Tilbygning del 5: Undertag

Undertaget er med til at sikre en lang levetid på tilbygningen. Vi bygger et undertag, hvorpå vi lægger tagpap, så det kan modstå vind og vejr og holde i mange år.

Intro

Vi lægger et fast undertag af 12-mm tagkrydsfinerplader på tilbygningen og det eksisterende hus. Det giver en meget stærk og holdbar konstruktion, som i kvalitet langt overgår de såkaldte banevarer (bløde undertagsduge).

Vi beklæder pladerne med tagpap og får på den måde et undertag, der sagtens kan tåle, hvis der løber slagregn eller fygesne ind under den endelige tagbeklædning.

Snak med ingeniøren om pladetykkelsen og om nødvendigt med tømreren om størrelse og vinkel af kilerne ved tagfoden.

Vejledning

01
Undertag 7 Trin

Et fast undertag er den stærkeste og mest fremtidssikrede løsning, du kan vælge.

Tagpap sikrer, at evt. fygesne eller regnvand kan løbe af undertaget uden at gøre skade.

1

Vi skal have skåret kiler til tagfoden for at løfte undertaget forneden. Kilerne er 3,8 cm tykke på det tykkeste sted og 28 cm lange.

2

Kilerne sømmes til spærhovedet med 3-tommersøm. Har du ikke en sømpistol, kan du skrue - men husk vejrbestandige skruer.

3

Vi tegner en lodret streg op fra spærenden og op på kilen, og så kan vi skære kilerne til med en bajonetsav eller en fukssvans.

4

Træk en snor fra den ene ende af huset til den anden, præcis ét tommestokled over toppen af kilerne. Brug snoren til at lægge tagpladerne lige, når de skrues fast.

5

Det er en fordel at montere midlertidige lægter oven på pladerne efterhånden, så der er noget at stå og gå på, når vi bevæger os opad.

6

Tagpladerne skæres rent, når vi har loddet op fra gavlen og streget op på tagpladerne. Dyksavsskinnen placeres blot på stregen.

7

Så lægger vi tagpap på efter producentens anvisninger. Når en rulle tagpap slutter, sømmer vi enden fast med tagpapsøm og klæber næste bane fast med tagpapklæber. Lav et overlæg på min. 15 cm.

02
Udveksling til ovenlysvinduer 5 Trin

Inden vi beklæder hele taget med plader, skal vi tage højde for de ovenlysvinduer, vi gerne vil have sat i. Og vi kan ikke bare save spærene over for at få plads, for så svækker vi konstruktionen betydeligt. Derfor skal vi lave en udveksling: Vi skal have overført kræfterne fra de spær, vi er nødt til at save over, til de omkringliggende spær.

Her er det en god idé at have haft ingeniør og tømrer med på råd, for svæk-geniør geniør svæk ker du spærene, svækker du taget, og så kan du risikere problemer, fra lofter, der hænger, til decideret nedstyrtning.

1

Vi lægger et stykke “hjælpetømmer” op på de langsgående spær. Det skal spændes godt fast til spærene med skruetvinger.

2

Nu kan vi tegne siderne af udvekslingen op på spærene. Ovenlysvinduet måler 78 x 140 cm, og for at få plads til kraven rundt om vinduet skal hullet være større end det (se tegningen).

3

Vi lægger tykkelsen af det tømmer, vi skal montere, til vores mål og streger op på spærene. Så kan vi vinkle ned på begge sider af spærene. Spænd tvingerne en ekstra gang, og sav spærene over.

4

To lange stykker tømmer (X) saves til lodrette spær, og det hele samles med bjælkesko for at opnå den maksimale styrke.

5

Sådan ser en udveksling ud. Tagkonstruktionen har nu samme bæreevne, som før vi begyndte at save i den. Nu kan vi beklæde denne del med samme undertag som det øvrige tag.

03
Skiftespær 11 Trin

For at taget på vores vinkelbygning kan føjes sammen med taget på det oprindelige hus, skal vi lave et par skiftespær. Skiftespærene har samme vinkler som vores øvrige spær, men de er ikke lige store. Jo tættere de sidder på det oprindelige tag, desto mindre bliver de.

Vi er her ude i den mere avancerede del af den i forvejen avancerede tagkonstruktionskunst.

Vi starter med at lægge en “kel” af tømmer ned på tagfladen. En kel er et bygningsudtryk for en skæringslinje mellem to tagflader.

1

En snor trækkes hen over kippen på de fire små spær og sættes fast på et søm inde på tagfladen. Snoren holder samme afstand til spærene.

2

Vinkelbygning og hus skal bygges sammen, så der opstår et indvendigt hjørne (skotrende). Et stykke tømmer lægges ned i begge sider oven på tagfladen og skæres sammen til en kel.

3

Vi skærer begge kelens underkanter til ved tagfoden. Overkanten af kelen skal flugte med overkanten på spærene som vist med retskinnen her.

4

Vi skruer kelen fast til tagfladen med 6 x 120-mm udendørs skruer. Vi skruer ned i alle underliggende spær.

5

Så skal der skæres hul. Dyksaven stilles i krydsfinerpladens tykkelse, og pladerne saves fri.

6

Skiftespærene bygges efter næsten samme opskrift som de øvrige spær. Så passer vinkler og hældninger sammen. Spærenes størrelser er som nævnt anderledes.

7

Skiftespærene rejses ét ad gangen. Vi skruer klodser på kelen, som spærene kan stå på. Spærene rettes ind efter snoren over kippen.

8

Så sættes det sidste lillebitte spær på. Afstanden mellem skiftespærene er ikke vigtig, men det er højden, som skal matche de store spær.

9

Ved tagfoden skruer vi en kile på kelen. Kilen matcher dem, vi har sat på spærene. Med en elhøvl retter vi kilen til, så det passer med overkanten på tagfladen.

10

Spærene rettes op ud fra samme princip som de øvrige spær. Læg nu undertags-plader på hele tagfladen. Op mod den store tagflade skal de skæres i smig. Vær omhyggelig, så skotrenden bliver lige og flot.

11

En bane underpap rulles ud i skotrenden og lægges midt i renden. Banen sømmes fast i begge sider med tagpapsøm pr. 15 cm. Der må IKKE spares på sømmene, for pappen bliver blød på en varm solskinsdag og kan bule op. Nu kan resten af tagpappen lægges på taget.

04
Udhæng 5 Trin

I gavlene skal vi have sat udhængsspær og vindskeder op, og langs tagets underside skal der sidde sternbrædder. Udhænget på huset her er ganske lille. Når undertagspladerne er kortet af, passer fremspringet til 8-mm-vindplade og 45-mm-spærtræ (udhængsspæret).

Vindskeder kan laves på flere måder. Vi bruger to brædder oven på hinanden.

For at få dem til at passe i den rette vinkel i kip saver vi dem først over, når de er skruet fast forneden.

1

Tømmeret til udhængsspæret er skåret til i kip og ved tagfod. Vi sømmer en kile på som på de øvrige tagfødder. Så skruer vi spæret fast igennem krydsfinerpladerne med 6 x 100-mm udendørs skruer.

2

Sternbrættet er passet til, så det passer ind i det indvendige hjørne og sidder lige med ydersiden af udhængsspæret. Det trykimprægnerede bræt på 25 x 150 mm skrues fast med 6 x 100-mm-skruer.

3

Vindskederne skrues uden på udhængsspærene. Der sidder to vindskedebrædder oven på hinanden, skruet fast med 6 x 70-mm udendørs skruer.

4

I kippen lader vi brædderne sidde uden på hinanden. Der, hvor brædderne mødes, sætter vi en lodret streg efter et vaterpas og saver ned igennem alle brædder med en rundsav. Så passer brædderne perfekt.

5

Ved tagfoden saver vi brædderne til, så snittet passer med underkanten af sternbrættet.

05
Rendejern 7 Trin

Nu er det tid til at afbryde tagbyggeriet for en kort stund. Vi skal nemlig have gjort klar til tagrender, og rendejernene skal sidde under taget, fræset ned i undertagspladerne.

Vi bygger en skabelon, som vi kan føre overfræseren i. Med et notjern i fræseren kan vi på den måde lave præcise spor, der passer nøjagtigt til et rendejern.

Når jernene er sat op med den rette hældning, springer vi tilbage til stern-brædderne, som skal beklædes, inden vi kan montere tagrenderne.

1

Nederste bane tagpap bukkes op. Den har vi ikke klæbet fast forneden. Vi måler, hvor hvert rendejern skal placeres. Der må maks. være 60 cm imellem dem. Vi sætter streger i en ret vinkel på tagfoden.

2

Vi har lavet en skabelon af lidt krydsfinerplade. Hullet passer i længde og bredde til rendejernet, så overfræseren kan fræse plads i undertagets krydsfinerplade.

3

Så fræser vi derudad. Overfræseren er indstillet, så fræsejernet fræser et spor, der er præcis så dybt som rendejernets tykkelse.

4

Rendejernene lægges på en plade, vinkelret på pladens forkant. Vi tegner en tydelig streg, som jernene kan bukkes over. Renden skal hælde mod nedløbet, så der er én cm’s forskel på højden af første og sidste jern.

5

Der skal stå numre på alle rendejern for at holde styr på dem. Nr. 1 er det laveste, som sidder tættest på nedløbet. Nr. 1 og 2 byttes rundt, så jern 2 holder det korte stykke rende bag nedløbet og stadig sikrer et fald.

6

Nu kan vi bukke et rendejern i rende-jernsbukkeren i den rette vinkel. Rendens bagkant skal være en anelse højere end forkanten, så en fyldt tagrende ikke sender vandet bagover ind mod huset.

7

Så skal jernene monteres. Første og sidste jern skrues på, og vi trækker en snor i forkanten. Så kan de resterende jern sættes op efter snoren. Et langt vaterpas sikrer, at der er fald den rette vej.

06
Beklæd sternbrædder 5 Trin

For at gøre huset så vedligeholdelsesfrit som muligt skal vi have de udsatte dele beklædt med vejrbestandige materialer. Uden på vindskeder og sternbrædder sætter vi fibercementbrædder. De har træstruktur og er antracitgrå, ligesom resten af huset skal være.

Fibercement er et holdbart materiale, når det først er sat op, men det er lidt skrøbeligt, når det skal håndteres, så vær forsigtig, og sørg altid for at understøtte de lange brædder godt.

1

Vi laver et savebord til de skrøbelige fiber cementbrædder. Et par brædder på bukke er fint, blot fibercementbrædderne kan ligge stabilt.

2

Forneden skal vi bruge en hel kant uden profil, så vi saver det yderste stykke af. Vi saver fra brættets bagside, så forsiden bevares pænest muligt.

3

Uden på sternbrædder og vindskeder skruer vi plastafstandsstykker på. De følger med som skinner, vi blot skærer op, så de passer.

4

Brættet er savet til, og vi har boret for til de første montagehuller. Vi sætter brættet på plads og mærker op til alle forboringer til skruerne. Hullerne skal sidde i ens afstand fra kanterne, både vandret og lodret.

5

Vi borer for med et 4-mm-bor til resten af skruerne og skruer brættet fast med de tilhørende indfarvede skruer. Skruehovederne bliver synlige, så vi gør os umage med arbejdet.

07
Tagrender og nedløb 6 Trin

1

Tudstykket til nedløbsrøret holdes på renden og mærkes op indvendigt. Renden er kortet af, så den passer. Plastrender udvider sig i varmen, så vi trækker et par centimeter fra rendens fulde længde.

2

Vi saver skråt ind fra begge sider af markeringen, så der opstår et hul.

3

Der skal tagrendelim på tudstykket, og så klikkes det fast i rendens for- og bagkant.

4

Renden er lagt på plads, og nu kan endebundene limes fast. Fjern overskydende lim, hvis det bliver presset ud, når du samler delene.

5

Nedløbsrørene skal sættes op. Bøjning en kompenserer for det lille tagudhæng, så vi slipper med den ene. Vi mærker op, hvor den når til, og skærer nedløbsrøret til i den rette længde.

6

Vi skruer rørholdere fast på facaden (mærket op efter et vaterpas) og sætter holderne rundt om røret, inden vi spænder koblingsskruerne. Så sidder røret lige og stabilt, præcis som det skal.

08
Afslutninger 7 Trin

Taget skal tage fra for regn, sne, sol og flere andre påvirkninger, der kan skade huset. Derfor har vi særligt fokus på de steder, hvor taget er særligt udsat og skal forstærkes: nederst, hvor tagvandet løber ned i tagrenden, i skotrenden i samlingen mellem de to bygninger, hvor vandet også løber, og langs kanten ved vindskederne, der skal beskytte samlingen mellem tag og undertag.

Vi satser hele vejen igennem på løsninger, der kræver mindst mulig vedligehold, og her er indfarvet aluminium et oplagt valg.

1

Vi sømmer et fodblik fast langs tagfoden. Det leveres i 100 cm’s længder og skubbes sammen i et overlæg. Vi giver fodblikket et alusøm pr. ca. 5 cm.

2

Med tagklæber (tre tykke streger) limer vi tagpappen godt fast på fodblikket. Tryk til, så pappen bliver siddende her, hvor vandet skal løbe ned i renden.

3

Vindskederne skal beskyttes ligesom sternbrædderne. Vi bruger de samme fibercementbrædder og følger nøje den opskrift, vi brugte til sternbrædderne.

4

Vi lægger første pulverlakerede plade op i skotrenden og markerer med en blyant den vinkel, pladen skal skæres i for at ligge lige med tagfoden.

5

Pladen løftes fri igen, og så kan vi klippe efter stregen med en pladesaks.

6

Vi sømmer en såkaldt blindfals fast med et par alusøm. Den holder på den næste plade, som skubbes ned i falsen. På denne måde overlapper pladerne hinanden, og de bliver liggende.

7

Langs vindskederne lægger vi et lignende indfarvet profil i lakeret aluminium. Det sømmes fast, og så klæbes der tagpap ud over det.

Materialer

UNDERTAG (ca. 30.000 kr.)

• Tagkrydsfiner
• Klemlister
• Tagpap

SKOTRENDE (ca. 6.000)

21 x 150-mm-brædder, 18 meter
• Skotrende-inddækning i ruller, 2 stk.

LÆGTER, STERN OG VINDSKEDER (ca. 5.000)

38 x 73-mm-taglægter:
• Taglægter, 330 meter

25 x 150-mm trykimprægnerede brædder:
• Sternbrædder
• Vindskeder

Desuden:
• Søm

Se alle del-projekterne i temaet '60 m2 tilbygning for 200.000 kroner':

Herunder kan du klikke dig videre til de enkelte delprojekter og se, hvordan vi har båret os ad med at bygge den færdige tilbygning.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Tilbygning