Lav den perfekte reparation af trægulvet

Hvis du har et gammelt trægulv, er der også en stor chance for, at der er hakker og skrammer i det. At reparere eller udskifte skadede brædder er ikke en let opgave, men det kan lade sig gøre at lave en rigtig flot reparation af trægulvet, så det kan holde mange år endnu.

Intro

Et trægulv tilegner sig med tiden nogle skader og hakker, også selvom du passer godt på det. Det er med til at give træet karakter og patina, men du kan sagtens lave reparationer af trægulvet, hvis du synes, det er for medtaget. Der findes forskellige måder at foretager reparationer af gamle trægulve og hakker i gulvet.

Du kan lære, hvordan du fylder hullerne med lapper så fine, at gulvet bliver som nyt. Eller rettere: Som gammelt, for det er faktisk med de gamle plankegulve omtrent som med god vin: De bliver flottere med alderen.

En forudsætning for at følge metoderne på siderne her er, at du kan få fingre i en overfræser en dags tid. For hvor du i gamle dage skulle være lidt af en kunstner med stemmejernet for at lægge en lap af træ ned i det ødelagte gulv - det, snedkerne kalder en lus - er kunsten i dag lagt i tænderne på din overfræser.

Du skal bare være omhyggelig og følge arbejdsgangen i de forskellige typer reparationer, vi gennemgår her: en lus med rette hjørner, en lus med runde hjørner og et helt nyt bræt.

Og hvis du er heldig at finde et stykke træ, der passer i alder og glød til de gamle brædder, sparer du ikke alene udgiften til en snedker, et gulvtæppe eller et nyt gulv. Et par velanbragte lus understreger netop det præg af tradition og håndværk, som vi drømmer om, når vi som nybagte boligejere kaster os over skiftende lag af væg til vægtæpper, maling og fernis i håb om at nå ned til en ubrudt flade af sundt træværk.

Brug en overfræser og lave en “lus”

Hvis du vil udskifte et hak i et gulvbræt, kan du lave det, som snedkeren kalder en “lus”, en lap på gulvbrædden.

Traditionelt er det et præcisionsarbejde med stemmejern og en erfaren hånd, men med overfræseren er det blevet en langt lettere opgave. Med den skærer du en centimeter ned i det gulvbræt, du skal reparere, og skærer et tilsvarende stykke af et andet gulvbræt, som du så limer fast.

Udskift hele gulvbrættet

Hvis gulvbrædderne har fået mange tæsk, kan det være en god idé at udskifte dem i stedet for at lave reparationer.

Der findes forskellige metoder til at udskifte gulvbrædder, og fælles for alle er, at det er vigtigt at få sømmene dykket ordentligt, så du kan fjerne de ødelagte brædder.

Find et bræt, der passer

Den største udfordring, når du skal lave en reparation af trægulvet, kan meget vel vise sig at være at finde et bræt, der passer til de gamle.

Hvis du laver en lus, eller vælger helt at udskifte brættet, skal du finde en erstatning, der ligner det gamle trægulv. Der må du ud og lede, måske hos en tømrer, på genbrug eller hos et nedrivningsfirma.

Materialer

TIL LUS

 • Træ, der ligner det gamle gulv, cirka 12 mm tykt
 • 6 mm krydsfinér til skabelon
 • Vandfast trælim

TIL SKIFT AF BRÆT

 • Et bræt, der ligner gulvet, mindst lige så bredt som de gamle brædder
 • 4 mm krydsfinér til løs fer
 • Dykkere
 • Evt. propper/plastisk træ

SÆRLIGT VÆRKTØJ:
TIL LUS

 • Overfræser
 • Stiksav
 • Slibepapir
 • Evt. føringsskinne
 • føringsanslag til fræser

TIL BRÆT endv.:

 • Dyknagler

Vejledning

01
Løsning nr. 1: læg en lus med rette hjørner 5 Trin

1

En lus er en lap af træ, som lægges et lille stykke ned i et gulvbræt. Før stemte man fordybningen til lusen ud - i dag fræses den. Selv et hul gennem brættet klarer lusen, den skal bare være lidt større end hullet.

2

Med en føringsskinne og et føringsanslag til din overfræser er det enkelt at fræse hullet til en firkantet lus ud. Skinnens kant lægges parallelt med det skadede bræt, og fræseren spændes på anslaget.

3

Du kan nu fræse kanten af dit hul helt præcist efter førings-skinnens kant. Fræsejernet stilles, så hullet bliver 10 mm dybt. Selve lusen skærer du derefter ud af et cirka 12 mm tykt bræt, der i kulør og tegning ligner gulvet.

4

Enderne i fræsehullet stemmes rene med et stemmejern. Er hullet meget bredt, kan du sætte førings-skinnen vinkelret på brættet og fræse enderne ud, så kun hjørnet skal stemmes.

5

Lusen lægges i hullet i rigeligt med vandfast trælim. Kiler ind mod nabobrættet og noget tungt at stille ovenpå holder den på plads, og bagefter høvles og slibes den i plan.

02
Løsning nr. 2: læg en lus med runde hjørner 12 Trin

1

Med overfræseren har du fået mulighed for ikke blot at lave den klassiske kantede lus, som blev beskrevet på det foregående opslag, men lus i snart sagt alle former. Her en lang lus langs kanten af brættet med rundede hjørner.

2

Lusen skal dække hullet - og lidt til, så den har noget at hvile på. Du tegner først lusen på et stykke 6 mm krydsfinér e.l., som du om lidt skal bruge som skabelon, når du fræser et hul i gulvet til at lægge lusen i.

3

Tegn lusen et par centimeter længere, end den endelige lus skal være, og sav den ud med en stiksav. “Finérlusen” skal du ikke bruge mere, den kan du roligt smide ud.

4

Det stykke finér, der lå uden om din “finérlus“, raspes og pudses helt jævnt og glat i kanten. Du har nu den skabelon A, som skal styre din maskine, når du fræser hullet til lusen ned i gulvbrættet.

5

Overfræseren monteres med kopiring med diameter 30 mm og et notjern på 10 mm. Når du lader kopiringen følge skabelonen, vil dit fræsespor ligge en centimeter fra skabelonens kant.

6

Skabelonen lægges derfor 1 cm forskudt fra brættets kant, når du skal fræse hullet i gulvet. Skabelonen stiftes fast med et par små stifter, der skal slås helt i, så de ikke generer fræseren.

7

Brug et stykke finér mere til støtte for fræseren, så den ikke kæntrer over skabelonen. Fræs hullet til lusen 10 mm dybt. Stifter du det fast en cm fra brættets kant, har du også styr på denne side.

8

Nu laver du skabelon B til at udskære selve lusen med. Læg skabelon A på et nyt stykke finér, og fræs med samme kopiring og jern som før - slip ikke kanten af A.

9

Her har du de to skabeloner, A til at fræse hullet ned i gulvbrættet øverst, B til at fræse lusen ud af dit lappetræ nederst. Hvor brede du laver skabelonerne, er ikke afgørende - de former kun den ene side af henholdsvis hullet og lusen.

10

Lusen laves af et cirka 12 mm tykt bræt - mere generelt: Lidt tykkere end den dybde, du fræsede hullet ned i. Stift skabelon B fast i brættet, og fræs med samme ring og jern som før.

11

Lusen skal nu blot saves til i bredden med stiksaven, hvorefter kanten slibes forsigtigt ren med slibepapir på en klods. Den bliver bedst, hvis træet minder om gulvbrædderne i åretegning og glød.

12

Lusen lægges i hullet med vandfast trælim, kiles væk fra nabobrættet og presses ned med noget tungt. Når limen er tør, høvles eller slibes den i plan med brættet.

03
Løsning nr. 3: skift hele brædder ud i gulvet 8 Trin

Vinkelmetoden

Du kan blive nødt til at skifte et helt bræt i gulvet. Enten fordi der er for mange huller i det gamle bræt, fordi hullerne er for store, eller fordi fer og not er for ødelagte.

Det behøver ikke være meget sværere end at lægge en lus, og hvis du kan finde et bræt, der passer i type og glød, kan resultatet blive fantastisk flot. Men vi har en tilståelse. Redaktionens fagfolk havde stort set hver deres bud på, hvordan den opgave skulle løses. På et tidspunkt var det ellers så fine samarbejde mellem de kyndige ved at slå sprækker, der var større end dem, vi skulle have udbedret i gulvet.

Men freden er genoprettet, og du kan fortsat trygt stole på de sagkyndige. Når deres råd var forskellige, skyldes det ganske enkelt, at gamle gulve er forskellige. Og selv om en del af principperne går igen, er hvert gulv en ny udfordring.

Og din løsning er også afhængig af, hvor store dine krav til resultatet er. Her får du tre metoder at gå ud fra, og selv dem må du sikkert kombinere for at finde frem til den løsning, der passer dit gulv bedst.

Normalt er det nemmest at skifte hele brædder, men du kan godt støde det nye bræt op til et gammelt midt på en af de bærende bjælker.

1

Tre nabobrædder op ad hinanden var så slidte, at vi besluttede at udskifte dem. Først fjernede vi fejelisten i begge ender, og da de stadig var låst af panelet, kortede vi dem af i den ene ende med en håndstiksav med hjælp fra borehuller.

2

Vores gulv er sømmet fast med synlige dykkere. Alle søm i de tre brædder dykkede vi ned i bjælkerne med en gennemslagsdyknagle. De tre brædder holdes nu kun på plads i not og fer, og de kan skubbes helt fri af panelerne.

3

Gulvet var så løst i fugerne, at vi kunne skære det ene bræt over på tværs og med et koben lirke de tre brædder op uden at skade not og fer på de øvrige.

4

En snedker kan fremstille dig tre nye brædder på mål, men kan du finde træ, der passer i alder, bliver resultatet kønnere. De skæres til i bredde og længde - og forsynes med et system af nye noter og løse fer som vist på tegningen.

5

Med en overfræser skæres noter i begge sider af de nye brædder. Jernet stilles, så de passer med not og fer i de gamle brædder, målt fra oversiden. Er det nye bræt for tyndt, hæves det med fx murerpap på bjælkerne, er det for tykt, stemmes af bjælkerne.

6

Som løs fer bruges smalle lister af 4 mm krydsfinér, skåret på tværs af årerne på overfladen og rundet, så de glider ind i noten. Feren skal være smallere end de to noter tilsammen.

7

Princippet i vinkelmetoden er nu at lægge alle løse brædder på plads, til der mangler to. Disse sidste to brædder anbringes i en vinkel, så noterne overalt har fat i deres fer. Med et præcist tryk presses brædderne ned på plads - gerne med en mand i hver ende til at styre.

8

Brædderne sømmes fast i bjælkerne med dykkere. Hvis sømmet driller, skal du ikke være for stædig - du kan have ramt lige ned i det gamle søm, og så risikerer du at slå det helt ned til underboen. Til sidst slås dykkerne lidt ned under overfladen med dyknagler - og fejelisterne sættes igen på plads.

04
Buemetoden 2 Trin

Den klassiske og elegante måde at løfte gulvbrædder op fra et eksisterende gulv - og at lægge brædder ned midt i et gulv - er buen. Den kan brede sig over tre, fem eller flere brædder, og den vrider derfor så lidt i kanter, not og fer, at du kan lægge de samme brædder tilbage i gulvet, hvis du skulle ned i gulvet af andre årsager.

Men metoden forudsætter, at du kan dykke de gamle søm ned i bjælkerne - du kan derfor ikke bruge den ved nyere gulve, der næsten altid er dykket fordækt, altså sømmet i fer-kanten, inden næste bræt blev skubbet ind over sømhovedet.

Og er der tale om lange brædder i et stort gulv, kan det være helt umuligt at styre de mange meter not og fer på plads på en gang, og også her må du vælge en af de andre metoder.

1

Du vil skifte et enkelt bræt, men løsner alligevel tre brædder ved panelerne og med gennemslagsdyknagler som i de første to trin under “Vinkelmetoden”. I et sømhul i det midterste bræt borer du så en stor krog, og med en skruetrækker løfter og lirker du brædderne op - giver de sig ikke, løsner du flere.

2

Som beskrevet under “Vinkelmetoden” bruges en løs fer, når det nye bræt lægges i. For at få feren ind i noten kan du “straffe” brædderne med en høvl - tage lidt af kanterne. Genbruges brædder, byttes de rundt for at mindske risikoen for at ramme gamle søm. Pres og lirk, til alt er nede. I gamle sømhuller bruges dykkere, der er tykkere end de gamle.

05
Den mest enkle metode 2 Trin

Metoden her er ofte den eneste mulige - og næsten altid den hurtigste.

Den kan også bruges, når dit gulv er sømmet med skjulte søm, du behøver kun løsne de brædder, du vil skifte ud, og den kan bruges, selv om du skifter et meget langt bræt.

Til gengæld forudsætter den, at du skifter mindst et af brædderne i det gamle gulv helt ud.

Og ofte kan du i øvrigt blive nødt til at kombinere teknikkerne fra flere af de tre viste metoder.

1

Som under “Buemetoden“ går vi ud fra, at du vil skifte et enkelt bræt. Det bræt korter du af som ved “Vinkelmetoden”, så det er fri af panelet. Men er dit gulv sømmet fordækt, kan du ikke slå sømmene ned i bjælken. Med fx en rundsav deler du i stedet brættet på langs med to snit og fjerner stumperne.

2

Det nye bræt kan også her lægges med en løs fer. Den afgørende forskel er, at du i not-siden stemmer “underlæben” væk, så du kan vippe brættet ned over den gamle fer - i lim for at give nabobrættet den støtte, underlæben normalt giver. Brædderne dykkes, sømmet skjules med plastisk træ eller prop.

Video

TEKNIK: Klods terrassestrøer op

Med justerbare kiler bliver det helt præcist

VÆRKTØJ: Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

TIPS: Stopklods til kapsaven

VÆRKTØJ: Sådan bruger du dyksaven

I denne video lærer du tømrerens favoritsav at kende. Dyksaven føres altid langs med en føringsskinne, der sørger for et præcist snit - uanset om det skal være lige eller vinklet, Om det skal være gennemgående eller ej. Eller om det starter ved kanten eller midt på et emne. Det gør saven oplagt til alt fra riller i et bræt til renskæring langs kanten, når terrassebrædderne er lagt.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Trægulve