørnerne er i vater i forhold til hinanden. Kan du ikke nå med en retskinne, så køb eller lej en cirkellaser.

10

Sådan bygger vi fundamentet op
Det klassiske fundament og terrændæk skal både stå solidt fast og være isoleret efter gældende standarder:

 1. Randfundament
 2. Sokkelaflecablokke
 3. Stabilgrus(50mm)
 4. Isolering(350mm)
 5. Fugt-ogradonspærre
 6. Armeringsnet
 7. Beton(100mm)

04
Isolering 6 Trin

Næste skridt er terrændækket (gulvet), altså området inden for soklen. Det skal bestå af isolering og et lag beton, som det endelige gulv i huset skal ligge på.

Isoleringen består af særligt trykfaste polystyrenplader, som vi lægger på afrettet grus. Pladerne skal altid lægges i flere forskudte lag for at undgå, at kulden kan trænge igennem.

Optimalt set bør der lægges 400 mm isolering. Vi bruger nogle særlige grå plader, der isolerer 20 pct. bedre end den almindelige, så vi kan nøjes med at lægge 350 mm.

1

Fyld grus på, når sokkelbetonen er tør. Inden for soklen skal der ligge et lag af-Inden for soklen skal der ligge et lag af-Inden retningsgrus. Ret laget af med en retskinne til 32 cm fra overkanten af de nederste lecablokke. Kør over med en pladevibrator.

2

Læg ca. 3 cm grus på, og ret det af, så det er fuldkommen plant. Her har vi lagt to lange jernrør ned i gruset i den højde, grusets overkant ifølge tegningerne skal ende i, og vi trækker af med en retskinne.

3

Så skal der isoleres. Vi lægger to lag polystyrenplader på hver 150 mm og ét lag med 50 mm, med forskudte samlinger mellem hvert lag.

4

Vi saver plads til en bærende skillevæg i en del af tilbygningen. Det er blot at måle ud og så skære i isoleringen med en fukssvans.

Sokkelpuds på den nemme måde

Det at pudse en sokkel, så den er plan og glat, kan være en udfordring. Vi skyder genvej med en limmørtel, her fra LIP. Den er supernem at arbejde med og kan trækkes på lecablokkene i én arbejdsgang.

Rør den op efter anvisningerne på posen, og smør den på soklen et lille stykke ad gangen. Så skal den blot trækkes af, så den bliver jævn, og efter lidt tørretid skal den filtses, så den bliver helt fin og glat.

1

Træk limmørtlen på i et jævnt lag. Træk efter med et stålbræt i lange, glidende bevægelser, så du får en jævn overflade.

2

Når pudsen er så fast, at den ikke klæber til fingrene, kører vi filtsebrættet i små cirkler på hele fladen. Hænger pudsen fast i brættet, skal den tørre lidt længere.

05
Terrændæk 7 Trin

Nu skal betongulvet støbes. Men inden da lægger vi først en fugt- og radon-spærre, som bliver limet til siderne af lecablokkene, så den er helt tæt.

Herefter skal vi have armeret betonen: Store armeringsnet af jern lægges ned på isoleringen, så de ender med at blive indkapslet i betonen, hvor de forstærker den, så den ikke revner.

Og så skal der flydebeton på, helt op til toppen af soklen. Det udgør det endelige undergulv, som vi sidenhen skal lægge et klikgulv på.

1

Betonlaget skal armeres. Armeringsnettene er hævet op på plastskinner, lavet til formålet. Så kommer armeringen til at ligge midt inde i betonlaget.

2

Vi trækker gulvvarmeslanger og binder dem fast til armeringsnettet efter et mønster, vi har lavet i samarbejde med VVS’eren.

3

Nu kommer kanonen med flydebeton. Vi fylder på i en meters bredde ad gangen og så frem og tilbage. Der skal fyldes op til kanten af fundamentet.

4

Vi retter betonen af, imens der fyldes på. Betonen fordeles med asfaltrager (eller en rive med et bræt skruet på) og glattes til sidst med en betonjutter (eller en rive med et plastrør skruet på).

5

Omkring rørgennemføringer mv. skal betonen vibreres på plads. Enten med en stavvibrator eller ved at stampe i betonen med en pind eller et rør. Til sidst glattes området ud.

6

Betonen skal ende sådan her: helt glat og i niveau med soklens overkant.

7

Når du bestiller færdig-beton, skal du forsøge at ramme den rette mængde så præcist, som du overhovedet kan. Skal bilen have beton med tilbage, koster det nemlig.

06
Faskine 6 Trin

Det er smart at tage sig af gravearbejde og etablering af sandfangsbrønden til regnvandet, imens vi har adgang til den lejede gravemaskine. Her etablerer vi faskiner, som skal opfange regnvandet. Skal vandet føres ud til en kloak, skal du kontakte en autoriseret kloakmester.

Igen skal tegningerne følges nøje, så det kommende nedløbsrør lander præcist i sandfangsbrønden.

1

Vi sætter en sandfangsbrønd der, hvor nedløbet fra tagrenden ender. Først sikrer vi, at der ikke er skarpe sten eller udstikkende grene. Så retter vi bunden af med grus.

2

Vi prøvesamler rør og fittings oppe, hvor vi kan styre det, og flytter dem så ned i hullet efterfølgende.

3

Vi skal have ført rør fra den anden side af huset hen til brønden. Rørene til det samler vi oppe og sænker dem ned på grusunderlaget i renden. Rørene skal hælde ca. 20 grader nedad mod brønden.

4

Så kan brønden komme på plads. Bemærk, at afgangen ikke skal pege nedad, men opad. På den måde bliver sand og bla­ de på bunden af sandfangsbrønden, mens vandet kan løbe af.

5

Faskinerne lægges ned i renden, der er 130 cm dyb. Her forbindes de i en lang serie. Antallet af faskiner afhænger af det tagareal, der skal afvandes. De oplysninger har faskineproducenten.

6

Så skal faskinerne og rørene dækkes til. Fyld renden helt op, og kør evt. grave­ maskinens ene bælte hen over jorden, så den sætter sig godt.

Materialer

RANDFUNDAMENT (ca. 5.000 kr.)

38 x 73-mm-lægter:
• Stolper til galger, 12,6 meter

19 x 100-mm-hegnsbrædder:
• Brædder til galger, 14 meter

Desuden:
• 6-mm-armeringsstål, 6 meter
• Sokkelbeton, 4 m³

TERRÆNDÆK (ca. 26.000)

• 0-8-mm-grus (stabilgrus), 2 m³
• 100 x 1.200 x 1.200-mmpolystyrenplader, C60, 102 m2
• 10 x 100 x 1.200-mm-polystyrenstrimler, 23 stk.
• Afstandslister til armering, 23 stk.
• 2.350 x 5.000-mm-armeringsnet, 5 stk.
• Beton til terrændæk
• Sokkelmaling, 2,5 liter

SOKKEL (ca. 4.000)

• 19 x 23 x 49-cm-lecablokke, 108 stk.
• 0-4-mm-grus til mørtel, 0,5 m3
• Cement til mørtel, 100 kg
• Limmørtel til sokkelpuds, 50 kg

FASKINE (ca. 5.000)

• Sandfangsbrønd, 110 x 315 mm
• Faskiner, 5 stk.
• Bøjninger, 11 stk.
• 110-mm-kloakrør, 40 meter

Se alle del-projekterne i temaet '60 m2 tilbygning for 200.000 kroner':

Herunder kan du klikke dig videre til de enkelte delprojekter og se, hvordan vi har båret os ad med at bygge den færdige tilbygning.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Tilbygning